"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

America nu poate fi distrusă de om pentru că la începuturi a fost fondată și așezată pe stâlpii lui Dumnezeu!

Dar cu siguranță America va fi restaurată la cote divine de Cel Prea Înalt în timpurile care vor veni și va fi pusă tot în fruntea celorlalte țări ale pământului - FOR EVER-

Acum cineva trebuie să se ridice să curățească ‘’grajdurile lui Augias’’ din imensa Americă!

Aceasta se cere făcută repede, prin schimbări de cursuri de râuri din albiile învechite ale gîndirii americane, pe albii noi de gândire, inspirate și binecuvântate de Domnul!

 

Pentru a face această colosală muncă trebuie întreprins cu îndrăzneală și cu mare putere, care au însă un singur izvor, cel al întoarcerii totale la Creatorul cerului și al pământului, la Cel Prea Înalt.

-Tu, Donald Trump care ai apărut în râsetele de batjocoră ale celorlalți candidați cu ideile tale puternice și solitare pe măsura felului tău de gândire pe care ți l-a hărăzit Domnul de a face prin tine “America Great” din nou:

-Tu, ești cel chemat în fruntea acestui popor minunat să rezolvi această muncă grea, tu, precum Hercule, cele douăsprezece munci pe pământ!

Ridică-te la luptă și Domnul îți va da izbândă și toate necazurile, greutățile, râsetul și batjocurile unora din acest popor și mai departe de pe întreg pământul, spre stupefacția și rușinea lor, Domnul Dumnezeu ți le va transforma în picături de glorie care vor curge din strălucirea viitoare a Americii, în Gloria Lui eternă.

Amin!

Vasile Ghiță

Septembrie-8-2015