"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Ediţia a II-a, 20-21 aprilie 2009, Suceava şi Fălticeni – Un succes ! 

Pe 20 aprilie s-a împlinit un an de când Monica Lovinescu ne-a părăsit. Nimic nu poate împiedica zborul clipelor, însă gesturile noastre omeneşti se pot aşeza în calea uitării. Căci a o uita pe Monica Lovinescu sau a-l uita pe Virgil Ierunca nu ar fi neglijenţe majore condamnabile ca atâtea altele în societatea românească actuală, cât irosiri ale unui tezaur uman şi cultural imposibil de înlocuit în vremuri atât de aride din punct de vedere intelectual, moral şi spiritual.


Pentru a comemora cum se cuvine acest eveniment, care s-a suprapus celei de a doua şi respectiv a treia dintre zilele pascale  ortodox creştine, dar şi în condiţiile crizei ce ne marchează destinele în acest an, am organizat la Suceava şi la Fălticeni Ediţia a II-a a Zilelor Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca în zilele de 20 şi respectiv 21 aprilie, în condiţii speciale. Fără mult fast, fără  foarte mulţi invitaţi din ţară sau din străinătate, organizatorii au fost Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei, Primăria Fălticeni, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava. Au contribuit cu o implicare trup şi suflet cabinetele parlamentare PD-L ale Deputat Prof. Univ. Dr. Sanda Maria Ardeleanu, Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Deputat prof. Ioan Balan. Marele succes organizatoric l-a reprezentat instituirea, la propunerea mea,  de către Consiliul Judeţean Suceava, personal de către domnul Preşedinte Gheorghe Flutur,  vice-preşedinte al PD-L, a Premiului Naţional „Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca” ce va fi acordat de acum încolo în fiecare an unui urmaş important al liniei inaugurate de Monica Lovinescu. Alegerea personalităţii premiate în 2009 a fost făcută urmând însuşi raţionamentul făcut adesea de Monica Lovinescu în definirea conceptului său de est-etică. În vederea validării Marelui Premiu, a fost alcătuit un Juriu Internaţional format din personalităţi prestigioase: Acad. Basarab Nicolescu (Preşedintele Centre International de Recherches et d´Études Transdisciplinaires – CIRET, Paris), Prof. Univ. Dr. Vladimir Tismăneanu (conducătorul  Catedrei de Ştiinţe Politice a Universităţii din Maryland USA), Avocat Prof. Univ. Dr. Valeriu Stoica, Vice-Preşedinte al PD-L, Prof. Univ. Dr. Corin Braga (Decanul Facultăţii de Litere Cluj), Prof. Univ. Dr. Ion Pop (Facultatea de Litere Cluj), Ing. Gheorghe Flutur, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi Vice-Preşedinte al PD-L.


Venirea urnelor cu cenuşă ale Monicăi Lovinescu şi lui Virgil Ierunca în cripta familiei Eugen Lovinescu de la Fălticeni a fost însoţită, acum aproape un an, şi de generoasele dispoziţii testamentare care prevedeau donarea către statul român a casei lor de la Paris, precum şi a fondului documentar aferent. Această donaţie sosise după ce Monica Lovinescu a lăsat statului şi casa din Bucureşti. Cu toate acestea, primul ministru Tăriceanu nu a luat în calcul petiţia semnată anul trecut de o importantă listă de oameni de cultură români şi din alte ţări care solicitaseră decretarea doliului naţional la înmormântarea Monicăi Lovinescu, ţinând cont de importanţa operei sale, a rolului său de disident anticomunist autentic, şi a mesajului lăsat generaţiilor ce vin privind importanţa perseverării în lupta antitotalitară.


Totuşi, de-a lungul timpului, pentru meritele sale excepţionale, Monica Lovinescu a fost decorată de doi preşedinţi români:
În 1999, preşedintele Emil Constantinescu i-a conferit ordinul Steaua României în rang de Mare Cavaler.În anul 2008, preşedintele Traian Băsescu a decorat-o post-mortem cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer. 
 

După cum se ştie, Monica Lovinescu a fost scriitoare, eminent critic literar, istoric literar, traducătoare, eseistă şi filosof politic, jurnalist cultural democrat-liberal, disident anticomunist, luptător pentru Libertatea Umană, militant antitotalitar, luptătoare pentru drepturile omului, individului şi cetăţeanului. Dar Monica Lovinescu a fost şi cea mai rafinată cunoscătoare şi analistă a fenomenului comunist românesc, aşa cum nu oboseşte să amintească Vladimir Tismăneanu.  Întreaga sa viaţă şi operă amintesc poporului român şi Estului Europei faptul că anticomunismul nu este o iluzie, după cum încearcă astăzi unii intelectuali mai mult sau mai puţin tineri să inducă noi confuzii în istoria contemporană, exercitând prin elucubraţiile lor negaţioniste (ce ar trebui interzise cândva prin lege, ca şi alte forme de negaţionism) un nefast rol catalitic de lavaj mental şi de mnemofobie asupra victimelor directe sau indirecte ale propagandei neostaliniste din România şi fostele ţări satelite ale Kremlinului.
 Comemorarea făcută la cripta Lovinescu pe 20 aprilie, în a doua zi de Paşte, a coincis cu ziua pascală când creştinii merg să ducă lumină la mormintele morţilor dragi din cimitire. Aşa cum Monica Lovinescu a adus lumină timp de decenii în casele românilor prin vocea sa venită pe calea undelor postului Radio Europa Liberă, tot aşa au venit cu lumină la mormântul ei personalităţi care au ţinut să-i aducă un omagiu sincer. În organizarea şi reuşita ceremoniei s-au implicat alături de noi primarul de Fălticeni, prof. Virgil Tofan, Prof. Univ. Dr. Dan Dascălu, cercetător prof. Adrian Cocîrţă, Prof. Univ. Dr. Tudor Maxim, Asist. Univ. Dr. Cucu Marius, preotul Apostol, prof. Gabriel Cărăbuş, directorul Bibliotecii Bucovinei, directori de colegii, profesori şi alţi intelectuali profund ataşaţi de vechea familie lovinesciană, ce constituie un adevărat capitol distinct al culturii române pro-occidentale şi, tocmai de aceea, mereu supusă de-a lungul timpului presiunilor cercurilor naţionaliste româneşti. Simpozionul care a avut loc la Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni a adus în centrul atenţiei efortul de aşezare a Monicăi Lovinescu în epoca sa, proces aflat abia la începuturi şi care se derulează nu fără peripeţii şi tensiuni, ca mai toate procesele de integrare a exilului politic românesc în cultura mamă sau cele de repunere în circulaţie a valorilor antibolşevice într-un mediu politic intern încă roşu. Fenomenul este caracteristic acestei etape, după cincizeci de ani de totalitarism şi alţi douăzeci de ani de tranziţie în care valorile dreptei au fost sistematic marginalizate de neostaliniştii aflaţi la post în politica criptocomunistă a locurilor sau cea naţională, ce s-a derulat aproape nestingherită până la victoriile obţinute de dreapta şi în Nord după alegerile din noiembrie 2008.

Pe 21 aprilie, la Biblioteca Bucovinei, a avut loc decernarea Marelui Premiu Naţional „Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca” format din diploma, medalia (foto) şi o sumă de bani de 1000 EUR. Preşedintele Gheorghe Flutur şi administratorul Consiliului Judeţean Suceava, Petru Luhan, candidatul PD-L pentru europarlamentarele din vară, au susţinut alocuţiunile de Laudatio, înmânând premiul domnului Gheorghe Grigurcu, cel mai mare critic român în viaţă şi personalitatea literară desemnată încă din timpul vieţii de însăşi Monica Lovinescu drept succesor al liniei lui Eugen Lovinescu şi al est-eticii monicalovinesciene.


A urmat o conferinţă susţinută de Gheorghe Grigurcu şi un colocviu dedicat marilor teme cu care se confruntă literatura şi cultura română actuală. Ziua s-a încheat cu un colocviu televizat şi cu numeroase sesiuni de interviuri acordate presei scrise şi radio, locale şi naţionale.
 

Angela Furtună

Coordonatoarea Programului  Zilele Monica Lovinescu