"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Termenul pentru arhivarea electronica a cartilor de munca a fost prelungit pana in 30 septembrie 2010

Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare prin care termenul-limita prevazut de alin. (6) art. 2 din HG nr. 1.768/2005 se prelungeste pana la data de 30 septembrie 2010.

 

Astfel, alin. (6) al art. 2 se modificã, dupã cum urmeazã:
„(6) Termenul-limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 septembrie 2010”.

 

Operatiunea de preluare din carnetele de munca, inclusiv din documentele în completare la carnetele de munca, a datelor referitoare la perioadele de stagiu realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a veniturilor salariale aferente a inceput din 2006, perioada de derulare a acțiunii fiind initial estimata la 2 ani.

Conform prevederilor legale, persoanele fizice si persoanele juridice care detin sau pastreaza asupra lor carnetele de munca sunt obligate sa le puna la dispozitia casei teritoriale de pensii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul/sediul firmei pentru preluarea datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si la venituriler salariale aferente. Pentru aceasta, inainte de a fi predate, carnetele de munca trebuie sa fie completate cu toate inscrierile pana la data de 1 aprilie 2001, inscrieri care sa fie certificate de catre autoritatile abilitate. De asemenea, in momentul predarii, carnetele de munca trebuie sa fie insotite de actul de identitate al titularului, in copie, din care sa rezulte codul numeric personal.

Conducerea Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) a luat o astfel de decizie de scanare a datelor din carnetele de munca, pe de o parte, in scopul intocmirii unei baze de date unice la nivel national - ce va cuprinde istoricul perioadelor de stagiu realizate in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si al veniturilor salariale obtinute - iar pe de alta parte, pentru implementarea unor proceduri mai sigure de stabilire a drepturilor de pensii cuvenite persoanelor in cauza.