"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

O sărbătoare a doamnelor literaturii! O capodoperă, celebra autoare și traducătoarele în limba română: Murasaki Shikibu (1010), Henriette Yvonne Stahl (1969), Angela Hondru (2017).


Primul mare roman al literaturii universale e scris de o scriitoare și a apărut și în limba română, în 1969, în urmă cu 50 de ani!


Primul roman important din literatura universală a fost scris de o femeie, nobilă educată, doamnă de onoare la curtea împărătesei Akiko, soția împăratului Ichijo. Niciun bărbat nu realizase, până la ea, ori multă vreme după, ceva asemănător.


Scriitoarea japoneză Murasaki Shikibu (974-1031) a scris, în epoca Heian, și în limba japoneză clasică, pe la anii 1010 d. Hr., un roman medieval, o tragicomedie de moravuri, cu circa 400 de personaje și care, în traducere, avea la început circa 1000 de pagini. A fost considerat a fi și primul roman psihologic din literatura universală.


Romanul este intitulat Povestea lui Genji (Genji monogatari). Această importantă creație, Povestea lui Genji, conține o rafinată textură narativ-lirică, profundă și complexă, și este structurată pe trei părți și cincizeci și patru de capitole. Cercetările actuale susțin că primele părți par să fi fost în mare redactate de Murasaki Shikibu, dar, după obiceiul timpurilor - de retranscrieri și copieri succesive - partea a treia pare o adăugire ulterioară, posibil datorată unicei fiice a autoarei.


În 1969, acum 50 de ani, romanul a fost prima dată tradus în românește, pe o filieră engleză realizată de Arthur Waley (traducerea românească merge, în acest prim demers, numai până pe la jumătatea textului originar), de scriitoarea (înainte, actriță) și traducătoarea Henriette Yvonne Stahl (după 1931, a fost soția lui Ion Vinea, timp de 14 ani, iar apoi, după 1945, a fost partenera lui Petru Dumitriu, timp de 10 ani). Această primă traducere primește titlul Genji și are doar nouă capitole.


Recent, în 2017, Editura Polirom a publicat textul (cvasi)integral, cu sprijinul The Japan Foundation, sub titlul Povestea lui Genji, în traducerea din limba japoneză, cu note, glosar şi legendele ilustraţiilor de Angela Hondru, care s-a bazat pe interpretarea furnizată de Yosano Akiko (1878-1942), recunoscută pentru rafinamentul transpunerilor și pentru studiile sale și în special pentru cele două traduceri ale Poveștii lui Genji în Japoneza modernă (Shin’yaku Genji monogatari și Shin-shin’yaku Genji monogatari). Această versiune se oprește după moartea lui Genji și prezintă partea a treia numai în rezumat.


Cartea e o minune. Despre care au scris, cu entuziasm netrucat, cronicarii.


„Precum în proza unui Joyce ori a unui Nabokov, stilul Poveştii lui Genji abundă în aluzii literare, simboluri şi imagini. Romanul lui Murasaki Shikibu e o tragicomedie de moravuri, scrisă de o văduvă cu minte strălucită, care cunoştea neastîmpărul inimii la fel de bine precum tainele vieţii la Curtea Imperială.” (The Washington Post)
„Murasaki Shikibu urmăreşte intrigile erotice, urzelile de la Curte, căsătoriile politice, vârtejul de ușurătăți și lingușeli din jurul ei cu privirea atentă, uneori ironică, a unei Jane Austen.” (The New Yorker)

 

Adaug că această poveste de iubire și de pătimire aduce intrigile romantice de curte ale Japoniei într-o actualitate fermecătoare și într-o universalitate captivantă.

 

Angela Furtună