"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Cristian Gaginsky, Prim-colaborator, Ministru Consilier al echipei Ambasadei României în SUA cu ocazia deschiderii oficiale a Consulatului General de la Miami


NC: Domnule Ministru Consilier vă mulțumim pentru efortul făcut în deschiderea Consulatului General de la Miami, și vă mulțumim pentru interviul acordat publicației RomanianTimes, cu această ocazie. Din mesajul dumneavoastră am înțeles că ”Sunteți de la Washington și ați venit să ajutați” Care sunt domeniile în care Ambasada este implicată în servirea comunității româno-americane?

Vă mulţumesc pentru că aţi reţinut acest aspect important din mesajul nostru. Într-adevar, ceea ce ghidează activitatea echipei ambasadei, în mod prioritar în relaţia cu comunitatea românească este în primul rând noţiunea de serviciu public. Suntem cu toţii profesionişti a căror preocupare continuă este de a ne organiza munca astfel încât acţiunile noastre să producă un impact pozitiv şi de durată în beneficiul României, al relaţiei româno-americane şi al comunităţilor româneşti din Statele Unite. Dezvoltarea în ansamblu a relaţiei dintre România şi Statele Unite se răsfrânge asupra întregii comunităţi, consolidând capitalul de apreciere şi încredere la adresa românilor, care se acumulează în cadrul acestui parteneriat. Unele dintre domeniile punctuale în care activitatea ambasadei are o legătură directă cu preocupările membrilor comunităţii româneşti sunt bineînţeles serviciile consulare, dar şi stimularea parteneriatelor între universităţi din România şi Statele Unite, încurajarea proiectelor de înfrăţiri între oraşe româneşti şi americane, sau sprijinirea iniţiativelor comunităţilor româneşti dedicate istoriei, culturii şi tradiţiilor noastre naţionale.

 

NC: Ce reprezintă pentru Ambasada română din SUA deschiderea Consulatului de la Miami în anul centenar?

Deschiderea Consulatului General de la Miami este un pas în plus făcut în sprijinul comunității româneşti din zona de sud-est a Statelor Unite (în primul rând statul Florida, dar şi statele învecinate - Alabama, Louisiana, Georgia, Mississippi, Texas), o comunitate în creştere dar în acelaşi timp bine aşezată şi foarte implicată în strângerea şi dezvoltarea relaţiilor româno-americane. Ambasada a susţinut acest demers al Ministerului Afacerilor Externe, care face parte dintr-un proces mai amplu de extindere a reţelei consulare a României în ţările şi zonele în care se află comunităţi româneşti importante. Deschiderea noului consulat general în anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri reprezintă, între altele, un semn de apreciere a contribuţiei românilor din Statele Unite la parcursul României moderne şi la vitalitatea parteneriatului româno-american.

 

NC: Prin intermediul Ambasadei sunt relații bune între statul Florida și România. Ați putea să menționați aspecte ale concretizării acestor relații?

În primul rând sunt bucuros să vă reamintesc faptul că, în urmă cu doar câteva săptămâni, guvernatorul statului Florida a emis o Proclamaţie prin care adresează felicitări tuturor românilor cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri a României. În cuprinsul Proclamaţiei se vorbeşte despre legăturile importante dintre România şi statul Florida, despre prietenia îndelungată dintre naţiunile americană şi română şi despre recunoaşterea contribuţiei însemnate a multor generaţii de români la dezvoltarea şi succesul societăţii americane. Proclamaţii similare au emis şi ceilalţi guvernatori, din aproape toate statele americane, memorializând astfel acest moment unic în istoria României şi demonstrând că Statele Unite împărtăşesc o prietenie şi apreciere autentică faţă de România. Aceste relaţii apropiate, cultivate de-a lungul timpului cu reprezentanţii statului Florida, ca şi cu toate celelalte state americane, ne ajută să găsim şi să explorăm împreună oportunităţi economice, programe academice şi de cercetare, precum şi alte proiecte de interes pentru comunităţile de afaceri, studenţii, cercetătorii şi alţi profesionişti din ţările noastre.

 

NC: Care sunt cele mai semnificative parteneriate ale companiilor americane din statele aparținând Consulatului de la Miami cu România?

După cum cunoaşteţi, statul Florida este unul dintre cele mai proeminente centre de acces şi de tranzit pentru comerţul internaţional. Sunt multe companii româneşti şi americane care utilizează facilităţile portuare şi comerciale ale statului Florida pentru a menţine şi dezvolta relaţii de parteneriat. În ceea ce priveşte marile companii americane, o prezenţă semnificativă în relaţia cu România se înregistrează la nivelul statului Texas. Există proiecte în România ale unor mari companii din domeniul energiei, dar sunt şi alte iniţiative de parteneriat economic româno-american în domeniile apărării, comunicaţiilor sau tehnologiei. Toate acestea se înscriu pe dimensiunea economică a parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite, la dezvoltarea căreia lucrăm zi de zi, inclusiv prin eforturile echipei Consulatului General de la Miami.

 

NC: Care sunt adresele de pe internet, care accesate fiind românii din America beneficiază de facilitatea depunerii cererilor pentru servicii consulare?

Toţi românii din Statele Unite au posibilitatea să acceseze serviciile consulare ale ambasadei şi consulatelor noastre (Washington, Miami, New York, Chicago, Los Angeles) prin intermediul platformei informatizate www.econsulat.ro Această platformă funcţionează de câţiva ani şi are rezultate foarte bune, atât pentru persoanele care au nevoie de informaţii şi servicii consulare, cât şi pentru operatorii noştri consulari, care pot asigura o comunicare mai bună şi o procesare a cererilor mult mai eficientă. Platforma econsulat conţine informaţiile necesare pentru cei interesaţi şi permite comunicarea cu operatorii consulari astfel încât la momentul deplasării persoanei interesate la sediul consulatului, întregul serviciu consular este deja procesat, iar timpul de aşteptare se reduce considerabil.

 

NC: Mulți români ne sună la redacție spunând că datorită sănătății precare în care se află nu se pot deplasa la Consulatul din zonă, pentru servicii consulare, special legate de transferuri de proprietăți localizate în România. Ce soluționări aveți pentru astfel de cazuri?

Fiecare caz are particularităţile proprii şi trebuie analizat în mod individual. De regulă, majoritatea serviciilor consulare necesită deplasarea şi prezenţa solicitantului la sediul consulatului, pentru identificare, preluarea fotografiei digitale (dacă este cazul), semnarea actelor, luarea la cunoştinţă a detaliilor privind serviciul consular respectiv. În cazuri speciale, în care deplasarea nu este posibilă, le recomandăm persoanelor interesate să discute cu consulii noştri de la biroul consular cel mai apropiat, pentru a încerca găsirea unei soluţii dacă sistemul de procesare a solicitării respective permite.