"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

(Scurtă perspectivă asupra Bibliei)

Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat vreodată omului. Tot ce e bun de la Mântuitorul lumii, ne este dat prin intermediul acestei Cărți” Abraham Lincoln

Biblia este cea mai importantă carte. Este cuvântul autoritar, scris, al lui Dumnezeu. Prin această colecție veche de cărți, Dumnezeu vorbește în lumea noastră, dezvăluind Cine este și cum lucrează - atunci și acum. Mesajul universal și specific al lui Dumnezeu este prezent de la Geneza la Apocalipsa.

 

INTRODUCERE

Noțiuni despre Cuvântul Biblia (βιβλία), reprezintă pluralul substantivului grecesc Biblion (βιβλίον), care înseamnă carte. Conform numelui său, Biblia reprezintă o reuniune de cărți.

- Dintre cărțile care alcătuiesc Biblia, numai șaizeci și șase de cărți sunt considerate canonice, adică unanim acceptate ca fiind insuflate direct de către Dumnezeu.

- Cele șaizeci și șase de cărți canonice sunt grupate în două părți: Vechiul Testament, care are treizeci și nouă de cărți și Noul Testament, care are douăzeci și șapte de cărți.

- Biblia este cea mai veche carte cunoscută, este prima carte care a fost tipărită în Europa și totodată este cea mai răspândită carte de pe Pământ.

- Fiind cea mai citită carte de pe Terra, Biblia a fost tradusă în peste două mii de limbi și a fost deja tipărită în multe milioane de exemplare.

- Biblia conține Sfintele Scripturi ale iudaismului și ale creștinismului.

- Biblia are două părți: Vechiul Testament și Noul Testament.

 

 1. AUTORITATEA BIBLIEI
 2. Biblia este Revelația Specială a lui Dumnezeu.

Dumnezeu a creat omul și lumea în care l-a așezat pe acesta din dragoste. Dumnezeu, Creatorul, nu are nici o obligație să se dezvăluie pe Sine Însuși, totuși El a ales să se reveleze oamenilor, în primul rând,prin creație.

Originea divină a Bibliei este dovedită de caracterul  revelației pe care îl conține.Dumnezeu se revelează pe Sine ca fiind veșnic, puternic, glorios, creativ, ordonat, iubitor, atot-cunoscător, suveran și vrednic de închinare.

Creând omul după chipul Său, dându-i un suflet, conștiința de sine, capacitatea de a raționa și o cunoaștere generală a dreptului și a răului, Dumnezeu se revelează pe Sine ca fiind personal, sfânt, înțelept și drept. Aceasta este cunoscută sub numele de revelație generală.

Revelația generală lasă fiecărei ființe omenești posibilitatea de a intra în universul revelator,fără a se putea scuza, deoarece toți au cunoștințe suficiente pentru a ști că Dumnezeu există și că El trebuie să fie iubit și venerat. În Romani 1: 18-23, cu toate acestea, ni se spune că fiecare persoană care a trăit vreodată, în ciuda cunoștinței lor despre Dumnezeu, l-au respins.

 Ei refuză să-L recunoască și să se închine Lui. După respingerea cunoașterii lui Dumnezeu, fiecare persoană este condamnată pe drept.

Și atunci Dumnezeu a considerat că omul are nevoie de ceva mai mult. Aici intervine importanța revelației speciale. Revelația specială este ceea ce ne descoperă Biblia. Dumnezeu nu a fost obligat să salveze niciuna dintre rasele noastre umane rebele. Ar fi fost perfect dacă ar fi decis să ne distrugă pe toți. Dar El a decis să salveze oamenii, iar Biblia ne spune despre planul Său de mântuire. De la început până la sfârșit, de la Geneză până la Apocalipsa,Biblia dezvăluie planul răscumpărător al lui Dumnezeu prin Fiul Său.

 1. Inspirația Bibliei. În Galateni Ap. Pavel face o mărturisire personală afirmând: „că Evanghelia propovăduită de mine ...., n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vre-un om, ci prin descoperirea lui Isus Cristos 1:11-12, iar

Iar Apostolul Petru ne spun că „oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt”(2Petru1:21).

Concluzia bazată pe cele 3 versete de mai sus susțineafirmația că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu revelat nouă oamenilor, care este singura autoritate spirituală şi singura normă în materie de credință, pentru orice om.Expresia „ Așa vorbește Domnul” (folosită frecvent în V.T. arată că lucrurile spuse au origine divină.

Afirmațiile apostolilor cu privire la Vechiul T. susțin inspirația divină a Scripturii-2Timotei 3:16; 2Petru1:21, de asemenea afirmațiile şi atitudinea Domnului Isus cu privire la scrierile V.T. arată același lucru (Marcu7:9,13;Luca 4:4).

Astfel, în 2 Petru 3:16, Petru demonstrează nu numai că știe de existența unor epistole scrise de Pavel, dar își manifestă dorința clară de a clasifica „toate epistolele lui” împreună cu „celelalte Scripturi”. Aceasta este o indicație clară că, foarte devreme în istoria bisericii, toate epistolele lui Pavel au fost considerate a fi cuvintele scrise ale lui Dumnezeu în aceeași măsură ca și textele Vechiului Testament. În mod asemănător, în 1 Timotei 5:18, Pavel citează cuvintele lui Isus așa cum sunt ele în Luca 10:7 şi le numește Scriptură” .

Inspirația Scripturii nu implică o dictare mecanică din partea lui Dumnezeu ci o comunicare prin care se ține cont şi de factorul uman: „Când afirmăm că toate cuvintele din Biblie sunt cuvintele lui Dumnezeu, vorbim despre rezultatul acelui proces prin care a luat ființă Scriptura… De fapt, se indică o largă varietate de procese pe care Dumnezeu le-a folosit ca să obțină rezultatul dorit” (Grudem, p. 80-81).

 1. Originea Divină a Scripturii

"Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. ".- 2 Timotei 3: 16-17

Scriptura mărturisește faptul că Dumnezeu S-a descoperit în mod progresiv, construindu-se pe ceea ce a descoperit înainte, până la revelația finală a Lui în Iisus Hristos (Evrei 1: 1-2). Deși a folosit limbajului uman pentru a ne comunica și pentru a angaja autorii umani în scrierea Cuvântului Său, Domnul este sursa cea mai sfântă a Bibliei, de aceea putem fi siguri că revelația divină se desfășoară în mod armonios, fără a se contrazice. Când vorbim despre originea Scripturii, vorbim despre faptul că Scriptura vine de la Dumnezeu Însuși.

Numeroase pasaje biblice mărturisesc acest adevăr, iar 2 Timotei 3: 16-17 poate fi cel mai important dintre acestea. În acest text, apostolul Pavel ne spune că "toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu". Traducerea "inspirată" este redarea termenului grecesc theopneustos și este probabil cel mai literal mod de a transmite acest termen în limba engleză. Spunând că Dumnezeu "a INSPIRAT" Scriptura, Pavel arată că cuvintele Bibliei sunt cuvintele Domnului. Așa cum spunem cuvintele noastre fiind discursul nostru pentru că le producem în procesul de respirație a aerului prin corzile vocale și gura noastră, cuvintele Scripturii sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru că El le-a produs. Da, autorii umani au scris aceste cuvinte, dar ele nu sunt cu atât mai puțin cuvintele lui Dumnezeu decât dacă Domnul ar fi luat stiloul și le-ar fi scris.

Alte versete ce prezintă sau fac referințe la originea Scripturii: ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.”(2 Petru 1:19,20,21). 

Prin urmare, este foarte adevărat să spunem că Dumnezeu este autorul Scripturilor, dar este, de asemenea, adevărat că Dumnezeu a lucrat prin autorii umani la scrierea diferitelor cărți ale Bibliei. De exemplu, Ap. Pavel este autorul primei scrisori către Corinteni. Dumnezeu este și autorul său. Fiecare Evanghelie are un specific diferit bazat pe personalitatea și scopurile autorului său uman.

Cărți diferite au istorii diferite. De exemplu, Geneza probabil a implicat multe surse transmise peste sute de ani. Prima scrisoare a lui Pavel către corinteni are un autor uman (Pavel) și a fost scrisă în 30 de ani după moartea și învierea lui Isus.

În plus, diferite cărți ale Bibliei aparțin unor genuri diferite. Evident, o epistolă a Noului Testament este o scrisoare. 1 și 2 Samuel au fost istorii. Cântarea cântărilor este o poezie de dragoste. Modul în care autorul a scris a fost datorat în parte genului în care a scris.

 

 1. AUTORUL și PERIOADA SCRIERII BIBLIEI
 2. Autorul ( sau autorii) Bibliei. Autorul real și autoritar este chiar Dumnezeu (2 Timotei 3.16). Este corect să spunem că Dumnezeu a scris Biblia. Conform 2 Timotei 3:16, Scriptura este "inspirată" de Dumnezeu. În întreaga Biblie, cuvântul “Dumnezeu” este citat: de peste 400 de ori în Biblie găsim cuvintele "așa zice Domnul" .

Biblia se referă la ea însăși ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu de zeci de ori (Psalmul 119: Proverbe 30: 5, Isaia 40: 8, 55:11, Ieremia 23:29, Ioan 17:17, Romani 10:17, Efeseni 6 : 17; Evrei 4:12). Se spune că Biblia iese din gura lui Dumnezeu (Deuteronom 8: 3, Matei 4: 4).

Cu toate acestea, spunând că Dumnezeu a scris Biblia, nu înseamnă că a luat un pix în mână, a luat un pergament și a scris fizic textul Scripturii. "Scriptura" Lui nu a fost o acțiune fizică din partea Sa.

Mai degrabă, autorul Dumnezeu a fost realizat prin procesul de inspirație, după cum scriitorii umani au scris mesajul lui Dumnezeu.

Deci, este de asemenea corect să spunem că oamenii inspirați ai lui Dumnezeu au scris Biblia. Doctrina inspirației Scripturii în mod esențial învață că Dumnezeu "a inspirat" autorii umani ai Bibliei, astfel încât stilurile lor individuale să fie păstrate, dar rezultatul final a fost exact ceea ce voia Dumnezeu.

Diverși oameni insuflați de către Dumnezeu doar au redactat ceea ce a spus Dumnezeu.

- Scripturile evreiești sunt scrisă în limba ebraică veche, dar conțin şi câteva pasaje şi cuvinte separate în limba aramaică.Scripturile sfinte evreieşti sunt numite de către evrei: TaNaH ( תנ"ך ), nume acronim format din inițialele denumirilor celor trei cărți sfinte: Tora ( תורה ) sau Lege (învățăturile), Neviim ( נביאים ) sau Profețiiși Ketuvim ( כתובים ) sau Scrierile.

- Tora, care în limba greacă se numește Pentateuh, conține cele cinci cărți care se crede că ar fi fost redactate de către Moise ( משה ). Tora se referă la perioada de timp de la facerea lumii până la moartea lui Moise.

- Neviim נביאים cuprinde perioada de la stabilirea celor 12 triburi evreiești în Canaan, până la robia în Babilon, și conține mesajele transmise de către Dumnezeu evreilor, prin profeţii Săi.

- Ketuvim, care în limba greacă se numește Hagiografa, conține: Psalmii ( תהילים ), Cărţile înţelepciunii şi scrieri referitoare la întoarcerea evreilor din robie.

- Scripturile evreiești se mai numesc și Hamikrá, Mikrá ( מקרא ) sau Lectura.

- Noul Testament a fost redactat în greaca veche.

 Biblia este cartea lui Dumnezeu. Prin ea, El se prezintă pe Sine Însuși (2 Petru 1:21). Tematica Bibliei este despre Dumnezeu și despre mântuirea Lui prin  Fiul Său, Mântuitorul nostru:"Atunci El le-a zis:" O, cei nenorociți și leneși ai inimii să credeți în tot ce au spus profeții: Nu ar trebui Hristos să sufere aceste lucruri și să intre în slava Lui? " Și a mărturisit despre Moise și cu toți profeții, le-a expus în toate Scripturile lucrurile despre El "(Luca 24: 25-27).

Cuvântul scris vine din Cuvântul viu; Fiul lui Dumnezeu care este Creatorul care a fost cu Dumnezeu de la început și este pe deplin Dumnezeu (Ioan 1: 1-3). Dumnezeul vechiului Testament este prezent în Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos.

Nu suntem surprinși, prin urmare, să găsim în Vechiul Testament anticipări ale venirii Fiului lui Dumnezeu. Îngerul Domnului se deosebește de Dumnezeu și se identifică cu El (Gen. 18: 1-33, Exod 23: 20-23, Judecători 6: 11-23, 13: 3-23, Is. ). În formă de înger, Domnul sa luptat cu Iacov (Geneza 32: 34-42) și a dat ordine lui Iosua (Iosua 5: 13-15). De asemenea, cifrele care îl descriu pe Dumnezeu în Vechiul Testament sunt transferate lui Hristos în Noul Testament. Isus Hristos este Păstorul (Psalmul 23, Ioan 10), Stânca (Psalmul 32: 4, Exodul 17: 6, I Corinteni 10: 4), Judecătorul (Psalmul 96:13, 31-33), Împăratul (Isaia 6: 1-5, Ioan 12:41), Înțelepciunea lui Dumnezeu (Proverbe 8: 22-31), Domnul și Mântuitorul nostru (Ioan 2: 9; : 21).

Au fost aproximativ 40 de autori ai cărților din Biblie, toate inspirată de Dumnezeu. Știm cine sunt cei mai mulți, deși există scriitori anonimi.

Se crede că Moise a compilat primele cinci cărți ale Vechiului Testament: Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul. Deoarece Deuteronomul descrie moartea lui Moise, trebuie să fi fost completată de altcineva.

Nu știm precis cine a scris cărțile Iosua, Judecători și Rut, dar se crede că au fost scrise (sau compilate) înainte sau în timpul domniei lui David (unii comentatori consideră că a fost Samuel)..

Scriitorii lui Samuel, Regi, Estera și Iov nu sunt, de asemenea, cunoscuți.

Psalmii au fost scrise de David, Moise, Solomon, fiii lui Core, fiii lui Asaf și a lui Etan Ezrahitul. Există, de asemenea, niște Psalmi care au fost scrișide autori anonimi.

Regele Solomon a scris Cântarea lui Solomon, Eclesiastul și majoritatea Proverbelor (deși capitolele 30 și 31 ale Proverbelor au fost scrise de Agur și Lemuel).

Prooroci Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Micah, Nahum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia și Malachi au scris cărțile numite după numele lor.

Ieremia a scris și Plângeri în timp ce Ezra a scris Ezra, Neemia și, eventual, Cronicile.

În Noul Testament, Evangheliile (Matei, Marcu, Luca și Ioan) nu au nici un autor numit, dar se crede că au fost scrise de poporul al cărui nume poartă. Scriitorul lui Luca a scris și cartea Faptele Apostolilor.

Pavel este responsabil pentru romani, 1 & 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 & 2 Tesaloniceni, 1 & 2 Timotei, Tit și Filimon.

Apostolul Petru a scris 1 & 2 Petru și apostolul Ioan a scris 1,2 & 3 Ioan, precum și Apocalipsa.

Cărțile lui Iacov și Iuda sunt, de obicei, creditate lui Iacov și lui Iuda, frații de jumătate ai lui Isus.

Evreii sunt anonimi și există o dezbatere considerabilă despre cine a scris-o.

 1. Perioda scrierii sau cât timp a durat scrierea Bibliei

 Cărțile din Biblie au fost scrise în momente diferite de autori diferiți pe o perioadă de aproximativ 1.500 de ani. Dar asta nu înseamnă că a durat 1500 de ani pentru a scrie Biblia, ci doar că a durat atât de mult pentru ca întregul canon al Scripturii să fie scris, deoarece Dumnezeu a dezvăluit progresiv Cuvântul Său. Cea mai veche carte a Bibliei, conform celor mai mulți cercetători, este fie Geneza, fie Iov, ambele crezând că au fost scrise de Moise și terminate în jurul anului 1400 î.Hr., cu aproximativ 3400 de ani în urmă. Cea mai nouă carte, Apocalipsa, a fost scrisă în jurul anului 90.

Cărțile din Biblie nu erau scrise în mod continuu. De exemplu, au trecut între 400 de ani între încheierea ultimei cărți a Vechiului Testament, Maleahi și începutul Noului Testament cu Evanghelia lui Matei. "400 de ani de tăcere" au avut loc deoarece Duhul lui Dumnezeu nu a inspirat nici o Scriptură în acel moment. Deși Evanghelia lui Matei este plasată pe primul loc în Noul Testament, se crede că prima carte a Noului Testament scrise a fost de fapt epistola lui Iacov, scrisă în aproximativ 44-49 d.Hr. Întregul Noul Testament a fost scris în aproximativ 50 de ani, de la 44 la 90 sau AD 95.

Este imposibil să știm cât timp i-a luat fiecărui autor să scrie cartea sa particulară. Moise a scris primele cinci cărți ale Vechiului Testament în aproximativ 40 de ani (1445-1405 î.Hr.). Asta înseamnă ca a scris continuu timp de 40 de ani? Pur și simplu nu știm răspunsul. Scrisorile lui Pavel către bisericile din Noul Testament, în special cele mai scurte, cum ar fi Filimon, ar fi putut fi scrise într-o singură ședință. Același lucru se poate spune despre 2 Ioan și 3 Ioan, care sunt scrisori foarte scurte scrise unor persoane specifice.

Știm că fiecare autor al Bibliei a scris doar atât cât și cât timp au fost conduse să facă acest lucru. Fiecare autor a scris după cum Duhul Sfânt l-a inspirat. Petru explică acest proces: " ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mănați de Duhul Sfânt.”(2 Petru 1:19,20,21). 

 Mulți oameni au contribuit la scrierea Bibliei. De fapt, Biblia este o colecție diversă de scrieri de la aproximativ  40 de contribuitori principali - 30 în Vechiul Testament și 10 în Noul Testament.

Unele cărți sunt de fapt colecții de scrieri de la mai mulți autori, nu doar unul. De exemplu, în timp ce mulți oameni se gândesc la David atunci când se gândesc la cartea Psalmilor, există psalmi individuali atribuite lui Moise, lui Asaf, a unui om pe nume Ethan și a fiilor lui Core.

 • AUTENTICITATEA BIBLIEI
 1. Biblia este autentică.

Principalul atac împotriva originii divine a Bibliei este acela că, cărțile Noului Testament au fost canonizate de oameni sute de ani după ce au fost scrise. De fapt, părinții din Biserica Primara dezvăluie ca majoritatea cărților Noului Testament au fost acceptate ca Scriptură aproape imediat. De exemplu, în 2 Petru 3:16 autorul a considerat de la sine înțeles că epistolele lui Pavel erau socotite Scriptura inspirată în același fel ca Vechiul Testament. În 1 Timotei 5:18 Ap. Pavel îmbină o referință din Vechiul Testament cu una din Noul Testament și le numește pe amândouă Scriptura. Nevoia de o canonizare oficială a Scripturilor Noului Testament a apărut doar datorita unor erezii care s-au răspândit in biserici, începând cu mijlocul secolului al doilea, până la sfârșit. De exemplu, Marcion a creat propria lui religie învățând doar din 10 epistole ale lui Pavel și câteva porțiuni din Evanghelia Luca. Pe lângă aceasta, gnosticii, în special în Alexandria, au introdus noi taine la doctrina creștina standard, inclusiv noi relatări în evanghelii. 

       Autenticitatea Bibliei care a ajuns la noi este bazată de fapt pe 5 pași în progres prin care Biblia a ajuns la noi:

 • Revelația-Dumnezeu vorbește
 • Inspirația-Duhul Sfânt ajută autorii umani să scrie revelația primită
 • Transmiterea: copiere cu mâna a manuscriselor
 • Traducerea: aducerea Bibliei în diferite limbi
 • Interpetarea: Duhul Sfânt ajută cititorii să înțeleagă Biblia

Pentru liderii bisericii de la mijlocul secolului al doilea, cele patru Evanghelii erau autoritatea de baza în învățăturile lor. In jurul anului 170 d.Cr. Irineu a citat 23 din cele 27 de cărți ale Noului Testament, omițând doar Filimon, Iacov, 2 Petru si 3 Ioan. Fragmentul (canonul) Muratorian, scris aproximativ în aceeași perioada, atesta folosirea largă a tuturor cărților Noului Testament în afară de Evrei, Iacov, 1 Petru si 2 Petru. Totuși, alți părinți bisericești au fost citați deja din aceste cărți omise, în diversele lor scrieri apărând credința creștina de doctrinele gnostice. Codul Barococcio din anul 206 d.Cr. include 64 din cele 66 de cărți din Biblia de astăzi. Cartea Estera si Apocalipsa erau omise, însă ele deja au fost declarate Scriptura inspirata de către Iustin Martirul, Irineu, Clement, Tertulian si Canonul Muratorian. În 230 d.Cr. Origen a declarat că toți creștinii recunoșteau că Scriptura cele patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, epistolele lui Pavel, 1 Petru, 1 Ioan si Apocalipsa. 
La începutul anilor 300, toate cărțile Noului Testament erau folosite în majoritatea bisericilor. În anul 367 d. Cr. Atanasie a răspândit în mod oficial Scrisoarea Pascală care înșira toate cele 27 de cărți ca fiind canonice. Sinodul de la Hippo (393 d.Cr.) și al treilea Sinod de la Cartagina (397d.Cr.), de asemenea au recunoscut ca aceste 27 de cărți sunt canonice. Pe lângă aceasta, în perioada aceasta, părinții bisericești foarte influenți - Ieronim (340-420 d.Cr.) și Augustin (354-430 d.Cr.) au publicat listele lor cu cele 27 de cărți completând Noul Testament. 

 1. Unitatea cărților Sfintei Scripturi

Inspirația Sfintei Scripturi este confirmată de unitatea cărților ei. Cu toate că au fost scrise de cca 40 de autori care au trăit în perioade istorice diferite(cca 1500 de ani), care au fost diferiți în ce privește starea socială, sau nivelul intelectual(unii au fost păstori, alții fermieri, alții regi, alții pescari, alții teologi), iar cărțile au fost scrise în trei limbi diferite (ebraica, aramaică şi greacă), cărțile Sfintei Scripturi formează un tot unitar. În toate aceste cărți întâlnim același Dumnezeu Unic, Suveran, Atotputernic şi Atotînţelept,Creator al întregului univers.

De asemenea învățătura Bibliei este aceeași pe toate paginile ei, iar cărțile nu se contrazic, ci se completează. Toate aceasta confirmă că Biblia are un singur autor, pe Dumnezeu, care i-a inspirat pe servii Săi să o scrie.

Nu avem scrierile originale ale vreunui autor biblic. Dar traducerile moderne ale Bibliei sunt preluate din manuscrise care au fost copiate cu atenție, meticulos din aceste originale fără cusur. Când găsim acordul aproape perfect între aceste mii de manuscrise păstrate, în ciuda faptului că au fost copiate și reproduse peste sute de ani și într-o varietate de țări și limbi, putem fi siguri că ceea ce avem astăzi este o reprezentare fidelă a cuvintele reale ale lui Dumnezeu.

 1. Biblia este Autoritatea Finală și singura necesară

Biblia pretinde pentru ea însăși o autoritate singulară și finală cu privire la toate problemele pe care le abordează. Nici alte instrucțiuni, scrise sau verbale, nu reprezintă o autoritate mai mare sau chiar egală. Această autoritate nu a fost acordată lui Dumnezeu la unul dintre consiliile istorice ale bisericii; Dumnezeu nu are nevoie de oameni pentru a fi de acord cu El sau a determina întinderea autorității Sale. Scripturile poartă autoritate supremă dintr-un singur motiv: acestea sunt cuvintele Domnitorului suveran al universului.Biblia este o sursă suficientă de adevăr și de direcție pentru mântuire și pentru toate aspectele semnificative ale vieții.

 

Concluzia

Examinând Biblia în detalii și în mod sincer vom vedea că ea poartă semne de identificare pe care am fi de așteptat-o dintr-o carte originară din Dumnezeu, astfel:

 • Biblia pretinde că este Cuvântul lui Dumnezeu literalmente de mii de ori (Ieremia 1: 9, Faptele Apostolilor 1:16), iar Hristos Însuși a susținut chiar această viziune a Scripturii (Matei 22,31).
 • Dumnezeu este izvorul Bibliei, fiindcă El este perfect (Matei 5:48) și nu autorul confuziei (1 Corinteni 14:33), ne-am aștepta să fie perfect armonios.Deși compuse în mai mult de șaisprezece secole, Scripturile sunt perfect armonioase.
 • Dumnezeu este sfânt (Isaia 6: 3), ne așteptăm ca Biblia să aibă un ton moral exaltat. Acesta este exact ceea ce găsim. Preceptele sale - "iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă" și"Faceți-le altora cum v-ar place să vă facă vouă" (vezi Matei 22:39; 7:12) - au uimit milioane de oameni de-a lungul veacurilor. Nici o filozofie nu se poate lauda cu astfel de moravuri.
 • Biblia este de la Dumnezeu, nu ne-am aștepta ca nici un grup de oameni, indiferent de geniu, să producă un volum care să depășească acel document antic, dar unic. Deși Scripturile au fost finalizate mai mult de nouăzeci de secole, nimeni nu a putut să scrie o carte care să facă Biblia depășită. Acest lucru este inexplicabil!
 • Biblia este de la un Dumnezeu nesfârșit, ne-am aștepta să fie perpetual relevantă. Acesta este cazul. Alte cărți sunt depășite în curând, dar Biblia este la fel de proaspătă și actuală ca atunci când a venit din stilouri ale scriitorilor inspirați.
 • Biblia este de origine divină, ne așteptăm ca aceasta să descrie cu exactitate caracterul omului. Aceasta este exact ceea ce face. Deși omul a fost creat drept în chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26), prin păcat el s-a separat progresiv de Creatorul său (Isaia 59: 1,2). El a devenit extrem de corupt (Ieremia 17: 9) și, prin urmare, are nevoie de ajutor. Omul nu ar fi putut autoriza Biblia dacă ar vrea și nu ar fi scris-o dacă ar putea!
 • Biblia este de la Dumnezeu, ne așteptăm să dea informații specifice despre scopul omului și cum poate atinge acel scop.În mod biblic, Biblia arată că scopul omului pe pământ este acela de a sluji lui Dumnezeu (Isaia 43: 7; Eclesiastul 12:13).

Aceasta revelează misiunea lui Hristos de a salva omul de răutatea lui (Luca 19:10) și ne îndeamnă să fim receptivi la mesajul Său răscumpărător al harului (Evrei 5: 8,9, Marcu 16:16, Faptele Apostolilor 2: 38).

 

Ce dar minunat este Scriptura! Cum să nu o prețuim. Cel care este Alfa şi Omega ne-a făcut de cunoscut în Biblie tot ceea ce trebuie să știm despre El și mântuirea noastră. Singurul Dumnezeu adevărat ne-a vorbit prin Biblie, şi ne-a povățuit cum să trăim în această viață efemeră, pentru ca la sfârșit să avem viațaveșnică ÎMPREUNĂ CU El. Bunul Dumnezeu sa ne ajute sa prețuim Biblia și să trăim ceea ce învățăm din ea. Amin.

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos din Chicago