"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

DEȘTEPTARE DUPĂ GLASUL LUI DUMNEZEU PRIN SCRIPTURI ȘI DUPĂ IMNUL ROMÂNIEI

Deșteptare la glasul lui Dumnezeu prin Scripturi, care descoperă generațiilor, zicând: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun” (2 Timotei 2, 16-17).

În descoperirea adevărului că, „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu...” (2 Tim. 3, 16-17), celor care au scris-o, proroci în Vechiul Testament și Apostoli sau Evangheliști în Noul Testament, căci Biblia întreagă este compusă din aceste două Testament menționate, se subînțelege că Marele Dumnezeu (Tit 2, 13) vorbește generațiilor și fiecărei persoane în parte, prin Scripturi, El, Care a creat grandioasa operă a universului ceresc și fizic, la Cuvântul Lui și din nimic toate, după cum „a zis „Dumnezeu: “Să fie lumină!” Şi a fost lumină” (Facere 1, 1-31).

Astfel, voi aduce în acest articol câteva Scripturi, cu glasul lui Dumnezeu, pentru deșteptarea conducătorilor, a poporului și a noastră a tuturor, la o viață nouă în Hristos Dumnezeu, în Care „trăim, ne mișcăm și suntem” (Fapte 17, 28), spre a trăi în „lumina vieții”  (Ioan 8, 12) divine și nu în întunericul necredinței și a fărădelegilor. Aceasta în urma nerăspunsului autorităților!!!, la strigătul Alexandrei pentru salvarea vieții ei!

Iar pentru a trăi în aceste standarde de viață Dumnezeiască, însemnă a ne deștepta toți: conducători, popor, persoane, să trăim după porunca iubire de Dumnezeu și de aproapele ca pe noi înșine (Matei 22, 37-39; Luca 10, 27), pentru că în porunca iubirii se cuprinde toată Legea și prorocii (Matei 22, 40), cât și toate codurile penale și toate legile.

Și zice Dumnezeu conducătorilor și întregului popor: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” (Efes. 5, 14). Și deșteptare la glasului Imnului României: „Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte..., Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină, Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt...” (de Andrei Mureșanu).

Evenimentul tragic cu Alexandra din Țara noastră! Astăzi când scriu această temă, cu mesajele lui Dumnezeu prin Scripturi către conducători, tineret și familii, în Trilogia iubirii Sfintei Treimi în Trei arătări spre mântuirea lumii: Vol. I, Dumnezeu-Tatăl este iubire; Vol. II, Dumnezeu-Fiul este iubire; Vol.III, Dumnezeu-Duhul Sfânt este iubire, în țara noastră din Carpați, România, o fetiță de 15 ani, pe nume Alexandra, a fost răpită în data de 25 Iulie 2019, și ucisă de criminalul în serie din Caracal!!!

Din toate precizările exacte, în vorbire și în scris, rezultă că adolescenta Alexandra a fost ucisă de criminal cu poliția la poartă!!!, care nu a intrat în casa criminalului pentru că procurorul a zis, să aștepte până la ora 6 dimineața!!! Conform constituției României și Legilor, și din vorbirea bunicului, se precizează că, atât procurorul cât și polițiști înseamnă că nu au considerat cazul, ca un caz extraordinar și de forță majoră și să intre peste criminal în casă, și neintrând la timp fetița Alexandra a fost ucisă!!!, iar criminalul a recunoscut.

Aceasta dovedește căci, dacă conducătorii și acele autorități aveau credință și erau în respectarea poruncii iubirii de Dumnezeu și de aproapele ca pe tine însuți (Matei 22, 37-39; Luca 10, 27), în care, cum a zis: Hristos Dumnezeu, că se cuprinde împlinirea a toată Legea și prorocii (Matei 22, 40), chiar dacă autoritățile acelea, poliția și procurorul, nu știau legile, ar fi fost motivați de iubirea de aproapele să intre și să salveze viața fetiței Alexandra.

În cazul refuzului procurorului și a polițiștilor, de a nu intra în casă la criminal, până la ora 6 dimineața, pe bună dreptate întreabă poporul: dacă fiica ta domnule procuror și fiicele dvs. domnilor polițiști, era în situația de a fi omorâtă ca Alexandra, mai amânai să intri în casă la criminal până la ora 6 dimineața???, să îți salvezi fetița de la moarte???. Chiar dacă aici, nu răspundem adevărul la întrebări, în fața justiției lui Dumnezeu vom răspunde, unde fiecare își va lua plata după faptele sale (Matei 16, 27)

Astfel vedem, descoperirea lui Dumnezeu, Care vorbește prin Scripturi (2 Tim. 3, 16), adevărul: „Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni” (Pslam 11, 8). Într-adevăr, după cum observăm azi, că atunci când se ridică în conducere, la toate treptele societăți, conducători iresponsabili, omenii nelegiuiți profită și mișună pretutindeni încălcând legile și săvârșind tot felul de crime și de furturi, iar în aceste vremuri istorice, se fură și persoane!, din lipsa iresponsabilității liderilor și a lipsei de conștiință divină și a frici de Dumnezeu care naște înțelepciune: „Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt” (,Pildele lui Solomon 9, 10). „Pentru că ei au urât ştiinţa şi frica de Dumnezeu n-au ales-o” (Pildele lui Solomon 1, 29).

Uni conducători de azi, ai necredinței, care legalizează păcatul, urăsc știința divină și așa nu aleg frica de Dumnezeu care naște înțelepciune. „Necredinţa călcătorului de lege spune inimii mele, că nu este într-însul frica de Dumnezeu” (Psalm 35, 1). Deci, încălcarea legii, este din lipsa unei conștiințe a fricii de Dumnezeu la oameni, care naște înțelepciune, ceea ce înseamnă că, deși autoritățile nu te prind că ai săvârșit crima sau o faptă rea, Dumnezeu te vede și te judecă El, în dreptatea justiției Sale Dumnezeiești, unde nu este părtinire, pentru că Dumnezeu în iubirea Lui de oameni, nu are pe nimeni de pierdut, fiindcă Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului ci, întoarcerea lui și să fie viu (Iezechil (33, 11).

Astfel, democrația a ajuns azi compromisă, constată oameni, pentru că s-a introdus pe poarta ei, cu politica drepturilor omului, aprobarea păcatului și a toată imoralitatea, adeverindu-se vaiurile lui Dumnezeu prin Isaia prorocul, în vremurilor de azi, zicând: „Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!” (Isaia 5, 20).Așa, conducătorii de azi, nu consideră discriminare atitudinea negativă a oamenilor față de Legile morale, ci consideră discriminare atitudinea oamenilor față de cele imorale! Strigător la cer! Doamne, suntem în întunericul orbirii și surzeniei spirituale, Dumnezeule al iubirii (1 Ioan 4, 8, 16), milostiv și de oameni iubitor, luminează-ne din mila Ta cu lumina vieții de la Tine, ca să nu murim!

Aceste sunt vremurile în politica societății democratice de azi, compromisă de conducători, prin nerespectarea Legilor morale și a valorilor spirituale. Pentru aceasta Domnul Dumnezeu va îngădui în consecință, urmarea păcatelor peste conducători și popoare, în descoperirea Scripturii: „În vremea aceea fi-va împotriva lui un vuiet ca vuietul mării. Toţi vor arunca privirea spre pământ şi iată: întuneric şi strâmtorare; lumina se va întuneca întocmai ca o noapte, fără să se mai ivească zorile!” (Isaia 5, 30). (Vezi, de preot Aurel Sas, Trilogia crizelor morale după revelația biblică, editura Andreiana, Sibiu, 2014). Vol. I, Crizele economice sunt rezultatul crizelor morale; Vol. II, Dezastrele din univers urmarea păcatelor; Salvarea din crize și dezastre, prin întoarcerea la ani de viață plăcuți lui Dumnezeu (Luca 4, 19). (Website: preotaurelsas.com Com; Predici: YouTube: priestaurelsas; Facebook: bisericasfântulsimeon, din Westland, MI).

Imperativul vremii secolului XXI este, trezirea popoarelor lumii la alegerea de conducători după inima lui Dumnezeu, cum a fost regele David (Fapte 13, 22), și nu alegerea de conducători după inima oamenilor, care duc la încălcarea Legilor morale, cu consecințe grave în viața popoarelor. Să îmbrățișăm mesajul Dumnezeului iubirii (1 Ioan 4, 8) pentru salvare de la moartea urmării păcatelor, prin ascultarea și urmarea glasului lui Dumnezeu, zicând: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos” (Efes. 5, 14), să trăiești o viață fericită, în valori morale și spirituale, și să crești copii spre slava lui Dumnezeu și fericirea lor și a părinților.

Și deșteptarea conducătorilor și a poporului, după Imnul României: „Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, În care te-adânciră barbarii de tirani! Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă, La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani! Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume, Că-n aste mâni mai curge un sânge de român, Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume, Triumfător în lupte, un nume de Traian!... Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină, Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt. Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ! (Andrei Mureșanu).

 

Învierea conducătorilor și a poporului prin Taina Pocăinței

Deșteptarea la glasul lui Dumnezeu prin Scripturi și la Imnul României, a conducătorilor și a poporului român, trebuie să fie neîntârziat prin urmarea pildei, cu lacrimi de pocăință, a celora din marea capitală Ninive, a Imperiului Asirian, unde Dumnezeu l-a trimis pe Iona prorocul cu mesajul întoarceri la pocăință, în descoperirea Scripturilor: „Şi a pătruns Iona în cetate, zicând: “Patruzeci de zile mai sunt, şi Ninive va fi distrusă!” Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei mai mici. Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei.

Acesta (regele) s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă. Apoi, din porunca regelui şi a dregătorilor săi, s-au strigat şi s-au zis acestea: Oamenii şi animalele, vitele mari şi mici să nu mănânce nimic, să nu pască şi nici să bea apă; Iar oamenii să se îmbrace cu sac şi către Dumnezeu să strige din toată puterea şi fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea şi de la nedreptatea pe care o săvârşesc mâinile lui; Poate că Dumnezeu Se va întoarce şi Se va milostivi şi va ţine în loc iuţimea mâniei Lui ca să nu pierim!” Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele.... şi nu a împlinit” (Iona 3, 4-10) distrugerea Ninivei.

Astfel, conducătorii și toate autoritățile române, trebuie să se coboare de pe tronurile lor și să se smerească împreună cu poporul întreg, în post și cu rugăciune înaintea milei lui Dumnezeu, ca regele Ninivei și poporul și așa Dumnezeu ne va ierta păcatele și va salva conducătorii și poporul de la consecințele urmării fărădelegilor. Mesajul lui Dumnezeu în aceste vremuri ale secolului XXI, către conducători și popor, este asemănător cu mesajul divin al lui Iona prorocul, prin predicile de vestire a Evangheliei, cu puterea lui Dumnezeu de mântuire, pentru cel ce crede (Rom. 1, 16) la toate Bisericile și vremurile de azi cu furtuni, cutremure etc, care aduc dezastrele din univers ca, urmare a necredinței și păcatelor.

Cred că, în urma evenimentului tragic cu Alexandra, va fi o deșteptare, o trezire din somnul necredinței și a păcatului în toată Țara noastră minunată, România, ascultând chemarea lui Dumnezeu la deșteptare, zicând: „Eu (Dumnezeu) nu voiesc moartea. păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa şi să fie viu. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele! Pentru ce să muriţi voi, casa lui Israel?” (Iezechil 33, 11), îi întreba Domnul, când și ei erau în păcate.  Așa ne întreabă Dumnezeu, și pe noi pe toți, conducători și popor: „Pentru ce să muriţi voi?”, în cazul nostru: casa poporului român? Și continuă, Milostivul Dumnezeu chemarea, zicând: „Întoarceţi-vă către Mine (Dumnezeu), şi Mă voi întoarce şi Eu către voi”, zice Domnul Savaot” (Maleahi 3, 7).

Și cum să ne întoarcem?, ne răspunde tot iubirea lui Dumnezeu: „Şi acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns şi cu tânguire”. Sfâşiaţi inimile şi nu hainele voastre, şi întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv şi îndurat, încet la mânie şi mult Milostiv şi-I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. O, de v-aţi întoarce şi v-aţi pocăi, ar rămâne de pe urma voastră o binecuvântare, un prinos şi o jertfă cu turnare pentru Domnul Dumnezeul vostru!” (Ioil 2, 12-14). Deci, calea întoarceri la Dumnezeu este cu lacrimile pocăinței, ca cei din Ninive.

Când poporul Israel, ca de exemplu în vremea prorocului Ieremia, pentru că se depărtase de Dumnezeu în păcate și nu asculta de mesajele Domnului prin Ieremia prorocul, Dumnezeu a îngăduit asupra lui Israel robia Babilonului, vreme de 70 de ani!, după descoperirea Scripturi, zicând: „Toată ţara aceasta va fi pustiită şi jefuită; popoarele acestea vor sluji regelui Babilonului şaptezeci de ani” (Ieremia 25, 11). Atunci a fost dărâmat și minunatul Templu din Ierusalim, zidit de regele Solomon. Toate în iubirea lui Dumnezeu pentru deșteptare, trezire din somnul păcatului, ca să salveze poporul în istorie.

Să luăm aminte!, conducători și popor român, că vrășmașii neamului bat la ușa granițelor și pentru a ne întoarcerea la Dumnezeu cu lacrimi în Taina Pocăinței, El s-ar putea să le îngăduie dezmembrarea Țării noastre, cum a fost și înainte de primul Război Mondial. Doamne, te rugăm, să nu fie. Iartă-ne și trezește-ne la Tine pe alte căi, pentru Taina Pocăinței. Să nu ne bazăm nici pe Uniunea Europeană și nici pe NATO.

Apărătorul poporului este numai după descoperirea Scripturilor:  „Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul” (Psalm 120, 1-2). „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte” (Psalm 126, 1). Să citim istoria robiei poporului român, sute de ani!, de la vrășmașii străini, cât de crudă a fost robia, umilirea și cum au fost omorâți! Aceasta este o altă cale de trezire, de deșteptare la pocăință și la ajutorul Bunului Dumnezeu.

În vremea lui Hristos Domnul, erau unii care îi „vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor” (Luca 13, 1). Domnul le-a răspuns prin întrebările următoare: „Credeţi, oare, că aceşti galileieni au fost ei mai păcătoşi decât toţi galileienii, fiindcă au suferit aceasta? Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste care s-a surpat turnul în Siloam şi i-a ucis, gândiţi, oare, că ei au fost mai păcătoşi decât toţi oamenii care locuiau în Ierusalim? Nu! zic vouă; dar de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel” (Luca 13, 2-5). Astfel, Mântuitorul zice, spre trezire și luare aminte:: „Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi!” (Marcu 13m 37). „Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi” (Marcu 13, 33)

Prin urmare, precum a fost o revoluție istorică în Decembrie 1989, în România, imperativul vremii noastre ne spune că, trebuie să fie și o revoluție spirituală împotriva nelegiuirilor, în urma îndepărtării de Dumnezeu, pentru o înviere în lumina vieții (Ioan 8, 12) de sub întunericul morții păcatelor, ca să trăiască conducătorii și poporul după Legile morale și valorile spirituale, a vieții în Hristos, în Care „trăim, ne mișcăm și suntem” (Fapte 17, 28) cu viață. Viața în Hristos Dumnezeu, este după modelul suprem Dumnezeiesc, în „legea duhului vieţii în Hristos Iisus (care) m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii” (Rom. 8, 2)

La încheiere, aduc mângâiere părinților, bunicilor, tuturor celor dragi și cetățenilor României, de la Nistru și până la Tisa, în durerea pentru Alexandra, că sufletul ei curat, este cu îngerii și cu sfinții lui Dumnezeu în universul ceresc, spre care călătorim și noi toți prin lumina divină și întunericul necredinței de azi după filozofiile rătăcitoare: „Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos” (Col. 2, 8) Dumnezeu. Călătoria vieții pământești a popoarelor este după revelarea Scripturi: „Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm (călătorim) spre aceea ce va să fie” (Evrei 13, 14) în Ceruri. La revedere, copilă a lui Dumnezeu, Alexandra! Amin.