"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Pasajul biblic din Evrei 11 este denumit de comentatori ”Eroii credinței”, evocând pe diferiți oameni din Vechiul Testament, atât bărbați cât și femei, din diferite clase sociale. Cosider că la această listă de aur, sunt adaugați zilnic noi eroi, cu care ne vom întâlni în veșnicie. Unul din acești eroi este și pastorul Cornel Borlovan, fost pastor al bisericii Penticostale din Arad-Micalaca timp de 50 de ani. Pentru a înțelege mai bine viața și activitatea pastorului Cornel Borlovan, doresc să fac o scurtă prezentare a mișcării penticostale, care a început în adunările de pe stada Azuza din Los Angeles, în anul 1906 și care apoi s-a răspândit în întreaga lume.

Doctrina despre Dumnezeu-Tatăl

I. Existenţa lui Dumnezeu

Am început acest studiu de Teologie sistematică deoarece cred că este important pentru Biserica Domnului în general cât şi pentru fiecare credincios în particular. Însuşi cuvântul teologie este compus din două cuvinte greceşti theos care înseamnă Dumnezeu şi logos care înseamnă cuvânt. Cu alte cuvinte a studia teologia înseamnă a studia doctrina despre Dumnezeu. Creştinismul are la bază Biblia, Noul şi Vechiul Testament care conţin două legăminte speciale pe care Dumnezeu le-a făcut cu omenirea.

    În explozia de bucurie a cetăţenilor cerului se anunţă un eveniment deosebit de important: Nunta Mielului. “Să ne bucurăm şi să ne veselim, şi să-i dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia lui s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire strălucitor şi curat”. - (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor). Apoi mi-a zis: Scrie: Ferice de cei chemaţi la Nunta Mielului! Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. (Apocalipsa 19:7-9). Marea gloată din cer spune: “Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă”
    Încă în două locuri în Noul Testament este folosită această expresie. Primul este în Matei 5:12, în predica Domnului de pe munte: “Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri!” şi al doilea este în Luca 15:32 în pilda fiului risipitor. Acolo este vorba tot de un ospăţ pe care-l dă tatăl fiului risipitor cu ocazia întoarcerii acestuia acasă. “Dar trebuia să ne veselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort şi a înviat, era pierdutşi a fost găsit”.
    În Vechiul Testament, Israel, este prezentat în multe pasaje biblice, alegoric, ca fiind soţia lui Iehova, dar de cele mai multe ori necredincioasă. În Isaia 54:5 este scris: “Căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numeşte Dumnezeul întregului pământ în Noul Testament, Biserica lui Hristos este portretizată în mai multe feluri. De exemplu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, Domnul Isus este Păstorul cel bun, iar noi suntem oile Sale. În Ioan 15 El este viţa, iar noi suntem mlădiţele. Apostolul Pavel spune că cei mântuiţi sunt în faza de logodnă cu Mirele Isus. “Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată”(2 Corinteni 11:2).
    Nunta Mielului a fost anunţată de însuşi Domnul Isus în mai multe pilde, ca de exemplu, în pilda nunţii fiului de împărat (Matei 22) sau pilda celor zece fecioare (Matei 25).
    Apostolul Pavel vorbeşte despre relaţiile dintre soţ şi soţie, care trebuie să fie la aşa nivel cum sunt relaţiile dintre Hristos şi Biserică. ‘’Bărbaţilor, jubiţi-vă nevestele cum a iubit Isus Hristos Biserica şi s-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25). Pentru a funcţiona normal, într-o căsătorie trebuie să existe 4 elemente, şi acestea sunt valabile şi între Hristos şi Biserica Sa. în primul rând, trebuie să existe dragoste. O căsătorie fără dragoste este o contradicţie de termeni. Al doilea element, este relaţia intimă prin care cei doi devin un singur trup. Tot aşa relaţia dintre un creştin şi Isus trebuie să fie intimă, apropiată, toată viaţa. Al treilea element este bucuria de a iubi şi a fi iubit. Tot aşa şi-n viaţa creştinului trebuie să existe bucuria mântuirii în mijlocul celor mai grele necazuri şi încercări. Al patrulea element într-o căsătorie, este fidelitatea. În lume multe căsătorii se rup din lipsă de fidelitate. Noi trebuie să-I fim credincioşi Domnului în orice împrejurări. Viaţa de creştin este o renunţare la plăcerile de o clipă ale păcatului şi o călătorie în dobândirea unei patrii eterne, cereşti. Pentru a înţelege mai bine taina Nunţii Mielului trebuie să ştim obiceiul de a se oficia căsătoria în Israel.
    Căsătoria în Israel cuprindea trei faze. În prima fază are loc legalitatea căsătoriei dintre cei doi (mire şi mireasă), care se făcea între părinţii mirelui şi miresei. Mireasa se cumpăra cu un preţ şi acest obicei se mai practică şi azi în Orientul Mijlociu, Africa sau alte părţi ale lumii. Un coleg de serviciu s-a căsătorit aici în America cu o fată iraniancă şi mi-a spus că a trebuit să o cumpere de la părinţii fetei. În această fază mirele şi mireasa s-ar putea să nu se cunoască încă. În Biblie avem exemplul căsătoriei lui Isaac cu Rebeca. Eliezer merge să caute o soţie pentru Isac în casa rudelor lui Avraam. Isac şi Rebeca nu s-au întâlnit niciodată înainte de căsătorie.