"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Stimată redacţie,

Vă felicit pentru înalta ţinută jurnalistică a ziarului Dvs., şi vă urez cele mai sincere speranţe de prosperitate. În acelaşi timp vă mulţumesc pentru surpriza publicării recenziei romanului meu istoric „În umbra marilor imperii ucigaşe” (cu subtitlul – „Romanul soldatului austriac bucovinean în vâltorile primului război mondial şi în prizonierat în Italia şi Siberia”), în numărul din mai 2016, prezentare a eruditei scriitoare sucevene d-na Angela Furtună.


Vin aici în completarea articolului citat.

Deoarece promovarea valorilor culturii din România spre exterior se face foarte greu, şi din păcate mult prea puţin, cu sacrificiile de rigoare (chiar în contextul unei forme de leucemie şi a doi copii minori) am realizat traducerea romanului meu de succes în limba engleză şi italiană (parte din acţiune se desfăşoară în zona montană, în cea prezentă şi la celebrul Hemingway, în „Adio Arme”.) Anul trecut am primit contracte pentru publicare de la Gruppo Albatros, Vertigo, Europa Edizioni (toate din Roma) şi Grauss Editore din Neapole, ceea ce – desigur - m-a onorat. Şi la ei fiind cu coparticipare la tipărire, în condiţiile date nu mi-am permis să risipesc câteva mii de euro pentru tipărire. Dar varianta engleză şi cea română sunt deja (cea italiană în căteva săptămâni) puse pe Amazon.com, books, Mugur Andronic. Prin urmare, invit distinşii dumneavoastră cititori să mă onoreze prin a citi rodul muncii mele de 21 de ani, din cauza distanţei făcându-se apel la varianta descărcării electronice din reţeaua Amazon. Lecturarea se va putea face, la recomandare, şi de către rudele, prietenii, colegii şi şefii de limbă engleză, spre acomodare cu istoria şi realităţile Bucovinei (inclusiv regiunea Cernăuţi), României, primului război mondial din Italia până la strâmtoarea Bering şi Alasca...sau revoluţiei bolşevice...

Mai nou, încă câteva informaţii: recent editura de renume Limes din Cluj-Napoca a publicat ediţia a doua a romanului în cadrul seriei „Romanul secolului XXI”. Pe lângă prefaţa lui Eugen Uricaru, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România la data primei ediţii, cea nouă beneficiază şi de prezentarea şefului catedrei de romanistică a Universităţii din Padova-Italia, prof. unv. Dr. D. Octavian Cepraga.

Cei interesaţi pot comunica cu autorul pe e-mail: andronicmugur@yahoo.com

sau telefonic 0741-10.13.39 mobil, sau fix 0230 prefix judeţul Suceava, 52.55.90., acasă.

Arheolog expert dr. Mugur Andronic

Laureat al Academiei Române

Decorat al Preşedinţiei României

Muzeul Bucovinei – Suceava