"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Recomandări

Cezarul ca element provocator în relația Creștinului cu Creatorul și Cetatea O problematică permanentă a Creștinului (și implicit a Instituției Ecleziastice căreia acesta îi aparține) este modul în care acesta se raportează la Autoritatea Guvernamentală (seculară sau cvasi‑religioasă) reprezentată de Cezar. Această problematică a fost pusă cu acuitate pe tapetul dezbaterilor dintre Fiul lui Dumnezeu și oponenții Săi, mai marii religioși ai zilei, aceștia fiind convinși că nici chiar Galileeanul nu are un răspuns adecvat care să reglementeze corect acest raport complex și de obicei polemic.


 
În literatura teologică românească evanghelică nu a fost produsă până acum o lucrare care să trateze sistematic și în amănunțime relația Bisericii (și implicit a credincioșilor luați individual) cu Guvernul. O asemenea lipsă a fost cu atât mai mult resimțită cu cât Bisericile evanghelice din România s‑au aflat timp de 40 de ani sub o dictatură comunistă (și continuă să se afle în atenția dominatoare a unui sistem politic cu tendințe vădit totalitariste), Birul Cezarului și Dreptul lui Dumnezeu ceea ce a dus la conflicte între guvernul marxist și Bisericile evanghelice ce își reclamau prioritar loialitatea față de Christos.
 
Relația polivalentă și uneori conflictuală a Bisericii (sau a credinciosului) cu Cezarul o abordează cartea BIRUL CEZARULUI ȘI DREPTUL LUI DUMNEZEU – O PERSPECTIVĂ BIBLICĂ ASUPRA AUTORITĂȚII CIVILE. Autorul, Ioan Sinitean, se dovedește a fi un scriitor ce tinde să creeze mai mult decât un eseu. El oferă o prezentare sistematică a învățăturii scripturale referitoare la această relație ce, în decursul celor două milenii de existență a Bisericii, a fost abuzată atât de o parte cât și de cealaltă. Conflictul sesizat nu este între cele două entități, Creștinul și Cezarul, nici măcar între Dumnezeu și Cezarul, ci între datoriile pe care le are Creștinul atât față de Dumnezeu, cât și față de Cezarul timpului, din moment ce din perspectiva biblică atât Creștinul, cât și Cezarul se află sub guvernarea lui Dumnezeu.
 
Implicațiile răspunsului magistral oferit de Învățătorul nostru la întrebarea „Se cade să plătim bir Cezarului?” sunt analizate sistematic, cu o argumentare solidă, bazată pe contextul larg al Scripturilor fără a neglija nuanțele evantaiului larg de interpretări la care se face referire prin analize cu aspecte de interfață apelând la o bibliografie extinsă și variată.

Relevanța și actualitatea unei astfel de lucrări se justifică pe de o parte prin observația că Evangheliei autentice i se substituie la ora actuală „evanghelia justiției sociale”, pe de altă parte prin observația că relația cu guvernul secular a celor ce își înțeleg datoria față de Dumnezeu este una fluidă și în nevoie permanentă de a fi reconsiderată, din moment ce guvernele seculare își fac o datorie permanentă din a restrânge drepturile cetățenești și religioase ale celor ce continuă să‑L cinstească pe Dumnezeu.

Daniel Chiu, PhD, Pastor Biserica Logos Chicago.


Lucrarea „Birul Cezarului și Dreptul lui Dumnezeu, O Privire Biblică asupra Autorității Civile“ are ca scop aflarea unui răspuns la întrebarea „Cum se poate raporta un creștin ca individ la cerințele vieții după voia lui Dumnezeu și împlinirea îndatoririlor față de guvernul care conduce societatea?”

Această întrebare este de o deosebită actualitate și importanță în zilele noastre în care Omul(O) ca individ este în plină revoltă împotriva lui Dumnezeu(D) și solicită introducerea în practica vieții individuale și sociale relativismul moral, iar guvernul(Cezarul) – este în separare totală față de Dumnezeu. Acesta (Cezarul) căutând și formulând independența în condiții de opoziție față de Dumnezeu, justificându‑și existența în afară de Dumnezeu, în sine însăși, în popor, pentru popor și prin popor și astfel a eliminat din viața publică însemnele divinității.
 
Astfel, se analizează relațiile dintre Dumnezeu, Omul (ultima instanță ca și creștin), pe baza datelor existente în Sfintele Scripturi, având ca punct central învățăturile Domnului Isus cu privire la relația O‑C‑D. De asemenea, se folosesc și date cuprinse în diferite lucrări, comentarii, cu caracter istoric de‑a lungul timpului.

În toate capitolele acestei lucrării, datele sunt analizate folosind instrumentele semantice și ale sintaxei urmărindu‑se înțelegerea sensului celor prezentate și conținutul în diferite semnificații cu racordarea la adevărul subliniat de către Domnul Isus. Toate acestea în evoluția lor istorică în interpretarea actuala și față de imutabilitatea Adevărului: „Isus Christos este același ieri și azi și în vechi” (Evrei 8:5).

În concluzie, se subliniază poziția corectă a credinciosului creștin în relația cu Dumnezeu și cu Cezarul (guvernul) și linia unei trăiri corecte a adevărului, a Cuvântului lui Dumnezeu. S‑a obținut o carte coerentă, ancorată pe și în Adevărul lui Dumnezeu, exprimat prin Cuvântul Său, un instrument valoros pentru cei ce vor să trăiască ca și copii a lui Dumnezeu în Secolul XXI‑lea.
 
Cu alte cuvinte, lucrarea este deosebit de actuală, utilă și de valoare pentru a ridica gradul de înțelegere a Omului și a‑l ajuta să fie mai eficient în relațiile cu Dumnezeu și cu lumea înconjurătoare, reprezentată prin guvern sau Cezar. Din toată inima felicitări pentru dăruirea și dârzenia autorului în a‑i servi în dragostea Domnului Isus pe cei scumpi din jurul său, scriind această carte.
Profesor Gheorghe Pisau

Într-un context de deteriorare și secularizare rapidă a Creștinismului în Europa, când unii „intelectuali revizioniști” prezic în mod prematur diminuarea influenței Bisericii creștine și chiar dispariția ei, mulți se întreabă dacă revelația lui Dumnezeu în Biblie și cea prin unicul Său Fiu Isus Christos mai au vreo valoare pentru societatea umană din secolul 21. Cei mai mulți creștini de azi nu sunt pregătiți să ofere perspective biblice, teologice, sociologice, filozofice sau politice corecte cu privire la tema abordată de acest studiu.

Convins de realitatea acestei situații, autorul își propune să re examineze argumentele prezentate în cursul istoriei, să evalueze meritele punctelor de vedere majore în lumina Scripturii și să reafirme principiile divine care stau la baza oricărei forme de organizare socială civilizată. Aceasta lucrare bine studiată și documentată oferă o contribuție unică și valoroasă la tema enunțată și merită să fie evaluată  cu multă atenție de cercetătorii și studenții Bibliei, fie ei creștini sau agnostici.

Autorul a investit mult timp și efort pentru cercetarea minuțioasă a multelor aspecte legate de tema în discuție, a consultat lucrări scrise de cercetători recunoscuți și respectați pentru expertiza lor în interpretarea Vechiului și a Noului Testament, a conceptelor teologice, filozofice, etice, științelor sociale, de drept, cât și nenumărate alte surse validate în istorie.

Notele autobiografice adaugă enorm la semnificația ideilor discutate, dezvăluie în parte pasiunea și motivația personală a scriitorului și întăresc percepția de autenticitate în mintea cititorului, indiferent de profilul acestuia. Apelul cărții constă și în capacitatea de iluminare, reflecție, stilul serios dar provocator abordat și valoarea concluziilor afirmate.

Anii de studiu, slujirea în Biserică și decenii de urmare credincioasă a învățăturii lui Isus Christos, au contribuit la pro  ducerea acestei lucrări. Scriitorul prezintă cu multă pasiune rezultatele studiului făcut și recomandă cititorului să investească timpul necesar pentru adâncirea acestui studiu. În continuare, autorul îl încurajează pe cititor să L urmeze pe Isus Christos în secolul 21 și să avanseze Împărăția lui Isus Christos pe întregul glob.

John Moldovan, PhD Researcher, Lecturer, Theologian, Preacher, / Conference Speaker Cercetător, Conferențiar, Teolog, Predicator / Vorbitor la Conferințe de Specialitate / Former Associate Dean for Doctoral Programs, DMin and PhD / Associate Professor of Evangelism and Intercultural Studies George W. Bottoms Chair of Missions Roy Fish School of Evangelism and Missions Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas.


Cartea poate fi comandată pe  www.societateabiblica.ro