"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

După ce S-a născut* Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde* este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua** în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2:1-2)

INTRODUCERE

Atunci când magii intrând în Ierusalim au întrebat: „Unde* este Împăratul de curând născut al iudeilor?”, multe dintre profețiile despre venirea lui Mesia au fost re-aduse în mintea națiunii lui Israel. Începând cu prima declarație despre un eliberator care va veni prin Adam și Eva din Geneza 3:15, inimile oamenilor au așteptat cu dor după Cel Promis. Fiecare însă a căutat ceva diferit în Mesia. Când Christos s-a născut în Betleem, Israelul nu a văzut ceea ce așteptau de la nou Rege-de curând născut, dar au avut ocazia să primească mult mai mult.
    
Nici evreii, nici creștinii nu greșesc în viziunea lor despre Mesia, dacă ar considera că este vorba de aceeași persoană. Un bun exemplu se găsește în binecuvântarea lui Iacov asupra fiului său Iuda, despre familia sa fiind linia împărătească: Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,Până va veni Şilo[a], Şi de El vor asculta popoarele. (Geneza 49:10)
    
În timp ce acest verset descrie o figură mesianică regală în conducerea tribului lui Iuda, literele ebraice actuale sugerează ceva curios. Acest verset include toate literele alfabetului ebraic, cu excepția literei „Zayin”, care inițial era cuvântul pentru sabie sau armă.

I. AȘTEPTARI
    
Palestina în primul secol î. Cr. era un loc divers, cu evrei, romani, greci, perși, arabi, egipteni, africani și o mulțime de alții. Religiile erau din abundență, mai ales în Galileea, Samaria și Perea, iar intrigile politice și violența erau ceva normal. Mulți evrei tânjeau după întoarcerea la zilele glorioase ale regelui David, când Israel era o mare putere în Orientul Apropiat. De asemenea, s-au săturat de dominația romană, de taxele opresive și de un conducător străin de neamul lor (Irod). Din punct de vedere spiritual, evreii fuseseră lipsiți de vocea profetică a lui Dumnezeu timp de 400 de ani și sperau ca un alt profet să apară și să le arate calea.
    
Pe măsură ce națiunea Israel aștepta cu nerăbdare venirea lui Mesia, ei erau plini de speranțe și așteptări, deoarece erau familiarizați cu multele profeții din Vechiul Testament referitoare la El și la împărăția Sa. Cuvântul „Mesia” este derivat din cuvântul ebraic „Mashiah”. În greacă, cuvântul provine din traducerea antică a Vechiului Testament ca „Christos”. Înseamnă „cel uns”. Creștinii sunt adesea șocați să afle că acest cuvânt apare doar de aproximativ cincizeci de ori în întregul Vechi Testament și aproape niciodată nu se referă la un mântuitor sau salvator.
  
 „Mesia” din Vechiul Testament se referă mai degrabă la trei figuri diferite din viața poporului Israel. Prima dată când cuvântul este întâlnit în Vechiul Testament este în Cartea Leviticului, în capitolul 4, unde „Mesia” este preotul (Levitic 4:3.5.16.17). În acel capitol este descris rolul preotului în aducerea jertfelor pentru păcat. În Cărțile Istorice, „Mesia”, cel uns, este regele. În Cartea Psalmilor, unde cuvântul „Mesia” apare de mai multe ori, se referă aproape întotdeauna la un rege. Mulți dintre psalmii regali tânjesc după un rege drept, care să conducă după voia lui Dumnezeu și astfel să aducă dreptate și pace în Israel și apoi pe întregul pământ.

  
 A. Au așteptat pe Unul care să Răstoarne și să învingă ocupația asupritorilor romani.
    
În această perioadă istorică, poporul ales a lui Dumnezeu era sub ocupația romană deja de mult timp. Romanii au cucerit Ierusalimul în anul 63 î. Cr. Acest lucru a adus regiunea sub control roman, deși au folosit lideri locali pentru a guverna. Cel mai faimos a fost un comandant militar nemilos pe nume Irod cel Mare, care a fost Rege peste Iudeea la vremea nașterii lui Isus.
    
Mesia trebuia să elibereze Israelul de toți asupritorii și să-i conducă într-o nouă epocă de aur. Un rabin din Galileea care a acceptat să fie omorât nu era ceea ce aveau ei în minte.
    
Iacov a profețit: „Toiagul de domnie nu se va departa din Iuda, nici toiagul de carmuire dintre picioarele lui, pana va veni Silo, si de El vor asculta popoarele.” (Geneza 49:10,). Traducerea în greacă a Vechiului Testament, Septuaginta (LXX)1, a tradus „sceptrul” ca „conducător” și „toiagul conducătorului” prin „prinț”, care a transferat obiectele posesorului, făcându-le o persoană. Acest tip de traducere a sensului a fost valabil pentru o serie de pasaje din Vechiul Testament, ceea ce indică faptul că savanții evrei de mai târziu au înțeles aceste pasaje ca referindu-se la Mesia, adăugând o dimensiune regală, precum și alte aspecte identității sale. (Isaia 14:7; Isaia 11:6-10; Zaharia 9:9-10).
    
Pe vremea lui Isus, exilații se întorseseră cu mult timp în urmă, dar Mesia promis nu apăruse. În schimb, Roma i-a condus. Din această cauză, cei mai mulți evrei se așteptau ca un Mesia să conducă o revoltă împotriva Romei și să stabilească imediat o împărăție pământească. Dar, nu s-a întâmplat așa.

    
B. Ei așteptau pe Unul care să Restabilească împărăția lui David în toată splendoarea ei.
    
Dumnezeu a întrerupt dinastia lui David când regii au încetat să se supună lui Dumnezeu ca Rege al regilor. Dar profeții care au anunțat exilul care le-a pus capăt domniei au mai anunțat că Dumnezeu îi va aduce înapoi pe exilați și va trimite un nou rege, descendent din David.
    
Identitatea regală a fost sporită de Legământul Davidic în care Dumnezeu i-a promis lui David că un viitor fiu va domni peste Israel pentru totdeauna (2 Samuel 7:11–17), care includea odihnă de la toți dușmanii. O astfel de domnie a presupus subjugarea acelor dușmani și a prezentat astfel imaginea unui rege cuceritor. Profetul Isaia a descris acest viitor rege drept „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii” (9:6), ceea ce adaugă o altă dimensiune identității sale ca fiind mai mult decât uman. Isaia descrie, de asemenea, acest rege care vine ca „Apoi, o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui.” (11:1) și afirmă în continuare că va „ va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.” (11:4).
    
Profetul Ieremia afirmă, de asemenea, că Mesia este un Rege care domnește, o Ramură dreaptă din linia Davidică, care execută dreptatea (23:5–6; cf. 33:15–16). Atunci când sunt combinate, aceste pasaje înfățișează un rege puternic, Atotcuceritor, care va învinge fiecare dușman și va readuce Israelul la locul său de drept ca popor al lui Dumnezeu care locuiește în siguranță și prosperitate.
    
Din această cauză, ucenicii Domnului Isus se așteptau ca el să stabilească imediat o împărăție pământească. De aceea l-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”” (Fapte 1:6). De asemenea, Ioan Botezătorul a fost confuz când Isus nu l-a salvat din închisoare (Matei 11:2-3), (vezi și (Isaia 11:1-5; Isaia 9:6-7; Isaia 16:5)).
    
Mesia fusese prezis în Vechiul Testament. În special în Psalmi și Isaia, auzim de intervenția directă a lui Dumnezeu în viața poporului Său, Israel vorbind despre venirea lui Mesia. Oamenii așteptau încrezători. Dar ceea ce au așteptat diferă semnificativ de la o persoană la alta. Se credea că Mesia este un om, dar avea caracteristici ale lui Dumnezeu („liber de păcat”). Învățăturile mesianice erau în primul rând escatologice, făcând referire la „lucrurile din urmă”. Prin urmare, saducheii nu i-au crezut deloc.
    
Evreii din secolul I se așteptau în general la un Mesia cuceritor; o așteptare perfect rezonabilă având în vedere preponderența profețiilor V.T. Cu toate acestea, au existat sugestii puternice de îndatoriri preoțești și chiar suferință pentru Mesia în Psalmi și Profeți. Isus Hristos a suferit și a murit, dar apoi a cucerit cel mai mare dușman dintre toți... Moartea. Astăzi El este Preotul nostru înaintea Tatălui și într-o zi se va întoarce pe pământ ca Domn.

    
C. Ei au așteptat pe Unul care să RESTABILEASCĂ pacea și prosperitatea în Israel.
    
Totusi intunericul nu va imparati vesnic pe pamantul in care acum este necaz. Dupa cum in vremurile trecute a acoperit cu ocara tara lui Zabulon si tara lui Neftali, in vremurile viitoare va acoperi cu slava tinutul de langa mare, tara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla in intuneric vede o mare lumina; peste cei ce locuiau in tara umbrei mortii rasare o lumina. Isaia 9:6-7;
Dar El era strapuns pentru pacatele noastre, zdrobit pentru faradelegile noastre. Pedeapsa care ne da pacea a cazut peste El, si prin ranile Lui suntem tamaduiti. Isaia 53:5;
    
Va trebui mai întâi trebuie să înțelegem imaginea lui Mesia lui Israel din Vechiul Testament și apoi să luăm în considerare așteptările evreilor cu privire la Mesia lor promis în vremea romanilor. Încă din grădina Edenului, Dumnezeu a promis că un descendent de sex masculin al Evei (și lui Adam) îl va învinge pe Satana (Geneza 3:15), ceea ce presupune ca acesta să posede o putere și o autoritate mai mari decât Satana.     
    
Dar cum a putut acest copil născut dintr-o familie modestă să ofere vreodată aceste lucruri. Problema a fost că ei au înțeles greșit misiunea principală a lui Mesia. Ei nu au reușit să înțeleagă adevărul pe care Christos Însuși l-a declarat în Ioan 18:36 când a spus că „Împărăția Sa nu este din lumea aceasta”. Nu au reușit să vadă comorile pe care le oferă Regele nou-născut.
    
Domnul Isus nu a împlinit toate profețiile despre Mesia la prima Sa venire. Isus nu a stabilit o împărăție pe pământ la prima Sa venire. În schimb, el a spus: „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18:36). S-a retras și când oamenii au încercat să-l forțeze să fie rege. În plus, el a explicat că împărăția lui Dumnezeu avea să fie un tip diferit de împărăție:

Fiind întrebat de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, el le-a răspuns: „Împărăția lui Dumnezeu nu vine în moduri care pot fi observate și nici nu vor zice: „Iată, aici este!” sau „Acolo! căci iată, Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru.” Luca 17:20-2

Recapitulare. Evreii au așteptat un Mesia care:
să Răstoarne și să învingă ocupația asupritorilor romani.
să Restabilească împărăția lui David în toată splendoarea ei.
să Readucă pacea și prosperitatea în Israel.
În schimb, Noul Împărat de curând născut a avut o altă agendă de data asta, și anume:    

    
II. OFERTĂRI (binecuvântări oferite)
    
A. Domnul Christos oferă să RĂSTOARNE domnia lui Satan și a păcatului

Isus în Noul Testament corespunde speranței unui rege davidic, uns, care aduce la iveală împărăția mult așteptată, dar este o surpriză șocantă că tronul său este crucea și coroana de spini. El corespunde speranței unui preot eficient, care aduce o jertfă pentru păcat, dar este o surpriză șocantă prin faptul că jertfa lui nu este un animal și sângele lui, ci mai degrabă propriul sine și sângele său de viață. El corespunde speranței unui nou profet ca Moise și profeții din vechime, totuși este o surpriză șocantă când ascultătorii săi își dau seama că el nu este doar profeția, ci este unit cu cel care inspiră profeția, Dumnezeu Tatăl.
    
Aceasta, însă, nu este singura imagine pe care Vechiul Testament o oferă despre Mesia promis. Încă din Geneza 3:15, avem indicii că Mesia va suferi un călcâi zdrobit pentru a-l învinge pe Satana. Într-o zi, El va veni din nou pentru a-și stabili împărăția perfectă în Univers. Îl vedem ca pe un slujitor suferind și un erou cuceritor. Având în vedere textul integral al Bibliei și cunoștințele noastre despre ceea ce a făcut Isus de fapt, acest lucru este pe deplin rezonabil. Dar imaginea lui Mesia era mult diferită de cea a evreilor din primul secol.
    
Mai mult, Isus, un nume care înseamnă „își salvează poporul de păcatele lor”, a venit ca „Emanuel”, care înseamnă „Dumnezeu este cu noi”. Dumnezeu a devenit un om la întruparea lui Isus. Matei 1: 22–23 dezvăluie că profeția lui Isaia s-a împlinit: „Toate acestea au avut loc pentru a împlini ceea ce Domnul spusese prin profet:„ Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor numi Emanuel ” (ceea ce înseamnă, Dumnezeu cu noi).”
    
Este adevărat și necesar că Isus a venit să ierte păcatele. Dar prima profeție despre Isus este că El va domni pe tronul lui David peste Israel pentru totdeauna (Luca 1:31-33). De-a lungul învățăturilor lui Yeshua, Îi plăcea să vorbească despre Împărăție. Acest lucru se datorează faptului că El este un Rege și i s-a promis o Împărăție. Și nu orice împărăție, ci Împărăția lui Israel și împărățiile acestei lumi.

  
B. Domnul Christos se oferă să RESTAUREZE Domnia lui Dumnezeu în viaţa națiuni lui Israel.
ca să aduc înapoi la El pe Iacov şi pe Israel, care este încă împrăştiat  (Isaia 49:5).
Profetul Isaia a dat indicii că slujitorul suferind era Mesia și v-a participa la aducerea Israelului înapoi la Dumnezeu. De asemenea Profetul Ieremia vorbește despre aceiași misiune: Şi Eu Însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte şi se vor înmulţi. (Ieremia 23:3-5); și să fie parte dintr-un nou legământ (Isaia 42:6; Ezechiel 34:24-25).
    
Domnul Isus a împlinit câteva profeții despre Mesia la prima Sa venire. Isus s-a identificat ca Mesia (Ioan 4:25-26). El era descendent din David și s-a născut la Betleem. El a făcut, de asemenea, semne care erau așteptate în epoca domniei lui Mesia, cum ar fi dăruirea vederii orbilor și vindecarea celor șchiopi și i-a trimis cuvânt lui Ioan Botezătorul că aceasta era dovada că este Mesia (Isaia 35:5-6). ; Matei 11:4-5; Luca 5:24; 18:42). El a intrat în Ierusalim pe un măgar, în timp ce oamenii l-au întâmpinat ca Mesia, în împlinirea profeției (Zaharia 9:9; Matei 21:4-9).
    
Isus a împlinit profețiile despre slujitorul suferind. Un alt titlu este „slujitorul Domnului”, concentrându-se pe serviciile sale neobosite către Dumnezeu Tatăl prin alții. Un „profet ca Moise” a subliniat îndatoririle Sale profetice, iar „Ilie” a fost văzut fie ca Mesia, fie ca un premergător. Isus și-a dovedit slujba mesianică prin faptele sale.
    
Un Mântuitor și un Rege. Ca oameni, avem nevoie de amândouă. Avem nevoie de un Mântuitor care să fie atât mielul nostru de jertfă, care să se ocupe de inimile noastre, cât și un rege puternic. El va apăra și va restabili împărăția lui Israel (așa cum se spune în Fapte 1). Și El a fost promis atât lui Iuda, cât și lui David.
    
„Voi eraţi morţi în greşelile şi păcatele voastre, 2 în care trăiaţi odinioară, urmând căile acestei lumi şi pe domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Noi toţi am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorinţele şi gândurile firii şi eram, din fire, copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.” Efeseni 2:1  Ioan 11:25-26a „Ioan 10:10 „Eu am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug.”

    
C. Domnul Christos se oferă să RESTABILESCĂ pacea cu Dumnezeu.
    
Evreii se așteptau ca mesia promis să conducă o revoltă pe pământ, dar Isus a spus că împărăția lui nu este din această lume. Ei credeau că mesia, profetul ca Moise și slujitorul suferind sunt trei oameni diferiți, dar Isus a demonstrat că El a îndeplinit toate aceste funcții. Pentru că El este slujitorul suferind care a murit și a înviat, El este Mesia Regele care va domni pentru totdeauna în noul cer noul pământ. În calitate de slujitor suferind, Isus a împlinit tot ceea ce Moise și sistemul sacrificial au indicat. Și pentru că slujitorul suferind a purtat fărădelegile noastre, noi putem deveni copii ai lui Dumnezeu și putem trăi în Împărăția Sa împreună cu El pentru totdeauna.
    
Dar El era strapuns pentru pacatele noastre, zdrobit pentru faradelegile noastre. Pedeapsa care ne da pacea a cazut peste El, si prin ranile Lui suntem tamaduiti. Isaia 53:5
    
Deci, cum va împlini Isus profețiile despre domnia pentru totdeauna? În primul rând, Isus domnește la dreapta Tatălui acum (Efeseni 1:20-21). Dar mai urmează. Isus a spus că se va întoarce „pe norii cerului” și își va aduna slujitorii „de la cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerului” (Daniel 7:13-14; Matei 24:30-31). Dumnezeu va face un cer și un pământ nou și noul Ierusalim se va pogorî pe el (Apocalipsa 21:1-2). „Tronul lui Dumnezeu și al Mielului” va fi acolo și slujitorii lui Isus vor domni cu el „în vecii vecilor” (Apocalipsa 22:3-5).

    
CONCLUZIE:

Creștinii cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu și Mesia lui Israel, cred că El a îndeplinit toate cerințele mesianice ale Vechiului Testament, dovedind că El a fost Mântuitorul mult așteptat despre care se vorbește în profețiile biblice. Dar în zilele Lui, Isus a fost respins de mulți dintre conaționali Săi.
    
Evreii au avut unele așteptări de la Împăratul de curând născut, cari nu au fost pe agenda Lui la ora respectivă. În schimb, El a venit să le ofere acele binecuvântări de cari ei au avut mai mare nevoie.

Care sunt așteptările tale de la Isus? El s-a născut ca să-ți aducă acele binecuvântări de care tu ai cea mai mare nevoie chiar acum:
Să RĂSTOARNE domnia lui Satan și a păcatului din viața ta
Să RESTAUREZE Domnia lui Dumnezeu în viaţa ta
Să RESTABILESCĂ pacea cu Dumnezeu.

Te indemn ca la această Sărbătoarea a Nașterii  Noului Împărat să-L lași ca cele de mai sus să devină o realitate în viața ta. Amin

Ioan Sinitean