"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Există o expresie în limba engleză „By the end of the day”, adică ”până la sfârșitul zilei” folosită uzual când lucrurile nu merg prea bine dar au șansa a avea un sfârșit favorabil. Scriptura spune: Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui (Ecl. 7:8). Această rubrică escatologică are rolul de atenționarea fiecăruia în vederea pregătirii sfârșitului, fie că e moarte sau Răpire.

Domnul Isus după ce a fost pe pământul nostru să ne aducă lumină asupra judecății ce o va face în viitor, a împlinit sentința judecății Tatălui pentru păcat, șade la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și la sfârșit, va veni să judece lumea. În procesul judecății Fiului găsim un amănunt foarte important, în ce privește sentința judecății: Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. (Apoc.20:15).

Deschidem un subiect foarte controversat, legat de Judecata Fiului, răsplată sau condamnare funcție de înregistrările făcute în Cartea Vieții. Este un subiect care macină puternic biserici în zilele noastre. Sunt trei întrebări la care ar trebui să avem răspuns pe baza Sfintelor Scripturi: Ce nume au fost scrise în Cartea Vieții? / Ce nume se pot șterge din Cartea Vieții? / Ce nume vor rămâne în Cartea Vieții?

Câteva considerente scripturale:
Nici un om din istoria lumii nu are destinația: condamnare definitivă. Domnul Isus vorbind de Judecata viitoare a zis că El va zice celor de la stânga Lui: “Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui! (Mat.25:41). Focul cel veșnic este pregătit pentru diavol și îngerii lui și nicidecum pentru oameni. Încă din vechime prin profetul Domnul Dumnezeu a zis: “Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea! (Ezec.33:11)

Conform relatărilor lui Ioan din Apocalipsa primul grup de condamnare cu pedeapsa finală va fi fiara, prorocul mincinos și  diavolul: Și fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. (Apoc.19:20) și apoi: … diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. 14. Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. (Apoc.20:10,14)

Iazul de foc, sau focul cel veșnic a fost pregătit diavolului și nicidecum oamenilor, dar din pricina necredinței, al doilea grup care vor primi sentința de condamnare vor fi oamenii care s-au lăsați înșelați de diavol și anume: Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. (Apoc.20:15)

Apostolul Petru le-a spus atenienilor și nouă azi: Fapte 17:26El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască (să trăiască) pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor,(cu scopul) 27ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. 28Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: “Suntem din neamul Lui…”

Fiecare om ce a fost creat (Adam și Eva) cât și fiecare om care s-a născut pe pământ a venit pe pământ ca să se bucure de viață. Fiecare ființă umană indiferent de stadiul de viață la care se află, de la Concepție până la moartea fizică este destinată Raiului și nicidecum Iadului.

Deși, toți oamenii au fost destinați să se bucure de viață, Sfânta Scriptură menționează scenarii când oamenii deși au venit în lumea pentru ca să se bucure de viață sunt lipsiți de așa ceva și aflăm că unii pot fi șterși, scoși din Cartea Vieții: Când Moise s-a rugat pentru poporul răzvrătit, atât de mult l-a iubit pe Israel că a cerut Domnului să-l șteargă pe el din Cartea Vieții dar să ierte poporul. Domnul a zis lui Moise: “Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea. (Exod.32:32-33) Samuel explică: Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu; dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?” (1Sam.2:25)
Rolul Duhului Sfânt este a mărturisi despre Fiul și însăși Domnul Isus a spus că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; (Ioan.16:9). Păcatul împotriva Domnului Dumnezeu, care are consecința scoaterii din Cartea Vieții, este necredința.
    
Însăși păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă este păcatul necredinței.
   
 Revenind la ce a spus Domnul lui Moise, în Exod cel ce nu crede, de fapt păcătuiește împotriva lui Dumnezeu și este șters din Cartea Vieții.
    
La Judecata Finală cei ce n-au fost găsiți în Cartea Vieții, fiind scoși din pricina necredinței lor vor fi pedepsiți: Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea… Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. (Apoc.20:12,15)
     
Dacă numele se pot șterge, posibil să nu fie găsit înseamnă că a fost înainte scris acolo și ca întotdeauna, când Sfânta Scriptură are o avertizare neplăcută, are și soluția. Așa cum e menționată ștergerea din Cartea Vieții avem și siguranța rămânerii în Cartea Vieții: Bisericii din Sardes, apostolul Ioan îi transmite mesajul: Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din Cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui (Apoc.3:5)
    
Daniel, într-una din profeții, a scris: În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta (necazul unic din istoria lumii). Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. (Daniel 12:1). La întoarcerea celor 70 de ucenici din misiune Domnul Isus le-a zis: bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. (Luca 10:20)
    
În ceruri vor fi numai cei găsiți scriși în Cartea Vieții: Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună; ci numai cei scriși în Cartea Vieții Mielului. (Apoc.21:27) E necesar să vin cu traducerea din engleză, pentru că unii interpretează acest verset ca fiind unii scriși și alții nescriși în Cartea Vieții. And no unclean thing shall ever enter it, nor anyone who is guilty of base conduct or tells lies, but only they whose names stand recorded in the Lamb’s Book of Life. (Rev. 21:27) (Weymouth New Translation). Și nici un lucru necurat nu va intra vreodată în ea, nici cineva care se face vinovat de purtare josnică sau minciună, ci numai aceia ale căror nume rămân înregistrate în Cartea Vieții a Mielului. (Apoc. 21:27) Observați deci, expresia „înregistrat” ne confirmă că e vorba de cei găsiți scriși în Cartea Vieții, atunci, la intrarea în cetatea sfântă.
    
În traducerea Cornilescu Apocalipsa 13:8 este scris: toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris, (la timpul trecut) de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului care a fost junghiat. Citind acest verset în această traducere am putea deduce că sunt oameni a căror nume n-a fost scris în Cartea Vieții, de la întemeierea lumii. Urmărind versetul în traducerile din engleză și în traducerea Bibliei de la Blaj este scris: Și să vor închina ei toți cei ce lăcuiesc pre pământ, a cărora nume nu sânt scrisă (timpul prezent) în cartea vieții Mielului, celui junghiiat de la întemeiarea lumii. Expresia „de la întemeierea lumii” face referință la Mielul junghiat și scoate la lumină Atotcunoștința Domnului Dumnezeu, care e veșnic. Nicidecum nu se referă la nume de oameni care să nu fi fost scrise înainte de întemeierea lumii în Cartea Vieții.
    
Rămânerea numelui în Cartea Vieții este rezultatul credinței personale, așa cum a afirmat și Domnul Isus în cel mai popular verset al Scripturii: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan.3:16,18) Domnul accentuează în același capitol: Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (Ioan.3:36). Desigur că o credință personală este dovedită prin fapte care sunt subiectul răsplății la judecata Fiului.
    
Citiți și recitiți acest material și vă rog să veniți cu întrebări sau dacă doriți detalii la nivel de individ, grup, biserică vă rog să-mi trimiteți un email.
    
Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morți…” (Fapte 17:30-31)
    
Doamne ajută! Doamne dă izbândă!

Materialul este disponibil și video accesând: https://youtu.be/E6n1JOn6yoM

 

 

 

Diverse

Mesajul de Paști al Președintelui TRUMP

on 16 Aprilie 2020

10 aprilie 2020 ora 12:09 PM (ora locală)PREȘEDINTELE:„Vă mulțumesc foarte mult...

Alegeri pentru Parlamentul României - 2020

on 02 Aprilie 2020

Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, ca...

CRIZA COVID-19 - Prelungirea VIZEI DE ȘEDERE ÎN SU...

on 19 Martie 2020

Toți cei interesați puteți accesa acest site unde veți găsi formularul și instru...

Permisul de conducere international

on 19 Martie 2020

Tipul de permis de conducere care se poate folosi în România dacă conducătorul a...

Pensionari români scutiți de impozit

on 18 Martie 2020

La primul forum media organizat de publicația RomanianTimes, sâmbătă 8 februarie...

O transformare tăcută dar puternică a SUA cu efect...

on 18 Martie 2020

Când președintele Statelor Unite Donald J. Trump amintește realizările de la pre...

Meditatii crestine

Semne ale vremurilor din urmă

on 23 Februarie 2023

La rubrica Escatologie, revelând semne ale vremurilor din urmă vă prezint trei g...

Semne ale vremurilor din urmă

on 26 Ianuarie 2023

Semne ale vremurilor din urmă sunt evenimente unice ale zilelor noastre cu cores...

Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului

on 26 Ianuarie 2023

In anul mortii imparatului Ozia, am vazut pe Domnul sezand pe un scaun de domnie...

Așteptări și ofertări de la noul Împărat al iudeil...

on 19 Decembrie 2022

După ce S-a născut* Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, ia...

Severitatea (Mânia) sau Sensibilitatea (Bunătatea)...

on 22 Noiembrie 2022

„Uită-te deci la bunătatea și la severitatea lui Dumnezeu: El este sever cu cei...

Severitatea (Mânia) sau Sensibilitatea (Bunătatea)...

on 27 Octombrie 2022

Uită-te deci la bunătatea şi la severitatea lui Dumnezeu: El este sever cu cei c...

Orașe SUA

D’ale lui Caragiale…

on 23 Februarie 2023

Daca luna ianuarie este luna lui Eminescu, in februarie ne amintim cu un suras p...

Bolnavă de dor

on 22 Februarie 2023

Sunt bolnavă de dor, dorul în toate formele lui. Sunt capabilă să simt dorul ca...

La multi ani!

on 25 Ianuarie 2023

Sarbatorim in fiecare an, Anul Nou… o promisiune, o speranta care se realizeaza...

O, ce veste minunata!

on 18 Decembrie 2022

“O, ce veste minunată! În Betleem ni s-arată Astăzi s-a născut Cel făr’ de-ncepu...

Uite votu nu e votu - alegerile americane de la ju...

on 22 Noiembrie 2022

Săptămâna aceasta, mai precis pe data de 8 noiembrie, au avut loc alegerile de l...

“Viata - ca un spectacol de opereta!” - Interviu c...

on 22 Noiembrie 2022

Cine nu o cunoaste pe soprana Bianca Ionescu? Frumoasa, talentata, cu o voce apa...

Politica

Votul tău este foarte important pentru America

on 27 Octombrie 2022

Suntem din nou în fața unor decizii care ne vor afecta pe noi și familiile noast...

Schimbările climatice privite escatologic

on 27 Septembrie 2022

Sunt peste 15 ani de când, la această rubrică, în lumina Sfintelor Scripturi am...

A Patra Revoluție Industrială va încerca să schimb...

on 27 Iunie 2022

Continuăm cu impactul celei de-a Patra Revoluții Industriale (4IR) în viața fiec...

Cultura WOKE

on 17 Aprilie 2022

Vechiul sens al cuvântului definește “woke” (trezire) ca fiind pur și simplu „tr...

China pregătește calea Armaghedonului

on 25 Decembrie 2021

Suntem la încheierea unu alt an cu mari încercări și provocări pe plan spiritual...

COP26 – Promite dar nu rezolvă

on 20 Noiembrie 2021

Prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, i-a avertizat luni, 1 Noiembrie 20...

Cultura

Tranșeea plină de cărți

on 23 Februarie 2023

Tinerii din zilele noastre sunt nu doar fragili, ci și foarte descumpăniți. Până...

Curajul de a cere un lucru bun

on 23 Februarie 2023

Îți aduci aminte de cele cinci fiice ale lui Ţelofhad? Mahla, Noa, Hogla, Milca...

Singurătatea istorică a pacifistului din Estul săl...

on 26 Ianuarie 2023

1. Sindromul Abatorul UcrainaUnii analiști se întreabă, azi, - retoric și strate...

Sistemul a crăpat și scârție

on 26 Ianuarie 2023

In timp ce impachetam ultimele clipe ale anului 2022 probabil multi dintre noi n...

În căutarea Europei pierdute

on 19 Decembrie 2022

După blocarea, de către Austria, a accesului României la spațiul Schengen, a dev...

Mesajul ignorat al Întrupării

on 19 Decembrie 2022

Una dintre temele trecute usor cu vederea din narațiunea Intruparii este modul i...