"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni dă startul celei de-a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020, în perioada 20 iulie -02 august a.c..

Cererea de finanțare (01. Cererea de finantare 2020) se completează în limba română și se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită. Aceasta va fi însoțită de următoarele documente:

– copii ale actelor de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect, cu mențiunea ”conform cu originalul”;
– actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum și orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislației statului de reședință (în copie şi traduse în limba română), cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Cererea de finanțare și documentele menționate pot fi trimise doar în format electronic (scan pdf), la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., începând cu prima zi a sesiunii.

După transmiterea pe e-mail a documentelor menționate, solicitantului i se transmite numărul de înregistrare al cererii. Ulterior, responsabilul de proiect solicită, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, în funcție de specificul proiectului la care solicitantul are obligația de a răspunde în cel mult 5 zile lucrătoare.

În această etapă are loc o examinare preliminară a eligibilității solicitantului și a proiectului.

Dacă proiectul și solicitantul întrunesc condițiile de eligibilitate,  responsabilul de proiect va solicita completarea dosarului de finanțare cu următoarele documente care vor fi transmise pe e-mail  în format electronic (scan pdf), la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 • CV-ul reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect;
 • declaraţia de eligibilitate (05. Declaratie eligibilitate) completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta;
 • în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită de acesta nu este cetăţean român, solicitantul va depune declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (04. Declaratie privind apartenenta la identitatea culturala romana), completată și semnată de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta;
 • declaraţie cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal (06. Declaratie cu privire la prelucrarea si transmiterea datelor cu caracter personal);
 • extras de cont;
 • documente specifice, în funcție de natura activităților derulate în proiect, conform (13. Documente necesare pentru proiecte specifice);
 • dovada contribuţiei financiare proprii, care poate fi reprezentată și de aport în natură cuantificabil.

Pentru a facilita procesul de constituire a dosarului, regăsiți mai jos Ghidul de finanțare nerambursabilă și de la punctele 01-14 sunt atașate documentele de interes, în format editabil:

Ghidul de finantare nerambursabila 2020

 1. Cererea de finantare 2020
 2. Tipuri de proiecte actiuni si cheltuieli
 3. Glosar de termeni
 4. Declaratie privind apartenenta la identitatea culturala romana
 5. Declaratie eligibilitate
 6. Declaratie cu privire la prelucrarea si transmiterea datelor cu caracter personal
 7. Contestatie
 8. Contract de finantare nerambursabila
 9. Decont centralizator de cheltuieli
 10. Raportul final de activitate
 11. Documente justificative in functie de tipurile de cheltuieli
 12. Elemente de identitate vizuala
 13. Documente necesare pentru proiecte specifice
 14. Criterii evaluare proiecte DRP 2020

 

http://dprp.gov.ro/web/a-doua-sesiune-de-finantare-nerambursabila-2020/