"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Copiii lui Israel au fost aduși în Egipt de Iosif. Au stat aici timp de aproximativ 450 de ani. Pentru aproximativ 200 de ani au dus-o destul de bine. Au fost binecuvântați de Dumnezeu în mod deosebit, prin multiplicare la aproximativ 3 milioane de persoane.

Dupa moartea lui Iosif și a faraonilor care îl știau pe Iosif, evreii au ajuns rău. Au urmat 200 de ani de greutăți. Egiptenii erau oameni nelegiuiți. Au urmat ani de sclavie și suferință cruntă. Ei au avut de a face cărămizi și mortar. Ei au construit orașe și piramide pentru Faraon.

 

Ei au început să strige către Dumnezeu și… Dumnezeu a auzit strigătele lor ... și Le a trimis un eliberator pe nume Moise.

 

CEREREA LUI MOISE CĂTRE FARAON:

Moise s-a născut din părinți evrei dar a ajuns să fie crescut la Palatul regal. Pe când avea 40 de ani cercetând pe frații lui evrei (ce erau asupriți), a încercat să-i elibereze pe cont propriu dar nu a reuşit. El a încercat prin forța proprie și nu prin credința în Dumnezeu.

Când Moise a realizat că a greșit (neîntrebând pe Dumnezeu) a luat-o la fugă. E adevărat că fuga e sănătoasă dar și rușinoasă.

După alți 40 de ani petrecuți în Madian la oi, Dumnezeu îl cheamă să desăvârșească viziunea sa de a-și elibera poporul din robia egipteană.

El merge la Faraon de 10 ori în numele lui Dumnezeu pentru a-l avertiza despre plăgile ce vor fi trimise asupra egiptenilor în caz că se va opune:Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel:

Lasă pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea Mea."

 

RĂSPUNSUL LUI FARAON:"Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui, şi să las pe Israel să plece?"

Eu nu cunosc pe Domnul, şi nu voi lăsa pe Israel să plece."

DECLARAŢIA LUI DUMNEZEU:

şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul.”(EXOD 12:12)

 

DUMNEZEU-SINGURUL DOMN -Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat”(Deu.10:17)

ZEII EGIPTULUI. ERAU circa 80 DE ZEI GRUPAŢI ÎN TREI:

· ZEII RÂULUI (NIL)

· ZEII PĂMÂNTULUI

· ZEII LUMINII (SOARELUI)

CINE ERA ÎN “SPATELE”ZEILOR EGIPTULUI?“Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti. “(Efeseni 6:12)

 

PLAGILE PESTE EGIPT

Ele sunt în 3 grupe de cite 3

· Primele 3 ilustrează viața vs. moartea

· Următoarele 3 sunt libertatea vs. înfrângerea

· Ultimele 3 sunt lumina vs. întuneric

* Acestea sunt trei câmpuri de luptă: apă, pământ și cer.

Examinând plăgile și efectul lor asupra Egiptului vom vedem cu ușurință că acestea au marcat sfârșitul robiei pentru Israel și în același timp un nou început pentru Israel.

Puterea lui Faraon de a înrobi poporul ales al lui Dumnezeu este ruptă pentru totdeauna și Israel devine un popor liber, care trebuie să facă zilnic alegerea de a-L asculta pe Dumnezeu.

Plagile au fost: arme divine, pedepse divine și personificări ale răului spiritual.

 

CÂND OMUL ÎŞI FACE ZEII LUI

În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţămit; ci s-au dedat la gîndiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sînt înţelepţi, şi au înebunit; şi au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi tîrîtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvîntat în veci! Amin“(Rom.1:20-25).

 

SCOPUL LUI DUMNEZEU CU PLĂGILE

· judece zeii Egiptului

· Să-l prezinte pe Moise ca fiind un mesager autentic trimes de El (4:21).

· Să se prezinte pe Sine lui Faraon , ca fiind Singurul Dumnezeu Suveran peste toată creaţia (5:2;7:17;9:14)

· Să demonstreze egiptenilor puterea Adevăratului Dumnezeu (9:6;14:4)

· Să arate egiptenilor că zeii lor nu-şi fac datoria_sunt neputincioşi (12:12)

· Ca o mărturie pentru generaţiile viitoare despre măreţia Dumnezeului lui Israel(9:16;10:2)

 

PRIMA PLAGĂ: Schimbarea apei în sânge

Text: "Acum, aşa vorbeşte Domnul: Iată cum vei cunoaşte că Eu sînt Domnul. Am să lovesc apele rîului cu toiagul din mîna mea; şi ele se vor preface în sînge. Peştii din rîu vor pieri, rîul se va împuţi, aşa că le va fi greaţă Egiptenilor să bea din apa rîului." Exod 7:17-18

Faraon a fost avertizat înainte de această plagă. Dumnezeu a transformat apele Nilului și a afluenților lui în sânge. Acest lucru a tăiat aproape toate rezervele de apă și a distrus sursa majoră de hrană. Toți peștii și alte creaturi din apă au fost uciși atunci când acest lucru sa întâmplat.

Prin această plagă, Dumnezeu a “lovit” din plin în zeii Nilului:

· Khnum ori Khnemu: zeul protector al Nilului, și unul dintre cei mai vechi zei cunoscuți în Egipt.

· Hapi, duhul Nilului-- Dumnezeul Nilului (credeau că viața a început acolo).

· Osiris-zeul de sub pământ

· NU- zeul vieţii din apă

· Zeita Anqet a fost și ea o zeiță a apei.

Egiptul s-a închinat zeului Nil ca fiind sursa de zi cu zi de viață și hrană (apele Nilului iriga recoltele lor și le-a dat apă, care a fost necesară pentru băut, curățenie, și baie.

Nilul era plin de sânge și acești zeii erau neputincioși pentru a-i ajuta. Au încercat chiar să sape puțuri, dar tot ce a venit a fost sânge.

Preoții lui Faraon au putut să duplice acest miracol (Biblia nu spune cum, cu excepția "arte secrete"), dar nu au putut să-l inverseze-adică să facă ca apele să fie din nou potabile.

CONSECINŢA: Răul vieţii” a devenit “răul morţii”.

 

A DOUA PLAGĂ: broaştele

Text: Rîul va mişuna de broaşte; ele se vor sui, şi vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit şi în patul tău, în casa slujitorilor tăi şi în casele poporului tău, în cuptoarele şi în postăvile de frămîntat pînea. Exod 8:3

Dumnezeu trimite un roi copleșitoar de broaște care asaltează Egiptul. Broaștele au fost peste tot și nu a existat nici o modalitate de a le evita. Faraon a fost avertizat înainte de această plagă.

Broaștele au o judecată împotriva zeiței "Heqt" - o broască zeiță care a reprezentat învierea morților din Egipt. Heqt-era jumătate broască și jumătate femeie-(corp de femeie cu cap de broască).

În concepția lor, broaștele au fost o binecuvântare pentru egipteni, deoarece broastele nu numai că erau un simbolism al vieții după moarte, dar broaștele măncau muștele care tulburau de multe ori țara. Prin această calamitate Dumnezeu a transformat "binecuvântarea" într-un blestem.

Broaștele râioase și au fost ceva foarte sacru pentru egipteni. Dacă cineva ucidea o broască, chiar involuntar, era pedepsit cu moartea. Acum broaștele erau peste tot, în pat, la cuptor, la picioare.

Zeița Heqt a fost lipsită de putere pentru a ajuta la la această nenorocire...

Prin această plagă, Dumnezeu a “lovit” în (credinţa lor) în Heqet (Heket), zeiţa broaştelor..

Faraon i-a spus lui Moise să ceară lui Dumnezeu să depărteze broaștele și el va lăsa pe copiii lui Israel să plece. La cererea lui Moise Dumnezeu a îndepărtat broaștele la ora stabilită (a doua zi), dar Faraon s-a răzgândit.

 

PLAGA # 3. PĂDUCHII

Text: Domnul a zis lui Moise: "Spune lui Aaron: ,Intinde-ţi toiagul, şi loveşte ţărîna pămîntului, şi se va preface în păduchi, în toată ţara Egiptului." Aşa au făcut. Aaron şi-a întins mîna cu toiagul, şi a lovit ţărîna pămîntului; şi s-a prefăcut în păduchi pe toţi oamenii şi pe toate dobitoacele. Toată ţărîna pămîntului s-a prefăcut în păduchi, în toată ţara Egiptului. Exod 8:16-17.

Dumnezeu a trimis roiuri de muște și țânțari în Egipt, în două cazuri diferite, unul a fost țînțari sau păduchi, iar celălalt a fost mustele. Această plagă a “lovit” în preoţii şi în zeul Geb-zeul pământului sau a prafului...de asemenea a vizat zeu Khepher care era Dumnezeul gândacilor și a muștelor.

Această plagă sau ciumă trimeasă de Dumnezeu a fost să demonstreze în Egipt că El are putere asupra zeului care în credința populară controla populația de muște și păduchi care aduceau tot felul de boli în țară.

Preoții lui Faraon au încercat, dar nu au putut duplica acest miracol. Au spus lui Faraon că aceasta a fost "degetul lui Dumnezeu"

Această plagă a afectat atât egipteni cât și pe Israel.

Israeliții au fost, probabil, supărați pe Moise în acest moment pentru că sufereau la fel ca egiptenii. Aceste trei urgii ilustrează diferența dintre viață și moarte. Păcatul aduce moarte ca o consecință firească. Dar Hristos aduce viață.

 

Plaga 4 - Muştele

Text: Domnul a făcut aşa. A venit un roi de muşte câineşti în casa lui Faraon şi a slujitorilor lui, şi toată ţara Egiptului a fost pustiită de muşte câineşti. Exod 8:24

Cea de a patra plagă a fost muștele câinești. Acest lucru a fost un atac asupra lui Khepfi, care a fost "Dumnezeul" insectelor.

În versetul 22 ni se arată că Dumnezeu a separat poporul Său de la următoarele plăgi ... un ecran invizibil a fost pus! De data aceasta, Dumnezeu nu a permis Israelului să fie afectat. Pe de o parte era libertatea și de altă parte, înfrângerea.

Prin această plagă, Dumnezeu a “lovit” în zeul Kephrah, care era Dumnezeul gândacilor și a muștelor.

Faraon a fost avertizat înainte de această plagă. Preoții lui Faraon nici măcar nu au încercat să reproducă acest lucru. Faraon i-a spus lui Moise că va lăsa pe israeliți să plece, dacă Moise va cere lui Dumnezeu să ia mustele. Moise a făcut acest lucru, dar Faraon s-a răzgândit.

 

PLAGA # 5. CIUMA VITELOR

Text: iată, mîna Domnului va fi peste turmele tale de pe cîmp; peste cai, peste măgari, peste cămile, peste boi şi peste oi; şi anume va fi o ciumă foarte mare. Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel şi turmele Egiptenilor, aşa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel."Exod 9:1-7

Dumnezeu a trimis o urgie asupra vitelor Egiptului și aceasta a lovit puternic în aprovizionarea cu alimente (carne).

Prin această plagă, Dumnezeu a “lovit” sau a judecat zeii care “controlau” acest domeniu:

· Apis sau Hap, (zeul bou- sau taurul sacru al Egiptului); Acesta a fost modul lui Dumnezeu de a lasa Egiptul să știe că sângele taurilor nu a fost suficient pentru a curăța păcatul lor și să demonstreze că zeul lor, animal la urma urmei, nu avea nici o putere de dumnezeu...

· Mneirs, (zeul vaca);

· Hathor, (zeul vaca încoronată)

· Khnum – (zeul berbec)

Această plagă a afectat cai, măgari, cămile, bovine și ovine. Nu doar bovine. Toate aceste animale au fost esențiale pentru viața din Egipt. Bovinele în special au fost văzute ca un simbol al bogăției. Nici unul dintre animale evreilor nu au fost lezate. Faraon a trimis chiar oameni pentru a investiga dacă vitele evreilor au fost afectate. Preoții lui Faraon nu a putut duplica acest miracol.

 

PLAGA #6. VĂRSATUL NEGRU

Text: Moise a aruncat-o spre cer, şi ea a dat naştere, pe oameni şi pe dobitoace, la nişte bube pricinuite de nişte beşici ferbinţi. Exod 9:8-12.

Rana fierbinte (vărsatul negru) a fost judecata lui Dumnezeu împotriva zeilor egipteni "Imhotep" zeul medicinei, și "Thoth", zeul magiei și vindecării. Nici un medicament nu putea calma durerea și suferința, nici o intonație magică nu a putut elimina mânia lui Dumnezeu.

Vărsatul negru era un simbol pentru egipteni prin care îi avertiza că păcatul lor nu a putut fi eliminat prin puterea omului sau a zeilor neînsuflețiți.

Moise și Aaron au folosit cenușă din cuptor să arunce în aer. Acest cuptor a fost probabil folosit pentru cărămizi, sursa de oprimare împotriva lui Israel. Varsatul negru ar fi fost probabil o rană infectată și deschisă pe corp. Acestea ar fi fost extrem de dureroase și vrăjitorii nu le puteau vindeca.

Egiptenii au avut mai multe zeități medicale, la care, la ocazii speciale, au sacrificat oameni. Ei au fost arși de vii pe un altar ridicat, iar cenușa lor au fost aruncată în aer, crezând că, cu fiecare cenușă împrăștiată, o binecuvântare ar putea cobori asupra poporului.

Prin această plagă, Dumnezeu a “lovit” în zeii:

· Imhotep (zeul medicinii)

· Serapis (zeul vindecării)

· "Thoth", zeul magiei

Aceste 3 urgii au arătat libertatea lui Dumnezeu vs. de înfrângerile datorate diavolului.

Preoții nu au putut să vindece. Conform Bibliei, acest lucru a afectat doar egiptenii și animalele lor.

 

Plaga #7. GRINDINA

Text: Moise şi-a întins toiagul spre cer; şi Domnul a trimes tunete şi piatră, de cădea foc pe pămînt. Domnul a făcut să bată piatra peste ţara Egiptului. Exod 09:23

Plaga a șaptea a fost grindină. Dumnezeu trimite grindină peste Egipt. Această furtună ar fi cauzat o mare teamă între egiptteni. Nu numai ca a fost acolo grindină, dar și tunete și fulgere. Furtuna a fost atât de gravă încât recoltele și animalele au fost distruse. Din nou Dumnezeu a atacat agricultura din Egipt.

Acest lucru a fost un atac asupra lui Nut, care a fost o "zeiță", ce apăra recolta.

Dumnezeu a plouat foc și pucioasă, amestecată cu grindină; ca să arate egiptenilor că El a avut toată puterea pe pământ și în cer.

Prin această plagă, Dumnezeu a “lovit” în zeii:

· Nut (zeița cerului).

· Isis sau Shu(zeul vântului);

· Sate

· Nephi.

Acest lucru a afectat fiecare plantă și copacii care erau în Egipt. Acest lucru ar fi distrus majoritatea culturilor Egiptului. Zona unde locuiau evreii nu a fost afectată de această plagă.

În versetul 27 Faraon recunoaște că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El cere lui Moise să intervină la Dumnezeu pentru a opri grindina și promite că după aceea îi va lăsa pe evrei să plece. Dar după ce nu a mai fost grindină, faraon din nou și-a schimbat mintea.

(Egiptul nu are grindină-doar plouă în jur de 2 inch apă pe an)

 

Plaga #8 LĂCUSTELE

Text: Domnul a zis lui Moise: "Întinde-ţi mîna peste ţara Egiptului, ca să vină lăcustele peste ţara Egiptului, şi să mănînce toată iarba pămîntului, tot ce a lăsat piatra." Exod 10:1-20.

Dumnezeu trimite apoi lăcuste peste Egipt. Lăcustele a distrus ce mai rămăsese din culturile Egiptului deja decimate de grindină.

A opta plagă a fost un atac asupra lui Anubis, care a fost "zeul" câmpurilor. Această plagă termină munca pe care a fost făcută de grindină. Ei au mâncat toată iarba din țară și rodul pomilor.

plaga lăcustelor era îndreptată și împotriva lui "Seth", zeul recoltelor. Judecata lui Dumnezeu a nimicit culturile pe care Seth trebuia să le binecuvânteze...

Prin această plagă, Dumnezeu a “lovit” în zeii care proteja recolta:

· NEPRI

· ERMUTET

· ISIS

· THERMUTHIS

· SETH

Preoții l-au rugat pe Faraon să lase pe evrei să plece, altfel lăcustele ar fi mâncat orice cultură sau vegetație rămasă. Faraon din nou a recunoscut că a greșit, a fost de acord să lase pe evrei să plece, dar din nou si-a schimbat mintea lui, după ce lăcustele au plecat.

 

Plaga #9 - ÎNTUNERECUL

Text: Domnul a zis lui Moise: "Întinde-ţi mîna spre cer, şi va fi întunerec peste ţara Egiptului, aşa de întunerec de să se poată pipăi." Moise şi-a întins mîna spre cer; şi a fost întunerec besnă în toată ţara Egiptului, timp de trei zile. Exod 10: 21-29

Din cele 365 de zile pe an toate sunt cu soare în Egipt!!!

Dumnezeu trimite pe un întuneric mare, un întuneric care poate fi simtit. Imaginați-vă să fiți înconjurați de întuneric timp de trei zile. Ar fi groaznic.

Ciuma sau plaga întunericului a fost judecata lui Dumnezeu împotriva lui "Ra", zeul soarelui egiptean. Ra a fost idolul egiptean care a reprezentat creația (se știe că întreaga viață depinde de căldura și lumina soarelui). Judecata lui Dumnezeu împotriva puterii soarelui a avut ca scop de a demonstra egiptenilor că el a fost Creatorul tuturor lucrurilor (inclusiv lumina și caldura) și că nici un alt dumnezeu nu ar putea sta în fața lui. Prin această plagă, Dumnezeu a “lovit” în zeii:

· Amen-ra, sau Ra. Ra cel mai puternic dintre zei soare

· Horus- care a fost un alt zeu soare

· Ptah

· Tem

· Shu

În același timp, când egiptenii aveau întuneric, israeliții aveau lumină.

De 11 ori este arătat în aceste capitole că inima lui Faraon a fost împietrită. De 7 ori s-a împietrit el însuși și de 4 ori Dumnezeu l-a împietrit. Apostolul Pavel face referire la acest lucru în Rom. 9: 17-18 Soarele a fost o parte esențială a vieții de zi cu zi în Egipt.

Faraon a vrut să le dea drumul, dar s-a răzgândit pentru că evreii s-ar fi luat animalele cu ei. Efectivele de animale a fost necesară nu numai pentru a susține viața, dar și pentru închinare.

În Israel, era lumină, dar în Egipt nu.

Plaga # 10. MOARTEA ÎNTÂILOR NĂSCUŢI

Text: Și toţi întîii născuţi din ţara Egiptului vor muri, dela întîiul născut al lui Faraon, care şade pe scaunul lui de domnie, pînă la întîiul-născut al roabei care stă la rîşniţă, şi pînă la toţi întîii-născuţi ai dobitoacelor Exod 11:1 - 12:36.

Dumnezeu trimite în cele din urmă cea mai distrugătoare dintre toate plăgile trimise până acum asupra Egiptului; uciderea celor întâi născuți.

În cele din urmă, hotărârea împotriva întâiul născut al Egiptului a fost o judecată împotriva lui Faraon și linia genealogică a tronului Egiptului. Faraon a fost, de asemenea, considerat un zeu printre egipteni.

Prin această plaga, Dumnezeu a “lovit” în:

· Faraonul însuşi (El se considera zeu şi protector al poporului).

· Meskhenet( controla naşterea copiilor)

· Min (zeul procreaţiei)

· Isis (zeiţa fertilităţii)

· Selket (protectorul vieţii)

· Renenutet (zeul-cobra, protectorul lui faraon)

· ZEUL FARAON-HORUS

Horus, fiul lui Isis şi al lui Osiris, zeu protector al Egiptului, este reprezentat cu cap de şoim.

În epocile timpurii, Horus a fost adorat vreme îndelungată ca zeu al libertăţii spaţiilor aeriene; devenit mai târziu Zeul-soare, începe să fie socotit domnitor peste cer şi aştri.

Horus avea 4 fii: Amset, Duamutef, Hepi şi Kebehsenuf, simbolizând cele 4 puncte cardinale.

Acestă plagă a vizat direc dumnezeul "protector al copiilor", de asemenea, știut ca "Protector al familiei. Atât Egipt cât și Israel au fost afectate de acest flagel, deoarece Biblia menționează "fii ai lui Faraon" și "întâiul născut al deținutului", precum și efectivele de animale (12:29). Aceasta a fost, de asemenea, un atac direct asupra lui Faraon însuși. Egiptenii credeau că toți faraonii a fi întruparea vie a Dumnezeului lor.

Paștele a fost născut în noaptea în care a venit Îngerul Morții (Exod 12). Dumnezeu le-a spus evreilor să pună sângele unui miel pe ușile lor, astfel ca sângele unui miel i-ar proteja de moarte.

Isus este Mielul de Paște. Suntem protejați de la moarte dacă suntem acoperiți de sângele Lui.

Hristos, Mielul nostru de Paște, a fost jertfit pentru noi. 1 Corinteni 5: 7

 

Concluzia

Cum le-a prefăcut rîurile în sînge, şi n-au putut să bea din apele lor. Cum a trimes împotriva lor nişte muşte otrăvitoare, cari i-au mîncat, şi broaşte, cari i-au nimicit. . Cum le-a dat holdele pradă omizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor. Cum le-a prăpădit viile, bătîndu-le cu piatră, şi smochinii din Egipt cu grindină. Cum le-a lăsat vitele pradă grindinei, şi turmele pradă focului cerului. El Şi-a aruncat împotriva lor mînia Lui aprinsă, urgia, iuţimea şi necazul: o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Cum Şi-a dat drum slobod mîniei, nu le-a scăpat sufletul dela moarte, şi le-a dat viaţa pradă molimei; cum a lovit pe toţi întîii născuţi din Egipt, pîrga puterii în corturile lui Ham. “ Psalm 78:44_51

Ca la urmă, faraonul însuşi să recunoască că în toate aceastea a fost Degetul lui Dumnezeu:

“Cunosc acum că Domnul este mai mare decît toţi dumnezeii; căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai pe sus de ei." (Exod 18:11)

PINĂ LA URMĂ TOŢI ZEII EGIPTULUI S-AU ÎNCHINAT ADEVĂRATULUI DUMNEZEU!

Care sunt zeii tăi? “şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor” zice Domnul…

Cele zece urgii din Egipt devastatoare de fapt dezvăluie suveranitatea lui Dumnezeu. Înțelegerea suveranității lui Dumnezeu este afirmată pur și simplu prin faptul că Dumnezeu domnește peste toate lucrurile.

Faraon și-a întărit inima în fața lui Dumnezeu. Faraon vede lucrările lui Dumnezeu și totuși i-a decizia de a-și împietri inima lui înaintea lui Dumnezeu. Același lucru este valabil în prezent; mulți oameni pe care Dumnezeu îi cercetează astăzi î-și împietresc inima.

Cele zece plăgi au fost planificate de Dumnezeu înainte ca Moise să fi pus piciorul înapoi în Egipt

Dumnezeu aduce convingere în inima lui Faraon și de două ori Faraon mărturisește că era păcătos (9:27 & 10:17)

Oamenii care încearcă să reziste puterii convingătoare a lui Dumnezeu nu numai că ei ajung mizerabili dar și oamenii din jurul lor ajung la fel. Acest lucru pare a fi cu adevărat și cu Faraon și mizeria introdusă de el în Egipt.

Cele 10 plăgi din Egipt din Cartea Exodului resprezintă una dintre cele mai cunoscute evenimente din Biblie. Unii oameni sunt familiarizați cu detaliile plăgilor în sine, dar nu toată lumea înțelege impactul lor complet cu privire la Egipt.

Plăgile nu numai că a decimat Egiptul atât fizic cât și economic, dar mai important l-a decimat spiritual. Toate plăgile au vizat unul sau o combinație de zei sau zeițe egiptene.

Perioada de timp în care Biblia ar plasa plăgile este la aproximativ secolul 15, ÎH. Este dificil de identificat timpul exact, deoarece Biblia nu da numele specific al faraonului. A fost nevoie de aproximativ de un (1) an pentru toate plăgile să se desfășoare. Deducem aceasta prin studierea anotimpurile de plantare și recoltare a culturilor în Egipt (Exod 7: 7).

De ce 10 plăgi? "10" în Biblie reprezintă finalizare.

Există o progresie distinctă în felul în care plăgile au fost trimise și efectul pe care l-au avut asupa țării sau a egiptenilorUnele zone din Egipt au nume diferite pentru același zeu. Unii zei au fost responsabili pentru mai mult de un domeniu al vieții.

Unele dintre plăgile care au căzut asupra Egiptului vor cădea din nou pe pământ în vremurile din urmă, atunci când îngerii vor turna cele șapte potire ale mâniei lui Dumnzeu pe pământ.

Plaga # 6 – vărsatul negru

Apocalipsa 16: 2 "Cel dintîi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pămînt. şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii, cari aveau semnul fiarei şi cari se închinau icoanei ei. "

Plaga # 1 - apa în sânge

Apocalipsa 16: 4 "Al treilea a vărsat potirul lui în rîuri şi în izvoarele apelor. şi apele s-au făcut sînge. "

Plaga # 9 - întunerec

Apocalipsa 16:10 "Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întunerec. Oamenii îşi muşcau limbile de durere. şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor."

Plaga # 7 grindina

Apocalipsa 16:21 "O grindină mare, ale cărei boabe cîntăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentrucă această urgie era foarte mare. "

Lecții de viață din plăgi

· Niciodată nu subestima puterea lui Dumnezeu.Una dintre cele mai mari probleme pe care creștinii le au astăzi este că subestimează pe Dumnezeu. Noi subestimăm puterea și capacitatea de a lupta în numele nostru. Noi subestimăm planul Său pentru viețile noastre și dorința de a ne folosi de împărăția Lui. Noi subestimăm dragostea Lui pentru noi și dorința sa pentru o relație personală cu noi.

· Permite lui Dumnezeu să înmoaie inima ta. Dacă suntem sinceri, toți avem un domeniu sau altul pentru care ne împietrim. Fie că ești rănit din trecut, sau ți s-a întâmlat de curând. În toate aceste lucruri, avem nevoie de Dumnezeu să intervină și să înmoaie inimile noastre

· Deschide-ți mintea la cunoașterea lui Dumnezeu. Întregul scop al plăgilor se poate reduce la faptul că Dumnezeu a vrut să se descopere poporului Său și poporului din Egipt. Dumnezeu a vorbit lui Moise în rugul aprins. El a vorbit lui Samuel, în cort. El încă vorbește astăzi și încă se dezvăluie pe Sine poporului Său. Întrebarea este: Îl cauți? Ești deschis la conducere și ghidarea Lui?

Singura modalitate de a scăpa de ororile plăgilor ce vor veni atunci este să fi acoperit de sângele lui Isus acum și pentru totdeauna.

ESTE DUMNEZEU SINGURUL CĂRUIA TE ÎNCHINI? Dacă nu, fă schimbarea chiar acum și închinăte Adevăratului Dumnezeu.

 

 

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos, Chicago