"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Ierusalim: Muntele Măslinilor, Grădina Ghetsimani, Pârâul Chedron, Cetatea, Via Dolorosa, Betezda, Mormântul

Pe drumul dintre Muntele Măslinilor și Cetatea Ierusalim, este aproape imposibil să parchezi. Gherson nu se dă bătut și ne strecurăm “la milimetru” între un autobus și o altă mașină.

  
În stânga se întinde Valea lui Iosafat sau valea Chedronului. Mi se pare adâncă. Undeva în vale este Stâlpul lui Absalom, infamul uzurpator, fiul lui David care a” făcut o lovitură de Palat”
     
Stâlpul stă în picioare de 3000 de ani și nu ne lasă să uităm drama Împăratului.
     
“Tot ținutul plângea și scoteau țipete mari.....Împăratul a trecut plângând pârâul Chedron....David suia dealul Măslinilor. Suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale, și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând.” (2 Sam15:23,30).
     
După 1000 de ani, Fiul lui David, Isus din Nazaret, Mesia, cobora călare pe un măgăruș, aproape pe aceeași drum. Și toți cei ce veneau cu El cântau: “Binecuvântată este Împărăția care vine, Împărăția părintelui nostru David”.
     
Este luna Nissan ! Florile, verdele acesta și cerul fără nori, este aidoma ca și atunci. Suntem la distanță doar de zile de evenimentele care au marcat planeta noastră, un fir de nimic în univers, cu o însemnătate care nu o putem pătrunde.
     
Mă las pradă emoțiilor, de zeci de ani mi-am imaginat scena. Ce văd acum nu este ce era atunci, dar îmi este ușor aici, să construiesc în minte, imaginea cetei ucenicilor cu măgărușul care coborând domol Muntele Măslinilor, purta pe Împăratul. Trec Chedronul și urcă pieptiș spre Sha’ar Harachamim - Poarta Îndurării. Aici îmi imaginez la Poarta de Aur, cântările, copiii, ucenicii, bucuria, mulțimile cu ramuri de finic. Intrarea în cetate, e un “spectacol” profetic, se împlinesc Scripturile.... “Dacă ați fi orbi nu ați avea păcat”.
     
Astăzi poarta este încă acolo, turcii nu au distrus-o ci doar au zidit-o. Conform tradiției Iudaice Shekhinah, Slava Domnului, intra pe această poartă. Turcii au zidit-o ca să împiedice intrarea lui Mesia, fără să știe că au împlinit astfel proorocia din cartea Ezechiel:
     
“Poarta se va închide, fiindcă pe ea a intrat Împăratul” și nimeni nu va mai intra, până când împăratul se va reîntoarce. “Picioarele Lui vor sta pe Muntelui Măslinilor”. Aici de unde s-a Înălțat “va veni în același fel” cum s-a dus.
     
Grădina Ghetsimani (presa de ulei) este aproape. Opt dintre măslinii uriași se crede că sunt din vremea Mântuitorului și par a fi din piatră sură.
     
Măslinul este un pom unic. După spusele lui Gherson, trag concluzia că pomul acesta nu moare niciodată. Mi-a spus: “măslinul înfrunzește când simte mirosul apei”.
     
Găurile din tulpină măslinului au de a face ceva cu anii de secetă.
     
Mă inspiră o precizare: “Uleiul măslinului își pierde calitatea atunci când pomul are apă din belșug. Uleiul este cu atât mai de calitate cu cât “setea” măslinului este mai prelungă și mai intensă”.
     
Biserica zidită în Grădina Ghetsimani a fost înălțată deasupra pietrei despre care se crede că este piatră unde s-a rugat Isus în noaptea vânzării. Nu știu dacă este adevărat. Dar lăcrimăm și nimeni nu ne vede.
     
Lumina obscură din biserică, ne evocă cumva noaptea agoniei.
    
Fără să ne fi făcut planuri, o luăm în oarecare ordine pe urmele săptămânii mari.
     
Intrăm în cetate pe Poarta Leilor și semnele ne arată că suntem pe Via Dolorosa. Este ora prânzului când pentru două ore locul în care se află Betesda va fi închis.
     
Suntem grup mic și reușim să ne strecurăm înăuntru. Betezda este o construcție masiva care stă în picioare și astăzi. Ea face parte din sistemul care colecta apa necesară pentru Templu. Coborâm la aproximativ 18 metri într-o “gaură” cu diametrul de 1.5 metri. O scară ne duce până la colțul bazinului subteran cu dimensiunea de 50x40 metri. Coborâm pe alte scări să vizităm pridvoarele Betezdei. Izvorul este încă acolo, dar netulburat de înger. Mi-am amintit despre Johni Eareckson americanca de vârsta mea care la 17 ani a avut un accident și a devenit complet paralizată. Am întâlnit-o la București in anul 1983. Mărturisește într-o carte că avea un fel de credință că dacă va ajunge la Betezda, acolo se va produce minunea Vindecării ei. “ Îmi venea să spun să mă arunce acolo cu căruciorul” scria Johni. A trăit o dezamăgire dureroasă. Locurile nu sunt miraculoase ci miraculoasă este numai istoria lor și urmele pe care Domnul Christos ni le-a lăsat pentru mângâierea și nădejdea noastră.       

Langă Betezda, este o biserică. Tradiția catolică transmite că acolo a fost casa în care s-a născut Maria, Mama Domnului. Înăuntru un grup de creștini coreieni cântă în limba engleză “Ce mare ești!” Ne trec fiori, în vreme ce cântăm cu ei. Am întâlnit multe locuri în care se cerea cântarea unui Imn.
     
Coborâm pe scări. Sub biserică vedem un loc care seamănă cu ruinele unei case. Chiar dacă mă îndoiesc, totuși mă înduioșez gândind-mă la posibilitatea că aici, atât de aproape de unde începe Via Dolorosa, locuiau bunicii Domnului Isus.
     
La Gabata, unde Pilat a pronunțat sentința, sunt câteva pietre in pardoseală marcate, despre care arheologii zic că sunt din vremea Domnului. Ne scoatem pantofii și ciorapii, stăm pe piatră cu picioarele desculțe ca să... îi simțim răcoarea și vibrarea.
     
Mă obsedează pietrele din țara Israelului. Cuvântul “pietrele vor striga” pentru mine nu este doar o metaforă. Nu este siliciul un element care “poate memora”? Dar dacă vom putea să avem tehnologia să pătrundem in memoria pietrelor?! Am putea auzi acum si aici dialogul... strigătele mulțimii, tăcerea Domnului și sentința lui Pilat.
     
Aproape de Gabata intrăm într-o clădire. Coborâm două rânduri de scări la 15 metri sub pământ... miroase a mucegai. Pereții peșterii sunt de culoare maronie, iar pe o tăblie agățată de tavan, scrie: Închisoarea lui Baraba. Totul este sumbru și șoaptele noastre capătă un accent sinistru.
     
Coborâm la un nivel mai jos al “închisorii peșteră”. Remarc o tăcere neobișnuită și un fel de sfiiciune a vizitatorilor
Intrăm într-o celulă de o singură persoană... Tradiția spune că aici a petrecut Fiul , Domnul Nostru, ultima noapte în cortul de lut. O lespede de piatră si un loc unde puteau fi legate lanțuri.
     
A venit într-o peșteră sub pământ, cum spune Tradiția pentru prima Lui noapte pe Terra, iar în final, tot o peșteră a fost ultimul LUI adăpost pe Pământ, împreună cu noi tâlharii și Baraba.
     
“Groapa Lui a fost pusă între cei răi, Mormântul lui la un loc cu cel bogat” (Isaia 53:9 -700 de ani înainte de Nașterea Mântuitorului)
     
Vizităm locul unde se crede că, a avut loc Cina cea de Taină, Camera de Sus. Este un loc cu amintiri tulburătoare și mă întreb dacă putea să fie atât de încăpător și de “elegant” cum l-au reconstruit după 1000 de ani cruciații?
     
Foarte aproape este un loc sfânt pentru evrei: Mormântul Împăratului David. Ne punem chipa pe creștet fiindcă în tradiția evreiască Mormântul Împăratului David este considerat un loc sfânt. Mulți super ortodocși citesc și se roagă în încăperile construite deasupra mormântului în care se crede că este îngropat Psalmistul.
     
Un tânăr de vreo 25 de ani cu perciuni lungi îmbrăcat în negru citește și plânge. La Mormântul lui David sunt în vizită mulți militari israelieni. Fete și băieți cu arme automate ultra moderne, în “bandulieră” vin în grupuri. Unul mai înalt, are pe umăr o pușcă mitralieră pe care o poartă cu un soi de familiaritate și profesionalism.
     
Un ofițer le vorbește și îl rog pe Gherson să tragă cu urechea fiindcă vreau să știu ce le spune în evreiește soldaților.
Așa cum bănuiam, le vorbea despre gloria și curajul înaintașilor, despre vitejia Împăratului lor.
     
A treia zi, părăsim Ierusalimul. Plouă torențial, este o ploaie târzie, despre care citim în Scripturi. De la Paște, din luna aprilie și până la Sărbătoarea Corturilor din luna octombrie, aici în Israel nu va mai polua.
     
Am refuzat orice “ispită” să vizităm locurile zidite, poleite și controversate ale bisericilor tradiționale. Călătoria noastră are mai mult o nuanță emoțională apoi istorică. Apa și munții, soarele și stelele văzute din acele coordonate geografice, au o mai mare greutate pentru mine.
    
Mormântul lui Gordon, descoperit relativ recent de aproape 200 de ani, pare a fi locul unde a fost îngropat Domnul. Arheologii englezi au fost cei care l-au descoperit sub o grămadă de dărâmături, resturi de cetate distrusă de romani. Am văzut undeva anunțul din ziar din anul 1850, care a fost dat în Anglia pentru a strânge ajutoare ca să poată fi continuate săpăturile ce vor duce în final la descoperirea Mormântului.

Mă opresc aici. Sunt tentat să continui cu povestea aceasta extraordinară și cu locul unde se crede că erau probabil răstigniți răufăcătorii, lângă drumul Damascului la câteva zeci de metri de Mormântul din Grădină.
     
Când ajungem la Mormântul din Grădină plouă torențial. Intrăm udați de ploaia târzie, “ploaia binecuvântării”. Ne îndreptăm cu emoție spre Mormânt. Suntem înăuntru. Mormântul e gol. Știam!
 Pe ușă scrie în englezește, cu litere mari:
*”Nu este aici, a înviat”*.
 
Si cum toate lucrurile sunt trecătoare aici am ajuns la …… SFÂRȘIT!!

 

 

Diverse

Mesajul de Paști al Președintelui TRUMP

on 16 Aprilie 2020

10 aprilie 2020 ora 12:09 PM (ora locală)PREȘEDINTELE:„Vă mulțumesc foarte mult...

Alegeri pentru Parlamentul României - 2020

on 02 Aprilie 2020

Cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, ca...

CRIZA COVID-19 - Prelungirea VIZEI DE ȘEDERE ÎN SU...

on 19 Martie 2020

Toți cei interesați puteți accesa acest site unde veți găsi formularul și instru...

Permisul de conducere international

on 19 Martie 2020

Tipul de permis de conducere care se poate folosi în România dacă conducătorul a...

Pensionari români scutiți de impozit

on 18 Martie 2020

La primul forum media organizat de publicația RomanianTimes, sâmbătă 8 februarie...

O transformare tăcută dar puternică a SUA cu efect...

on 18 Martie 2020

Când președintele Statelor Unite Donald J. Trump amintește realizările de la pre...

Meditatii crestine

Camera de sus - Cina Domnului cu ucenicii Săi

on 25 Martie 2024

 „Învățătorul îți zice: „Unde este odaia pentru oaspeți, în care să mănânc Paște...

Recenzia cărții Birul Cezarului și dreptul lui Dum...

on 23 Februarie 2024

Așa cum mi-am format obiceiul să-mi ridic poșta din căsuța poștală a casei în ju...

Semne ale vremurilor: Israel - „Never Again!”

on 21 Ianuarie 2024

La această rubrică de peste 20 de ani am scris și scriu ori de câte ori apar eve...

Înălțimile Golan și Ispitirea Domnului

on 21 Ianuarie 2024

„Au dat fiilor lui Gherşon dintre familiile leviţilor: din cealaltă jumătate a s...

Câmpul păstorilor din Betleem

on 21 Decembrie 2023

În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de s...

Lansare de carte - BIRUL CEZARULUI și dreptul lui...

on 22 Noiembrie 2023

IntroducereStudiul de față este rezultatul dorinței de a clarifica această porun...

Orașe SUA

Vizita ambasadorului României în statele americane...

on 25 Martie 2024

Întâlniri cu comunitățile de români și întrevederi cu oficiali ai celor doua sta...

ISRAEL… Note de Drum (6)

on 24 Martie 2024

Ierusalim: Muntele Măslinilor, Grădina Ghetsimani, Pârâul Chedron, Cetatea, Via...

ISRAEL… Note de Drum (5)

on 23 Februarie 2024

Haifa – Marea Galileii Pornim la drum, de la Haifa, spre Marea Galileii. Caperna...

Lumina si culoare-interviu cu pictorul Timisoarei,...

on 23 Februarie 2024

“Arta te face mai bun, iti curata spiritul si te inalta spre divinitate…” ~ Seba...

ISRAEL… Note de Drum (4)

on 21 Ianuarie 2024

De la Ierusalim la Beer Sheeva și Muntele Carmel De la Ierusalim suntem pe drumu...

Părinții Americii - Alexandru Hamilton

on 21 Ianuarie 2024

“Nu ma astept niciodata la un lucru perfect de la un om imperfect.” ~ Alexandru...

Cultura

Sosirea Regilor României la Frasin

on 25 Martie 2024

În așteptarea minunilor, prințesă în regatul copilăriei Am pășit pe urmele regil...

Idolul politicos al Bisericii

on 25 Martie 2024

In ultimii 3 ani am gandit si interactionat pe marginea intrebarii despre cum a...

Limba de cultură, ethosul și înstrăinările

on 23 Februarie 2024

I. Destinul ultimului mohicanO temă fascinantă: jocurile copilului și ethosul tr...

Marmota pare simpatică dar nu ajută sufletul

on 23 Februarie 2024

Pana sa ajung in partea asta de lume nu am stiu de Ziua Marmotei. Stiam despre a...

Geniul : între mistică, legendă și victimele mitul...

on 21 Ianuarie 2024

Evocarea lui Mihai Eminescu la Ziua Culturii Naționale invită la numeroase itine...

Crize si binecuvantari

on 21 Ianuarie 2024

Crize si binecuvantari. Acestea sunt coordonatele reale ale vietii multora dintr...

Politica

Israel - în război de apărare pe trei fronturi

on 20 Octombrie 2023

O situație fără precedent, în Israel, când cel de-al 37-lea guvern era într-o pe...

Ținta FEM: Fără carne și lactate, mai puține haine...

on 24 August 2023

Semne ale vremurilor sunt evenimente unice ale zilelor noastre cu corespondență...

Semne ale vremurilor din urmă – SEMNE în SOARE

on 28 Iulie 2023

Semne ale vremurilor din urmă sunt evenimente unice ale zilelor noastre cu cores...

Inteligența Artificială folosită să predice, să re...

on 23 Iunie 2023

Semne ale vremurilor din urmă Semne ale vremurilor din urmă sunt evenimente unic...

Semne ale vremurilor din urmă

on 23 Martie 2023

Am scris și altădată că nu vă voi prezenta vremuri din urmă ci SEMNE ale vremuri...

Votul tău este foarte important pentru America

on 27 Octombrie 2022

Suntem din nou în fața unor decizii care ne vor afecta pe noi și familiile noast...