"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului). În această ediție continuăm înțelegerea evenimentelor din anii 2016 și primele trei luni ale anului 2017, prin prismă escatologică, cu privire la Muntele Templului.

Pentru a înțelege mai ușor semnificația vremurilor ce le trăim, referitoare la Muntele Templului readuc în actualitate spicuiri din acest loc cu o istorie unică.

 

Muntele Templului, Muntele Moria sau Muntele Sionului are semnificaţii istorice pentru evrei de la Avram şi până în vremurile din urmă. Dumnezeu i-a zis lui Avraam: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” (Geneza 22:2); Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1).


Printre regulile obligatorii date de Dumnezeu lui Israel era una cu privire la numărătoarea poporului: „Când vei socoti pe copiii lui Israel şi le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani, pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nici o urgie, cu prilejul acestei numărători. (Exodul 30:12). Împăratul David spre sfârșitul domniei, din motive demne de studiat, a făcut numărătoarea poporului, dar nu conform regulii prescrise de lege. Rezultatul a fost că David a trebuit să aleagă una dintre trei nenorociri: şapte ani de foamete, trei luni să fugă dinaintea vrăjmaşilor sau trei zile de ciumă în ţară. David a ales ciuma că zicea el: „... mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!” (2 Samuel 24:14). Când ciuma s-a apropiat de Ierusalim, David şi-a recunoscut păcatul, călcării legii, şi a înălţat un altar Domnului în aria lui Aravna sau Ornan, pentru a opri urgia ciumei. Atunci şi acolo David a cumpărat acel teren cu şase sute de sicli de aur (1 Cronici 21:25). David a zis atunci: Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu, şi aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel. (1 Cronici 22:1). Solomon a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul.(2 Cronici 3:1). Primul Templu a fost distrus de babilonieni.


Pe vremea împăratului Cir, al doilea Templu şi-a început construcţia prin refacerea altarului pe locul stabilit de David: Iosua, fiul lui Ioţadac, cu fraţii săi preoţii şi Zorobabel, fiul lui Şealtiel, cu fraţii săi, s-au sculat şi au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris în Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Au aşezat din nou altarul pe temeliile lui... (Ezra 3:2,3). Al doilea Templul a fost distrus de romani în anul 70 AD


Pe aceleași temelii, pe Muntele Templului, evreii sunt pregătiți să construiască cel de-al Treilea Templu. Deși s-a încercat mult separarea Muntelui Templului de istoria Israelului, primul ministrul Israelian, Benjamin Netanyahu, nu a accepta și nu acceptă împărțirea Ierusalimului făcând declarații de genul ”Ierusalimul nu a fost împărțit și nu se va împărți niciodată”.


Vizitând Israelul, în 2013, am constatat că de la nord la sud si de la est la vest evreii de astăzi păstrează cu sânge ce au și încearcă să mai acapareze ceva din ce au pierdut. Un exemplu tipic în acest sens este lupta continuă pentru Muntele Templului, cel mai sfânt loc pentru evrei și în același timp considerat cel de-al treilea loc pentru arabi - un loc sfânt atacat și distrus de musulmani pentru a discredita drepturile evreilor la locul sfânt și demoraliza poporul iudeu.


Muntele Templului din Ierusalim este moștenirea evreilor. Pe străzile Ierusalimului și pe Muntele Templului s-au plimbat împărați evrei și profeți cu mult înainte de secolul al 7-lea, când un bărbat pe nume Mohamed, întemeietorul islamului, a avut o viziune pretinzându-se ultimul profet ales al lui Allah.


Muntele Templului este așezat la 740 metri deasupra nivelului mării, se întinde pe o suprafață de 150 mii metri pătrați (37 acri).
Pe Muntele Templului la ora actuală se găsesc trei clădiri: Cupola Stâncii, Moscheea Al-Aksa și Muzeul Musulman.


În zona Muntelui Templului este Institutul Templului, și în timpul vizitei făcute în iunie 2013, ghidul ne-a spus că atunci, când vom auzi vești despre guvernul israelian că acceptă oficial și acționează în favoarea construirii Templului, vremea va fi foarte aproape de a se începe construirea Celui de-al Treilea Templu, indiferent de stadiul acțiunilor în favoarea păcii dintre palestinieni și israelieni.


2016-2017: ATACURI LA ISTORIA MUNTELUI TEMPLULUI


Comitetul executiv al UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), vineri 15 aprilie 2016, întrunit la Paris a adoptat o rezoluție de protecție musulmană a regiunii Muntelui Templului și anume moscheea Al-Aqsa, Domul Stâncii, iar Zidul Plângerii l-a numit un loc musulman sub numele Al-Buraq Plaza. Nici o referire la numele real al locului ca fiind Muntele Templului.


Documentul a stârnit reacții puternice mondiale și a provocat furia Israelului, Benjamin Netanyahu a declarat ”că decizia luată de Națiunile Unite este absurdă”, care "ignoră legătura istorică unică dintre iudaism şi Muntele Templului".


Președintele Franței și președintele palestinian
Abbas, duminică 15 ianuarie 2017 au organizat o conferință cu reprezentanți din peste 70 de țări prin care se încerca să se impună șapte ani de pace ale Israelului cu țările arabe, prin luarea de măsuri concrete pentru a pune în aplicare dreptul internațional și rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite (ONU), printre care rezoluția din 15 aprilie 2016. Foarte important de menționat, conferința de la Paris a fost planificată cu 5 zile înainte ca domnul Donald Trump să preia președinția SUA. Conferința a fost un eșec, o pierdere de timp și bani. Șapte ani de ”pace” cu Israelul nu au loc când vor oamenii. Președintele american ales Donald Trump înainte de conferință, a declarat: "Această conferință este printre ultimele convulsii ale lumii de ieri. Lumea de mâine va fi diferită - și este foarte aproape.“

ANUL 2017 - PROMIȚĂTOR PENTRU MUNTELE TEMPLULUI


Cu toate opozițiile UNESCO, pe vremea secretarului ONU, Ban Ki-moon (1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2016, la începutul lunii Februarie 2017, medii de informare prezentau declarația noului secretar al ONU (numit la 13 octombrie 2016) Antonio Guterres, referitor la Muntele Templului: "Este clar, cum e soarele bine distinct, că Templul, care a fost demolat de romani, a fost un Templu al evreilor."


Din perspectiva ONU, în anul 2017 se vor împlini 70 de ani de la rezoluția de formarea a statului evreiesc Israel, prin aprobarea Adunării Generale ONU din 29 noiembrie 1947.


Ierusalimul și, desigur, Muntele Templului, a fost eliberat în timpul războiului de Șase Zile din 1967. În zilele de 23 și 24 mai 2017 Ierusalimul va sărbători 50 de ani de la eliberare.


Breakingisraelnews.com, marți 14 martie 2017, a publicat următoarele: ”Apropiindu-se celebrarea Jubileului cetății Ierusalim, parlamentul israelian, pentru prima dată, în istorie, a propus crearea unui organism guvernamental axat pe consolidarea legăturii dintre statul evreu și cel mai sfânt loc al său: Muntele Templului”. Aceasta mutare a generat furie în rândul politicienilor palestinieni, care au sperat în eforturile recente ale ONU de a șterge această conexiune evreiască.


Ministrul Culturii Miri Regev și ministrul Ierusalimului Ze’ev Elkin a propus o nouă fundație pentru a promova conexiunea evreiască la Muntele Templului. Un buget anual $ 550,000 va fi adăugat la Western Wall Heritage Fund, pentru înființarea Temple Mount Heritage Foundation. Această fundație va fi responsabilă pentru "cercetare, informare și consultare" privind legătura evreiască cu Muntele.


Militantul partidului Likud, MK Yehuda Glick, care a pledat mult pentru posibilitatea rugăciunilor universale, pe Munte, a fost entuziast. "După îndelungate încercări, mă bucur că eforturile noastre au produs în cele din urmă roade. Acesta este un moment bun, și mulțumesc lui Dumnezeu că a sosit în sfârșit, deși, cu cincizeci de ani întârziere. Guvernul israelian a recunoscut că Muntele Templului este terenul nostru național".


Mișcarea vine în anul în care Israelul se pregătește a celebra Jubileul Ierusalimului, a 50-a aniversare a IDF cucerirea orașului în întregime în războiului din 1967, de șase zile. La o ședință de cabinet săptămâna trecută, ministrul culturii, Regev a prezentat logo-ul pentru această ocazie, explicând semnificația. "Ea spune povestea adevărată a Ierusalimului", a spus ea. "Cifra ”5” din 50 este o harpă, care amintește de David, regele lui Israel, care a fondat Ierusalimul drept capitala noastră veșnică în urmă cu 3.000 de ani. Capul cifrei ”5” este un leu - Simbolul orașului modern al Ierusalimului" Logo-ul, care va cuprinde pe toate evenimentele oficiale jubiliare Ziua Ierusalim, are un steag israelian, în cifra ”0” care zboară deasupra zidurilor orașului vechi și Muntele Templului și este însoțită de sloganul: "50 de ani de la eliberarea Ierusalimului."


Emblema ”50” de culoarea aurie a fost prezentat de Regev la ședința cabinetului de duminică, 5 martie 2017, și a fost întâmpinată cu laude pe scară largă de colegii miniștri.

Regev a declarat cu insistență folosirea cuvântului "eliberare" și nu "reunificarea" în proiectarea acestui logo căutând să contracareze eforturile de a distorsiona legătura evreilor cu Ierusalimul. "Trebuie să fim capabili să spunem noi înșine că am eliberat Ierusalimul de generații de ocupație străină, în fața unei lumi care nu recunoaște acest adevăr".


Regev se referea la o serie de rezoluții ale UNESCO, ale anului trecut, care a încercat să șteargă orice legătură între iudaism și cele mai multe locuri sfinte evreiești, schimbându-le numele din ebraică în arabă, în timp ce acuza Israelul, în întregime, pentru conflictul din regiune.


Guvernul israelian, sub presiune externă, nu a permis evreilor să se roage pe Muntele Templului, deoarece la scurt timp după Războiul de Șase Zile,
Departamentul Iordanian, pentru fondurile islamice, cunoscut sub numele de "Waqf", a gestionat și gestionează zona moscheea Al-Aqsa și Domul Stâncii, și interzicând Evreilor să facă rugăciuni pe Muntele Templului.


Aceiași publicație, Breakingisraelnews.com, joi, 9 Martie 2017, a publicat declarațiile rabinului Brody: "După distrugerea primului Templu, a fost nevoie de 70 de ani pentru ca Israel să se trezească și să construiască cel de-al doilea Templu," a explicat rabinul. "După 14 mai Israelul, oficial, va merge în anul 70. Acesta este anul în care Israelul va trece prin schimbări mari. Este momentul să ne trezim la motivul real pentru care am fost aduși înapoi în țară".


Muntele Templului, centrul scoarței terestre, este un loc central mondial, din punct de vedere politic, religios şi militar. Ierusalimul numit şi cetatea lui David, a fost mărul de ceartă de-a lungul istoriei. Anul 2017 se estimează a fi un an crucial pentru vremurile ce le trăim.


Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:37).