"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Unul din cele mai discutate semne ale vremurilor din urmă este referitor la identificatorul pe bază de frecvenţa radio (RFID = Radio Frequency Identificator Device), cipul, ca instrument ce va fi folosit de icoana fiarei pentru identificarea celor ce se vor închina fiarei. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care a avut-o cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte pentru ca oamenii să aibă posibilitatea ca în acele vremuri să poată comercializa produsele necesare. Fiarei care se ridica din pământ i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om.

Trăim vremuri foarte tulburi. Frământările din Ucraina, Siria, Sudan, Nigeria și alte locuri nu se potolesc, ci dimpotrivă se accentuează. În această ediție vă îndrept atenția, însă, spre alte trei aspecte: Oficiali americani declară deschis că nu mai au nevoie de Dumnezeu și Curtea Supremă trebuie să decidă pentru ei. Poliomielita face ravagii fără precedent în istorie. Și totuși mai este speranță atât timp cât Biserica lui Christos este pe pământ.AMERICA A FOST PUSĂ ÎN SITUAȚIA PENIBILĂ DE A-ȘI PIERDE DREPTUL LA RUGĂCIUNE ÎN PUBLIC

Libertatea religioasă este unul dintre drepturile pe care americanii o prețuim cel mai mult, pentru că a stat la motivul populării acestui teritoriu, a stat la baza formării acestei țări, și este legal garantată prin Primul Amendament al Constituției.

Luni, 5 mai 2014, Curtea Supremă de Justiție al SUA a decis la limită de 5-4, că americanii pot în continuare să se roage la începerea ședințelor legislative. Doamne, unde am ajuns?

Am scris în edițiile precedente, ale acestei rubrici, că sunt cel puțin șapte perioade ale istoriei când în mod cu totul special Domnul Dumnezeu, s-a revelat, s-a apropiat în mod miraculos de om și a dat binecuvântări, în locul ales de El să se arate.


Este ușor de înțeles că Bisericii lui Christos ocupă una din cele șapte perioade. Începând cu ediția prezentă ne vom ocupa de această perioadă, și vreau să accentuez cele două binecuvântări care le vom urmări pe toată perioada studiului acestui subiect. Ele trebuie să confirme locul autentic unde este Biserica lui Christos. Este extrem de important să înțelegem aceste două binecuvântări și să le vedem experimentate, acum, în vremurile din urmă, în Biserică. Fac remarca scriind Biserica lui Christos, cu ”B” mare fără să mă refer la absolut nici o denominație religioasă.

Nu ştiu cum se întâmplă, că în aceiaşi perioadă a anului 2013, am fost confruntaţi cu aceleaşi atenţionări false despre implantarea obligatorie a cipului apocaliptic. În America tot mai mult circulă că paralel cu implementarea programului de asigurare medicală Obamacare, cipul apocaliptic va fi introdus obligatoriu. Revista virtuală World Net Daily, în 4 februarie 2014, a publicat un articol bazat pe declaraţia Dr. Elaine M. Ramesh (avocat de patentare la Franklin Pierce Law Center):Deşi implantarea microcipului ar putea fi introdusă ca o procedură voluntară, în timp, va exista o presiune pentru o implantare obligatorie. Un sistem naţional de identificare prin implantări cu microcipuri ar putea fi realizată în două etape. Mai întâi, implantarea de microcipuri la voluntari va demonstra avantajele mari ale comunicării RFID. După o familiarizare cu procedura şi o cunoaştere a beneficiilor sale, implantarea ar fi obligatorie”.

Continuăm scoaterea în evidență a șapte perioade din istoria lumii când, în mod cu totul special Domnul Dumnezeu, s-a revelat, s-a apropiat în mod miraculos de om și a dat binecuvântări, în locul ales de El să se arate. Aceste perioade se extind până în zilele noastre și vor fi și în zilele din urmă.


Am descris prima perioadă pe care o numesc perioada Chivotului purtat de preoți, unde se manifesta Prezența Divină
și ziua şi noaptea. Oriunde Chivotul Legământului, dacă era în locul destinat și slujit după regulile stabilite aducea binecuvântări. Atunci, când Chivotul nu era slujit după reguli, aducea pedeapsa, și cei ce știau aceasta se fereau să fie în preajma Chivotului.


http://rogca.org/a25-Illinois-Romanian-American-Community-se-alatura-miscari-pt-eradicarea-coruptiei-din-Romania.aspx


Printr-o scrisoare trimisa pe data de 13 ianuarie, 2014, "Illinois Romanian-American Community" s-a alaturat "demersului adresat oficialilor americani de a sprijini eradicarea coruptiei din Romania".

Demersul in discutie a fost pornit pe data de 8 ianuarie, cand un grup de romani-americani i-au adresat o scrisoare Secretarului de Stat american John Kerry solicitandu-i sa sprijine eradicarea coruptiei din Romania.

De câteva ediții ale publicației Romanian Times vă supun atenția la semne ale vremurilor din urmă,legate de Muntele Templului, care, de fapt, a avut o importanță istorico-religioasă de la aducerea Chivotului Legământului, pe acest munte. Una din preocupările studiului prezent este să urmărim cum s-a prezentat Domnul Dumnezeu omenirii, până acum și cum înțelegem, din Scripturi, că se va revela pământenilor, în vremurile din urmă. De la facerea Chivotului Mărturiei, Domnul Dumnezeu s-a revelat în mod cu totul special în anume loc, sau locuri. Am vorbit despre Chivot și vreau să mai accentuez câteva adevăruri.

Binecuvântările Chivotului Legământului erau pe de o parte garanția israeliților că Dumnezeu este prezent acolo, că rugăciunile lor sunt ascultate și că sunt pe o cale bună; și în același timp binecuvântările Chivotului Legământului era garanția că străinii, acolo, se pot apropia de Dumnezeu, dar, numai după rânduielile date de El. La trecerea Iordanului, Domnul Dumnezeu numește Chivotul Legământului ca fiind ”chivotul legământului Domnului”; ”chivotul legământului Domnului întregului pământ” și ” chivotul mărturiei” (Iosua 3,4).

În ediția din Iunie 2013, a prezentei rubrici, am scris că, în Sfânta Scriptură există perioade în care prezența lui Dumnezeu este revelată în mod cu totul special și aduce binecuvântări deosebite în acel loc. Studiind Scriptura, am constatat ceva foarte specific în istoria lumii în perioadele existenței Templului. De la început precizez că scriu despre Templul lui Dumnezeu nu ca și formă, ci ca o semnificație. Templu ca formă este un edificiu. Templu ca și semnificație este locul întâlnirii cu Dumnezeu, locul părtășiei, locul laudelor, locul ascultării rugăciunilor, locul revelației, locul confirmării, locul unde Domnul Dumnezeu vorbește în mod specific.

Sunt șapte perioade când pământenii și în particular Israelul au experimentat și vor experimenta într-un mod cu totul special binecuvântările lui Dumnezeu. In fiecare din aceste perioade trebuie să admitem conecția Templului. Templul lui Dumnezeu a fost și este simbolul prezenței lui Dumnezeu.

În vizita făcută în Israel în iunie 2013 am avut ocazia să vizitez pentru vreo 4 ore Institutul Templului. Este în cartierul evreiesc al oraşului vechi şi aici se vorbeşte foarte deschis despre al Treilea Templu. La intrarea în Institut am făcut poze în faţa Menorei cu şapte braţe, 200 lbs de aur masiv, protejată într-o cupolă transparentă special destinată acestui scop. Acest obiect este unul din obiectele pregătite pentru a fi instalate în noul Templu. Menora este aşezată cu braţele spre Zidul Plângerii.


Ghidul ne spunea că nu există bariere legale de reconstruire a Templului. Impedimentul este de ordin politic. Unul din rolurile Institutului este de a promova tot mai mulţi politicieni care să susţină procesul de reconstruire. Institutul pledează tot mai mult pe dispariţia Cupolei Stâncii şi construirea pe acel loc al Templului.