"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

– 110 ani de la naștere - scriitor și pictor avangardist ilustru (n. 1909, Suceava, Romania – m. 1985, Howe, Anglia).

 

Exponent al Avangardismului european, născut la Suceava acum 110 ani, Daghani a cunoscut ororile deportării în Transnistria, apoi practicile alungării rasiste și ale negării Holocaustului din spațiul natal. Destinul terminal l-a purtat înspre Anglia, ca și pe Moses Gaster.

 

Arnold Daghani a fost unul din puținii mărturisitori vizuali ai ororilor din Transnistria Holocaustului. A văzut lumina zilei în 22 februarie 1909, într-o Suceava înghețată.

Artistul poate să trăiască mai intens decât oricine altcineva bucuria şi durerea, cerul şi iadul”, scria Daghani în octombrie 1959, la circa un an după plecarea din România.

A fost deportat, cu soţia în 1941 la Mihailovka, în lagărul de exterminare, de unde în 1943 au reuşit să evadeze, cu puţin timp înaintea eliberări lagărului, iar în 1958 a emigrat din România în Israel, apoi a locuit în Franţa, Elveţia, Anglia, unde a murit în 1985. În 1987, Universitatea din Sussex a primit o donaţie cu 6000 de lucrări ale lui Daghani, picturi, desene, însemnări personale, iar în 1997 s-a înfiinţat un fond arhivistic Daghani la Centrul de Studii Germano-Iudaice, din Germania. Câteva memorii  i-a apărut în limba germană în 1960, („Lasst mich leben”), în engleză, în 1961, fiind reeditată după 2000 în România ( Ed. Hasefer), în Germania  în minunate condiţii grafice  (Ed. Zu Klampen), iar un studiu cu ilustraţii a fost publicat la Londra, de către Forumul Cultural Austriac, sub semnătura Griseldei Pollock de la University of Leeds, care a și călătorit în România, spre a cunoaşte ţara de origine a pictorului-evocator.

Una din cărțile de memorii, merită o specială atenție. Arnold Daghani - GROAPA E ĪN LIVADA CU VIȘINI, Postfața de Lya Benjamin, Ed. Hasefer.

 

Este vorba despe o carte fundamentală pentru memoria Holocaustului din Transnistria de sub regimul Antonescu. Coperta a IV-a conține desenul Caligrafie de Arnold Daghani - portretul unei femei prizoniere din lagărele de peste Bug, alcătuit din numele vecinilor de lagăr, vecini ai modelului și, deopotrivă, ai pictorului...


Groapa este în livada cu vişini” este o carte document, excepţională, care îmbină memorialistica şi ficţiunea (ultima doar în vagi urme, ca liant al prozei de evocare). Despre viaţa şi oamenii cu care soţii Daghani au fost colegi în  lagărul de la Mihailovka, autorul spune: cei ce nu au reuşit să fugă,  între timp (după fugari), au fost transferați în lagărul de la Tarasivka, unde au fost executați în ziua de 10 decembrie 1943.

Alt volum semnat de Arnold Daghani - „Scrisori către Daniela“. Ediţia îngrijită de Florica Cruceru, în traducerea din limba engleză a Michaelei Roşioru, redă corespondenţa purtată între artistul evreu Arnold Daghani şi Daniela Miga, fiica farmacistului Miga, între anii 1959-1984. Volumul „Scrisori către Daniela“ redă lupta artistului pentru impunerea operei sale, cu aceeaşi încrîncenare cu care a luptat pentru supravieţuire, la Michailovka şi în ghetoul de la Bersad. De altfel, cartea relevă şi relaţia specială pe care omul şi artistul Arnold Daghani a avut-o cu oraşul Constanţa.

 

 

Daghani rămâne un mare artist, puţin, greu și sporadic acceptat în România, unde însuși spiritul oficial de negaționism al Holocaustului a atras asupra lui Daghani o ostilitate explicită. Doar el imortalizase, printre puținii, ceea ce autoritățile au negat multă vreme : ororile genocidale din Transnistria de sub Antonescu. Acest rafinat artist, evreu român, puţin cunoscut în România, respins de cultura evocărilor, este foarte apreciat în Anglia și în Europa, unde există şi o fundaţie care îi poartă numele. În noiembrie 2012, la Frankfurt am Main, o expoziție consistentă, Memorie – Imagine – Cuvânt,  celebra valoarea acestei opere, recunoscută atât de târziu, prețuită mult după plecarea Artistului la cer.

Opera picturală a lui Daghani cuprinde, în prezent, un număr de 4.000 de lucrări, dintre care 500 se află şi la Muzeul Naţional de Artă al României. Multe, în Arhivele de la Sussex University. În patrimoniul Muzeului de Artă Constanţa se regăsesc 440 de lucrări semnate de Arnold Daghani, 200 dintre acestea fiind donate de Carola Grindea, în 1982.

Arnold Daghani a creat o opera notabilă, sub energia unui mare talent și, deopotrivă, a traumei supraviețuitorului uneia din cele mai mari catastrofe ale omenirii : Holocaustul.