"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română” dedicat Zilei Limbii Române

Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, dedicat tinerilor români de pretutindeni.

La concurs pot participa copii și tineri români de pretutindeni (conform art.1 alin.2 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată), cu vârsta maximă de 18 ani, cu excepția celor care au reședința în Republica Moldova, conform ariei de competență a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului, stabilită prin Art. 23 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Eseurile vor fi tehnoredactate cu font Aral, corp de literă 12, cu spațiere de 1,15 puncte între rânduri și 6 puncte între paragrafe, pe pagină format A4 conform modelului din Anexa R1.

Lungimea eseurilor va fi de maximum 2.500 de semne în cazul concurenților de până în 10 ani și de maximum 5.000 de semne în cazul concurenților cu vârsta mai mare de 10 ani.

Eseul este semnat olograf de concurent, apoi, astfel asumat, este scanat în format Portable Document Format (PDF).

Documentul Portable Document Format (PDF) conținând eseul este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ca atașament al unui e-mail la adresa special dedicată concursului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Alături de documentul conținând eseul pe care îl înscrie în concurs, concurentul va anexa Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa R3, semnată, în format scanat, precum și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, în format Word Document (DOCX) editabil, conform modelului prevăzut în Anexa R6.

E-mailul cuprinzând în atașament eseul înscris în concurs, Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română” (a se vedea Anexele R1, R3 și R6) poate fi transmis la adresa menționată mai sus (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) în intervalul 20 iulie 2020 – 3 august 2020.

Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Nu se acordă puncte din oficiu.

Lucrările în care sunt inserate compilații de fragmente care nu aparțin concurenților sau provin din alte surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din concurs.

Eseurile vor respecta structura specifică a unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere, vor avea un titlu relevant și o dezvoltare originală a temei propuse.

Criteriile de evaluare (C 1-7) sunt:

  1. Respectarea structurii specifice compunerii/eseului: introducere, cuprins și încheiere – 20 puncte;
  2. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării– 10 puncte;
  3. Coerența și acuratețea textului – claritatea enunțului, lexicul și sintaxa adecvată – 20 puncte;
  4. Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 20 puncte;
  5. Respectarea limitei de spațiu – 10 puncte;
  6. Respectarea ortografiei și a punctuației – 10 puncte;
  7. Așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 10 puncte.

Nu se admit contestații.

În urma evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc primele 20 (douăzeci) de lucrări premiate. În cazul punctajelor egale, se consideră câștigătoare toate lucrările aflate în această situație. Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar fără a depăși în total 60 (șaizeci), în cazul în care consideră că mai multe prezintă elemente notabile.

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în limita disponibilităților Departamentului Românii de Pretutindeni (DRP).

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, acordarea premiului este condiționată, în cazul persoanelor care nu dețin cetățenia română, de asumarea identității culturale române  și, în cazul persoanelor care dețin cetățenia română, de dovedirea reședinței în străinătate.

 

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar:

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite eseurile și documentele însoțitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care eseurile vor fi analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP);

31 august 2020 – anunțarea premiaților;

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.

Ordin nr.15/08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și acordarea de premii în cadrul Proiectului Concurs de eseuri ”Ce înseamnă pentru mine limba română„ și pentru aprobarea criteriilor de desemnare a Comisiei de evaluare a lucrărilor înscrise în concurs 

 

Documente necesare:

Anexa R1 Eseu

Anexa R3 Declaratie cu privire la prelucrarea si transmiterea datelor cu caracter personal

Anexa R6 Fisa date de contact si identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”