"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Noul Legământ este unul singur. Nu sunt două legăminte: unul pentru Israel și unul pentru Biserică. Noul Legământ este un PACT Necondițional bazat pe Puterea Sângelui Domnului Christos, VIAȚA noastră definită în Valoarea Răscumpărării. În vederea siguranței Iertării Justificate (Îndreptățite) și în vederea siguranței Albirii (Curățirii Depline) de păcate, Sângele scurs la Golgota este Ținta unui Testament. Sângele scurs la Golgota este mijlocul Apropierii de Tatăl și unii de alții.

NOUL LEGĂMÂNT - un PACT NECONDIȚIONAL

Varianta electronica click http://www.romaniantimes.com/2020/legamant/

             Nu există nicăieri în Scriptură să se facă o declarație similară Bisericii, dar principiile legământului anunțat cu Israel, Domnul Isus și apostolii le menționează că se aplică Bisericii întocmai. Noul Legământ - un PACT Necondițional cuprinzând patru părți:

Puterea Sângelui: le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor;

Apartenență: Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu;

Cunoaștere adâncă: toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei;

Transformare: voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor.

Legământul necondițional specifică, o relație de implicație, care constă în anunțarea legământului în mod repetat prin care nu se transmite o pedeapsă în virtutea relației legământului, ci se transmite binecuvântarea intrării în relația legământului. Structura, forma de prezentarea a legământului necondițional, nu conține conjuncția ”dacă” sau sinonime ale acesteia (și, atunci, etc), ci conjuncțiile „căci”, „pentru că”.

Câteva idei principale și răspunsuri la întrebări dezvoltate în acest studiu (răspunsuri care pot fi găsite parcurgând studiul în forma electronică):

Soluția iertării de sine însuși. (pag 21)

Copiii nu sunt pedepsiți pentru păcatele părinților lor. (pag.23)

În Noul Legământ nu este cădere din har. (pag. 24)

Păcatele omului nu sunt aruncate în „marea uitării”. (pag 27)

A spune, doar cu gura: „„dacă am greșit, te rog să mă ierți” nu are bază scripturală. (pag. 28)

Cum pot ști că am păcatele iertate? (pag.31)

Conceptul unui Testament (Last Will) în Noul Legământ. (pag.31)

Creștinul autentic crede în științele autentice. (pag 32)

Vechiul Testament nu este Vechiul Legământ, și Noul Testament nu este Noul Legământ (pag 33)

Obligativitatea distanțării sociale încalcă principii ale Scripturii (pag.42)

Patru direcții de protecție stând sub ocrotirea Celui Preaînalt: groaza din timpul nopții, săgeata, ciuma și molima. (pag 45)

Biserica nu este formată din doi sau trei (familia) ci este formată din familii. (pag.46)

Soțul ca preot al familiei, nu are suport în Scriptură. (pag.46)

Adunarea laolaltă a Bisericii este extrem de esențială. (pag 41)

Fiii sunt scutiți de impozite. (pag. 51)

Domnul Isus rezolvă în mod pozitiv plătirea impozitelor. (pag 52)

Cântăm Domnului și nu oamenilor. (pag 54)

Nu omul face legământ cu Domnul ci, El Domnul Dumnezeu face legământ cu omul.  (pag. 59)

Noul Legământ nu este făcut în apa botezului. (pag. 60)

Cine sunt cei ce-I aparțin Tatălui, în baza Noului Legământ? (pag.64)

Aparțin copiii nenăscuți Tatălui? Ce se va întâmpla cu ei la Răpire? Dar copilașii? (pag. 66)

Cel puțin 164 locuri în Sfânta Scriptură cu numele dat Domnului Isus. (pag. 73)

            (Va urma)