"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Statele Unite au fost reintroduse pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat

 
⚠️ Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a actualizat, prin Hotărârea nr. 23 din 22 aprilie 2021 (https://gov.ro/ro/masuri), lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea.
⚠️ Statele Unite ale Americii a fost reintrodusă în categoria țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, actualizată periodic, pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, poate fi consultată aici: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19.
⚠️ Reamintim faptul că, în conformitate cu Hotărârea nr. 9 din 11 februarie 2021 (https://stirioficiale.ro/.../hotararea-nr-9-din-11-02...), în cazul persoanelor care sosesc din ţările cu risc epidemiologic ridicat se instituie o serie de reguli de aplicare a măsurii carantinei, printre care:
➡️ La intrarea în România, pentru persoanele care sosesc din țările cu risc epidemiologic ridicat și prezintă un document ce atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 10 zile.
➡️ Copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 (trei) ani, care sosesc în țară împreună cu persoanele care vin dintr-o țară aflată pe lista celor cu risc epidemiologic ridicat, intră în carantină pentru o perioadă similară cu a acestora și sunt exceptați de la obligația prezentării unui document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.
➡️ Rezultatul negativ al testului RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 se prezintă sub forma unui document (în limba oficială a statului respectiv și în limba engleză), în format letric (pe suport de hârtie) sau electronic, eliberat de laboratoare autorizate, și va conține inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care a fost efectuat testul.
➡️ Pentru persoanele sosite din țările cu risc epidemiologic ridicat și care nu prezintă la intrarea în tară un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 14 zile.
➡️ Operatorii economici care efectuează transport internațional, aerian și rutier de persoane, prin curse regulate sau neregulate către România din țările cu risc epidemiologic ridicat, au obligația să interzică îmbarcarea în mijlocul de transport a persoanelor care nu prezintă un document care să ateste:
a) rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau,
b) efectuarea vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv a celei de a 2-a doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea acesteia până la data îmbarcării sau,
c) faptul că au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare îmbarcării și că au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data îmbarcării. Dovada confirmării se realizează cu documente medicale ca de exemplu: test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară, precum și alte documente justificative.
➡️ Sunt exceptate de la măsura carantinei persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19 și care vin în România din țările cu risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe țări fără risc epidemiologic; precum și persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării.
➡️ Exceptarea de la măsura carantinei se aplică și pentru:
a) persoanele care sosesc în România din țările cu risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrarea în țară;
c) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la acesteia până la data intrării în România. Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze, se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara țării.
➡️ Persoanele care intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
 
⚠️ Alte informații privind regulile de aplicare a carantinei pot fi regăsite aici: https://stirioficiale.ro/sinteza-regimul-carantinei-si...
***