"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel“ (Numeri 24:17b)

Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mîncare şi-a vîndut dreptul de întîi născut.  ştiţi că mai pe urmă, cînd a vrut să capete binecuvîntarea n-a fost primit; pentrucă, măcar că o cerea cu lacrămi, n-a putut s-o schimbe. “ (Evrei 12;16-17)+ Texte de studiu: (Geneza 25:20-26)

 

Introducere:

  Esau și Iacov sunt frații gemeni născuți ai lui Isaac și Rebeca (Geneza 25: 24-26). Ceea ce e specific pentru ei și de care noi suntem oarecum familiarizați este faptul că Esau a renunțat la dreptul său de întâi născut (pentru o mâncare de linte). De asemenea, suntem familiarizați cu faptul că Iacov “a furat” binecuvântarea care “aparținea” cultural lui Esau. Dreptul de întâi născut și binecuvântarea sunt două lucruri diferite, fiecare cu importanța lor. Ca să putem înțelege aceste două caractere, Iacov și Esau, este necesar să înțelegem aceste două elemente:

 Dreptul de întâi născut. Conform obiceiurilor culturale din timpul și locurile acelea, dreptul de întâiul născut  a aparținut celui mai mare fiu și consta din drepturi, responsabilități, onoruri și moșteniri importante.

   Dar, în cazul lui Esau și al lui Iacov, trebuie să ne amintim promisiunea pe care Dumnezeu o făcuse bunicului său, Avraam, și promisiunea care a fost transmisă tatălui său, Isaac.

  Domnul I-a promis lui Avraam că-l va binecuvânta, că îi v-a înmulți sămânța ca stelele cerului și nisipul de pe plajă. De asemenea, inclus în acest legământ pe care Domnul l-a făcut cu Avraam a fost promisiunea că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța lui (Geneza 22: 16-18). Acest legământ între Domnul și Avraam urma să fie transmis lui Esau, primul său fiu născut.

Orb și în vârstă, Isaac aveau două binecuvântări diferite pentru fiii săi. Una era binecuvântarea primului născut pregătită pentru Esau, iar cealaltă era binecuvântarea lui Avraam pregătită pentru Iacov. Prima a fost binecuvântarea generală a prosperității și a puterii (Geneza 27: 28-29),  iar a doua, a avut de-a face cu o binecuvântare specială a lui Avraam -o moștenire a copiilor și a pământului (Geneza 28: 1-5).

Binecuvantarea este un alt concept cheie în Cartea Geneza. O binecuvântare a fost întotdeauna acordată de la cel (cea) mai mare la cel(cea) mai mic(mica). Dumnezeu a binecuvântat pe Adam și Eva, pe Noe și pe fiii săi, pe Avraam și Isaac. Avraam, la rândul lui, l-a binecuvântat pe Isaac (Geneza 27: 1-45)

Binecuvântările și blestemele joacă un rol proeminent în Scriptură (Levetic 26: Matei 5: 1-12; 23), indicând importanța lor în guvernarea lui Dumnezeu peste poporul legământului. Una dintre primele apariții ale temei binecuvântării din Biblie se găsește în Geneza 27: 1-45, iar, acum, în acest pasaj ne îndreptăm atenția.

Cuvântul lui Dumnezeu nu privește binecuvântările ca niște simple dorințe pentru bine care pot sau nu să se realizeze. În schimb, o binecuvântare determină destinul când mâna Domnului este în ea. Acest lucru este văzut cel mai clar în binecuvântările pe care Creatorul nostru le declară față de slujitorii Săi în Scriptură.

Binecuvântarea lui Avraam în Geneza 12: 1-3, de exemplu, este un cuvânt care formează viitorul patriarhului și descendenților săi. Odată ce această binecuvântare a fost dată, Domnul putea să o transmită generațiilor următoare mai mult sau mai puțin direct, așa cum a făcut El,atunci când a apărut, lui Isaac (26: 1-5). Cu toate acestea, Dumnezeu ar putea să-l dea și prin intermediari, așa cum a procedat în acest caz, și astfel a transferat moștenirea lui Avraam de la Isaac la Iacov și de la Iacov către ceilalți patriarhi ai lui Israel (cap.49).

Isaac continuă să aranjeze binecuvântarea lui Esau, chiar dacă contravine Cuvântului profetic al lui Dumnezeu că bătrânul va sluji celui mai tânăr. El nu pare să caute îndrumarea și sfatul lui Dumnezeu în această problemă gravă.

Rebeca știa profeția, dar nu așteaptă ca Domnul să lucreze și în privința asta.Când Esau a ieșit să vâneze, mama sa, Rebeca,și fratele său, Iacov, au conspirat să-l înșele pe Isaac. Făcând pe Isaac să creadă că era Esau, Iacov l-a convins pe Isaac să-și pronunțe binecuvântarea asupra lui.

Planul Rebecăi de a asigura binecuvântarea patriarhală pentru Iacov relatată în Geneza 27: 5-13 ne confruntă cu o întrebare importantă: aprobă Domnul înșelăciunea? Această problemă este spinoasă, deoarece, după cum dezvăluie pasajul (menționat mai sus), Iacov a primit cu succes binecuvântarea destinată lui Esau. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a fost complet fericit cu Iacov. Există indicii că Dumnezeu nu a fost mulțumit de modul în care s-a obținut binecuvântarea patriarhală:

În primul rând, Rebeca nu face nici o încercare să-l convingă pe Isaac să-și schimbe părerea despre Esau (27: 5-13). Dacă Isaac ar fi întrebat pe Dumnezeu despre schimbarea făcută referitor la binecuvântarea copiilor (25:23), faptele lui Rebecăi ar fi putut fi mai lăudabile.

(Cu mai multă înțelepciune, Moise nu menționează niciodată moartea Rebecăi. Spre deosebire de alte soții patriarhale, nu i se dă nici un memorial sau o înmormântare, probabil din cauza modului în care a obținut binecuvântarea pentru Iacov).

În al doilea rând, viața lui Iacov evidențiază dezaprobarea Domnului față de metodele sale. Protestul său din 27: 11-12 reflectă îngrijorarea că el ar putea fi prins, nu că ar putea dezonora pe Isaac și blasfemiază în minciuna lui că Domnul ia dat succes în vânătoarea sa (v.20).

În plus, furtul înșelător al binecuvântării provoacă conflicte cu Esau, făcându-l pe Iacov să fugă (v. 41-45). De fapt, Iacov însuși este înșelat mai târziu (29: 1-30), ceea ce este, probabil, răzvrătire pentru minciunile sale.

Cu toate acestea, Iacov este binecuvântat pentru o chemare specifică în planul răscumpărător al lui Dumnezeu și, astfel, El (Dumnezeu) permite lui Isac să-i dea binecuvântarea lui Iacov. Providența lui Dumnezeu este de așa natură încât planurile Lui nu vor fi niciodată compromise, deși nu aprobă niciodată păcatul poporului Său, chiar dacă contribuie la scopurile Sale (Romani 6: 1-2).

…………………………………………………

Într-o zi, Esau s-a întors de la vânătoare cu mâna goală și flămând și a dorit o parte din supa de linte pe care chiar atunci o gătea Iacov. Iacov s-a oferit să-i dea fratelui său supă în schimbul dreptului său de întâi născut - onoarea specială pe care a posedat-o Esau ca fiu mai mare, care ia dat dreptul la o dublă parte din moștenirea tatălui său.

Iacov a zis: “Vinde-mi azi dreptul tău de întîi născut!” Esau a răspuns: “Iată-mă, sînt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de întîi născut?”  Şi Iacov a zis: “Jură-mi întîi.” Esau i-a jurat, şi astfel şi-a vîndut dreptul de întîi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pîne şi ciorbă de linte. El a mîncat şi a băut; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întîi născut.

Pentru Esau există doar prezentul și foamea lui presantă și-o justifică pentru a o satisface. El nu și-a vândut pur și simplu un oarecare drept de întâi născut, ci vindea dreptul de întâi născut, al cărui rezultat va avea pentru descendenții săi să devină neamul pe care Dumnezeu l-ar folosi pentru scopurile Lui și din care urma să se nască Mesia.

 Locul lui Iacov în legământ nu s-a bazat pe vre-un merit de al său. De fapt, Iacov, la întoarcerea  sa din Haran și înainte de a se întâlni cu Esau, a recunoscut cu sinceritate păcatul tinereții sale (Geneza 32: 1-21).

 Isaac, tatăl lor, era un om bogat. Tatăl lui Isaac, Avraam, a fost de asemenea un om cu multe bogății. Cred că Iacov a vrut moștenirea asta, a vrut tot ce va veni cu dreptul de întâi născut, dar Esau nu-i păsa prea mult pentru dreptul său de întâi născut - de fapt, se spune că el disprețuia dreptul de întâi născut (Geneza 25:34).Acest lucru este clar atunci când el a optat să-și vândă dreptul de întâi născut pe un blid de linte  în loc să caute alte mijloace pentru a-și hrăni stomacul.

  Esau ar fi putut merge la Rebeca, mama lui, pentru a vedea dacă are ceva pregăti pentru el - nu a făcut-o. În schimb, Esau, cu atâta ușurință și-a vândut moștenirea, și-a vândut responsabilitățile, și-a vândut onoarea, și-a vândut legământul lui Dumnezeu (nu s-a gândit prea mult la legământul lui Dumnezeu!). L-a considerat ca fiind neimportant și nu s-a gândit prea mult la plinătatea dreptului de naștere.

Comentariile lui John Calvin la Geneza 27:11 ne reamintesc că doar pentru că Domnul folosește de multe ori faptele noastre perverse pentru binele nostru final, prin urmare, nu putem să luăm acest har drept permis la păcat.

 Este greu de acceptat faptul că Dumnezeu a lucrat prin păcatul lui Iacov (în conecție cu mama sa) pentru binele final al planului Său. Dar aceasta este concluzia finală de la sfârșitul istoriei patriarhilor. Nu trebuie să folosim niciodată acest adevăr ca o permisiune de a păcătui, dar să nu presupunem în mod eronat că Dumnezeu nu poate folosi greșelile noastre pentru a contribui la gloria Lui și, prin urmare, la binele nostru, în cele din urmă.

În familia lui Isaac, ca și în toate familiile, toată lumea este păcătoasă și toată lumea este pedepsită. Păcatul este complex, lucru diferit în oameni, dar cu același scop mortal și distructiv. Este greu de imaginat o familie mai disfuncțională decât aceasta.

Ceea ce este incredibil este că Dumnezeu nu se îndepărtează de această familie. Nu numai că Dumnezeu nu se îndepărtează, el se îndreaptă spre ei și își reînnoiește legământul cu Isaac. De ce ar face Dumnezeu acest lucru? Este bunătatea Lui iubitoare, harul Său la lucru. Dumnezeu este cu Isaac nu pentru credincioșia lui Isaac ci pentru credincioșia lui Dumnezeu. Aceasta este natura dragostei legământului lui Dumnezeu, o iubire sigură, consecventă.

(VA URMA)

Nume si familia

Iacov și Esau erau fiii lui Isaac și a Rebecei și primii gemeni menționați în Biblie. Chiar înainte de a se naște, se luptau împreună în pântecele mamei lor. Lupta lor prenatală a prefigurat un conflict ulterior (Geneza 25: 21-26). Gemenii au crescut foarte diferit. Numele fiecărui fiu indică caracteristicile acestora.

Iacov era “un om liniștit, stând printre corturi” și preferatul mamei sale. Iacov înseamnă “capcană pentru călcâi”. Unii cercetători au spus că acest lucru implică “înșelătorul”.

Esau înseamnă “roșu”. Esau era aparent un bărbat păros și părul era roșu. Esau era “un vânător priceput” și favoritul tatălui său. Să comparăm și să contrastăm pe Esau și Iacov:

Ambii sunt copiii lui Isac și nepoții lui Avraam.

Unul aștepta automat ca să moștenească toate drepturile lui Avraam. Cu toate acestea, numai unul umblă în legământul lui Avraam.

Dreptul de naștere al lui Esau, totuși, însemna mai mult decât privilegiul obișnuit al fiului primului-născut. El se afla într-o poziție unică, s-a născut într-o moștenire pe care toată bogăția lumii nu o cumpăra:

 • să fie parte a patriarhilor, Abraham și Isaac. Și să aibă dreptul la preoție inerentă în cea mai veche linie a familiei patriarhului;
 • să fie beneficiarul promisiunilor minunate și prețioase. Urma să aibă o dublă parte a moștenirii.
 • să fie fondatorul unei națiuni sfinte. Promisiunea moștenirii Țării Sfinte;
 • să fie promotorul unui legământ prin care toate familiile pământului vor fie binecuvântate. Avea promisiunea că în rasa lui și din sângele lui ar trebui să se nască Mesia.

Dar Esau a disprețuit dreptul de întâi născut. El l-a văzut ca fiind lipsit de valoare. Esau nu și-a dat seama că de fapt Dreptul de naștere era prin darul lui Dumnezeu, nu prin meritul său. Și aceasta simboliza binecuvântarea veșnică. El a schimbat binecuvântarea eternă pentru satisfacția temporară. Esau se preocupa numai de ceea ce îl satisfăcea pe moment. El nu a vrut niciodată lucruri spirituale.

Refuzul lui Esau de a vedea lucrurile nevăzute și intangibile, de dragul auto-satisfacției, este în mare măsură un simbol al omenirii de astăzi.

Suntem atât de mistuiți de ceea ce vrea carnea noastră pe moment, încât uităm că toate acestea pe care le vedem aici sunt temporare. Nimic nu este etern!

Lui Esau îi va fi din nou foame, indiferent cât de mare sau cât de bună era supa de linte. Era flămând într-adevăr, dar, pentru a fi în această stare și a-și vinde binecuvântarea spirituală, nu merită! Esau a fost atât de mistuit de împlinirea dorințelor sale carnale încât a sacrificat de bună voie moștenirea sa spirituală pentru ceea ce l-ar satisface de moment.

Îmbrățișarea apetitului senzual este ceea ce a lăsat mii de vieți în ruină. Sensualul se referă la simțuri, fiind dedicat satisfacerii plăcerilor noastre carnale. Apostolul Iuda vorbește despre un popor senzual, care nu are Duhul. Ei sunt oameni consumați cu împlinirea de sine.

 Dumnezeu a urât pe Esau nu pentru că dorea un blid de linte, ci pentru că disprețuia lucrurile spirituale. Dumnezeu a iubit pe Iacov nu pentru că Iacov era atât de sfânt și drept, ci mai degrabă pentru că a existat ceva în Iacov care-L voia pe Dumnezeu.

Iacov a devenit patriarh în loc de Esau, pentru că avea o dorință pentru acele lucruri spirituale.El nu a avut întotdeauna dreptate, dar întotdeauna știa unde să se întoarcă, întotdeauna s-a întors la Dumnezeul tatălui său. Ceva din el l-a întors întotdeauna la Iehova.

Locul in familie

Esau și Iacov erau singurii copii ai lui Isaac și Rebeca. Isaac însuși fusese un copil minune, împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu față de Avraam și Sara în anii lor târzii. (Geneza 17: 17-19).

Isaac a ascultat de tatăl său și a așteptat cu răbdare o soție din partea lui Dumnezeu prin Eliezer, servitorul tatălui său (Gen. 24: 2-4, 62, 63). Și anume, pe Rebeca care era rudă îndepărtată al lui Isaac. Era fiica lui Betuel, un văr primar al lui Isaac.

Isaac, la un moment dat, a încearcat să-și prezinte soția lui ca pe sora sa, punând siguranța sa, mai presus de ea însăși. Astfel, Isaac a luat lucrurile în propriile sale mâini într-un mod care ar fi putut fi dezastruos dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit.

Pentru un timp de 20 de ani, cuplul a suferit agonia infertilității. Ca multe astfel de cupluri, s-au rugat sincer pentru copii. O temă comună pe parcursul perioadei timpurii ale Genezei este incapacitatea patriarhilor de a concepe. Același lucru este valabil și pentru părinții lui Iacov și Esau. Scriptura ne spune că Rebeca, soția lui Isaac, a fost stearpă și în imposibilitatea de a concepe.

Astfel, Isaac și-a dus cazul înaintea Domnului, cerând un fiu. Dumnezeu la timpul lui a răspuns și Rebeca a conceput (Gen. 25:21). Nu a fost o sarcină ușoară. A simțit un disconfort, așa că s-a rugat pentru starea ei.

În consecință, ea “a mers să întrebe de Domnul”. Versetul 23 oferă răspunsul lui Dumnezeu: “Domnul ia zis:” Două neamuri se află în pântecele tău și două feluri de popoare vor fi separate de inimile tale și unii vor fi mai puternici decât ceilalți și cel mai mare va sluji celui mai mic “.

Natura disconfortului i s-a făcut cunoscută - purta gemeni! Lupta lor pentru locul în pântecele ei era simbolică a luptei lor viitoare ca două popoare. Toată Scriptura face referire la faptul că Iacov și Esau au început să se lupte (Geneza 25:22) unul cu celălalt încă din interiorul pântecului mamei lor. Rebeca a simțit-o intens și a devenit îngrijorată. La nașterea , Esau s-a născut mai întâi; Iacov al doilea.

Isaac avea 60 de ani când s-au născut gemenii lui. Acesta a fost cu siguranță un mare test de credință și răbdare pentru Isaac și Rebeca: “S-au împlinit zilele cînd avea să nască; şi iată că în pîntecele ei erau doi gemeni.  Cel dintîi a ieşit roş de tot: ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu mîna de călcîi pe Esau; şi deaceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vîrstă de şasezeci de ani, cînd s-au născut ei”.

Rebeca a primit deja profeția de la Dumnezeu că cel mai tânăr va domni peste cel mai mare, amânunt ce nu-l va uita niciodată: “Cel mai mare v-a sluji celui mai tânăr” (Gen. 25:23).Scriptura nu specifică, dar pare logic că ar fi raportat asta lui Isaac.Presupun că Rebeca și Isaac obsevând desfășurarea anormală a nașterii mult așteptată, ș-ar fi amintit de profeția lui Dumnezeu. Lupta dintre Iacov și Esau începuse și în cele din urmă va diviza familia.

Scriptura ne spune că Dumnezeu cunoaște fiecare individ chiar înainte de a fi conceput. În acest caz, Dumnezeu a prevăzut că Iacov ar fi mai potrivit să transmită “sămânța femeii” lumii decât Esau.

Iacov și Esau erau foarte diferiți din momentul nașterii lor. Deși erau frați gemeni, Iacov și Esau aveau personalități foarte diferite. Biblia ne spune că Iacov și Esau au crescut foarte diferit. Esau se spune că a fost un “vânător iscusit, un om al câmpului”. În timp ce se spune că Iacov a fost un “om liniștit, care locuia în corturi”. Scriptura prezintă o imagine a personalităților, motivațiilor, intereselor și intereselor complet opuse.

Cei doi sunt reprezentanți ai două grade diferite de ordine socială, Iacov fiind pastoralist, iar Esau un vânător nomad. Cum este posibil ca acești copii crescuți în aceeași casă, sub aceeași influență a acelorași părinți evlavioși, să poată deveni atât de diferiti?

Totuși, atât de mulți oameni sunt ca Esau, nu numai că își vând sufletul, dar ei îl vând pentru aproape nimic. Este ușor să ne comportăm ca Esau, susținând că presiunea de moment justifică un comportament iresponsabil (Genesa 25:34).

Descendenții lui Esau au devenit dușmanii naturali ai lui Iacob (mai târziu s-au schimbat în Israel) și au fost de atunci încoacea. Descendenții lui Esau erau adesea în război cu Israelul și îi cuprindeau pe Edomiții, care erau un constant ghimpe pentru națiunea lui Israel.

Evident, Esau și-a exagerat foamea. Cu toate acestea, cuvintele sale demonstrează o atitudine neglijentă și indiferentă față de viață în ansamblu, trăind doar pentru moment și pur și simplu pe un plan material. În schimb, găsim oameni ca Moise, care au renunțat la felul de bogăție care aparține numai regilor (și nu doar o supă) pentru a sluji lui Dumnezeu (Evrei 11: 24-26).

Esau a trăit pentru vânătoare și s-a bucurat de pasiunea sa, consumând carnea. Ni se spune că Isaac a iubit pe Esau mai mult decât pe Iacov “pentru că el mânca din vânatul lui Esau”. Acest lucru devine important pe măsură ce relatarea biblică continuă, pentru că se pare că Isaac și-a lăsat apetitul în voia lui și l-a preferat pe Esau.

Esau era impulsiv, egoist și controlat de apetitul său. Dumnezeul lui era burta lui ... mintea lui era  supusă lucrurilor pământești (Filipeni 3:19). Esau disprețuiește dreptul său de întâi născut și trăiește ca și când Dumnezeu și promisiunile Lui nu contează.

Esau nu numai că era imoral, ci era lipsit de temelie. El nu avea etică sau credință, nici scrupule sau reverențe. El nu avea în vedere binele, adevărul, divinul. El era total lumesc, total secular, total profan. Creștinii trebuie să fie vigilenți că niciun om să nu ajungă precum Esau.Poate cea mai tristă și cea mai lipsită de putere persoană din Scriptură în afara lui Iuda este Esau.

El a fost complet apostaziat și a fost pentru totdeauna în afara harului lui Dumnezeu. El a continuat să “păcătuiască în mod intenționat după ce a primit cunoștința adevărului” și nu mai rămăsese nici un sacrificiu pentru a-și acoperi păcatele (Evrei 10:26).

Când Esau a descoperit că binecuvântarea lui ia fost dată lui Iacov, el a amenințat că îl va ucide pe fratele său și astfel Iacov a fugit (Geneza 27: 1 - 28: 7). Când Esau s-a trezit într-o anumită măsură și a realizat ceea ce a pierdut, a plâns​​ cu lacrimi. A regretat amar, dar nu s-a pocăit. El dorea egoist binecuvântările lui Dumnezeu, dar nu-L voia pe Dumnezeu. Esau dorea cu disperare binecuvântarea lui Dumnezeu - dar nu în termenii lui Dumnezeu (Marcu 10: 17-22).

La vârsta de 40 de ani, Esau s-a căsătorit cu Judith, fiica lui Beeri, Hetitul și Basemat, fiica lui Elon, hititul (Geneza 26:34). Ambele au provocat durere sinceră părinților lui Esau. Căsătoria cu cei care nu erau urmași ai singurului Dumnezeu adevărat a fost o lovitură pentru părinții credincioși. În Geneza 28: 8-9, Esau și-a dat seama mai târziu cât de nemulțumiți erau părinții săi de hotărârea sa de a se căsătorii cu femei canaanite. Din acest motiv, el s-a  dus la Ismael, fratele tatălui său, și a obținut permisiunea să se căsătorească cu văra sa Mahalath.

Iacov, fratele lui Esau, într-adevăr nu a fost un model de etică sau integritate, dar el a prețuit cu adevărat lucrurile lui Dumnezeu. Dreptul de naștere era prețios pentru el, deși el încerca să-l procure prin mijloace necugetate. El a avut încredere în Dumnezeu și s-a bazat pe Dumnezeu; fratele său a ignorat pe Dumnezeu și a avut încredere în el însuși.

Iacov: Fiul lui Isaac și nepotul lui Avraam, se afla în familia specială pe care Dumnezeu o alesese pentru a-și naște poporul ales. Totuși, credința sa în Domnul era încă imatură la momentul acela.

Chiar după acest vis profetic și promisiunea personală de protecție a lui Dumnezeu, jurământul rezultat al lui Iacov era încă condițional: “Dacă Dumnezeu va fi cu mine ... atunci Domnul va fi Dumnezeul meu ...” (Geneza 28: 21-22, ESV) .

Acum, fiule, ascultă sfatul meu: scoală-te, fugi la fratele meu Laban în Haran;  şi rămîi la el cîtăva vreme, pînă se va potoli mînia fratelui tău,  pînă va trece dela tine urgia fratelui tău

Pe parcursul călătoriei sale, Iacov a primit o revelație specială de la Dumnezeu; Dumnezeu a promis terenuri lui Iacov și numeroși descendenți care s-ar dovedi a fi binecuvântarea întregului Pământ. Iacov a numit locul în care a primit viziunea lui Betel (“Casa lui Dumnezeu”). Ajungând la casa unchiului său, Laban, în Haran, Iacov s-a îndrăgostit de vărișoara sa, Rahela.

Iacov a lucrat pentru tatăl ei, Laban, timp de șapte ani pentru a obține mână  Rahelei în căsătorie, dar apoi Laban a înlocuit-o cu fiica ei mai mare, Leah, la ceremonia de nuntă. Fiind înșelat, s-a căsătorit cu Leah, Iacov a fost astfel obligat să-l slujească pe Laban încă șapte ani pentru a-și lua și pe iubita Rahela ca soție.

Iacov a slujit apoi lui Laban încă șase ani, timp în care a strâns o mare parte din proprietate; el a pornit apoi cu soțiile și copiii să se întoarcă în Palestina. Pe drum, Iacov se lupta cu un străin misterios, o ființă divină, care a schimbat numele lui Iacov în Israel. Iacov sa întâlnit apoi și a fost împăcat cu Esau și s-a stabilit în Canaan.

Iacov avea 13 copii, dintre care zece erau fondatori ai triburilor lui Israel. Lea ia născut pe singura lui fiică, Dina și șase fii - Ruben, Simeon, Levi (căruia nu i s-au atribuit un teren, dar au fost strămoșii leviților ce lucrau la Cort sau Templu), Iuda (din care a monarhia davidică), Issachar și Zabulun. Stăpânul lui Lea, Zilpa, la născut pe Gad și pe Aser, și sluga lui Rahela, Bilhah, l-a născut pe Dan și pe Neftali. Fiii lui Rahelei au fost: Beniamin și Iosif, care nu au găsit o seminție, dar ai căror fii au fondat semințiile lui Manase și lui Efraim.

 Spre sfârșitul vieții, o foamete a determinat pe Iacov și pe fiii săi să migreze în Egipt, unde a fost reunit cu fiul său Iosif, care părea dispărut cu câțiva ani înainte. Israel a murit în Egipt la vârsta de 147 de ani și a fost îngropat în Canaan la Hebron.

Chiar mai uimitor, Dumnezeu îl alege pe Iacov să primească binecuvântarea. De ce Iacov? Din nou, este harul extravagant al lui Dumnezeu la lucru.Acesta este, prin urmare, primul exemplu al Vechiului Testament de “harul scandalos a lui Dumnezeu. Dumnezeu alege și iubește chiar un caracter disprețuitor, nedemn și fără valoare . Dumnezeu îl iubește pe Iacov, așa cum va iubi națiunea rebelioasă a lui Israel. “ Tim Keller

Harul lui Dumnezeu este firul care rulează în scripturi. Bunătatea lui Dumnezeu topeste inimile tari și conduce la o pocăință care face posibilă iertarea și reconcilierea, chiar și între acești frați a căror luptă a început din pântecele mamei lor.

Locul in istorie

Istoric, Iacov și Esau sunt considerați de mulți cărturari că au trăit în jurul sfârșitului secolului al XX-lea până la începutul secolului al XIX-lea ÎC. Avraam se crede că a existat în jurul anului 2000 Î.C., și astfel mulți au plasat pe Iacov și pe Esau în jurul anului 1850 î.C. (Această dată, totuși, este aproximativă).

Unul dintre aspectele unice ale Bibliei este modul în care portretează personajele biblice. Caracterele și eroii din Vechiul Testament nu sunt nici infailibili, nici mai presus de reproșuri. Ele sunt descrise în toată umanitatea și păcatul lor. O astfel de situație poate fi găsită și în viața lui Iacov și a lui Esau.Narațiunea despre Iacov și Esau începe în Geneza 25: 20-23.

Iacov și Esau au fost părinții a două națiuni mari. Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov în Israel (Geneza 32:28) și a devenit tatăl celor 12 triburi ale lui Israel.

Descendenții lui Esau erau Edomiții (Geneza 36). Edom a fost o națiune care a lovit Israelul de multe ori și a fost judecată în cele din urmă de Dumnezeu (Obadia 1: 1-21).

Relatia cu Cristos

Iacov.

 1. a) Profeție:O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel “(Numeri 24:17b).Vechiul Testament este desfășurarea progresivă a planului lui Dumnezeu de a contracara ceea ce s-a întâmplat în Eden. În acel moment, Dumnezeu a făcut o promisiune care, deși vagă, a fost primul izvor de speranță după cădere. Această promisiune poate fi urmărită de-a lungul secolelor, pe măsură ce Dumnezeu clarifică încet promisiunea, îngustând domeniul său de aplicare. Promisiunea, în forma sa cea mai pură, a fost aceasta: Dumnezeu va face ceva cu privire la păcat, trimițând pe cineva pe pământ.
 2. 1. El va fi membru al rasei umane. Planul lui Dumnezeu a fost centrat pe o anumită persoană:” Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămînţa ta şi sămînţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul.”“(Geneza 3:15). Acea persoană va fi un bărbat.
 3. El va veni de la poporul semit.”Ferice de Domnul, Dumnezeul lui Sem!” (Genesa 9:26) După potopul lui Noe, linia începe să se îngusteze. Noe are trei fii, dar Distribuitorul trebuie să vină de la unul dintre ei. Noe a declarat că Distribuitorul va veni de la descendenții fiului său Sem - care este tatăl popoarelor semite din lume.
 4. El va fi un fiu al lui Avraam.”Voi face ca numele vostru să fie mare și veți fi o binecuvântare ... toate popoarele de pe pământ vor fi binecuvântate prin voi” (Geneza 12: 2,3).
 5. El va fi un fiu al lui Isaac.”... prin urmașii voștri, toate națiunile de pe pământ vor fi binecuvântate ...” (Geneza 22:18) Promisiunea se restrânge și mai mult pe măsură ce Dumnezeu specifică acum că promisiunea va veni prin Isaac - nu prin Ismael.
 6. El va fi fiul lui Iacov. “Toate popoarele de pe pământ vor fi binecuvântate prin tine și cu urmașii tăi” (Geneza 28:14). Isaac avea doi fii: Iacov și Esau. În mod obișnuit, Esau ar fi trebuit să primească promisiunea ca fiind primul născut.
 7. El va veni din seminția lui Iuda. Binecuvântarea lui Iacov pentru Iuda” Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de cîrmuire dintre picioarele lui, Pînă va veni Şilo, Şi de El vor asculta popoarele.” (Geneza 49:10). Aceasta este una dintre cele mai uimitoare profeții din toată Biblia. De 2000 de ani, Geneza 49: 8-12 a fost considerată una dintre cele mai mari profeții mesianice din Vechiul Testament. Deși Iacob era bătrân și pe moarte, cu ochii credinței, a văzut prin ceață într-o zi când tribul lui Iuda va avea conducerea în Israel.
 8. b) Iacov ca un prototip al lui Hristos? Știm că în Iacov există multe lucruri păcătoase și cu siguranță nu ar putea fi niciodată tipice pentru Hristos. Cu toate acestea, trebuie să ne uităm la aceste tipuri în ceea ce privește funcția și rolul lor public, și nu caracteristicile lor personale.

Jonathan Edwards spune într-una din scrisorile sale că “Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Iacov, ca un tip al lui Hristos, 1 Împărați 18:31”. ultimul verset subliniază noul nume al lui Iacov  ca fiind Israel, acesta este și un nume folosit pentru Hristos în profeții. I s-a promis lui Iacov că va deveni “o mulțime de oameni” (Geneza 28: 3). În traducerea greacă Septuaginta, cuvântul este ecclesia care este ân limba greacă cuvântul pentru Biserică. Israel înseamnă “prinț cu Dumnezeu” și Hristos este un Prinț și Mântuitor, prințul împăraților pământului.

Iacov are o poziție specială pentru Dumnezeu. Dumnezeu se prezintă pe sine ca “Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov (Exod 3: 6, Matei 22:32, Fapte Ap. 7:32). Dumnezeu s-a arătat lui Iacov și a vorbit cu el de multe ori (Geneza 28: 13-15; 31: 10-13; 32: 24-32; 35: 1,9; 46: 1,2). Asemănări și contraste dintre Hristos și Iacov:

1) Iacov a fost ales ca preaiubit înainte de nașterea sa (zice Domnul; totuş am iubit pe Iacov, Mal 1: 2,3; Rom 9: 10-13)./Isus, Fiul lui Dumnezeu, este iubitul Tatălui înainte de toate veacurile (Ioan 17: 24).

2) Iacov a primit dreptul de întâi născut al lui Esau. Titularul dreptului de întâi născut a fost singura persoană autorizată să practice preoția, la acel moment după moartea tatălui, adică oferind sacrificii de dragul întregii familii, tribul lui Levi, adică tribul preoției provenea mai târziu de la Iacov (Geneza 25: 27-34). /Isus este Marele Preot, care S-a oferit ca jertfă pentru mântuirea noastră.

3) Iacov a pus hainele lui Esau, pielea animalelor în jurul gâtului și al brațelor, ca să vină la tatăl său și să găsească acceptarea de la el (Geneza 27: 5-25)./ Isus, ne-a îmbrăcat hainele, adică trupul nostru, și a devenit asemănător și egal cu noi în toate, cu excepția păcatului, oferindu-Și viața ca jertfă de iubire. (1 Petru 2: 21-24; Isaia 53: 4-6).

4) Prin Iacov, am câștigat din nou binecuvântările, după ce le-am pierdut prin Adam (Gen 3: 17,18) și Cain (Geneza 4:12). Aceste binecuvântări nu s-au împlinit complet în Iacov, ci în Isus Hristos, adevăratul Iacov Geneza 31:41);

6) Iacov a avut de suferit de la fratele său Esau, care l-a urât destul ca să-l omoare (Geneza 47: 9). Isus Hristos a suferit de la frații Săi, evreii, care au planificat de multe ori să-L omoare până când au reușit. Hristos a fost un om al necazurilor și a fost familiarizat cu durerea (Isaia 53: 3).

7) Iacov a trăit ca străin departe de casa tatălui său, pierzându-și mângâierea și slava. El a murit ca un străin în Egipt (Geneza 50: 1). / Isus Hristos a lăsat slava Sa cerească să trăiască în lumea noastră (Filipeni 2: 7).

8 ) Iacov a plecat într-o călătorie pentru  soția lui Rahela. Ajunși la câmp, au fost culcate 3 turme de oi, așteptând ca capacul de piatră mare deasupra puțului să fie înlăturat pentru a putea bea (Geneza 29: 1,2). / Isus Hristos a venit în lumea noastră pentru ca adevărata Rahela, biserica Noului Testament, să fie mireasă.

9) Iacov a fost un prototip a lui Hristos în oficiul său preoțesc ( Geneza 31:54). Înainte de a fi Aaron, Marele Preot, patriarhi erau preoți și ofereau sacrificii care se reflectau ulterior în sacrificarea mielului Pascal. Geneza 31:54 este, de asemenea, în contextul unui legământ ratificat printr-o masă de legământ ( Exod 18:12 și Exod 24).

 Esau

În Noul Testament, alegerea lui Esau de a-și vinde dreptul de întâi născut este folosită ca un exemplu de nelegiuire - o persoană “fără Dumnezeu” care va pune dorințele fizice asupra binecuvântărilor spirituale (Evrei 12: 15-17).

Prin exemplul său negativ, Esau ne învață să ținem la ceea ce este cu adevărat important, chiar dacă asta înseamnă a neagă apetitul cărnii. Atât Vechiul, cât și Noul Testament folosesc de exemplul lui Iacov și a lui Esau pentru a ilustra chemarea și alegerea lui Dumnezeu.

Dumnezeu a ales pe tânărul Iacov să continue legământul Avraamic, în timp ce Esau a fost exclus din providență din linia mesianică (Maleahi 1: 2-3; Romani 9: 11-14).

Dumnezeu a urât pe Esau nu pentru că dorea un castron de linte ci pentru că el disprețuia lucruri spirituale, și a iubit carnalul mai mult.

Dumnezeu a iubit pe Iacov nu pentru că Iacov era atât de sfânt și drept, ci mai degrabă pentru că a existat ceva în Iacov care voia pe Dumnezeu.Iacov a devenit patriarh în locul lui Esau, pentru că avea o dorință pentru acele lucruri spirituale.

El nu a avut întotdeauna dreptate, dar întotdeauna știa unde să se întoarcă, întotdeauna s-a întors la Dumnezeul tatălui său.

Concluzie

Caracterul lui Esau are multe caracteristici atractive; dar el ... era fără aspirații spirituale înalte. Spiritul său generos, cu inima caldă, atrage simpatie la prima vedere. Dar judecat după un standard mai înalt, Esau apare clar ca un om lumesc, nereligios, indiferent față de dorințele părinților lui, neinteresat în legământul divin și nemulțumit de privilegiile și responsabilitățile pe care putea să le primescă. Caracterul său este rezumat în Evrei, unde este numit “profan”, adică persoană neconsacrată sau comună.

Caracterul lui Iacov este în contrast puternic cu cel al lui Esau. Șiret și subtil, răutăcios și înșelător, marchează multe dintre acțiunile sale; dar, pe de altă parte, răbdarea, tăria caracterului și căldura afecțiunii provoacă admirație. Au fost necesari mulți ani de suferință și de disciplină pentru a-și purifica caracterul. Și cu siguranță el era mai demn dintre frați, pentru că credea și căuta pe Dumnezeul tatălui său. Ca în final el s-a dovedit a fi vrednic de favoarea și răbdarea divină, devenind Israel, un prinț al lui Dumnezeu. Aceste considerente ne ajută să înțelegem de ce Iacov, mai degrabă decât Esau, a fost ales ca moștenitor al promisiunilor lui Dumnezeu.

Viața lui Esau ne oferă o lecție astăzi, și anume că nu putem să ne schimbăm moralitatea pentru un moment de satisfacție. Când trăim în nelegiuire, mai ales cu privire la imoralitatea sexuală, ne aducem asupra noastră mânia lui Dumnezeu pentru că Biblia învață de la Geneză până la Apocalipsa că nici o persoană imorală sexuală nu va moșteni împărăția cerurilor (Gal 5:21; ) ci, în schimb, aruncați în iazul de foc (Apocalipsa 21: 8), dacă nu se pocăiesc.

Domnul Isus a răspuns la rugăciunea lui Iacov. Iacov a fost atât de disperat încât a strigat către Domnul pentru ajutor: “Iacov a zis: “Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! Tu Doamne, care mi-ai zis: “Întoarce-te în ţara ta şi în locul tău de naştere, şi voi îngriji ca să-ţi meargă bine! Eu sînt prea mic pentru toate îndurările şi pentru toată credincioşia, pe care ai arătat-o faţă de robul Tău; căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, şi iată că acum fac două tabere.  Izbăveşte-mă, Te rog, din mîna fratelui meu, din mîna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină şi să mă lovească, pe mine, pe mame şi pe copii. Şi Tu ai zis: “Eu voi îngriji ca să-ţi meargă bine, şi-ţi voi face sămînţa ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se poate număra.”  “(Gen 32: 9-11).  

Știm că a fost Domnul Iisus, adică cea de-a Doua Persoană a Trinității, care ulterior a fost numită Isus - care a venit în noaptea aceea, să se lupte cu Iacov. Iar acesta a spus că a văzut pe “Dumnezeu față în față” (Geneza 32:30).

Ce s-a întâmplat exact în noaptea aceea? Dumnezeu a dorit ca Iacov să nu se mai străduiască în puterea lui pentru lucrurile pe care le dorea, ci să-și pună încrederea în Dumnezeu pentru binecuvântarea lui.

Când Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov în Israel, Domnul a spus că el va fi o persoană nouă. “Iacov” a însemnat “înșelătorul” și nu mai avea de gând să trăiască în acest fel. El trebuia să trăiască ca Israel, numele celui care se încredea în Dumnezeu. Iacov a spus despre întâlnirea sa cu Hristosul întrupat: “Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); “căci”, a zis el, “am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă, şi totuş am scăpat cu viaţă.” “ (Geneza 32:30).

 Aflăm din Corinteni 5:17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață nouă ca sa ne putem bucura de promisiunea vieții veșnice. Amin

 

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos Chicago