"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

TEXT: PROVERBE CAPITOLUL 6

CUVÂNT DE AUR: Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău, şi nu lepăda învăţătura mamei tale:

leagă-le necurmat la inimă, atîrnă-le de gît. Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat, şi îţi vor vorbi la deşteptare! Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sînt calea vieţii. Proverbe 6:20-23

INTRODUCERE

Cartea Proverbelor conţine o mină de aur a teologiei biblice, reflectând teme ale Scripturii adusă la nivelul neprihănirii practice (1:3), prin abordarea alegerile etice ale omului, punând sub semnul întrebării modul în care gândeşte, trăieşte, şi îşi gestionează viaţa de zi cu zi în lumina divină a devărulului.

 

Există o mare nevoie de înţelepciune în societatea noastră de astăzi. Este bine ştiut că lipsa de înţelepciune distruge vieţile multor oameni, în special al tinerilor, şi are efecte nefaste asupra celor care sunt mai în vârstă.

În fiecare zi auzim de căsătorii distruse, prietenii pierdute, suflete condamnate din lipsă de înţelepciune.

În acest capitol sunt prezentate sfaturi practice prin care unele din pericolele vieţii sunt expuse sau demascate şi în acelaş timp sunt redate recomandări utile pentru a le evita sau scăpa de ele.

I. EXISTENŢA PERICOLELOR

A. PERICOLUL PRIVIND CHEZĂŞIA sau a te pune garanţie pentru cineva (6:1-5)

a. AVERTIZAREA: Nu te pune chezaş sau nu deveni garanţie pentru nimeni - nici chiar pentru un prieten, pentru că în felul acesta nu te vei face responsabil pentru datoria altcuiva. Eşti prins ca într-o capcană.

b. Motivaţia de chezăşie.

1. Poate ţi se pare că e bunătate să semnezi un împrumut pentru un prieten, de a deveni co-signer.

2. S-ar putea să-l ajuţi să cumpere ceva care nu este după voia lui Dumnezeu.

3. S-ar putea să fie încurajat să fie un risipitor.

Garanţie pentru cineva înseamnă a pune un fel de securitate pentru împrumutul altcuiva. Prin aceasta mă fac responsabil pentru datoria făcută de o altă persoană. Nebunia ce reiese de aici este de a te face pe tine, responsabil pentru el şi angajându-te să plăteşti în cazul în care el nu mai poate să o facă.

Oricine care devine responsabil de datoria altei persoane este prins şi controlat, pentru că a cedat controlul a ceea ce Dumnezeu i-a dat-o ca o administrare.

B. PERICOLUL PRIVIND LENEA (6:6-11)

a. AVERTIZARE .. Pînă cînd vei sta culcat, leneşule? Cînd te vei scula din somnul tău?

Un avertisment împotriva lenei este necesar, după discuţia cu privire la nebunia de a garanta datoria altcuiva, deoarece, de multe ori oamenii lenesi sunt cei care doresc cauţiuni. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim leneşi. Lenea este mamă a sărăciei. Sărăcia te poate ispiti şi la alte rele.

C. PERICOLUL PRIVIND CONFLICTELE (6:12-19)

a. AVERTIZARE ...Păcatul de conflict, dezacord sau crearea de conflicte se repetă în mod intenţionat în Proverbe. Există oameni răi, cu inimi rele, cu vorbe rele. O astfel de persoană rea este în continuă gândire de afla noi moduri de a face rău. Omul rău este în continuu agitat şi luptă pentru ca să răspândească ceartă.
Domnul urăşte astfel de comportament. Este o urâciune pentru El: O privire mândră (aroganţă); O limbă mincinoasă (lipsa de onestitate); Mâinile care varsă sânge nevinovat (crima); O inima care urzeşte planuri nelegiuite (contemplarea rău); Picioarele, care rapid funcţioneză pentru rău; Martorul mincinos, care spune minciuni. Unul care seamănă discordie între fraţi (acest lucru este clasat ca şi crimă!)

Comportamentul care distruge relaţiile cu ceilalti este la fel de abominabil ca şi cel ce distruge relaţia noastră cu Dumnezeu Însuşi!

D. PERICOLUL PRIVIND IMORALITATEA (6:20 - 7:27)

a. AVERTIZARE Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumuseţa ei, şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.

Relaţia cu o femeie de moravuri uşoare te va reduce la o coajă de pâine, şi-ţi va prăda toată agoniseala vieţii tale. Ea este prea periculoasă pentru a o manipula în siguranţă, aşa că va arde acolo unde atinge. Fereşte-te de ea şi de atingerile ei diavoleşti.

II. EVITAREA PERICOLELOR

A. EVITAREA CHEZĂŞIEI - desleagă-te, căci ai căzut în mîna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pămînt, şi stăruieşte de el. Dacă poţi face, ieşi din ea cât mai repede posibil. Dacă este necesar, umileşte-te şi pledeză ca să scapi din această capcană. Avertizarea se repetă în Proverbe 11:15; 17:18. Acesta este un sfat foarte bun de care fiecare ar trebui să ţină cont.
A fi în situaţia asta este atât de grav, încât este imperativ necesar să ieşi înainte de a ajunge în sărăcie şi sclavie. Acest lucru este aşa de urgent că nici măcar nu e bine să aşteptaţi până mâine, du-te astăzi şi cere prietenului tău să te lase din cursa în care ai intrat. La fel de urgent cum este pentru un cerb să scape din mîna vânătorului sau pentru pasărea prinsă în laţ să devină liberă.

B. EVITAREA LENEVIEI - Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te! --. totuş îşi pregăteşte hrana vara, şi strînge de ale mîncării în timpul secerişului.

Învaţă înţelepciune de la modesta furnică. Ea face munca fără a avea nevoie de supraveghetor. Furnica este un exemplu de sârguinţă, diligenţă şi de planificare şi serveşte ca o mustrare pentru un leneş (persoana leneşă care nu are controlul de sine). Înţelepciunea trimite un om leneş la o furnică pentru a învăţa de la aceasta.

Sărăcia va veni peste o persoană care nu vrea să lucreze. Banii se câştigă prin sudoarea frunţii şi cu mâinile ocupate. Oamenilor cărora nu le place să lucreze, nici nu o să li se ofere bani. La fel ca o victimă ce este copleşită de un hoţ, aşa este omul leneş, cu devotamentul lui de a dormi, mai degrabă decât de lucru, condus spre sărăcie.

C. EVITAREA CONFLICTELOR - fereştete de Omul de nimic, omul nelegiuit, (care) umblă cu neadevărul în gură, clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzeşte lucrurile rele într-una, şi stîrneşte certuri.

În Psalmul 1 suntem învăţaţi să nu avem nici o legătură cu oamenii răi. Cartea Proverbelor în acest capitol continuă aceiaşi ideie pusă puţin diferit. Aici, în versetele 16-19, vedem menţionate cuvintele şase şi şapte. Secvenţa acestor două numere a fost folosită atât pentru a reprezenta totalitatea, cât şi ca mijloc de atenţionare. Aceste 7 păcate detestabile oferă o privire profundă în păcătoşenia omului.  Versetele 16-19 acţionează ca un rezumat al avertismentelor anterioare: (1) Privirile trufaşe, (2) limba mincinoasă, (3) mâini; (4) inima, (5) picioare; (6) (mărturie mincinoasă; 7) discordiei. Proverbe 6:16 "Aceste şase [lucruri] Domnul le urăşte: da, şapte [sunt] o urâciune înaintea lui:"
Inima este fie deznădăjduit de rea sau pură. Dumnezeu va judeca inimile noastre, şi faptele noastre.  Oferirea unei mărturii false este o infracţiune foarte gravă. Aceasta poate provoca dureri mari şi suferinţă pentru persoana asupra căreia mărturia falsă acţionează împotrivă.
Toate lucrurile rele ( 7 urâciuni) sunt în contrast direct cu modul de trai al celor ce păzesc poruncile tatălui şi ale mamei.

D. EVITAREA IMORALITĂŢII - Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sînt calea vieţii. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumuseţa ei, şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.

Fiule, ascultă părinţii tăi atunci când te avertizeză. Vei putea să te fereşti de o femeie imorală, care seduce cu limba linguşitoare şi atrage cu ochii. Nu pofti frumuseţea ei în inima ta. Prov 7:1-27

Instruirea părinţilor în înţelepciune este esenţială ca să consolideze o persoană împotriva atracţiei puternice a păcatului sexual. În versetul 21, aici, vedem că Dumnezeu ne spune să nu pierdem din vedere legile Sale (poruncile). Părinţii noştri ne învaţă modul corect de a trăi. "Inima ta" de fapt se referă la mintea ta. Primul lucru pentru a te proteja împotriva adulterului nu este corpul tău, ci mintea ta.
Păcatul sexual este înrădăcinat în poftă (imaginaţia este un act păcătos), aşa cum se sugerează în Exod 20:17 şi este explicat de către Domnul Hristos în Matei.
Metaforele puternice sunt prezentate aici pentru a descrie pericolul evident şi consecinţele distructive ale adulterului, arătând că pedeapsa este o consecinţă naturală şi de aşteptat.
Un om care se atinge de nevasta aproapelui său, are probleme serioase cu Dumnezeu-trupul fiind templul Duhului Sfânt.
Adulterul este o crimă crudă. Dragostea pentru celălalt este cel mai preţios dar pe care un bărbat şi o femeie le au pe acest pământ (cu excepţia darurilor lui Dumnezeu).

CONCLUZIA

Lumea neagă existenţa binelui şi a răului şi este preocupată doar de ceea ce oferă satisfacţie pe moment. Cartea Proverbelor corectează acest tip de gândire neglijent şi neînţelept.

Dobândirea înţelepciunii, ceea ce înseamnă a şti cum să eviţi capcanele primejdioase, duce la relaţii personale împlinite, la bunăstare, la o viaţă de familie fericită, la activitate roditoare etc.

Cartea Proverbelor nu este o carte de promisiuni, ci mai degrabă este o carte de principii; nu este o carte de legi, ea este o carte de lecţii. Recomandarea este să luăm aceste principii şi să le facem reguli de viaţă. Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin

IOAN SINIEAN, prezbiter in Biserica Logos din Chicago