"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Muntele Templului împroprietărit prin cumpărare pe porţiuni; formarea unui Guvern Economic Mondial care trebuie neapărat trebuie să cuprindă ţări din Răsărit; nenorocirea financiară care ne atacă programele de pensionare şi înmulţeşte numărul oamenilor care nu au ce mânca sunt temele acestei ediţii din capitolul SEMNE ale vremurilor. SEMNEle vremurilor din urmă sunt  telegrame ale Mirelui către Mireasă, ale Domnului Isus către Biserica Sa, şi în cele mai multe cazuri sun percepute de mădularele Trupului, care aşteaptă Întregirea, Răpirea şi întâlnirea pe nori cu Christos Domnul, Mântuitorul şi Răscumpărătorul. Din cele cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel - Erezii - Muntele Templului - Nenorociri - Esticii (Împăraţii Răsăritului), în această ediţie găsiţi informaţii proaspete legate de Muntele Templului, Nenorociri şi Estici. Aşa cum DEX defineşte Nenorocirea este o întâmplare care  are efecte dezastruoase, care produce durere, suferinţă mare. 


SINAGOGĂ PE MUNTELE TEMPLULUI

După războiul de Şase Zile din 1967, israelienii au înfiinţat o librărie pe rămăşiţele sinagogii Ohel Yitzak, din zona Muntelui Templului, sinagogă distrusă în timpul ocupaţiei iordaniene.

Laurie Moskowitz Hirsch, fiica unui filantropist evreu, a cumpărat de la o familie de musulmani, un teren în zona sinagogii Ohel Yitzak. În urma unor săpături secrete, pe proprietatea cumpărată a fost găsite trepte care duceau direct în Sfânta Sfintelor Celui de-al Doilea Templu.

Curtea sinagogii a fost cumpărată de o familie de evrei veniţi din Ungaria.

Librăria Sinagogii a găzduit ani de zile studenţii Torei, neîntrerupt 24 de ore din zi.

Fiind teren reîmproprietărit de evrei prin cumpărare s-a putut reconstrui sinagoga Ohel Yitzak.

The Jerusalem Post a publicat ştirea că Duminică, 12 Octombrie 2008, un grup de rabini, politicieni, filantropişti şi activişti de dreapta s-au adunat în zona musulmană a Ierusalimului Vechi şi au sărbătorit redeschiderea Sinagogii Ohel Yitzik la 100 metri de Muntele Templului. „Suntem aici astăzi să marcăm evenimentul întoarcerii evreilor la Casa de Rugăciune” a spus rabinul Shmuel Rabbinovitz.

Muntele Templului este muntele jertfelor. Este muntele Moria, unde Avraam evreul, a adus pe Isaac jertfă (Genesa 22). Este locul cumpărat de David pentru Templu cu 600 sicli de aur (1 Cronici 21:25).

Solomon a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan, Iebusitul.(2 Cronici 3:1) Pe vremea împăratului Cir, al doilea Templu şi-a început construcţia prin refacerea altarului pe locul stabilit de David (Ezra 3:2,3). Muntele Templului este locul unde astăzi este 'faimosul' Dom al Stâncii şi moscheea Al-Aqsa. Pe locul unde odinioară Isus şi-a învăţat ucenicii, Domul Stâncii are o inscripţie  în "sanctuarul" său pe care scrie că "Alah nu are nici un fiu".

Citind Apocalipsa pentru vremurile din urmă vedem clar că menţionează existenţa Templului din Ierusalim. NENOROCIRILE NE ATACĂ PENSIILE

      
Una din deosebirile dintre Marea Depresiune şi Nenorocirea de azi este în domeniul pensiilor. În anul 1930 zece oameni alimentau financiar, prin taxe, un pensionar. Nu voi lua în considerare puterea de cumpărare a dolarului din 1930 încoace, nici cu cât au crescut beneficiile pensionarilor, pentru că aş ieşi din contextul ideii.

În anul 2000, conform datelor prezentate de World Bank, proporţia pensionarilor la lucrători era de 17 la sută, sau aproape 6 oameni plăteau taxe din venit pentru 1 pensionar. În 2005 proporţia era de 19 la sută adică 5 muncitori la un pensionar. Se estima ca în 2009 proporţia să fie de 3 muncitori la un pensionar. Nenorocirea financiară americană a determinat pierderea în anul 2008 a peste 2 miliarde dolari din planul de pensii ale americanilor. După nenorocirea financiară din Septembrie 2008, Bill Gates a declarat că ne apropiem de o creştere a unemploymentului spre 9 la sută. Asta ar însemna că deja în 2008 am ajunge la proporţia de 2.5 muncitori la un pensionar.           

Ne apropiem de o perioadă că nu vom putea avea pensii pentru că vor fi mai mulţi pensionari decât oameni care să plătească taxe ca să menţină sursa financiară de pensionare.

Pe de altă parte Scriptura ne spune  că în vremurile din urmă pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, (Luca 21:25). NENOROCIRILE ADÂNCESC FOAMETEA

      
Nenorocirea financiară americană a creat criză financiară în Australia, Africa, Asia, Europa de Est, America de la Sud la Nord afectând pe cei ce au bani cât mai ales pe cei ce nu aveau bani, pe cei ce nu aveau ce mânca.
      

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), înfiinţată la 16 octombrie 1945 începând cu anul 1980, a declarat ziua de 16 Octombrie ca fiind Ziua Mondială a Alimentaţiei, zi în care se adună date, se fac statistici, se publică informaţii legate de alimentaţia lumii şi solidaritatea necesară în lupta împotriva foametei, malnutriţiei şi sărăciei.
       

Deşi peste 40 la sută din suprafaţa pământului este folosită pentru agricultură, mai mult de 923 milioane de oameni sunt înfometaţi şi bolnavi datorită subnutriţiei, conform datelor furnizate de directorul FAO, General Jacques Diouf, la întâlnirea internaţională de la Roma din 16 octombrie 2008, întâlnire care a avut tema: „Securitatea alimentară mondială: provocările schimbărilor climatice şi ale bioenergiei”.        

Pentru anul 2008 au fost promise 22 miliarde dolari în direcţia promovării securităţii globale alimentare, dar în primele 9 luni s-au materializat numai 10 la sută, şi acestea în cazuri de urgenţe. Prima doamnă a Egiptului Suzanne Mubarak a declarat la întâlnirea de la Roma: “Aşa cum pentru salvarea financiară americană s-au găsit 700 miliarde dolari, aşa trebuie găsite soluţii şi pentru salvarea alimentaţiei globale”.

Am ajuns vremuri când nu mai resurse de ajutor nici cei are le aveau altădată, iar pământul nu mai poate oferi recoltele care le aşteaptă cei aproape 7 miliarde de pământeni.

La ieşirea din Templu printre întrebările ucenicilor a fost şi aceasta: „...care va fi semnul venirii Tale...?” Citind cu atenţie răspunsul, găsim în declaraţia Domnului Isus următoarele: „ pe alocuri, vor fi .... foamete şi ciumi”. (Matei 24.1-7)  


GUVERNUL ECONOMIC MONDIAL trebuie să includă ESTICI

Miercuri 15 octombrie 2008, la reuniunea celor 27 state ale Uniunii Europene de la Bruxell preşedintele francez Nicolas Sarkozy a cerut ca în cadrul Consiliului European de toamnă să se aprobe convocarea summitului de reformarea sistemului financiar global:  ".. am propus un summit internaţional până la sfârşitul acestui an, de preferinţă la New York, acolo unde a început totul. Doresc ca, asupra acestui subiect, noi, europenii, sa fim deplin uniţi". Franţa doreşte ca reforma sistemului financiar mondial să se bazeze pe un guvern mondial deschis ţărilor emergente, o supraveghere globală ale agenţilor financiari şi un sistem de cooperare monetară între marile puteri.        

Consilierul economic a preşedintelui francez, Francois Perol, a detaliat că un guvern economic mondial trebuie extins de la G8 (Marea Britanie, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Statele Unite şi Rusia) la China şi India precum şi alte ţări de influenţă.
       

Ducerea la îndeplinire a celor trei obiective va costa pentru început vreo 3 mii de miliarde dolari, de vreo patru ori mai mult ca planul Paulson.
       
Sâmbătă, 18 octombrie 2008, la Camp David, preşedinţii Bush (SUA), Sarkozy (Franţa) şi Barroso (Uniunea Europeană) au hotărât pregătirea summitului de urgenţă a economiei globale pe la sfârşitul lunii noiembrie, la care un rol principal îl va avea noul preşedinte american ce va fi ales în 4 noiembrie. Sarcozy printre altele a propus instituirea unui mecanism de monitorizare centrală a primilor 30 giganţi financiari ai lumii. El a mai spus „Criza financiară a devenit mondială şi cere o soluţie mondială”.  Preşedintele Jose Manuel Barroso a declarat: „Avem nevoie urgentă de o nouă ordine financiară globală”

Duminică 19 octombrie 2008, în declaraţia unuia din cei mai respectaţi republicani din America, fostul secretar de stat, Generalul în rezervă, Colin L. Powel, anunţându-şi votul şi ataşamentul faţă de Sen. Barack Obama a spus printre altele că „Obama este omul care va electrifica lumea... va da o altă direcţie Americii şi lumii întregi”. 

Luând ca referinţă, poziţia Israelului pe harta lumii, în partea de est putem spune că se conturează tot mai mult unitatea Împăraţilor Răsăritului, cu adânci semnificaţii escatologice. Apostolul Ioan prezintă în Apocalipsa începând din capitolul 15 cele din urmă şapte urgii ce vor fi vărsate pe pământ continuând în capitolul 16, după urgia a şasea, cu un amănunt: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).

Pentru împlinirea unor proorocii escatologice există faze care, Dumnezeu îngăduie să fie pregătite din timp. Una din ele, care se părea de nerealizat în urmă cu 2-3 ani de zile este influenţa tot mai puternică a  Împăraţilor Răsăritului, în lumea întreagă, ajungându-se astăzi la concluzia că un guvern mondial are nevoie de estici. Sunt semne evidente. Te provoc să le studiem împreună şi dacă vrei să vii cu părerea ta trimite-m un email.

Ce vă zic vouă zic tuturor: Vegheaţi! (Marcu 13:37).