"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Mr. Trump, ai primit de la Domnul o binecuvântare

Aici pe pământul celor vii, dintre cele mai rare!

Dar, ai primit și pentru fiecare suflet din acest popor,

Să împarți muncă speranțe, bucurie, belșug în viitor!

 

 

Rugăciuni la Cel Prea Înalt să înalți din biroul oval,

Până ce va deveni un glob curat, străucitor de cristal;

Unde să se vadă umblările în căutări de lumini,

Ca America să fie great, pe ale Domnului Înălțimi!


Îți vei culege întreaga putere țara de-a o conduce,

Trecând prin tsunamice valuri contrarii și pe la Cruce;

Nu cu vorbe multe, ci în tăcere ființa să-ți lucreze,

Că-n ea stă puterea gîndirii ce se adună să creeze!


Să treci de la miliarde, la cenți d-le Președinte,

Că cenții din munca Americii vor avea brandul fierbinte;

Scos din inimi bucuroase, din mîini muncite, de neânlocuit,

Din sculatul în zori și fuga la locul de muncă, mult râvnit.


Care cu bucățica-i de cer de deasupra împreună,

Formează țara Americii, dreaptă, înțeleaptă, stăpână.

Formează familia mare a spiritului curajos american,

Care dă pâine la cei înfometați, pe al apelor noian!


Răutatea, răzvrătirea, să le aduci la ordine și legi,

Felul lui Dumnezeu de limpezire al lumi, să-l înțelegi;

Să nu treci de al Evangheliei Domnului Isus hotar,

Că-n Ea stă viața, că-n afara-I e moarte pe altare cu jar.

 


Amin!

Vasile Ghiță

2-8-17