"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Există o expresie în limba engleză „By the end of the day”, adică ”până la sfârșitul zilei” folosită uzual când lucrurile nu merg prea bine dar au șansa a avea un sfârșit favorabil. Scriptura spune: Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui (Ecl. 7:8). Această rubrică escatologică are rolul de atenționarea fiecăruia în vederea pregătirii sfârșitului, fie că e moarte sau Răpire.

Profeții ale Sfintelor Scripturi continuă să se împlinească într-un ritm alarmant. Statul Israel este un fapt. Ierusalimul este controlat de evrei și aparține Israelului. Limba ebraică a fost reînviată și toți cetățenii israelieni sunt obligați să o învețe. Deșertul înflorește. Israelul așteaptă modificări substanțiale după recâștigarea alegerilor de Benjamin Netanyahu, primul ministru fiind persoana cea mai longevivă pe această poziție.

În perioada când scriu „Bibi” pregătește  noul guvern iar autoritățile religioase se pregătesc să califice vaci roșii și să reconstruiască Templul din Ierusalim. Privind la Israel sunt câteva evenimente de remarcat privind la un popor care a rămas greoi la minte (2 Cor. 3.14), se bazează pe tradiții și ar vrea ca Domnul Dumnezeu să acționeze cum vor ei și nu invers.

Reînființarea Sinedriului

Pe 13 octombrie 2004, Sinedriul a fost reînființat pentru prima dată după anul 425 A.D. și s-a reunit din nou pe 9 februarie 2005, pentru a discuta subiectul celui de-al Treilea Templu. De atunci, toate ustensilele de aur și argint și hainele necesare pentru închinarea la Templu au fost fie recuperate, fie refabricate. Clădirea Templului în sine a fost prefabricată și poate fi reconstruită imediat ce se acordă permisiunea de a face acest lucru. Două sute de preoți au fost identificați prin testele ADN și sunt instruiți pentru a reinstitui sacrificii de animale conform cerințelor Torei prezentate în sulul din Levitic. Conform tradiției evreiești, totul este pregăti și la jumătatea lunii noiembrie 2022 mai sunt două elemente necesare, la procesiunile Templului după construire și să fie gata de folosință: Chivotul Legământului și vaca roșie.

Cerințele preoțești

Cei două sute de preoți necesari pentru slujba din Templu, care au fost identificați prin testarea ADN trebuie acum să fie consacrați pentru slujire. Uleiul de ungere a fost găsit într-o săpătură arheologică în aprilie 1988. Melcul de Marea Mediterană, care a dispărut în anul 70 A.D, a revenit în număr mare și face acum posibil ca prețiosul colorant albastru și violet necesar pentru hainele Marelui Preot să fie fabricat. Niciunul dintre preoții actuali, conform tradiției evreiești nu este curat ceremonial. Ei nu pot fi curățați până când apa de separare nu este recreată. Și asta necesită cenușa unei vaci roșii fără cusur. Acea junincă trebuie să fie în al treilea an. Cu alte cuvinte, cel puțin o zi mai mare de doi ani, dar nu încă de patru ani. Aceasta este o fereastră foarte mică a timpului în care preoții pot fi eligibili să slujească – o perioadă de doar 360 de zile.

Tradiția Vacilor roșii

Vacile roșii menționate în Tora sunt deosebit de importante pentru evrei. Vaca roșie a fost necesară pentru purificarea de păcat, conform cărții Numeri 19:2: . “Vorbește copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, și care să nu fi fost pusă la jug.”  

Ca și alte lucruri tradiționale evreiești, liderii religioși evrei, au plecat de la o cerință a Torei, a legii mozaice și au adăogat cerințe impuse de ei și nicidecum de lege.
În ultimele luni, foarte multe materiale s-au scris relatând vestea că ar fi putut găsite vaci roșii care să corespundă cerințelor evreiești.
Există mai multe cerințe principale: Trebuie să fie o vacă femelă. Trebuie să fie o junincă roșie care nu are nicio pată. Cu alte cuvinte, dacă are mai mult decât două fire de păr de altă culoare, este descalificată. În plus, nu trebuie să aibă pete de nici un fel. Trebuie să nu fi fost niciodată folosite pentru muncă de orice fel. Să nu i se fi pus un jug pe ea pentru orice activitate. Trebuie să nu fi fost vreodată însărcinată. Cu alte cuvinte, nu a fost folosită niciodată ca parte a unui program de reproducere. Trebuie sacrificată în afara orașului sfânt Ierusalim, dar cât mai aproape de Templu.
     
Voi trece peste programul de reproducere a vacilor roșii, tradiții, istorie și mania vacilor roșii și dacă vreți detalii citiți articolul: Red Heifer Update 2022, By Jeff Van Hatten
    
Vacile roșii fără cusur sunt extrem de rare. Se spune că Moise a pregătit prima vacă roșie în timpul Exodului, iar Ezra a sacrificat a doua vacă roșie în timpul Primului Templu. Mishna (legea orală evreiască; tradiție) consemnează numele celor care au săvârșit procesul de sacrificare în timpul celui de-al Doilea Templu. Ei sunt: Simon cel Drept și Iocanan, Marele Preot, au sacrificat fiecare câte două juninci roșii, El’yhoeini ben Hakof, Hanameel Egipteanul și Yishmael ben Pi’avi a sacrificat câte una (Mishna Parah 3:5). Documentele istorice spun că din acel moment și până la distrugerea Templului în anul 70 d.Hr., au fost sacrificate doar nouă vaci roșii fără cusur. Tradiția evreiască menționează că în total vor fi sacrificate doar zece vaci roșii fără cusur. Misha, legea everiască orală, tradiția evreiască vine cu necesitatea apariției a ultimei vaci roșii fără cusur, a zecea junincă care, va introduce epoca mesianică!: „… și a zecea junincă roșie va fi împlinită de regele, Mesia.”
     
De-a lungul anilor (1997, 2002, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021)  s-au mai anunțat vaci roșii, dar ori nu s-au calificat, după examinările amănunțite ca fiind fără cusur, sau nu erau finalizate pregătirile pentru al Treilea Templu. Joi, 15 septembrie 2022, cinci juninci roșii, fără cusur, au sosit în Israel din Texas. O mică ceremonie a avut loc la terminalul de marfă al aeroportului Ben Gurion. Văcuțele au fost întâmpinate, iar discursurile au fost rostite de mulți care au făcut ca această zi istorică și profetică să devină realitate. Potrivit rabinilor și liderilor ortodocși, aceste văcuțe, dacă rămân calificate, ar putea fi folosite pentru a restabili multe dintre practicile Templului chiar înainte ca cel de-al Treilea Templu să fie reconstruit.
     
Cele cinci juninci roșii, care în prezent au mai puțin de un an, trebuie examinate din nou pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate cerințele necesare. Pentru ca preoții să fie curați în mod ceremonial, ei trebuie să fie stropiți cu sângele unei juninci roșii. Dacă... și spun, dacă... una dintre aceste juninci roșii se dovedește a fi a zecea, atunci punerea împreună, construirea celui de-al Treilea Templu posibil să înceapă foarte curând.

Al Treilea Templu în Sfânta Scriptură

Să trecem de la Misha, tradiția evreiască și să revenim la ce ne spune Sfânta Scriptură referitor la al Treilea Templu.
Vaca roșie e legată de prezența Celui de-al Treilea Templu, dar sângele din jertfirea ei, din punctul de vedere al Scripturii nu va curăța nici obiecte nici oameni. Numai sângele lui Isus Christos, Fiul Lui, curăţă (1 Ioan 1:7).

Al Treilea Templu se va construi. Îl găsim menționat în Apocalipsa 11: “Scoală-te și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Domnul Dumnezeu va permite pregătirea tuturor ceremoniilor religioase, dar va fi folosit total diferit de Primul și al Doilea Templu din Ierusalim.  

Al Treilea Templu va avea altar, dar nu pentru aducerea jertfelor de curățire a păcatelor. Perioada jertfelor s-a încheiat o dată cu aducerea jertfei Supreme a Domnului Isus: pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. (Evrei 10:11-12).
     
Al Treilea Templu posibil să aibă Chivotul Legământului, care va fi readus la suprafață când Domnul Dumnezeu va îngădui asta. Poporul Israel va avea parte însă de Noul Legământ, care e total diferit de Vechiul Legământ. “Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor”, adaugă: “Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.” (Evrei 10:16-17)
    
Cred și mărturisesc că, după Răpirea Bisericii al Treilea Templu, în Ierusalim, va fi folosit. În schimb, va introduce o perioadă fără precedent de agonie, vărsare de sânge, dezastre, ciume și molime, războaie și moarte, așa cum lumea nu le-a experimentat niciodată. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. (Matei 24:21). Al Treilea Templu va permite lui Antihrist, să intre în Sfânta Sfintelor și să se declare Dumnezeu. (Va urma)

Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați! - ca de obicei v-o spun pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus în Marcu 13:37.

 

 

Continuând explorarea celei de-a Patra Revoluții Industriale și Inteligența Artificială e necesar a avea informații și despre criptomonede.
Una din întrebările curente este: Ce fel de monedă mondială va fi folosită în Necazul Unic din Istoria Lumii? Până acum câteva luni se spera în euro. Acum, când, dolarul american a depășit euro se vorbește de dolar. Mult se spera ca yenul chinezesc să o ia înainte.

Spre sfârșitul anului 2019 s-au petrecut evenimente peste care nu pot trece așa de ușor fără să le urmăresc mai atent. Fără prea mare efort unele din ele devin parte a capitolului Erezii ale vremurilor din urmă. Așa cum sunteți familiarizați cu această rubrică încerc în limita posibilităților și a spațiului să vă prezint evenimente actuale cu corespondență escatologică pentru vremurile ce le trăim.

            Revin cu informații referitoare la evoluţia tehnicii sistemului de identificare numit RFID (Radio Frequency Identification Device). Fără nici o îndoială că ne apropiem tot mai mult de vremurile descrise de bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte.

Desigur că toți suntem conștienți de viteza cu care se transmit știrile și asta este una din rațiunile pentru că foarte multe dintre ele sunt nedocumentate și sunt preluate așa cum se transmit. De aceea este extrem de important să fim treji, să veghem și să răspândim adevărul.

            Revin cu informații referitoare la evoluţia tehnicii sistemului de identificare numit RFID (Radio Frequency IDentification). Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. ”Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase”. (Apocalipsa 13.15-18).

Escatologic, din cercetările mele făcute pe parcursul a peste 15 ani, și prezentate în ediția tipărită și online, Semnele vremurilor din urmă, cuprinse în acrostihul SEMNE, s-au împlinit. Aveți aici un rezumat al semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl folosind acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).

Încheierea anului 2017 și începutul anului ianuarie 2018 au fost dominate de știri, care, au avut ca obiectiv Ierusalimul, nu numai cu evenimente politice, sociale, economice, dar și cu evenimente escatologice.  Trei evenimente cu importanță escatologică majoră: deschiderea unui loc de închinare sub Muntele Templului, finalizarea căii rapide de transport la Muntele Templului, legiferarea integrității Ierusalimului.

Ne apropiem de încheierea unui an istoric, 2017, continuând prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl folosind acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).

                Când facem referire la Nenorociri, atenția se îndreaptă spre catastrofe ale naturii, dezastre. Pentru a vedea ce dezastre se petrec pe pământ la un moment dat vă rog să accesați romaniantimes.com - Cele mai citite articole - Semne ale vremurilor - click on http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php.

Diverse

Mesajul de Paști al Președintelui TRUMP

on 16 Aprilie 2020

10 aprilie 2020 ora 12:09 PM (ora locală)PREȘEDINTELE:„Vă mulțumesc foarte mult...

Alegeri pentru Parlamentul României - 2020

on 02 Aprilie 2020

Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, ca...

CRIZA COVID-19 - Prelungirea VIZEI DE ȘEDERE ÎN SU...

on 19 Martie 2020

Toți cei interesați puteți accesa acest site unde veți găsi formularul și instru...

Permisul de conducere international

on 19 Martie 2020

Tipul de permis de conducere care se poate folosi în România dacă conducătorul a...

Pensionari români scutiți de impozit

on 18 Martie 2020

La primul forum media organizat de publicația RomanianTimes, sâmbătă 8 februarie...

O transformare tăcută dar puternică a SUA cu efect...

on 18 Martie 2020

Când președintele Statelor Unite Donald J. Trump amintește realizările de la pre...

Meditatii crestine

Promisiuni, împliniri și mărturii

on 23 Martie 2023

“După ce voi învia, voi merge înaintea voastră... “ (Matei 26:32)“și dacă Duhul...

Semne ale vremurilor din urmă

on 23 Februarie 2023

La rubrica Escatologie, revelând semne ale vremurilor din urmă vă prezint trei g...

Semne ale vremurilor din urmă

on 26 Ianuarie 2023

Semne ale vremurilor din urmă sunt evenimente unice ale zilelor noastre cu cores...

Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului

on 26 Ianuarie 2023

In anul mortii imparatului Ozia, am vazut pe Domnul sezand pe un scaun de domnie...

Așteptări și ofertări de la noul Împărat al iudeil...

on 19 Decembrie 2022

După ce S-a născut* Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, ia...

Severitatea (Mânia) sau Sensibilitatea (Bunătatea)...

on 22 Noiembrie 2022

„Uită-te deci la bunătatea și la severitatea lui Dumnezeu: El este sever cu cei...

Orașe SUA

“Duşi cu trenul” - unde am fost şi unde am ajuns -...

on 23 Martie 2023

Anul 2023 a adus Americii o serie de schimbări majore pe care societatea o simte...

Paradisul, putin mai aproape ...

on 23 Martie 2023

„A cunoaşte. A iubiÎnc-o dată, iar şi iarăa cunoaşte-nseamnă iarnăa iubi e primă...

D’ale lui Caragiale…

on 23 Februarie 2023

Daca luna ianuarie este luna lui Eminescu, in februarie ne amintim cu un suras p...

Bolnavă de dor

on 22 Februarie 2023

Sunt bolnavă de dor, dorul în toate formele lui. Sunt capabilă să simt dorul ca...

La multi ani!

on 25 Ianuarie 2023

Sarbatorim in fiecare an, Anul Nou… o promisiune, o speranta care se realizeaza...

O, ce veste minunata!

on 18 Decembrie 2022

“O, ce veste minunată! În Betleem ni s-arată Astăzi s-a născut Cel făr’ de-ncepu...

Politica

Semne ale vremurilor din urmă

on 23 Martie 2023

Am scris și altădată că nu vă voi prezenta vremuri din urmă ci SEMNE ale vremuri...

Votul tău este foarte important pentru America

on 27 Octombrie 2022

Suntem din nou în fața unor decizii care ne vor afecta pe noi și familiile noast...

Schimbările climatice privite escatologic

on 27 Septembrie 2022

Sunt peste 15 ani de când, la această rubrică, în lumina Sfintelor Scripturi am...

A Patra Revoluție Industrială va încerca să schimb...

on 27 Iunie 2022

Continuăm cu impactul celei de-a Patra Revoluții Industriale (4IR) în viața fiec...

Cultura WOKE

on 17 Aprilie 2022

Vechiul sens al cuvântului definește “woke” (trezire) ca fiind pur și simplu „tr...

China pregătește calea Armaghedonului

on 25 Decembrie 2021

Suntem la încheierea unu alt an cu mari încercări și provocări pe plan spiritual...

Cultura

Rănile vechi și Centenarul Monica Lovinescu

on 23 Martie 2023

Moto:La 15 ani de la plecarea Monicăi LovinescuAdevăratul curaj este cel fără s...

LEMNE PENTRU FOC

on 23 Martie 2023

Un om batran mi-a zis odata „Nu blestema intunericul, mai bine aprinde o lumanar...

Tranșeea plină de cărți

on 23 Februarie 2023

Tinerii din zilele noastre sunt nu doar fragili, ci și foarte descumpăniți. Până...

Curajul de a cere un lucru bun

on 23 Februarie 2023

Îți aduci aminte de cele cinci fiice ale lui Ţelofhad? Mahla, Noa, Hogla, Milca...

Singurătatea istorică a pacifistului din Estul săl...

on 26 Ianuarie 2023

1. Sindromul Abatorul UcrainaUnii analiști se întreabă, azi, - retoric și strate...

Sistemul a crăpat și scârție

on 26 Ianuarie 2023

In timp ce impachetam ultimele clipe ale anului 2022 probabil multi dintre noi n...