"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

(continuare din numarul trecut)

Având un impact deosebit la cititori, revin cu noutăți la articolul din numărul precedent intitulat, ”Stingerea Pământului”

Pământul a fost blestemat din pricina omului, când a păcătuit, şi se vede că se îndreaptă spre limitele de existenţă. Pământul suspină, suferă şi nu mai poate da resursele necesare existenţei. Pământul strigă pentru o nouă viaţă. Se constată relevanța profeției lui Isaia cu împlinire în vremurile din urmă când omul se va uita spre pământ şi va fi lipsit de nădejde: „În ziua aceea, va fi .... un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare; uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric şi strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui.” (Isaia 5:30).”

 

Organizația internațională Global Footprint Network a dat publicității vestea că populația globului a consumat până la 13 august 2015 resursele pe care planeta le poate produce fără a compromite procesul de dezvoltare durabilă, omenirea începând să trăiască "pe datorie".

S-a luat în calcul raportul dintre cererea omenirii în materie de resurse și capacitatea planetei de a oferi aceste resurse. Global Footprint Network consideră că intrarea omenirii ”pe datorie” este în primul rând rezultatul creșterii concentrației de bioxid de carbon în atmosferă, care a determinat schimbări climaterice majore și reducerea resurselor necesare existenței.
La nivel mondial, Canada, statele din Peninsula Scandinavă, Rusia, Țările Baltice, Australia, cea mai mare parte a Americii de Sud și unele state din Africa, țări din Europa (printre care România și Bulgaria) sunt catalogate fiind drept "creditori", capacitatea lor de a răspunde la solicitările populației din aceste zone fiind cu 150% mai mare decât cererea populației.
Pe de altă parte SUA, China si mai multe state europene, sunt catalogate fiind "debitori", capacitatea lor de a răspunde la solicitările populației din aceste zone fiind cu 150% mai mică decât cererea populației.

Așa cum am mai scris la această rubrică, American Meteorological Society, a dat publicității un raport care arăta anul 2014 fiind cel mai călduros an de când se fac înregistrări meteorologice pe pământ și asta datorită gazelor cu efect de seră producând schimbări climaterice majore. Suntem în august 2015 și se prognostichează că anul 2015 să devină cel mai călduros an, depășind temperaturile anului 2014.

Joi, 13 august 2015, Public Library of Science a publicat un articol șocant estimând că în China, în medie, pe zi, mor 4000 de oameni datorită fumului excesiv din atmosferă. Richard Muller, director al Berkley Earth a declarat următoarele: ”Când am fost în Beijing, nivelul de pericol era peste limitele accesibile: fiecare oră de stat afară expus la aerul din oraș îmi reducea viața cu 20 minute. Este la fel cum fiecare bărbat, femeie și copil fumează 1,5 țigări pe oră”.

Într-adevăr Pământul se stinge. Așa cum spun și oamenii de știință, vina stingerii Pământului sunt pământenii, care de la creație au avut misiunea principală să-l îngrijească ca să producă cele necesare existenței. Pământul se stinge pentru că de la căderea în păcat al omului, pământul este supus legii entropiei. Pământul se stinge cu o viteză mai mare în secolul XXI, pentru că ceea ce a generat începutul stingerii, păcatul, a ajuns la un nivel strigător la cer.


SEMINȚIILE LUI ISRAEL

În pecetluirea a celor 12 seminţii ale lui Israel prezentată de bătrânul Ioan apostolul, în Apocalipsa 7, Levi va primi ce i se va cuveni ca fiind una din cele 12 seminții ale lui Israel. La sosirea în Canaan, din Egipt, ”Seminţia lui Levi a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moştenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moştenirea lui, cum îi spusese El. (Iosua 13:14) Levi a avut PREOȚIA DOMNULUI, ca moștenire. În vremurile ce le trăim știm că Biserica lui Christos are ca moştenire PREOŢIA DOMNULUI și nu Levi, și de aceea în noul Canaan, Levi este inclus în cele douăsprezece seminții și va primi o moștenire similară. Ceva interesant este, însă că, seminţia Dan este scoasă afară și înlocuită cu o jumătate a seminţiei lui Iosif, seminţie, care conform profeţiei lui Ezechiel trebuie să primească două părţi (Ezechiel 47:13-23). Ce s-a întâmplat cu Dan? Iată mai jos o incursiune în istoria seminţiei Dan.

Israel (Iacov), fiul lui Isaac, fiul lui Avraam îl binecuvântează: Dan va fi un şarpe pe drum, O năpârcă pe cărare, Muşcând călcâiele calului, Făcând să cadă călăreţul pe spate. (Gen 49:17).

Pe vremea judecătorilor găsim daniţii cucerind cetatea Lais, distrugând totul şi rezidind cetatea căreia i-a dat numele Dan în care au înălţat chipuri cioplite. (Judecători 18)

Prin anii 930 BC împăratul Ieroboam a făcut doi viţei de aur, şi a zis poporului: „Destul v-aţi suit la Ierusalim; Israele! Iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.” A aşezat unul din aceşti viţei la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viţei până la Dan. (1 Împărați 12: 28-30). Împăratul Iosia (630 BC) a dărâmat altarul de la Betel, şi înălţimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască; a ars înălţimea şi a prefăcut-o în ţărână, şi a ars idolul Astarteei. (2 Împăraţi 23:15). Nu este specificată dărâmarea altarului de la Dan.

Daniţii fiind în partea de nord a Israelului în timpul captivităţii asiriene, au fost mutaţi în zona Caucazului, de unde au migrat pe fluviul Dunării înspre nord vestul Europei.

Sunt documente care atestă că seminția Dan, era poreclită ”navigatorii” încă de pe vremea judecătorilor migrând pe pământul de azi al Irlandei, sub numele de Tuatha De Danann. În anul 1901, recensământul Irlandei arată că 99,6 la sută din irlandezi erau descendenți evrei, considerați de cei mai mulți cercetători ca fiind descendenți a seminției Dan. La ora actuală sunt relativ, puțini evrei declarați, în Irlanda, dar obiceiurile lor, sunt moștenite.

Seminţia aceasta care a dus pe Israel în idolatrie, care a fost o pricină de păcătuire pentru Israel, a continuat o viaţă departe de legea lui Dumnezeu, și în țări ca Irlanda. Această seminție este scoasă afară din semințiile lui Israel, seminții care, într-un viitor apropiat se vor bucura din nou de Canaanul pământesc, țara unde va curge din nou lapte și miere. De ce oare? Ce au făcut daniții?

Miercuri, 22 mai 2015 cetățenii irlandezi, prima națiune din lume, au decis prin referendum, cu o largă majoritate, să recunoască pentru persoanele LGBT dreptul de a se căsători.

După irlandezi a urmat SUA unde Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, 26 iunie 2015 că egalitatea în drepturi între heterosexuali și persoane de același sex trebuie recunoscute în toate statele Americii.

Marți, 21 iulie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, într-un proces intentat Italiei, că statul este obligat să acorde o recunoaștere cuplurilor formate din persoane de același sex. Imediat a apărut o inițiativă legislativă privind recunoașterea parteneriatului civil (Pl-x nr. 340/2015), care, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială și se află acum pe Ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților Uniunii Europene (care este decizională în acest caz), urmând a fi discutată și votată în noua sesiune parlamentară din toamna anului 2015.

Sunt vești neplăcute, când națiunile lumii, redefinesc și răspândesc concepte greșite și clar definite de Creator. Citind Scriptura nerespectarea decretelor Creatorului au dat naștere la ștergerea națiunilor de pe fața pământului, pedepsirea crunt a popoarelor.

Deși sunt vremuri cumplite, care ne așteaptă, mai sunt și unele știri pozitive. Astfel, vineri 3 iulie 2015, Consiliul Drepturilor Omului al ONU a adoptat (29 la 14) rezoluția privind ”protejarea familiei”. Între cele 29 țări se pot enumera: China, India, Cuba, Congo, Etiopia, Nigeria, Indonezia, Venezuela, Vietnamul, Rusia, și altele. Între cele 14, cu regrete trebuie să notăm: țările membre din Uniunea Europeană, Japonia, SUA, Marea Britanie, Corea de Sud, Africa de Sud. La nivel global se estimează că reprezentanții a 4,5 miliarde de oameni au votat în favoarea protejării familiei și reprezentanții a 1 miliard de oameni au votat împotrivă. Așa cum știm musulmanii sunt foarte categorici și împotriva căsătoriilor de același sex ei fiind în grupul celor 29 de țari.


Sunt țări care se ridică și merg împotriva curentului care aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Astfel, pe data de 20 iunie 2015 Parlamentul Austriei a adoptat o moțiune de respingere a căsătoriilor homosexuale, moțiune respinsă cu 110 la 26.

Ce-i de făcut: Pentru noi ca Biserică să veghem la o relaţie mai apropiată cu Mirele pentru că ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe şi pe vremea lui Lot se întâmplă și astăzi. Pentru cei dinafara Bisericii, ca străjeri avem misiunea clară în Ezechiel capitolele 3 şi 33: Vă spunem din tot sufletul şi nu vrem să fim vinovaţi că nu v-am spus. Nu staţi nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, a fost adeverită de Biserica Lui. Pe cei ce nu aveţi o relaţie de părtăşie cu Domnul şi Mântuitorul Isus Christos opriţi-vă din calea voastră ca să vă mântuiţi sufletele.

 


INVADAREA VIEȚII PRIVATE


Un alt aspect al vremurilor ce le trăim este invadarea, deocamdată, subtilă a vieți private. Foarte pe scurt vin cu câteva realități legate de noua versiune, Windows 10, și circularea banilor lichizi.


Este extrem de important să știm că Windows 10 instalat dă posibilitatea accesării din afară la datele personale. Microsoft a declarat că totul e la dispoziția lor, și dacă agențiile guvernamentale le va cere, vor da acces la colectarea datelor personale ale utilizatorilor. Pentru început, dacă vrei să instalezi Windows 10, documentează-te ce opțiuni trebuie să le alegi ca și ”Disabled”. Vezi dacă într-adevăr computerul ce-l folosești suportă Windows 10. Dacă-l instalezi și nu-ți place pregătește-te de până la peste 24 de ore ca să fie scos afară din computer.


Am mai scris la această rubrică despre restrângerea tot mai acută în folosirea banilor lichizi. Astfel, în Franța, este ilegal a face tranzacții cash peste o mie de euro, în Spania limita este 2.500, în Italia este 1.000.Aceiași restricție este în Belgia, Bulgaria, Grecia, Mexic, Rusia, Uruguay. În SUA nu este, deocamdată o restricție de folosirea banilor cash, dar la depozitarea în bancă a sumei mai mari de 10.000 dolari cash, instituția financiară este obligată să anunțe U.S. Treasury.

Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt ne-a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:36).