"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Scrisoare către Biserica din Efes și către...tine

Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintîi.” Apocalipsa 2:4


INTRODUCERE

Apostolul Ioan a scris trei tipuri de lucrări inspirate de Duhul Sfînt: Evanghelia, 3 epistole și Apocalipsa. Dacă în Evanghelia după Ioan, accentul cade pe a crede în Hristos, în epistoale, accentul cade pe a fi sigur de mîntuirea oferită de Hristos, în Apocalipsa accentul cade pe a fi gata pentru revenirea lui Hristos și evenimentele ce vor urma după aceea.

 

Apostolul Ioan redă în această carte conținutul scrisorilor adresate de Domnul Isus celor 7 biserici din Asia Mică. Formatul scrisorilor este identic dar conținutul este complet diferit, în concordanță directă cu realitatea din biserică la ora respectivă. Și a început ciclul acestor scrisori cu Biserica din Efes care a avut aproximativ 40 de ani vechime cînd Ioan a scris această scrisoare.

 

 

CADRUL ISTORICO-GEOGRAFIC

Orașul Efes pe timpul în care Ioan scria Apocalipsa era prima şi cea mai măreaţă metropolă a Asiei Mici- supranumită-Lumina Asiei. Era cel mai mare port maritim - “Poarta” Asiei. Efesul era considerat “Piaţa Asiei” de către geograful antic Strabo (aflat la intersecţia principalelor drumuri comerciale). Efesul are o istorie veche- a fost colonizat de către atenieini în jurul anului 1000 Î.C. Efesul era unul dintre cele mai bogate oraşe din vremea aceea...În Efes aveau loc periodic jocurile “olimpice din Asia”.

Pergam a fost capitala oficială a provinciei din Asia, dar Efes a fost, absolut cel mai mare oraş “prima şi cea mai mare metropola din Asia.”

O populaţie rasială şi culturală diversă a ajuns ca locuitorii orașului să depășească cifra de aproximativ 225,000 (după unii istorici chiar 300,000).

Orașul Efes era faimos în trei direcţii:

A fost un important oraș Comercial – Efesul a fost aşezat pe râul Castor, doar la câteva mile în interiorul Asiei Mici, şi la la câte mile de Marea Egee. Oraşul a avut un port foarte cunoscut în lumea comerţului maritim. Se crede că ar fi fost cel mai bogat oraş din zonă la timpul respectiv. Această remarcă este demonstrată prin ruinele păstrate destul de bine şi prin scrierile istoricilor contemporani.

A fost un important oraş Politic – fidel Romei, a căpătat statutul de “oraş liber”, aceasta însemnând că putea să aibe o conducere autonomă. De asemenea insemna că trupele romane nu erau “cantonate” aici.

A fost un important oraş Religios – dar și centrul crimei şi al imoralităţii și în același timp un oraş de refugiu.

Importanţa oraşului se afla și în importanţă sa politică, influenţa economică derivind din poziţia sa stategică pe rutele comerciale majore, şi influența sa religioasă ca un centru de cult al Artemisei, sau Diana în funcţie de numele ei roman. Ca sora geamănă a lui Apollo şi fiica lui Zeus, Artemis a fost cunoscută ca zeita Lunii, zeiţa vânătorii, şi patroana fetelor tinere. Templul zeitei Artemis se considera a fi cea mai frumoasă structură construită vreodată. Aceasta a fost o clădire magnifică... toată în marmură frumoasă. Imaginea Dianei a fost una dintre cele mai sacre din lumea antică. Între cele 7 minuni a lumii vechi a fost inclus și Templul Dianei din Efes. Clădirea in sine a fost de 425 ft lungă şi 220 ft largă. A fost susţinut de 127 de piloni, fiecare de 6 metri în diametru şi 60 metri înălţime. Artemis (Diana la romani), era în religia greacă zeița vînătorii și a naturii sălbatice. În religia locuitorilor din Efes era zeița fertilității.

Efes a fost, de asemenea, un centru de cult roman imperial cu patru temple imperial; Claudiu şi Nero, Hadrian şi Severus ... în momentul cînd această scrisoare a fost scrisă. Alte două nume au fost adăugate mai târziu ... în memoria altori imperatori. Filozoful grec Heraclit spunea despre Efes: „Nimeni nu putea locui în Efes fără ca să nu plîngă imoralitatea pe care o poți vedea peste tot.”

ISTORICUL BISERICII

Istoria creştinismului din Efes a început, prin anul 50 DH, probabil ca rezultat al eforturilor Priscilei şi Aquilei (Faptele Apostolilor 18:18-19). Ap. Pavel ajunge la Efes mai tîrziu prin aproximativ 52 DH, ca să pună bazele unui punct misionar. Despre inceputurile bisericii din Efes se poate citi în Fapte 19. Ap. Pavel ajunge în Efes în cea de a doua călătorie misionară (F. Ap.18:18-21). Pavel revine aici în ceea treia Călătorie misionară şi stă aproape 3 ani. Pe când Pavel era în Efes, a scris cele două (se crede trei) epistole către Corinteni. Aici l-a avut ca ajutor pe tînărul Timotei, care s-a dovedit a fi un excelent pastor al acestei biserici. Timotei a fost primul episcop-supraveghetor al bisericii (1 Tim. 1:3). Apostolul Ioan şi-a petrecut ultimii ani din viaţă aici, unde a scris Evanghelia ce-I poartă numele şi cel 3 Epistole.

Biserica din Efes a început cu o dragoste profundă față de Hristos. Citeşte Efeseni şi vei afla pe Ap. Pavel vorbind de dragostea lor pentru Hristos, de 20 de ori! Ca apoi starea generală a bisericilor primului secol s-a schimbat în rău: au părăsit dragostea lor, devotamentul fierbinte și au devenit neglijenți cu trăirea pentru Christos.

PERICOLUL CE AMENINŢA BISERICA din Efes

Era pericolul falselor învăţături (pericol ce venea dinlăuntrul bisericii - Nicolaiţii-urmaşii prozelitului Nicolae din Antiohia - teoria lui: carnea (trupul) e rea oricum și de aceea poţi face ce vrei cu ea (el). Aceasta era o teorie contrară Consilului de la Ierusalim (Fap.14:28-29): - feriţi-vă de imoralitate şi de carnea jertfită idolilor.

STAREA SPIRITUALĂ A BISERICII – o privire generală

Faptele Externe (văzute) nu întotdeauna reflectă condiţia Internă. Biserica din Efes a avut unele caracteristici demne de laudă. A avut doar un singur punct vulnerabil criticii dar sufficient de mare ca să o pună sub observaţia Domnului.

Vârsta “Spirituală” nu întotdeauna este egală cu “MATURITATEA” Spirituală .Biserica din Efes avea pe atunci mai mult de 40 de ani de existenţă (F.Ap. 19:10).

“Sănătatea” Spirituală se cere verificată (examinată) din când în când: Psalm 139:23, 24.

STAREA SPIRITUALĂ A BISERICII - așa cum a văzut-o Domnul Hristos

I. Domnul Isus examinează - reputaţia lor (v. 2-3, 6) și recunoşte faptele lor bune şi le apreciază: știu faptele tale, știu că ai muncit din greu, știu perseverenta ta, știu ca nu poți tolera oamenii răi, știu că aţi respins învăţători falşi (V. 2); știu că aţi îndurat greutăţi, știu că nu ai obosit. (V. 3)

știu faptele tale”, sunteţi o biserică în slujire, fără îndoială, “oboseala ta”, sunteţi o biserică ce se sacrifică (lucrează pînă la punctul de epuizare).
“Răbdarea ta”, sunteţi o biserică constantă (cu rezistență în proces).

D.L. Moody: “Am obosit în munca Domnului, dar niciodată nu am obosit de munca Domnului.”
a) apreciază Slujba lor pentru DomnulAprobări de către Hristos v. 2a:

fapte bune; efort mare (care produce fapte bune); persistenţa (în acest efort); etica pură; doctrină pură; credincioșie în persecuţie; neobosit (mare putere).

b) apreciază Separarea lor de lume – şi că nu poţi suferi pe cei răi v. 2b şi Mat. 5:16.

c) apreciază Standardul inalt de viaţă spirituală – v. 2c, 6 erau împotriva “Nicolaiţilor”.

d) apreciază statornicia lor – v. 3 1 Cor. 15:58 - Perseverenţa şi puritatea doctrinară sunt esenţiale, şi această biserică le-a avut pe amândouă:
• Perseverență înseamnă a rămâne puternică împotriva oricărui atac din afara “forţelor de afară.” Dacă o biserică se opreşte atunci când vremurile sunt dure, pierde ocazia de a face un impact în comunitatea din jur.
• Puritatea doctrinară înseamnă a rămâne puternică împotriva atacurilor din interior “forţe în interior”. Dacă o biserică urmează o învăţătura falsă, se va prăbuși din interior.

II. Domnul ISUS EXPUNE REALITATEA DIN BISERICĂ

Îşi exprimă dezamăgirea Sa pentru realitatea din bisericaEf. 4:30.

Pune diagnosticul bolii: au pierdut dragoste dintâi.” 1 Cor. 13:1-3. Cum se poate explica starea aceasta?

Când bucuria în Domnul nu mai este la fel de mare ca bucuria cauzată de altcineva ...Când sufletul nu mai are momente de părtăşie bogată în Cuvint sau în rugăciune ca altădată... Când nu mai fac cu bucurie lucrarea lui Dumnezeu sau altă lucrare cerută de nevoile altora, ca pe vremuri ...

Când am încetat să tratez pe fiecare frate creştin şi soră așa cum am ar face-o Domnul ... Când am vedea poruncile lui Hristos,mai degrabă restricţii la fericirea mea, decât expresii ale iubirii Sale …

III. Domnul ISUS EXPLICĂ REMEDIUL v. 5 Amintiţi-vă / Pocăiţi-vă / Întoarceți-vă

a.   Vorbeşte despre aducere aminte SOLUŢIA Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.”

Amintiţi-vă: noi ar trebui să păstrăm mărturia mântuirii noastre proaspătă. Când a fost? Cum a fost? Cine a fost acolo? Ce m-a condus la aceasta? Cum m-am rugat atunci? Cum m-am simt atunci?

b.   Le cere să se pocăiască:Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfetnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti Pocăiţi-vă: Nimic nu se va interfera între mine și Domnul.

c. Le cere să repete unele lucruri : Înapoi a “face primele lucrări”. Amintiţi-vă cum a fost la prima dragoste- Apoc. 2:5; Uită de alte lucruri - 7,8,13 b
Concentraţi-vă atenţia asupra dragostei dintîi -primei - 10,12,14; Meditează asupra lui Isus zi și noapte- 4:8; fă tot ce El vrea să faci - 4:9

d.   Le cere să renunţe la unele lucruri. Amintiţi-vă că atunci când Iacov, în VT a fost chemat înapoi la Betel, el a fost chemat înapoi la locul de intimitate cu Dumnezeu, dar înainte de a lua familia inapoi, el le-a cerut să renunțe la zeii străini” (familia a devenit implicată în idolatrie), El a luat acei zei de piatră şi lemn şi i-a îngropat sub un stejar vechi. Ce ar trebuie să îngroapăm noi înainte de a reveni acasă? (las pe fiecare să facă propia listă…)

IV. Domnul ISUS LE Enunta RĂSPLĂTIRILE

Răsplătirile sunt la îndemână Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”

Răsplătirile sunt deosebite : Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”

EXACT CE LUI ADAM I S-A INTERZIS Aluzie la curmalul sacru al zeiţei Artemisa (Diana) care apărea pe monede.

CONCLUZIE

Deși avertismentul domnului HRISTOS pentru această biserică a fost dur, El nu a renunţat la ea. El are soluții pentru fiecare caz de biserică și are și pentru aceasta care și-a pierdut dragostea dintîi. Este același avertizment și pentru noi, pentru fiecare care ne-am răcit dragostea pentru El.

În primul rind, trebuie să ne amintim întotdeauna cum și de unde am fost mîntuiți, cu ce preț am fost răscumpărați de Hristos care a murit pentru noi. Amintiţi-vă că Hristos ne iubeste necondiţionat.

În al doilea rind: Pocăiţi-vă. Trebuie să spunem așa Domnului Hristos mereu și să ne cerem iertare pentru pierderea dragostei dintîi.

Și în al treilea rînd să începem să facem lucrările pe care le faceam la prima îndragostire... Dacă spunem că ÎL iubim pe Domnul trebuie să face ce făceam și pe vremuri … cînd nimic nu era prea greu, prea mult sau prea scump…

Pastorul Erwin Lutzer spune : “Fără iubire, nu există nici o lumină”. Puteţi fi ortodox, dar fără nici o inima. Puteţi fi doctrinar corect, dar sa fi rece ca gheata. Poți să-l servești pe Isus, şi totuşi nu-L iubeși cu adevărat.

În aceast studiu am învătat că Domnului Isus Îi pasă de biserica Sa (de aleşii Săi) şi aceasta se vede în acțiunile Sale permanente de o evalua și a o corecta. De asemena putem vedea cum credincioşii lui Dumnezeu sunt avertizați prin Duhul Sfînt și prin Cuvînt îndrumați de a trăi în așa fel ca într-o bună zi să fie parte din Mireasa Mirelui Isus. Domnul să ne ajute să avem parte de această nuntă. Înapoi la dragostea dintîi.

Ioan Sinitean, Chicago