"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Congresul Academiei Româno-Americană de Arte și Științe 19-22 iulie 2017, Universitatea din Craiova, Romania

www.AmericanRomanianAcademy.org


De-a lungul timpului s-a vorbit mult despre exilul românesc, începând cu emisiunile de la Radio Europa Liberă sau Vocea Americii şi continuând cu articolele apărute în presa românească din exil: Lumea liberă de la New-York, Micromagazin tot de la New-York, Luceafărul românesc de la Montreal, Cuvântul românesc de la Hamilton, Toronto, Jurnal ARA, publicat la Los angeles, California, sau din Europa, Lupta de la Paris, Curierul românesc condus de Silvia Constantinescu din Suedia.

 


Tot în exil au apărut şi o serie de cărţi cum ar fi: Ileana, Princess of Romania - I live again, Editura Rinehart&co., N.Y-Toronto, 1950; Silvia Constantinescu, Exil, oameni şi idei, Ed. Curierul românesc, Suedia; Miron Butariu. O viaţă de om, ARA, vol. XII, Los Angeles, 1991; Români în ştiinţa şi cultura occidentală, ARA, Los Angeles, 1992.

Daca in perioada comunista, Academia Romana nu recunostea personalitatile romanesti din strainatate, elita romanesca din America a creat o institutie care sa valideze valorile romanesti remarcate academic in strainatate. Astfel, Academia Româno-Americană de Arte și Științe, care a reunit nume celebre ale diasporei române de pretutindeni. Dintre aceștia, oamenii de cultură stabiliți definitiv sau pentru o anumită perioadă în America, unii în viață, alții trecuți în eternitate, au făcut și fac din ARA o instituție de prestigiu: Mircea Eliade, Ion Petru Culianu, Octavian Bârlea, George Emil Palade, Emil Turdeanu, Virgil Nemoianu, George I. Duca, Ion Manea, Matei Călinescu, Mihai Botez, Maria Manoliu–Manea, Alina Diaconu, Domnița Dumitrescu, Monica Grecu, Lorry Wallfisch, Mircea Ionițiu, Petru Popescu. La aceștia se adaugă nu mai puțin celebri oameni de știință și artiști, aparținând exilului românesc.

În anul 1975, la inițiativa Monseniorului Octavian Bârlea, un grup de cinci intelectuali români s-au întrunit la Universitatea California din Berkeley pentru a pune bazele unei Societăți Academice Americane. Înregistrată oficial la scurt timp de autoritățile din statul California, această asociație, sub președinția Monseniorului Bârlea, a dobândit un statut internațional. Scopul inițial definit de fondatorii ei a fost sintetizat în următorul deziderat: „cultivarea tradiției românești pe pământul american, la un înalt nivel științific și artistic”.

De atunci președinți ai acestui forum academic au fost Monseniorul Octavian bârlea, prof. univ dr. Nicolae Țimiraș, prof. univ. dr. Maria Manoliu-Manea, prof. univ. dr. Constantin Corduneanu, prof. univ. dr. Ion Paraschivoiu, iar din 2013 este doamna prof. univ. dr. Ruxandra Vidu care a organizat congrese de excepție la Roma-Frascati, Italia, Pasadena, SUA, Montreal, Canada, iar anul acesta cel de-al 41-lea Congres va avea loc în România la Universitatea din Craiova.

De la momentul fondării sale și până astăzi, ARA a ținut 40 congrese anuale, dintre care menționăm Congresul de la București (1991), Chișinău (1993), Northampton (1994), Reno (1995), Rochester (1998), Cleveland (2000)- Congres jubiliar 25 și Congresul 40 la Montreal.

Cu mari eforturi ARA a publicat 14 cărți, printre care, Istoria românilor de Vlad Georgescu, Artiștii plastici în Occident, sub conducerea criticului de artă Ionel Jianu, volumul bibliografic Românii în știința și cultura occidentală. Cartea a apărut după șapte ani de la data când s-au trimis primele chestionare. A urmat apoi selecționarea informațiilor relevante pentru a oglindi cât mai fidel caracteristicile personalităților respective.

Volumul cuprinde românii „care au publicat cărți, studii, reviste, ziare din Occident sau au inițiat diferite activități menite să formeze opinia publică din țările adoptive în favoarea națiunii române și a aspirației sale de a trăi în libertate”.

La acestea se adaugă cărțile Msg. Octavian Bârlea, Paul Quinlan, Emil Turdeanu, „Amintirile” lui Ionel Jianu, Miron Butariu și Nicolas Țimiraș și numeroase volume colective, ca de exemplu ARA Journal., citat în prezent în bibliografii de prestigiu, cum ar fi Modern Language Association of America.


Un imporant aspect al congreselor ARA îl constituie întâlnirea dintre cei care împărtășesc aceleași interese științifice, un spor de înțelegere reciprocă, un dram de apreciere și respect pentru eforturile celorlalți.


Să sperăm că întâlnirile ce vor avea loc anul acesta la universitatea din Craiova in perioada 19-22 iulie 2017 vor avea rezultate, pentru că a ne înțelege pe noi înșine și pe ceilalți însemană totodată înțelegerea mai profundă a spațiului românesc.