"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

        Ori de câte ori am avut ocazia v-am prezentat informaţii referitoare la evoluţia cipului RFID = Radio Frequency Identificator Device), ca instrument d e i d e n tifi care a obiectelor, animalelor şi persoanelor. Urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât de tehnica implantării cipului ci mai mult tehnica aplicării cipului. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identifi care ce va fi elaborat de fi ară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea sufl are icoanei fi arei, ca icoana fi arei să vorbească, şi să facă să fi e omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fi arei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fi arei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fi arei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).
              În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan: „Dacă se închină cineva fi arei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei PE frunte sau PE mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfi nţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se î n c h i n ă fi arei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apoc. 14:9-11).
             În ianuarie 2011 vânzările pe plan mondial ale cipurilor a crescut cu 14 la sută faţă de anul 2010, ajungând la vânzări de 25,5 miliarde dolari, cipul fi ind folosit în toate domeniile vieţii sociale şi economice. În sectorul industrial creşterea a fost cu 50 la sută comparat cu anul 2010. Raportat pe ţări în ianuarie 2011, creşterea cea mai mare a avut loc în SUA cu 25 la sută, urmând Europa cu 13 la sută, Japonia cu 9,6 la sută şi Asia ( China şi India) cu 12 la sută.
 AgerPress în 22 februarie 2011 a publicat un articol despre compania japoneză Nippon Telegraph and Telegram Corp. Communications Science Laboratories, care a pus în circulaţie un cip aplicat pe mână, care monitorizează mişcările purtătorului. Dispozitivul, arată ca un ceas mic de mână, are cameră de înregistrat, microfon şi poate măsura orice mişcare făcută de purtător, trimite informaţia la un computer ce colectează datele. Funcţie de informaţiile transmise se pot înregistra activităţile persoanei purtător al cipului.
 Pacienţilor cu un mare pericol al bolilor de inimă, cu ajutorul cipului, se monitorizează mişcările inimii fi ind mult mai uşoară comunicarea în caz de intervenţia medicului înainte de a se produce un atac de cord.
 Încă din anul 2009 Massachusetts General Hospital’s Cardiovascular Research Center a raportat folosirea cipului la înregistrarea simptomelor pentru bolilor cronice şi special a cancerului. Mai mult, există posibilitatea de comunicare între cip şi concentraţii de molecule din corpul uman.
 Se vede cum cipul devine tot mai uzual, şi cu utilizări practice de mare folos pentru om, astfel că atunci când va trebui să fi e implantat nu va mai fi o noutate sau un potenţial pericol pentru sănătatea omului. Azi, îl folosim aproape fi ecare dintre noi, de la remotul de deschidere a garajului, la comanda televizorului, la card-ul de deschidere a uşilor, la paşapoarte. Omul se obişnuieşte atât de mult cu el că devine o necesitate, şi nu va fi un semn de întrebare când va trebui să fi e pus pe mână sau pe frunte ca un semn al fiarei.

 

 

 

Realităţile ce le trăim nu ne pot ţine indiferenţi. Pe de o parte înţelegem că sunt telegrame ce le primim în vederea pregătirii de întîlnire cu Domnul, pe de altă parte Scriptura ne obligă să spunem binelui bine şi răului rău, fără a aştepta schimbări radicale în lumea care se duce din rău în mai rău. Una din ocaziile cele mai potrivite când mii de reprezentanţi ai comunităţilor româneşti pot să-şi exprime un anume punct de vedere sunt Convenţiile anuale.

Vă prezint, pe scurt, în acest număr
REZOLUŢIILE APROBATE LA CEA DE-A 96-A CONVENŢIE a Asociaţiei Bisericilor Române Baptiste din SUA şi Canada

Definim o rezoluţie ca şi expresia opiniei or punctului de vedere asupra unor realităţi cu care se confruntă cei peste 1 milion de români din America.