"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

In Fața bisericii „ Peter & Paul Jesuit Catholic Church” Jefferson Avenue, peste drum de Renaissanse Center, în Detroit, Mi.  este montată o sculptură a canadianumlui Timothy Schmalz, găzduită de mai multe orașe mari ale lumii. -„Homless Jesus” ...O bancă obișnuita , pe care dorme un Om invelit într-o pătură;  semnificativ,  Omul are fața scunsă în pătură,  dar gleznele, neacoperite, au spărturi neobijnuite care ne trimit la identitaea precisă a lui Isus din Nazaret. 

Aspectul social al sculpturii are intenția de a ridica demnitatea săracilor si  acelor fară adăpost. „Homles Jesus” este un strigăt impotriva păgânizarii „tărilor creștine”, unde creștinismul devine în procent crescând doar o formă, fără substanța .

Isus ne este prezentat în Scripturi ca și Unul care se identifică cu neînsemnații si neștiuții lumii noastre cu bolnavii și saracii, cu cei din inchisorile lumii...

„ am fost gol și M-ați imbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temnița si ați venit pe la Mine....Adevărat va spun ca oridcâteori ați făcut aceste lucruri unuia din cei mai neînsemnați frati ai Mei, Mie mi le-ați făcut.”                                                                                                                  (Mat 25: 36,40

 

 

 

Homless Jesus

        

In bronz a-nghețat, un strop de scriptură,

„Cuvântul dintâi” ce-n Om sa-ntrupat.

Cu fața ascunsă sub  pătura sură

Doarme pe-o bancă, de toți alungat.

 

Talpile goale n-au unde s-ascunde

Lumina lumină pe gleznele Lui,

Negre spărturi de rane afunde,

Săpate cândva de ciocane și cui !

 

Pe bancă, în patura Lui inveliți,

S-ascunde o lume de grijuri și jale,

Bolnavi și lipsiți, anonimi osteniți,

Au gleznele sparte pe drumuri în Vale.

 

Iar fața ascunsă-n a bronzului taine,

E-a mea, ori  a ta,  sau e fața oricui.

Isus îmbrăcând ale omului haine,

Din ranele noastre-a făcut rana Lui.  

 

Căutînd un sălaș, pe la uși cu zăvoare,

Din poartă în poartă de noi alungat,

Lăsând cerul Lui de har și splendoare,

Isus, pe o bancă în parc... a-nghețat.

 

     Florian Guler, Troy, Mi.