"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Semne ale vremurilor sunt evenimente unice ale zilelor noastre cu corespondență scripturală care ne direcționează spre realitatea vremurilor din urmă.
Prezentarea unor Semne ale vremurilor din urmă necesită revelarea unui scop bine precis, atenționarea venirii vremurilor din urmă și ca să fie autentice, consider că, trebuie să treacă cel puțin cinci teste:

(1) Focalizarea atenției trebuie să fie în Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură este cartea autorizată să definească Vremurile din Urmă și Semne care ne direcționează spre aceste vremuri. (voi reveni la această idee în această ediție).
    
(2) Evitarea dogmatismului vremurilor sau soroacelor. Este mare diferență între vremuri sau soroace și semne.  Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește SOROC ca fiind termenul fixat pentru săvârșirea unei acțiuni. În ce privește escatologia, adică doctrina (învățătura) care se preocupă de sfârșitul întregii istorii a lumii, spre care sunt îndreptate toate acțiunile răscumpărătoare ale lui Dumnezeu în istorie, cea mai mare greșeală este fixarea unei date exacte, fixarea soroacelor sau vremurilor (an, lună, zi). Despre Venirea Lui, însăși Domnul Isus a spus: Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24:36, Marcu 13:32).
    
Evanghelistul Matei, însă, l-a prezentat pe Domnul Isus într-o discuție cu fariseii și saducheii mustrându-i pe aceștia că nu deosebesc semnele vremurilor: Fariseii și Saducheii s-au apropiat de Isus, și, .. I-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceți: ,Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu.’ Și dimineața, ziceți: ,Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu-posomorât.’ Fățarnicilor, fața cerului știți s-o deosebiți, și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? (Matei 16:1-3).
      
Liderii vremii învățaseră să citească și să memoreze Cuvintele lui Dumnezeu, dar nu puteau interpreta evenimentele lumii în lumina Cuvântului. Ei și mulți alții de atunci și de azi nu pricep că istoria în sine este istoria Lui (History is His Story).  
  
(3) Scoaterea în evidență doar a unor Semne ale vremurilor pentru că, noi oamenii limitați nu putem pretinde că știm toate Semnele vremurilor;
    
(4) Prezentarea unor semne ale vremurilor din urmă trebuie să aducă mângâiere și speranță pentru Biserică și nu groază; Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și întâi vor învia cei morți în Christos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. (1 Tesaloniceni 4:14-18).
    
(5) Oportunitatea cunoașterii Domnului Dumnezeu și special a siguranței cunoașterii de către Christos Domnul, a relației personale, reciproce cu El. Se vorbește mult despre cunoașterea Domnului Dumnezeu, despre cunoașterea Dumnezeului Scripturilor și e foarte bine. La întâlnirea personală, față în față cu Domnul Isus vor fi două categorii de persoane: cunoscute de Domnul Isus și necunoscute de Domnul Isus.
     
Sunt cel puțin două criterii care ne pot ajuta să ne dăm seama când un anumit eveniment se califică cu adevărat ca și un semn al vremurilor. Primul criteriu este că acțiunea catalogată ca și semn trebuie să aibă particularități unice în istorie. Al doilea criteriu este că acțiunea catalogată ca și semn trebuie să treacă înafara gândirii proprii, să fie autentică și să aibă corespondență scripturală concretă cu versete clare fără a fi nevoie de interpretări.

Revin în prezenta ediție la un prim test al calificării unui eveniment ca și un Semn al Vremurilor din urmă: Focalizarea atenției trebuie să fie în Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură este cartea autorizată să definească Vremurile din Urmă și Semne care ne direcționează spre aceste vremuri. Liderii lumii de azi, recunosc evenimente prezentate de Domnul Isus ca semne ale vremurilor, care trebuie să se întâmple, dar ei, liderii lumii, își asumă responsabilitatea soluției.

În 2022 sub tema „Working Together, Restoring Trust” a avut loc întâlnirea anuală a organizației Forumul Economic Mondial (FEM), la Davos, Elveția, în perioada 22-26 mai cu peste 2500 de participanți dintre care au luat cuvântul miliardari, milionari, conducători de guverne, experți mondiali.   

Fondatorul FEM Klaus Schwab a folosit mesaje din Scriptură, fără a spune de unde a citat acele mesaje și a lansat planuri care consideră că pot fie realizate de om, nerecunoscând că sunt lucruri îngăduite de Domnul Dumnezeu pentru a-și duce El la îndeplinire planurile din vremurile din urmă. Astfel, miercuri, 18 mai 2022, înaintea de a începe întâlnirea anuală a forumului, Schwab a spus: ”Foamete, inundații, ciumă, secetă, molima, războaie și vești de războaie. Acestea sunt problemele cheie cu care se confruntă lumea de astăzi, iar Forumul Economic Mondial este locul pentru a găsi răspunsurile oferite de elitele globaliste selecte, la aceste frământări globale”. La începutul forumului a declarat că noi, FEM, suntem singurul grup care va putem rezolva problemele lumii. Decizia viitorului este în mâinile noastre. Spuma financiară, la Davos, a atenționat că rezolvarea planurilor de viitor costă bani, și cere guvernele să motiveze națiunile să nu reziste la această tranziție dureroasă, cu prețurile ridicate la orice produse de la combustibil la bunuri de larg consum, pentru că se promite că vor avea un final mai bun. Să fie motivați oamenii că în curând: „Nu vor deține nimic și vor fi fericiți”.

Klaus Schwab a citat cuvintele Scripturii, fără să aibă curajul să spună de unde a plagiat declarația. Realitatea este că omenirea se confruntă cu aceste semne ale vremurilor din urmă și noi trebuie să ieșim să le recunoaștem, vestind și soluția Scripturii la aceste vremuri: va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; …Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile (2 Tim. 4:3-5).

Lumea fără Dumnezeu a luat foarte în serios indicațiile FEM și în 20 august 2023, mai multe publicații au transmis Obiectivele orașelor numite C40 din raportul „Viitorul consumului urban într-o lume de 1,5°C” (The future of urban consumption in a 1.5°C). Slaynews.com relatează că s-a ajuns de la 40 la aproape 100 de orașe, din întreaga lume care au promis că vor îndeplini obiectivele FEM până în anul 2030. Aceste orașe compun C40 Cities Climate Leadership Group. Pentru a îndeplini „ținta”, orașele C40 s-au angajat că rezidenții lor vor respecta următoarea listă de reguli obligatorii, până în 2030: „0 kg [de] consum de carne” / „0 kg [de] consum de lactate” / „3 articole vestimentare noi de persoană pe an” / „0 vehicule private” deținute / „1 zbor dus-întors pe distanță scurtă (mai puțin de 1500 km) la fiecare 3 ani de persoană”
14 orașe americane sunt membre declarate a grupului C40 (în ordinea alfabetică): Austin, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, Orașul New York, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Francisco, Washington DC., Seattle.

Raportul „Viitorul consumului urban într-o lume de 1,5°C”, este în acțiune. Astfel în anul 2023, în paralel cu obiectivele C40 pentru 2030, primarul orașului New York, Eric Adams, a anunțat că orașul va stabili plafon pentru cantitatea de carne și lactate servită de instituțiile orașului, cum ar fi școli și închisori. Regatul Unit a interzis vânzarea de vehicule noi pe gaz după 2030, iar Franța a interzis zborurile pe distanțe scurte „pentru a reduce emisiile de carbon”.

Distopismul climatic nu se termină aici. Dr. Matthew Liao, „bioetician” de la FEM, a propus ideea ca oamenii de știință să modifice genetic oamenii pentru a fi alergici la carne, după cum a raportat Slaynews.com Liao a discutat, de asemenea, despre micșorarea dimensiunii fizice a oamenilor prin tratamente cu hormoni, astfel încât aceștia să consume mai puține resurse.

Sfânta Scriptură are putere și oriunde este folosită, cuvintele ei pătrund. Durerea este că în cele mai multe locuri este scos textul din context și devine pretext. Noi care citim, studiem și vedem Scriptura împlinindu-se trebuie să spunem că Domnul Isus a anunțat evenimentele menționate mai sus ca semne ale vremurilor din urmă cu specificarea vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. (Matei 24:6). Aceste evenimente nu vor putea fi oprite de FEM sau alte organizații.

”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !”   v-o spun și acum pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:37).

Mai multe detalii la subiect: https://romaniantimes.com/2022/semne/