"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele din urmă, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).

SEMINȚIILE LUI ISRAEL

Bătrânul Ioan în Apocalipsa înregistrează de trei ori, în vremurile din urmă prezenţa în Israel a unui număr de 144,000 cu specificaţie clară ca fiind parte din douăsprezece seminţii ale lui Israel: Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7.4); Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1); Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.( Apocalipsa 14:3)

Sunt câteva amănunte în înşiruirea specifică a lui Ioan: între seminţii apare seminţiile lui Manase şi Efraim, seminţia Dan nu este pomenită, iar seminţia lui Levi apare ca o seminţie obişnuită şi nu ca preoţime.

Seminţia lui Iosif, deci, conform profeţiei lui Ezechiel trebuie să primească două părţi: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif va avea două părţi. (Ezechiel 47:13-23).

            Iată ce spune Scriptura despre Seminţiile lui Israel în vremurile din urmă, profeţii care-şi aşteaptă îmlpinirea:

Munţi ai lui Israel, ...veţi da crengi, şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel... Cetăţile vor fi locuite, şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile. Voi înmulţi pe oamenii şi vitele, care vor creşte şi se vor înmulţi: voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte, şi vă voi face mai mult bine decât odinioară; şi veţi şti că Eu sunt Domnul... poporul Meu Israel... vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră... Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi ...Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului... Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea, şi de faptele voastre, care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre.... Şi neamurile, care vor mai rămâne în jurul vostru, vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi face.”.... „Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel.... Vor locui iarăşi în ţara, pe care am dat-o robului Meu Iacov, şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. ... Şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul, care sfinţeşte pe Israel, când Locaşul Meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.” (Ezechiel 36 -37). A scos pe copii lui Israel din toate ţările (Ier. 16:14-15) adu-Mi fii şi fiicele de la marginile pământului (Isaia 43:5-7)

„Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel.... de la mare până la Haţar-Enon, şi la miază noapte de el hotarul Damascului, Ţafonului, şi hotarul Hamatului. ... În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad ... Iordanul... Hotarul de miază zi..., va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, şi până la Marea cea mare. Hotarul de apus va fi marea cea mare, până la locul unde apucă spre Hamat ... (Ezechiel 47:13-23)

... Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit ...El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului... (Isaia 11:11-16) vor uni cu casa lui Iacov. (Isaia 14:1) ..cu toţii laolaltă.. să împodobească locul sfântului Meu locaş, (Isaia 60:8-16) voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.” (Ieremia 16:14-15) se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miază noapte şi din toate ţările în care îi risipisem! ,Şi vor locui în ţara lor.’ (Ieremia 23: 7,8) şi-i voi aduce înapoi în ţara aceasta (Ieremia 24:6) îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni.” (Ieremia 30:3) ...îi aduc înapoi din ţara de la miazănoapte, îi adun de la marginile pământului (Ieremia 31:8) ...voi ridica din nou cortul lui David (Fapte 15:16-17).

Exilul celor 10 seminţii a început prin 722 BC cu nesupunerea sub asirieni, a urmat apoi fuga de babilonieni (607 BC), perşi (457), Alexandru cel Mare (331 BC). Astfel că seminţia MANASE a trecut prin Asiria (zona Irakului de azi), Afganistan, Himalaia, Mongolia, China ajungând în cea mai mare parte în partea de nord-est şi est a Indiei. Se estimează între 1 şi 2 milioane de evrei din seminţia Manase în regiunea de nord-est şi est a Indiei. Deşi au preluat obiceiuri chinezeşti, ei se consideră urmaşi ai lui Israel.

Domnul Aaron Klein de la biroul din Ierusalim a declarat special pentru 2005 WorldNet Daily.com, în 26 septembrie 2005 următoarele: „Tribunalul rabinic, Beit Din, s-a deplasat în India la începutul lunii septembrie 2005, pentru a investiga şi verifica peste 9000 de evrei care și-au declarat apartenența seminţiei Manase”.

Folosind tehnologia pe bază de ADN mii de persoane au fost testate şi astfel autorităţile israliene au fost convinse că una din cele 10 seminţii „pierdute” au fost găsite în partea de nord-est a Indiei la graniţa cu China. În protocolul de recunoaştere a seminţiilor este printre altele şi obligaţia de convertire la ortodoxismului iudaic. Din 3000 de persoane care au depus cerere de convertire la ortodoxismul iudaic, în luna septembrie 2005, numai 1800 au fost acceptate, 1200 fiind respinse.  

Între anii 2005 și 2007 au sosit acasă sute de evrei dovediți și acceptați ca fiind parte din seminția Manase. Ultimul val al acelei perioade a fost la începutul lunii septembrie 2007, când au sosit la Ierusalim 230 evrei din seminţia Manase  şi s-au dus în grup la să viziteze Ierusalimul vechi, Zidul Plângerii unde au recitat psalmi şi rugăciuni.

            Domnul Michael Freund conducător al organizaţiei de sponsorare, Shavei Israel, a declarat: ”Cred din toată inima că întoarcerea acasă a seminţiei Manase este un miracol istoric imens şi cu semnificaţii biblice. Aşa cum profeţii ne-au spus cu mult timp în urmă, seminţiile ale lui Israel se vor întoarce acasă din exil, şi aşa trebuie să se întâmple”.

Legile din Israel au înnăsprit cerințele de depistare a semințiilor. Cu toate acestea în anul 2013 a început un nou val de repatriere.

            La data de 6 ianuarie 2013, CBN news a fost pe aeroportul Ben Gurion din TeleAviv fiind martor la sosirea unui grup de 50 de membri ai seminției Manase adăugându-se la cei peste 2000 membri existenți deja în Israel. ”Mă simt ca și cum am ajuns acasă” a spus unul din membrii grupului. Alt membru al grupului a declarat: ”Mă simt copleșită și în același timp exaltată de bucurie. E ceva inexplicabil pentru inima mea. Plâng de bucurie. Emoțional nu mă regăsesc. Fără cuvinte”. Un număr de 300 de membri ai Manase sunt așteptați să sosească în ianuarie 2013. O decizie recentă a guvernului israelian permite ca un număr de 7,000 de membri ai seminției Manase să devină în curând rezidenți ai țării Israel.

            Domnul Michael Freund conducător al organizaţiei de sponsorare, Shavei Israel, a declarat pentru CBN News: ”Cele zece seminții au fost pierdute pentru multe secole, dar identitatea lor a rămas”. Freund a lucrat ani de zile pentru a se falicita întoarcerea legală a semințiilor. ”Aceștia sunt urmașii lui Israel care se întorc din Răsărit”, a mai spus el pentru CBN News.

De 2000 de ani Ţara Promisă nu a avut un aşa număr de evrei, comunitatea evreiască din Israel devenind cea mai vibrantă din lume.

            Israel își așteaptă fiii împrăștiați să se întoarcă acasă.

            Până la începutul anului 2013, sunt depistate 3 seminții: Iuda, Levi și Manase. În registrele de stare civilă israeliene se găsesc 300 mii de leviți gata să preia preoția în cel de-al Treilea Templu.

Într-adevăr seminția Levi se pregătește să îmbrace hainele preoțești. Dar se pune o întrebare: Se vor sacrifica animale, în viitor, în cel de-al treilea Templu?

            Am scris în detaliu despre întoarcerea seminției lui Manase din partea de nord-est a Indiei și din Burma. Încă sunt mii de descendenți evrei în India, Astfel în partea de sud a Indiei s-a găsit seminția Zabulon, care în mare parte s-au întors deja în Israel.  Găsirea seminției Dan, în Etiopia, ne determină la a privi atent ce se întâmplă, pentru că seminția Dan nu este în rândul semințiilor prezentate de Ioan în Apocalipsa 7.

Ioan în Apocalipsa înregistrează de trei ori, în vremurile din urmă prezenţa în Israel a unui număr de 144 mii cu specificaţie clară ca fiind parte din douăsprezece seminţii ale lui Israel: Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7:1-8).

În primul rând, cei 144 de mii vor fi pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu să nu fie loviți de nici o urgie care va veni pe pământ atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.

Al doilea amănunt este că, Ioan scrie clar că cei 144 de mii sunt câte 12 mii din 12 seminții ale lui Israel. Asta nu poate fi altfel interpretată decât așa cum este scris.

Al treilea amănunt este că în înşiruirea specifică a lui Ioan: între seminţii apare seminţia lui Manase şi Efraim, seminţia Dan nu este pomenită, iar seminţia lui Levi apare ca o seminţie obişnuită şi nu ca preoţime. Seminţia lui Iosif, deci, conform profeţiei lui Ezechiel trebuie să primească două părţi: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif va avea două părţi. (Ezechiel 47:13-23).

Al patrulea amănunt este că cei 144 mii vor apare pe Muntele Sionului împreună cu Mielul și vor cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie. Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1); Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.( Apocalipsa 14:3)

Al cincilea amănunt este țara lui Israel va deveni din nou țara unde curge lapte și miere. Anul trecut am vizitat Israelul. E de necrezut că acest ținut a fost o dată măcar ca pe vremea lui Saul și Ionatan, când a intrat poporul într-o pădure, unde se găsea miere pe fața pământului, poporul a văzut mierea curgând. (1 Samuel 14:25-26). Scriptura ne spune că țara lui Israel va deveni din nou, cea mai frumoasă țară de pe fața pământului.  „Munţi ai lui Israel, ...veţi da crengi, şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel... Cetăţile vor fi locuite, şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile. Voi înmulţi pe oamenii şi vitele, care vor creşte şi se vor înmulţi: voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte, şi vă voi face mai mult bine decât odinioară; şi veţi şti că Eu sunt Domnul... poporul Meu Israel... vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră... Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi ...Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului... Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea, şi de faptele voastre, care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre.... Şi neamurile, care vor mai rămâne în jurul vostru, vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi face.”....  

Al șaselea amănunt este că Israel va ajunge să stăpânească teritoriile promise de Dumnezeu. „Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel.... de la mare până la Haţar-Enon, şi la miază noapte de el hotarul Damascului, Ţafonului, şi hotarul Hamatului. ... În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad ... Iordanul... Hotarul de miază zi..., va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, şi până la Marea cea mare. Hotarul de apus va fi marea cea mare, până la locul unde apucă spre Hamat ... (Ezechiel 47:13-23)

Al șaptelea amănunt este că cei ce se întorc în Israel sunt descendenți din 12 seminții. Omenește, deși guvernul statului Israel investește în depistarea semințiilor este un proces de lungă durată, dar este vremea când Domnul îi adună de la marginile pământului (Ieremia 31:8)  

            Am scris în detaliu despre descendenții din seminția lui Manase venită în Israel, până în anul 2013, din partea de nord-est a Indiei și din Burma. Încă sunt mii de descendenți evrei în India. Astfel în partea de sud a Indiei s-a găsit descendenți din seminția lui Zabulon, care în mare parte s-au întors deja în Israel. S-au depistat, în Israel descendenți din seminția lui Iuda și seminția lui Levi, deja în Israel. Găsirea unor grupuri care pretind că sunt descendenți din seminția lui Dan, în Etiopia, ne determină la a privi atent ce se întâmplă, pentru că seminția Dan nu este în rândul semințiilor prezentate de Ioan în Apocalipsa 7. Vor veni aceștia acasă ca seminția lui Dan?

            Revista Shavei Israel, marți 19 august 2014, a prezentat un raport în care printre altele se ocupă de întoarcerea evreilor acasă. Shavei Israel este o organizație fondată de Michael Freund. Michael Freund, un idealist American, care s-a întors cu familia sa în Israel în anul 1995, s-a implicat în politică, în cabinetul primului ministru Benjamin Netanyahu, s-a angajat în lumea afacerilor, dar pentru ultimii zece ani și-a concentrat energiile pe un singur scop: întoarcerea sufletelor pierdute ale evreilor în Israel, la poporul evreu. ”Mulți oameni călătoresc prin lume să vadă locuri splendide, peisaje uluitoare”, spune Freund, ”dar eu umblu să-mi găsesc evreii”. Freund în ultimii zece ani a călătorit în mai mult de 15 țări.
            În raport, Michael, spune că Israel este responsabil pentru întoarcerea evreilor acasă și specifică: întreaga seminție a lui Manase din India; gruparea Anousim (ori Marranos, ori evreii crypto) din Spania, Portugalia, sudul Italiei, America de Sud, evreii din gruparea Subbotnik din Rusia și fosta Uniune Sovietică; chinezii evrei din Kaifeng, China; ”Evreii Ascunși” din Polonia din era holocaustului; și mulți alți evrei răspândiți peste tot în lume. Războiul din Ucraina, din 2014,  a determinat ca mulți evrei să meargă în Israel, chiar dacă și Israel e în război, unii dintre tinerii evrei ajunși acasă fiind gata a se alătura armatei Israelului. Antisemitismul revenit în Europa și în lume îi motivează pe evrei să se întoarcă acasă.

În 1948 populația Israelului număra numai 806 mii. La cea de-a 66-a aniversare, în anul 2014, populația Israelului a ajuns de zece ori mai mare, 8 milioane180 mii.

 Nu există țară, în lume, care să se asemene cu Israel în ce privește întoarcerea acasă a cetățenilor. Pentru evrei fenomenul de întoarcere acasă este numit ”Aliyah” care, literalmente, înseamnă mutarea acasă, în Israel. Israelul are Legea întoarcerii acasă, care oferă cetățenie israeliană și beneficii speciale evreilor din toată lumea.

 Revista Newsmax.com la începutul lunii ianuarie 2015 a publicat un raport interesant despre întoarcerea evreilor acasă. Un număr record de imigranți evrei din America de Nord au sosit în Israel în 2014, Agenția Evreiască pentru Israel și Ministerul de Absorbție al Imigranților raportând cel mai mare număr de repatrieri din ultimii 10 ani.

Peste 3.700 de evrei din SUA și Canada, precum și 525 din Marea Britanie, s-au mutat în Israel în anul 2014 atingând o creștere de 7 la sută a celor plecați din America de Nord și o creștere de 32 la sută per total.

Pentru prima dată în istorie, Franța deține locul de frunte a repatrierilor evreilor de cetățenie franceză. Astfel, în anul 2014 s-a înregistrat un număr record de evrei (peste 7 mii) din Franța care s-au repatriat, de ouă ori mai mulți ca în anul 2013. 

"2014 a fost un an record Aliyah. În acest an s-a văzut, de asemenea, o schimbare istorică: pentru prima dată în istoria lui Israel, numărul de imigranți care au venit în Israel din lumea liberă este mai mare decât cea a imigranților din țările unde evreii sunt în primejdie, a declarat Natan Sharansky, președinte al Executivului Agenției Evreiești. Deși o duc bine unde sunt, deși Israelul este în continuu război, evreii din lume se întorc acasă. Desigur, marea majoritate nu cred rațiunea ultimă a întoarcerii, pregătirea pământului Israel pentru vremurile din urmă 

"Atractivitatea spre Israel este ca un loc de apartenență, și totodată este rezultatul eforturilor comune de a promova procesul Aliyah și întărirea conexiunilor dintre evrei din întreaga lume și Statul Israel", a spus Sharansky. 

Ministrul israelian de Absorbție, Sofa Landver a spus: "Sunt încântat să văd roadele multor eforturi de a încuraja Aliyah, dar mai avem de lucru cu toate părțile relevante pentru a promova recoltarea de exilați,. o viziune care a însoțit poporul Israel de la crearea statului și preconizăm ca și în anul 2015 să depășim cifrele din 2014"

Ucraina a fost a doua țară, după Franța cu peste 5840 imigranți care au fugit de "războiul civil rus și colapsul economic ucrainean". Din toate țările fostei Uniuni Sovietice, în Israel, au venit aproape 50 la sută mai mulți evrei în 2014 față de 2013. Din Europa de vest procentul de imigrare a fost de 88 la sută.

Este foarte important de remarcat că jumătate din evreii repatriați, în 2014, au fost sub vârsta de 35 de ani, între care vreo 5300 de copii și 8200 între vârste de 18 și 34 ani. Marea majoritate a adulților  imigranți sunt specialiști în domeniul tehnologie moderne, umanism. științe sociale, științe exacte, doctori, artiști, sportivi.

Desigur că guvernul Israelului nu facilitează întoarcerea evreilor acasă pentru ca să împlinească profețiile Scripturii, dar constatăm foarte ușor că Domnul Dumnezeu, care orchestrează mersul istoriei, face posibilă sub ochii noștri împlinirea multor profeții pentru vremurile din urmă. Din punctul de vederea al numărului necesar sunt suficienți evrei din care se pot selecta 144 de mii. Din punctul de vedere al Domnului, El știe dacă sunt cei 144 de mii vrednici de a fi selectați.

            Se fac eforturi costisitoare de depistare a semințiilor, dar pentru Domnul Dumnezeu, nu e nevoie de nici o procedură pe bază de ADN, în vederea alegerii și pecetluirii a câte 12 mii din cele 12 seminții. 

În pecetluirea a celor 12 seminţii ale lui Israel prezentată de bătrânul Ioan apostolul, în Apocalipsa 7, Levi va primi ce i se va cuveni ca fiind una din cele 12 seminții ale lui Israel. La sosirea în Canaan, din Egipt, ”Seminţia lui Levi a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moştenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moştenirea lui, cum îi spusese El. (Iosua 13:14) Levi a avut PREOȚIA DOMNULUI, ca moștenire. În vremurile ce le trăim știm că Biserica lui Christos are ca moştenire PREOŢIA DOMNULUI și nu Levi, și de aceea în noul Canaan, Levi este inclus în cele douăsprezece seminții și va primi o moștenire similară. Ceva interesant este, însă că, seminţia Dan este scoasă afară și înlocuită cu o jumătate a seminţiei lui Iosif, seminţie, care conform profeţiei lui Ezechiel trebuie să primească două părţi (Ezechiel 47:13-23). Ce s-a întâmplat cu Dan? Iată mai jos o incursiune în istoria seminţiei Dan.

Israel (Iacov), fiul lui Isaac, fiul lui Avraam îl binecuvântează: Dan va fi un şarpe pe drum, O năpârcă pe cărare, Muşcând călcâiele calului, Făcând să cadă călăreţul pe spate. (Gen 49:17).

Pe vremea judecătorilor găsim daniţii cucerind cetatea Lais, distrugând totul şi rezidind cetatea căreia i-a dat numele Dan în care au înălţat chipuri cioplite. (Judecători 18)

Prin anii 930 BC împăratul Ieroboam a făcut doi viţei de aur, şi a zis poporului: „Destul v-aţi suit la Ierusalim; Israele! Iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului.” A aşezat unul din aceşti viţei la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viţei până la Dan. (1 Împărați 12: 28-30). Împăratul Iosia (630 BC) a dărâmat  altarul de la Betel, şi înălţimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască; a ars înălţimea şi a prefăcut-o în ţărână, şi a ars idolul Astarteei. (2 Împăraţi 23:15). Nu este specificată dărâmarea altarului de la Dan.

Daniţii fiind în partea de nord a Israelului în timpul captivităţii asiriene, au fost mutaţi în zona Caucazului, de unde au migrat pe fluviul Dunării înspre nord vestul Europei.

Sunt documente care atestă că seminția Dan, era poreclită ”navigatorii” încă de pe vremea judecătorilor migrând pe pământul de azi al Irlandei, sub numele de Tuatha De Danann. În anul 1901, recensământul Irlandei arată că 99,6 la sută din irlandezi erau descendenți evrei, considerați de cei mai mulți cercetători ca fiind descendenți a seminției Dan. La ora actuală sunt relativ, puțini evrei declarați, în Irlanda, dar obiceiurile lor, sunt moștenite.

Seminţia aceasta care a dus pe Israel în idolatrie, care a fost o pricină de păcătuire pentru Israel, a continuat o viaţă departe de legea lui Dumnezeu, și în țări ca Irlanda. Această seminție este scoasă afară din semințiile lui Israel, seminții care, într-un viitor apropiat se vor bucura din nou de Canaanul pământesc, țara unde va curge din nou lapte și miere. De ce oare? Ce au făcut daniții?

 Miercuri, 22 mai 2015 cetățenii irlandezi, prima națiune din lume, au decis prin referendum, cu o largă majoritate, să recunoască pentru persoanele LGBT dreptul de a se căsători.

După irlandezi a urmat SUA unde Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri, 26 iunie 2015 că egalitatea în drepturi între heterosexuali și persoane de același sex trebuie recunoscute în toate statele Americii.

Marți, 21 iulie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, într-un proces intentat Italiei, că statul este obligat să acorde o recunoaștere cuplurilor formate din persoane de același sex. Imediat a apărut o inițiativă legislativă privind recunoașterea parteneriatului civil (Pl-x nr. 340/2015), care, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială și se află acum pe Ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților Uniunii Europene (care este decizională în acest caz), urmând a fi discutată și votată în noua sesiune parlamentară din toamna anului 2015.

Sunt vești neplăcute, când națiunile lumii, redefinesc și răspândesc concepte greșite și clar definite de Creator. Citind Scriptura nerespectarea decretelor Creatorului au dat naștere la ștergerea națiunilor de pe fața pământului, pedepsirea crunt a popoarelor.

Lupta ”daniților” continuă, este o luptă împotriva rânduielii Creatorului care nu poate să nu fie pedepsită pentru că noi spunem ca și Ieremia (9:24): laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.

Domnul își adună Israelul acasă ca să ocupe țara promisă, pentru că așa a spus și așa se va întâmpla foarte curând.

Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:37).