"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

Noul Legământ este un PACT Necondițional bazat pe Puterea Sângelui Domnului Christos realizând Apartenența de Domnul Dumnezeu, Cunoașterea Lui Adâncă și Transformarea din interior spre exterior.

Detalii se pot găsi citind cartea: Noul Legământ - un Pact Necondițional accesând: http://www.romaniantimes.com/2020/legamant/

 

 

Noul Legământ este unul singur. Nu sunt două legăminte: unul pentru Israel și unul pentru Biserică. Noul Legământ este un PACT Necondițional bazat pe Puterea Sângelui Domnului Christos, VIAȚA noastră definită în Valoarea Răscumpărării. În vederea siguranței Iertării Justificate (Îndreptățite) și în vederea siguranței Albirii (Curățirii Depline) de păcate, Sângele scurs la Golgota este Ținta unui Testament. Sângele scurs la Golgota este mijlocul Apropierii de Tatăl și unii de alții.

            Nu există nicăieri în Scriptură să se facă o declarație similară Bisericii, dar principiile legământului anunțat cu Israel, Domnul Isus și apostolii le menționează că se aplică Bisericii întocmai. Noul Legământ - un PACT Necondițional cuprinzând patru părți:

Puterea Sângelui: le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor;

Apartenență: Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu;

Cunoaștere adâncă: toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei;

Transformare: voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor.

Legământul necondițional specifică, o relație de implicație, care constă în anunțarea legământului în mod repetat prin care nu se transmite o pedeapsă în virtutea relației legământului, ci se transmite binecuvântarea intrării în relația legământului. Structura, forma de prezentarea a legământului necondițional, nu conține conjuncția ”dacă” sau sinonime ale acesteia (și, atunci, etc), ci conjuncțiile „căci”, „pentru că”.

Câteva idei principale și răspunsuri la întrebări dezvoltate în acest studiu (răspunsuri care pot fi găsite parcurgând studiul în forma electronică):

Cele zece porunci sunt cuvintele vechiului legământ. (pag. 11)

Noul Legământ conține binecuvântări și nu blesteme și este condiționat de intrarea în legământ. (pag. 15)

Soluția iertării de sine însuși. (pag 23)

Copiii nu sunt pedepsiți pentru păcatele părinților lor. (pag.25)

În Noul Legământ nu este cădere din har. (pag. 27)

Păcatele omului nu sunt aruncate în „marea uitării”. (pag 29)

A spune, doar cu gura: „„dacă am greșit, te rog să mă ierți” nu are bază scripturală. (pag. 30)

Cum pot ști că am păcatele iertate? (pag.33)

Conceptul unui Testament (Last Will) în Noul Legământ. (pag.33)

Creștinul autentic crede în științele autentice. (pag 34)

Vechiul Testament nu este Vechiul Legământ, și Noul Testament nu este Noul Legământ (pag 35)

Trebuie să avem siguranța iertării și ștergerii oricărui păcat ca să fim liberi. (pag 40)

Obligativitatea distanțării sociale încalcă principii ale Scripturii (pag.44)

Patru direcții de protecție stând sub ocrotirea Celui Preaînalt: groaza din timpul nopții, săgeata, ciuma și molima. (pag 47)

Biserica nu este formată din doi sau trei (familia) ci este formată din familii. (pag.48)

Soțul ca preot al familiei, nu are suport în Scriptură. (pag.48)

Adunarea laolaltă a Bisericii este extrem de esențială. (pag 51)

Fiii sunt scutiți de impozite. (pag. 54)

Domnul Isus rezolvă în mod pozitiv plătirea impozitelor.(pag. 55)

Cântăm Domnului și nu oamenilor. (pag 56)

Nu omul face legământ cu Domnul ci, El Domnul Dumnezeu stabilește legământ cu omul.  (pag. 61)

Noul Legământ nu este făcut în apa botezului. (pag. 62)

Cine sunt cei ce-I aparțin Tatălui, în baza Noului Legământ? (pag.66)

Aparțin copiii nenăscuți Tatălui? Ce se va întâmpla cu ei la Răpire? Dar copilașii? (pag. 68)

Cel puțin 164 locuri în Sfânta Scriptură cu nume dat Domnului Isus. (pag. 75)

Ordinea Rămânerii este în primul rând noi rămânem în El și apoi El rămâne în noi. (pag 101)

Așezarea Legii Domnului Dumnezeu în minte are rolul de curățire a minții. (pag. 105)

Sunt 63.779 de subiecte, referințe textuale încrucișate găsite în Sânta Scriptură. (pag. 110)

Există 340.000 de referințe încrucișate între Vechiul și Noul Testament. (pag. 111)

Lungimea tuturor vaselor de sânge ale omului este de aproximativ 97.000 de kilometri comparată cu circumferința Pământului, de 40.075 de kilometri, lungimea vaselor de sânge din corpul uman adult este de peste două ori mai mare decât circumferința Pământului. (pag,112)

Sindromul inimii frânte (pag. 112)

Științific, creierul se curăță și se limpezește cu valuri de “apă”. (pag. 114)

Cerurile cerurilor le numim infinit și nu se pot măsura. (pag. 120)

Ce trist că biserica prin mărturisirea de credință crede în Venirea Domnului a doua oară, dar nu o predică (pag 121)

Numai Domnul știe pentru fiecare dintre noi când suntem gata pentru trecerea în veșnicie (prin Răpirea sau adormire). (pag. 123)

Viața creștină nu e o cale de ieșire din problemele vieții, ci e o cale prin problemele vieții, care nu poate fi sigură fără a urma Cartea Vieții. (pag. 128)

Unul din cele mai periculoase piedici într-o viață normală umană este frica. (pag. 129)

Unul dintre cele mai grele lucruri de învățat în viață este să fii ascultător. (pag. 132)

El care îmi cunoaște viitorul potrivește și va potrivi mesaje ale Scripturii cu evenimente cu care mă confrunt în perioada citirii versetelor planificate și-mi va fi foarte ușor să ascult și să împlinesc acele versete.  (pag. 135)

O inimă plină de Cuvânt va genera gânduri scripturale. O minte îmbibată în Cuvânt va face planuri scripturale. (pag. 135)

În ascultarea și împlinirea Cuvântului: nu există competiție. (pag. 135)

Rămânerea în Christos are ca rezultat binecuvântarea răspunderii la orice rugăciune. (pag.150)

Rugăciunea noastră este instrumentul de aducerea situației de vindecare. Vindecarea o face EL. (pag. 152)

Ne este greu să credem că unei persoane atât de mare i-ar păsa de viața mea și a ta. (pag. 166)

El, Domnul Isus se roagă și azi pentru noi. (pag.166)

Domnul Isus se roagă pentru ocrotirea noastră. (pag. 172)

Domnul Isus se roagă pentru unitatea noastră în El și unii cu alții. Unitatea în Christos Domnul este o unitate supranaturală, specifică și practică. (pag. 177)

 Acceptând Slava Suferinței experimentăm Unitatea cu Christos Domnul printr-o înnoire continuă (pag. 186)

        Ori de câte ori am avut ocazia v-am prezentat informaţii referitoare la evoluţia cipului RFID = Radio Frequency Identificator Device), ca instrument d e i d e n tifi care a obiectelor, animalelor şi persoanelor. Urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât de tehnica implantării cipului ci mai mult tehnica aplicării cipului. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identifi care ce va fi elaborat de fi ară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea sufl are icoanei fi arei, ca icoana fi arei să vorbească, şi să facă să fi e omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fi arei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fi arei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fi arei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).
              În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan: „Dacă se închină cineva fi arei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei PE frunte sau PE mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfi nţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se î n c h i n ă fi arei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apoc. 14:9-11).
             În ianuarie 2011 vânzările pe plan mondial ale cipurilor a crescut cu 14 la sută faţă de anul 2010, ajungând la vânzări de 25,5 miliarde dolari, cipul fi ind folosit în toate domeniile vieţii sociale şi economice. În sectorul industrial creşterea a fost cu 50 la sută comparat cu anul 2010. Raportat pe ţări în ianuarie 2011, creşterea cea mai mare a avut loc în SUA cu 25 la sută, urmând Europa cu 13 la sută, Japonia cu 9,6 la sută şi Asia ( China şi India) cu 12 la sută.
 AgerPress în 22 februarie 2011 a publicat un articol despre compania japoneză Nippon Telegraph and Telegram Corp. Communications Science Laboratories, care a pus în circulaţie un cip aplicat pe mână, care monitorizează mişcările purtătorului. Dispozitivul, arată ca un ceas mic de mână, are cameră de înregistrat, microfon şi poate măsura orice mişcare făcută de purtător, trimite informaţia la un computer ce colectează datele. Funcţie de informaţiile transmise se pot înregistra activităţile persoanei purtător al cipului.
 Pacienţilor cu un mare pericol al bolilor de inimă, cu ajutorul cipului, se monitorizează mişcările inimii fi ind mult mai uşoară comunicarea în caz de intervenţia medicului înainte de a se produce un atac de cord.
 Încă din anul 2009 Massachusetts General Hospital’s Cardiovascular Research Center a raportat folosirea cipului la înregistrarea simptomelor pentru bolilor cronice şi special a cancerului. Mai mult, există posibilitatea de comunicare între cip şi concentraţii de molecule din corpul uman.
 Se vede cum cipul devine tot mai uzual, şi cu utilizări practice de mare folos pentru om, astfel că atunci când va trebui să fi e implantat nu va mai fi o noutate sau un potenţial pericol pentru sănătatea omului. Azi, îl folosim aproape fi ecare dintre noi, de la remotul de deschidere a garajului, la comanda televizorului, la card-ul de deschidere a uşilor, la paşapoarte. Omul se obişnuieşte atât de mult cu el că devine o necesitate, şi nu va fi un semn de întrebare când va trebui să fi e pus pe mână sau pe frunte ca un semn al fiarei.

 

 

 

Realităţile ce le trăim nu ne pot ţine indiferenţi. Pe de o parte înţelegem că sunt telegrame ce le primim în vederea pregătirii de întîlnire cu Domnul, pe de altă parte Scriptura ne obligă să spunem binelui bine şi răului rău, fără a aştepta schimbări radicale în lumea care se duce din rău în mai rău. Una din ocaziile cele mai potrivite când mii de reprezentanţi ai comunităţilor româneşti pot să-şi exprime un anume punct de vedere sunt Convenţiile anuale.

Vă prezint, pe scurt, în acest număr
REZOLUŢIILE APROBATE LA CEA DE-A 96-A CONVENŢIE a Asociaţiei Bisericilor Române Baptiste din SUA şi Canada

Definim o rezoluţie ca şi expresia opiniei or punctului de vedere asupra unor realităţi cu care se confruntă cei peste 1 milion de români din America.