"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Apoi Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele cari se mișcă pe pământ.”  Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1: 26-27)

 

            Introducere

 

            Cartea Genezei a Vechiului Testament  începe cu relatarea despre creație, care culminează cu plasarea ființelor umane în centrul universului. Începe cu faptul că Dumnezeu a creat lumea într-o manifestare a puterii și a scopului divin, inspirată de măiestrie și de uimire. 

            Biblia spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. El a făcut acest lucru formând omul din praful pământului. Biblia nu spune că Dumnezeu și-a folosit mâinile pentru a modela țărâna în forma unui om, dar indică faptul că aceasta a fost o manieră mult mai activă a creației decât ceea ce a făcut Dumnezeu. Anterior Dumnezeu doar a vorbit  despre existența obiectelor. Dar Dumnezeu a format omul și apoi a suflat viața în el într-un mod aparent personal.

 

            Nume si familia

            

            Adam, nume, dat în Scriptură primului om. Numele lui Adam în l. ebraică – Adamah  (Concordanța Strong  # H120) înseamnă “roșu” sau “pământ roșu”. Numele lui este o referire la creația sa de către Dumnezeu, “din praful pământului” (Geneza 2: 7, NKJV).

            Creația omului a fost lucrarea celei de-a șasea zile - ultimul act de creație a lui DUMNEZEU. Adam a fost creat (nu s-a născut) un om perfect în trup și spirit, dar nevinovat și complet lipsit de experiență ca un copil. Adam a fost unic în întreaga creație prin faptul că Dumnezeu I-a inspirat PERSONAL duh pentru al face să prindă viață . Acest act special, de o singură dată, subliniază faptul minunat că omul a fost conceput să fie în imaginea lui Dumnezeu (Geneza 1:27).

            Omul Adam a fost așezat într-o grădină pe care Domnul Dumnezeu a plantat-o ​​“spre răsărit în Eden”, cu scopul de a-se îngrijii de ea.

            Eva (al cărei nume înseamnă “viață”) a fost prima femeie, ea a fost prima soție și ea a fost prima mamă. Ea este singura femeie care a fost făcută vreodată fără mamă sau tată. Biblia ne spune că Eva a fost creată din coasta lui Adam. Eva a fost creată pentru a fi ajutor și partener lui Adam. Scopul principal al Evei a fost să fie ajutorul lui Adam și să lucreze împreună ca o echipă..

                

Locul in familie

            Adam și Eva au fost primii oameni, conform Bibliei, Talmudului și chiar Coranului. Trei religii: iudaismul, islamul și creștinismul consideră că toți oamenii au coborât din ei. Biblia afirmă că Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu pentru a avea grijă de creația Lui, de a popula pământul și de a avea o relație cu El. Scriptura este clară când relatează că Adam a fost primul om (1 Corinteni 15:45) și că Eva a fost prima femeie, mama omenirii (Geneza 3:20). Nu erau oameni înaintea lor.

            Termenul de “om” din versetul citat mai sus este generic. Are înțelesul atât de bărbat (Adam) cât și de femeie (Eva). Numele lor sunt indicative pentru rolurile lor.  

Adam a fost primul bărbat creat de Dumnezeu și în același timp a fost singura persoană la un moment dat. (Geneza 2:18).

Adam a fost primul om. Adam nu s-a născut dintr-o femeie ( 1 Corinteni 15:45 și În Geneza 2: 7)

Adam a avut prima operație. Geneza 2: 21-22:

Adam și Eva a fost prima familie. Adam a fost primul soț și Eva prima soție

Adam și Eva au fost primii grădinari. Locuiau în Grădina Edenului, un loc perfect fără spini sau buruieni, și unde pomii făceau fructele cu ușurință.

Adam a fost primul zoolog și botanist. În Geneza 2: 19-20, ni se spune că Adam a numit toate animalele.

Adam a fost primul lingvist. Adam a fost capabil să vorbească din prima zi a existenței sale. Probabil că are o limbă complexă.

Adam și Eva au fost primii părinți.  Atât religia iudaică, islamică și creștină susțin că toți oamenii sunt descendenți lor.

Adam și Eva au fost primii oameni păcătoși. Ei au fost primii care au făcut ceva greșit.,

Adam și Eva au fost primii oameni care au murit spiritual. Dumnezeu Le-a spus că vor muri dacă vor mânca fructul. Nu știm ce fel de fruct a fost în acel copac. (Milton a introdus ideea că era un măr). Pentru că nu au ascultat de ceea ce le-a spus Dumnezeu în mod explicit și au ales să-l creadă pe Satan, au început să experimenteze moartea spirituală și curând moartea fizică.

 

Locul in istorie - Unicitatea lui Adam.

            Adam și Eva au fost un adevărat cuplu istoric. Narațiunea din Geneza 1 începe cu crearea universului și culminează cu creația specială a lui Adam și a Evei. Creștinismul istoric susține că Adam și Eva au fost primii doi oameni, făcuți unic în chipul lui Dumnezeu, și că toată omenirea a coborât din ei. Genealogiile biblice (atât Vechiul, cât și Noul Testament), învățăturile lui Isus și epistolele lui Pavel se referă la Adam ca la un individ adevărat.

            Apostolul Pavel tratează ca fapt istoric că Adam a adus păcatul și moartea în lume (Romani 5:12, 1 Corinteni 15: 21-22) și că Eva a fost creată din Adam și a fost înșelată de Satana (1 Corinteni 11: 8-9; Corinteni 11: 3; 1 Timotei 2: 13-14).

            Deși Apostolul Ioan și Apostolul  Petru nu menționează direct pe Adam sau Eva, Ioan se referă la asasinarea lui Abel de către Cain (1 Ioan 3: 11-12). Petru a crezut că relatarea  potopului a fost la fel de istorică ca și relatarea judecății Sodomei și a Gomorei, subliniind chiar că doar opt oameni au fost mântuiți în Arcă (1 Petru 3:20, 2 Petru 2: 4-9) , și că oamenii care neagă a doua venire și potopul și creația sunt agresori deliberați (2 Petru 3: 3-7). Iuda spune că Enoch era al șaptea generație după Adam (Iuda 14).

            Genealogiile lui Adam și a Evei sunt descoperite în Geneză și în Cronici. Dacă povestea lui Adam și a Evei este un mit, atunci nu ar fi putut avea copii. Genealogia lor este înregistrată în Biblie și noi știm că copiii lor sunt oameni istorici. Oamenii nu pot fi descendenți ai unui mit.

            Astfel, Adam și Eva au fost literali, oameni istorici care au căzut literalmente în păcat în Grădina Edenului, după ce Eva a ascultat cuvintele înșelătoare ale șarpelui.

 

Relația cu Cristos

            Să ne uităm la ceea ce dezvăluie Biblia despre Adam și Hristos pentru a vedea ce au în comun și în ce diferă:

 

 1. Ambii sunt desemnați ca fii lui Dumnezeu” (fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Luca 3:38); Matei 3:17b

 

 1. Primul Adam. Nu avea părinți pământești. El a fost creat un adult (Geneza 2: 7). El a fost creat din praful pământului, din elementele deja existente. Duhul lui Dumnezeu a fost agentul creației sale (Geneza 33: 4).
 2. Nici ultimul sau Al Doilea Adam nu s-a născut din părinții umani: Isus avea o mamă umană, dar existența lui nu a început în Betleem (Ioan 1: 1). În nașterea Sa umană, Duhul Sfânt a fost agentul creator (Luca 1: 35). Al doilea Adam nu avea tată pământesc, “Fiul lui Dumnezeu”. Marcu 1: 1 Ioan 20:31

 

 1. Ambii au căpătat autoritate supremă de la Dumnezeu.

 

 1. Adam a primit stăpânire supremă peste tot pământul (Geneza 1: 26-28) și „L-ai făcut puțin mai jos decât ființele cerești și l-ai încununat cu slavă și cinste. (Psalm 8: 5). El a primit putere asupra întregii lumi create de Dumnezeu. El și-a abuzat autoritatea și păcatul a stricat creația.
 2. Ultimul Adam are o autoritate și mai mare(Evrei 2: 6-9 citează Psalm 8). El a fost încoronat pe baza morții și a învierii sale.

 

            III. Amândoi au venit în lume perfecți și fără păcat:

 

 1. Adam a fost creat perfect. Făcea parte dintr-o creație perfectă (Geneza 1:31). Dumnezeu a făcut omenirea fără păcat (Evrei 1: 3).

            Adam și toți descendenții săi au păcătuit. Păcatul și moartea sunt în această lume deoarece Adam le-a introdus. Ultimul Adam, Isus Hristos, a venit să introducă iertarea și să restaureze viața.

 1. Biblia ne spune că ultimul Adam a trăit o viață fără păcat: El este marele nostru preot fără păcat ( Evrei 7:26. Nimeni nu a răspuns când le-a provocat să găsească vina cu El (Ioan 8:46). El a rezistat oricărei ispite (Evrei. 4:15). Ultimul Adam, deși fără păcat, a trebuit să moară pentru păcat. Pentru păcatele noastre.

 

 1. Ambii au primit o mireasă

 

 1. Adam a primit-o ca “ un ajutor potrivit” din propria sa carne și oase (Geneza 2:18).
 2. Unirea dintre Adam și Eva se compară cu relația dintre ultimul Adam și Biserica Sa (Efeseni 5: 22-32; 2 Corinteni 11: 2, 3).

 

 1. Ambii sunt donatori ai vieții:

 

 1. Primul Adam a primit viața prin suflarea lui Dumnezeu (Geneza 2:7), în timp ce al doilea Adam este un spirit dăruitor de viață (1 Corinteni 15:45). Din Adam moștenim corpurile noastre fizice ( Faptele Ap. 17:26) (I Corinteni 15:47, 48). Din păcate, el a adus și păcatul în lume prin neascultare (Romani 5:12).

            Primul Adam a dat viață tuturor urmașilor săi. Ultimul Adam, Isus Hristos, dă viața veșnică celor care Îl primesc și cred în Numele Lui, (Ioan 1: 1 -14).

 1. Ultimul Adam ne dă viață spirituală, veșnică: În Adam, avem nașterea fizică. În Hristos, avea nașterea spirituală. Ne-am născut ca omul pământesc Adam , dar putem deveni ca ultimul Adam ceresc. (I Corinteni 15: 48b, 49). El a adus viața și nemurirea.( II Timotei 1:10)

            Hristos, al Doilea Adam a învins moartea prin înviere. Din acest motiv, putem aștepta la o înviere și o viață veșnică.

            Ultimul Adam ne aduce la lumină vieții și nemurire. El a murit pentru a anula efectele și pedeapsa păcatului și a ne elibera de puterea păcatului.

            În primul Adam toți mor, dar în al doilea Adam (Isus Hristos) suntem făcuți vii (1Corinteni 15,22). Primul Adam a fost natural, al doilea spiritual (1 Corinteni 15: 46-47).

            La creație, primul Adam a fost perfect, dar prin neascultare sa, moartea a intrat în lume și toți de atunci încoace suntem născuți păcătoși. Pe când al doilea Adam, Isus Hristos (care a fost perfect și a rămas la fel), a venit să ne dea viață nouă. Și cu această viață nouă în El, într-o bună zi vom avea, de asemenea, un corp perfect, așa cum trebuia să fie de la început.

            În timp ce Adam a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, Hristos este “chipul Dumnezeului invizibil” (Coloseni 1:15).

 

 1. Adam era capul omenirii. Isus Hristos este capul omenirii răscumpărate ( Efeseni 5:23).

 

            De vreme ce Hristos a murit o dată pentru totdeauna (Evrei 7:27; 9:28; 10: 10-14), nu va mai fi niciodată nevoie de nici un alt “Adam”. De aceea El este ultimul Adam.

            Primul Adam, reprezentând omenirea, a primit stăpânire asupra lumii create (Geneza 1:26). Pe când, Dl Isus Hristos, Al Doilea Adam, după ce a fost înviat din morți, a fost înălțat la dreaptă a lui Dumnezeu și a primit stăpânire peste toate lucrurile “puse sub picioarele Lui.

            Primul Adam era domn peste un domeniu limitat, ultimul Adam este Domnul tuturor (Fapte 10:36). Ap. Pavel ne spune în Romani 8:22 că toată creația geme din cauza păcatului, așteptând timpul în care toate lucrurile vor fi reînnoite. Moartea și suferința pe care o vedem astăzi în lume au rezultat din primele acțiuni ale lui Adam.

 

            Concluzia:

 

            Primul Adam avea nevoie de “ultimul Adam”

 

            Dumnezeu a oferit un al doilea Adam - un Adam perfect care să fi jertfa perfectă ... Dumnezeu însuși a venit pe pământ ca om. Isus Hristos, cel de-al doilea membru al Trinității, s-a născut dintr-o femeie pentru a deveni un om, astfel încât sacrificiul perfect să poată fi făcut. Isus a fost Dumnezeu, dar El a fost și omul, așa cum Dumnezeu a intenționat să fie - fără păcat. El a fost crucificat pe crucea Calvarului. El a vărsat sângele Său și a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre și a fost înviat din morți, învingând moartea, judecata pe care Dumnezeu a adus-o asupra omului din pricina păcatului.

            Informația biblică despre Adam și Eva este foarte importantă pentru noi deoarece demonstrează planul inițial al lui Dumnezeu pentru existența umană și urmările căderii în păcat atrași de Satan. Povestirea are o putere explicativă uimitoare și oferă claritate cu privire la lumea noastră căzută. Cu toate acestea, povestirea este de asemenea semnificativă prin faptul că introduce în scena istoriei pe Isus. Chiar dacă Adam și Eva L-au respins pe Dumnezeu, El nu I-a respins, ci le-a oferit răscumpărarea. Prin sacrificiul lui Hristos, Dumnezeu a oferit din nou răscumpărare lumii care L-a respins. Pedeapsa păcatului este moartea, dar pedeapsa a fost deja plătită.

            Informația biblică despre Adam și a Evei este reflecția finală asupra omenirii și poate fi citită începând din Geneza 2: 4. Aceasta explică faptul că omenirea a fost creată pentru a reflecta gloria lui Dumnezeu, asemănătoare cu o statuie creată pentru a reflecta slava unui vechi rege. Dumnezeu ne-a poruncit să ne reflectăm prin respectarea poruncilor Sale. Adam și Eva au decis să nu urmeze planul lui Dumnezeu.

            Istoria tristă a lui Adam și a Evei arată cum rasa umană a căzut în ispita lui Satan. Și mai degrabă decât să reflectăm neprihănirea lui Dumnezeu, noi reflectăm decizia lui Adam și a Evei.

            Dumnezeu va judeca omenirea prin aceleași standarde prin care a judecat pe Adam și Eva. Dumnezeu este consistent și nu se schimbă. Natura lui cere ca perfecțiunea absolută să fie îndeplinită. Dumnezeu cere ascultarea  noastră  absolută  față de El, iar ignorarea ei duce la mânia lui Dumnezeu.

            Din fericire, istoria nu se încheie cu Adam și Eva. Dumnezeu a luat pedeapsa noastră și a plătit în întregime pentru ea. Fiul Său, Isus Christos a fost în întregime neprihănit și a plătit prețul pentru păcatele noastre. Asupra lui a căzut mânia lui Dumnezeu în locul nostru. Asta face ca jertfa lui Hristos la cruce să fie atât de uimitoare. Aceasta este culminarea povestii despre Adam și Eva.

            Primul Adam a avut nevoie de cel de-L doilea Adam (Isus) și noi avem nevoie la fel. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să convingă pe fiecare cititor al acestui articol să caute mântuirea în cel de-al Doilea Adam care este Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu.

           

            Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos din Chicago