"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Continuând subiectul tratat în edițiile anterioare, de data asta, voi da mai multe citate ale liderului olandez Geer Wilders depsre mișcarea musulmană. Așa cum, presupun că știți, joi, 23 iunie 2011, liderul olandez national-liberal Geert Wilders, a fost declarat nevinovat de Curtea Supremă a Olandei, fiind judecat pentru incitare la ură rasială declarându-se deschis împotriva invadării musulmanilor în lume. Asociații de fanatici musulmani și extremiști de stânga l-au dat în judecată pe Wilders, dar sentința definitivă de nevinovăție s-a dat pe baza recunoașterii legale a dreptului oricărui olandez la libera exprimare, inclusiv împotriva islamului.

Am mai scris despre împânzirea lumii cu musulmani fiind încă un semn, încadrat la capitolul Nenorociri. Articolul de față este o continuare a unui articol scris in ediţia din octombrie 2010 și justifică prin evenimente actuale, adevăruri scrise atunci neștiind prea multe de ce se va întâmpla în anul 2011 când tot mai multe mişcări populare sub pretextul libertății și democrației au loc în țări ca: Libia, Tunisia, Egipt, Siria, Iordania, Pakistan, Iran, Yemen, Arabia Saudită. Zic sub pretextul libertății și democraţiei pentru că în lumea islamică, oamenilor li se refuză dreptul de a se converti de la Islam la o altă religie, pentru că legea Sharia stipulează, că aceasta ar fi o crimă cu sancţiuni la fel de grave ca și pedeapsa capitală.

Domnul Isus înainte de a se înălţa la cer le-a spus ucenicilor: Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. (Faptele Apostolilor 1:7). La fel şi apostolul Pavel a folosit aceleaşi termeni: Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. ( 1 Tesaloniceni 5:1-2).

 

Este vreo diferenţă între vremuri sau soroace şi semne?  Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte SOROC ca fiind termenul fixat pentru săvârşirea unei acţiuni. În ce priveşte escatologia, adică doctrina (învăţătura) care se preocupă de sfârşitul întregii istorii a lumii, spre care sunt îndreptate toate acţiunile răscumpărătoare ale lui Dumnezeu în istorie, cea mai mare greşeală este fixarea unei date exacte, fixarea soroacelor (an, lună, zi). Despre Venirea Domnului, însăşi Domnul Isus a spus: Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24:36, Marcu 13:32).

De peste cinci ani de zile scriu la această rubrică, ca un Semn al vremurilor din urmă ridicarea Esticilor, Împăraților Răsăritului, ca supraputeri pentru pregătirea luptei de la Armaghedon. Pentru a citi articolele precedente și corespondența lor Scripturală, caută Semne ale vremurilor, pe google, alege-l pe primul, fiind, romaniantimes.com și apoi click pe Esticii.

     
Domeniile principale de definire ale unei supraputeri sunt: economia, valoarea monetară, armata și influența politică religioasă. Nu e loc pentru a le elabora pe toate dar mă voi ocupa de primele două, în acest articol.

La capitolul rubricii de Escatologie la capitolul SEMNE ale vremurilor voi prezenta şi în acest număr Nenorociri ale anului 2011. Voi începe cu nenorociri fără precedent ce au lovit pământul în prima jumătate al anului 2011.

Fără prea multe comentarii vă prezint mai jos un sumar al nenorocirilor naturale venite peste întreaga lume în prima jumătatea al anului 2011. Unele sunt destul de frecvente altele sunt de-a dreptul bizare, rar întâlnite.

* Cutremur de Pământ magnitudine 6.9 Argentina-Ianuarie 1

* Cutremur de Pământ magnitudine 5.2 - Southern XinJiang, China-Ianuarie 1

Dolarul American a fost pus în circulaţie în anul 1792. Fluctuațiile lui au fost considerate normale până acum, și a rămas etalonul pe linie de comerț internațional. Peste tot în lume orice se vindea și cumpăra era evaluat și comparat în dolari și cenți. După 219 ani, însă, la 10 februarie 2011, Fondul Monetar Internaţional, prin directorul general, Dominique Strauss-Kahn, a făcut public, planul oficial, de înlocuirea dolarului American cu o monedă de rezervă mondială.

Ori de câte ori am avut ocazia v-am prezentat informaţii referitoare la evoluţia cipului (RFID = Radio Frequency Identificator Device), ca instrument de identificare a obiectelor, animalelor şi persoanelor.

Urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât de tehnica implantării cipului ci mai mult tehnica aplicării cipului. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).

În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care nu-L ştie nimeni ci numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului), din limită de spaţiu, mă opresc La ESTICI, NENOROCIRI recente și MUNTELE TEMPLULUI.

La această rubrică de peste 7 ani am scris de multe ori despre Împăraţii Răsăritului, încă de vremea când erau neglijaţi în circuitul economic mondial. Urmăresc evoluţia ţărilor din partea de Răsărit, luând ca referinţă, Israelul  şi am două ţinte: China şi India, pentru că aşa cum am afirmat de multe ori, la această rubrică, împăraţii Răsăritului trebuie în vremurile din urmă, să se ridice la nivel de supremaţie, pentru a putea uşor convoca împăraţii lumii pentru lupta de la Armaghedon, amintită în cartea Apocalipsa. Apostolul Ioan prezintă începând din capitolul 15 cele din urmă şapte urgii ce vor fi vărsate pe pământ, în timpul Necazului Unic din istoria lumii, continuând în capitolul 16, după urgia a şasea, cu un amănunt: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).

SEMNEle vremurilor din urmă sunt telegrame ale Mirelui către Mireasă, ale Domnului Isus către Biserica Sa, şi în cele mai multe cazuri sunt percepute numai de membrii Bisericii autentice, Bisericii lui Christos fără a condiţiona barierele denominaţionale. Semnele sunt înţelese de mădularele Trupului, care aşteaptă Întregirea, Răpirea şi întâlnirea pe nori cu Christos Domnul, Mântuitorul şi Răscumpărătorul nostru.

De câţiva ani studiez evenimentele lumii cu referire la Scripturi, în cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel - Erezii - Muntele Templului - Nenorociri - Esticii (Împăraţii Răsăritului). În prezenta ediţie mă voi ocupa de Erezii şi Nenorociri.

Confruntat tot mai mult în ultimul timp cu acțiuni nediplomatice ale ”diplomaților”, culminând cu bombele lansate de Wikileaks, m-au determinat să vă supun atenției câteva definiții și interpretări ale diplomației, culese din cartea profesorului Gh. Iacob, ”Diplomație”.

Din câte a lansat Wikileaks, trebuie să menționez că diplomația practicată azi este departe de ceea ce trebuie să fie. Un diplomat se identifică prin ceea ce spune când face referire la o situație sau eveniment. Dezvăluirile Wikileaks nu scot în evidență altceva decât nivelul de erezii ale diplomaților, care au deviat de la misiunea lor nobilă, și au transmis lucruri spuse la ureche și nu la lumină. Știm că este un principiu de viață, scriptural, care fundamenteazaă o relație și aceasta este transparența sau în cuvintele Scripturii: umblarea în lumină. Ca și creștini suntem ambasadori ai Împărăției cerurilor și putem ușor vedea că diplomația își are principii Scripturale.