"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Ori de câte ori am avut ocazia v-am prezentat informaţii referitoare la evoluţia cipului (RFID = Radio Frequency Identificator Device), ca instrument de identificare a obiectelor, animalelor şi persoanelor.

Urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât de tehnica implantării cipului ci mai mult tehnica aplicării cipului. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).

În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care nu-L ştie nimeni ci numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului), din limită de spaţiu, mă opresc La ESTICI, NENOROCIRI recente și MUNTELE TEMPLULUI.

La această rubrică de peste 7 ani am scris de multe ori despre Împăraţii Răsăritului, încă de vremea când erau neglijaţi în circuitul economic mondial. Urmăresc evoluţia ţărilor din partea de Răsărit, luând ca referinţă, Israelul  şi am două ţinte: China şi India, pentru că aşa cum am afirmat de multe ori, la această rubrică, împăraţii Răsăritului trebuie în vremurile din urmă, să se ridice la nivel de supremaţie, pentru a putea uşor convoca împăraţii lumii pentru lupta de la Armaghedon, amintită în cartea Apocalipsa. Apostolul Ioan prezintă începând din capitolul 15 cele din urmă şapte urgii ce vor fi vărsate pe pământ, în timpul Necazului Unic din istoria lumii, continuând în capitolul 16, după urgia a şasea, cu un amănunt: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).

SEMNEle vremurilor din urmă sunt telegrame ale Mirelui către Mireasă, ale Domnului Isus către Biserica Sa, şi în cele mai multe cazuri sunt percepute numai de membrii Bisericii autentice, Bisericii lui Christos fără a condiţiona barierele denominaţionale. Semnele sunt înţelese de mădularele Trupului, care aşteaptă Întregirea, Răpirea şi întâlnirea pe nori cu Christos Domnul, Mântuitorul şi Răscumpărătorul nostru.

De câţiva ani studiez evenimentele lumii cu referire la Scripturi, în cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel - Erezii - Muntele Templului - Nenorociri - Esticii (Împăraţii Răsăritului). În prezenta ediţie mă voi ocupa de Erezii şi Nenorociri.

Confruntat tot mai mult în ultimul timp cu acțiuni nediplomatice ale ”diplomaților”, culminând cu bombele lansate de Wikileaks, m-au determinat să vă supun atenției câteva definiții și interpretări ale diplomației, culese din cartea profesorului Gh. Iacob, ”Diplomație”.

Din câte a lansat Wikileaks, trebuie să menționez că diplomația practicată azi este departe de ceea ce trebuie să fie. Un diplomat se identifică prin ceea ce spune când face referire la o situație sau eveniment. Dezvăluirile Wikileaks nu scot în evidență altceva decât nivelul de erezii ale diplomaților, care au deviat de la misiunea lor nobilă, și au transmis lucruri spuse la ureche și nu la lumină. Știm că este un principiu de viață, scriptural, care fundamenteazaă o relație și aceasta este transparența sau în cuvintele Scripturii: umblarea în lumină. Ca și creștini suntem ambasadori ai Împărăției cerurilor și putem ușor vedea că diplomația își are principii Scripturale.

În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care nu-L ştie nimeni ci numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului), din limită de spaţiu, mă opresc din nou la ESTICI.


La această rubrică de peste 7 ani am scris de multe ori despre Împăraţii Răsăritului, încă de vremea când erau neglijaţi în circuitul economic mondial. Urmăresc evoluţia ţărilor din partea de Răsărit, luând ca referinţă, Israelul  şi am două ţinte: China şi India, pentru că aşa cum am afirmat de multe ori, la această rubrică, împăraţii Răsăritului trebuie în vremurile din urmă, să se ridice la nivel de supremaţie, pentru a putea uşor convoca împăraţii lumii pentru lupta de la Armaghedon, amintită în cartea Apocalipsa.

În perioada 8 – 13 octombrie 2010, am avut parte de o deplasare scurtă şi rapidă, în interes de serviciu, cumpărând un utilaj pentru Benchmade Knife Co. din Oregon City, Oregon, SUA de la compania italiană, Losma de lângă Milano. Am participat şi la Târgul European de Utilaje BIMU de la Milano. Ar fi multe de spus, dar mă rezum la concluzia unor discuţii avute cu lideri de companii şi vizitatori din Italia, Marea Britanie, Olanda, India, Taiwan.

Aduc în actualitate un citat din numărul 99 al ziarului Romania Times, din ianuarie 2003: „Citind presa şi ascultând ştirile, putem trage concluzia extinderii globalizării şi împlinirea Scripturilor. Globalizarea a pătruns şi pătrunde în politică, economie, finanţe şi chiar religie. Globalizarea nu mai e o opţiune ci este rezultatul unui proces social-economic. Partide politice se unesc sau dispar, bănci se unesc împreună sau dispar, companii mari şi mici, grupări religioase chiar, îşi unesc valorile şi planurile cu scopul supravieţuirii. Scopul globalizării este supravieţuirea. Pentru noi nu sunt o mirare acest proces de unificare. Cu cât eşti mai mare, în lume, supravieţuieşti mai mult. Suntem conştienţi că se pregăteşte globalizarea economică a lumii, pentru a fi uşor formarea guvernului mondial din zilele din urmă”.

În prezentarea semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele sfârşitului, spre ziua şi ceasul pe care nu-L ştie nimeni ci numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului), din limită de spaţiu, mă opresc în sumar la ESTICI.

Precipitarea evenimentelor din ultimele luni m-au determinat să revin pentru câteva ediţii la prezentarea acelor evenimente care sunt ancorate în categoria de semne ale vremurilor din urmă. Pentru detalii la articole anterioare vizitaţi romaniantimes.com – semne ale vremurilor ori mergeţi pe google şi căutaţi simplu „semne ale vremurilor”.

Evanghelistul Matei îl prezintă pe Domnul Isus într-o discuţie cu fariseii şi saducheii mustrându-i pe aceştia că nu deosebesc semnele vremurilor: Fariseii şi Saducheii s-au apropiat de Isus, şi, .. I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceţi: ”Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.” Şi dimineaţa, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât”. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi? (Matei 16:1-3).

Criza economică mondială a lovit fiecare pământean într-un mod direct sau indirect. Cei bogaţi şi cei săraci, cei tineri şi cei bătrâni, cei ce au locuri de muncă sau cei ce nu au locuri de muncă, pensionari şi angajaţi etc. etc. caută soluţii de ieşire din dificultăţile create. Este în obişnuinţa umană să se caute vinovaţii şi să plătească. S-a ajuns într-o situaţia atât de gravă că oricât ai pedepsi vinovaţii situaţia nu se rezolvă peste noapte. Unii din vinovaţii sunt la închisoare, alţii îşi aşteaptă sentinţa, alţii plătesc tot ce au agonisit o viaţă, dar lumea suferă într-un mod nemaiîntâlnit la aceste proporţii în istoria lumii.