"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Și anul acesta, 2013, un grup de evrei, în procesul de pregătire pentru al Treilea Templu, la sărbătoarea evreiască de Paște (Passover) a organizat un ritual de sacrificare. Astfel, joi 21 martie 2013, vizavi de Muntele Templului din Ierusalim sacrificarea rituală nu a fost doar o reconstituire istorică, dar, spun ei, a fost un exercițiu de pregătire a ceremonialelor din Templu.

Sacrificiul anual de Passover s-a practicat în ultimii ani fără prea mari probleme, desigur la o scară mică. Anul acesta organizatorii au fost neplăcut surprinși de un drept de veto al Serviciilor Veterinare din Israel, care au refuzat să autorizeze evenimentul. Organizatorii au dus problema în instanța de judecată, și au fost capabili de a obține rapid o decizie de autorizare a ritualului.


Printre organizatorii din acest an a fost Rabinul Yehuda Glick, care a declarat pentru Arutz Sheva că ritualul a fost realizat cu o acuratețe biblică deosebită. "Am luat capra, așa cum cere Tora, am avut un altar construit, o groapă de gătit construită în conformitate cu halacha [legea evreiasca]," a spus el. "Am sacrificat capra cu cântece iar preoții leviți au îmbrăcat haine preoțești, la fel ca la ceremonia sacrificiului de Paște."

 

 

Ritualul a fost foarte emoțional, a spus rabinul Glick: "Simbolismul de a sta vizavi de Muntele Templului și pregătirea pentru sacrificiu real de Passover - a fost, fără îndoială, un moment special", a spus el.

Luni 25 martie 2013, s-a încercat să se ducă miei și capre în Ierusalimul vechi, pe Muntele Templului, ca să fie sacrificați, dar au fost opriți de poliție, neavând autorizație aprobată.PROMOVARE MUSULMANĂ DE CONSTRUIREA CELUI DE-AL TREILEA TEMPLU

După cum a raportat The Jewish Press la 14 martie 2013, există un nou apel pentru ceva de neconceput anterior. Sunem Tezyapar, un producator TV musulman din Turcia, a cerut refacerea "Templului lui Solomon".


Ea motivează musulmanii în felul următor: ”Nu este o întindere largă de teren din jurul Moscheei Al-Aqsa și Domul Stâncii, dar terenul este destul de convenabil, pentru construirea Templului, care poate fi plasat doar lângă Qubbat Ca-Sakhrah, și în fața Masjid el-Aqsa"
Este o propunere foarte interesantă și ar fi ușor să fie respinsă ca ideie, de un musulman secular, simplist. Din păcate, faptul că Sinem este o femeie în lumea musulmană face ca idea să fie chiar mai puțin fezabilă. Cu toate acestea, acest lucru nu este pentru prima dată când această ideie a venit de pe buzele unui musulman. Potrivit unui articol din Daily Net Word, un lider influent musulman cu numele de Adnan Oktar în Turcia a făcut aceeași propunere, de a reconstrui Templul Evreiesc, numindu-l "Palatul lui Solomon."
Poporul evreu a tânjit după Templul lor pentru a fi reconstruit. Într-un articol despre reconstruirea Templului, scriitorul și editorul Mordechai Housman, descrie că primul obstacol ar fi de ordin politic, și al doilea din motive de siguranță. În cazul în care un lider musulman semnificativ ar declara că Templul lui Solomon ar trebui să fie reconstruit, apoi, dacă comunitatea musulmană ar fi de acord, cu siguranță poporul evreu ar sări de bucurie, creindu-se posibilitatea de a depăși orice obstacole ceremoniale ce se află în cale.

Dintr-un editorial scris de revista virtuală, khouse.org spicuim următoarele:


Daniel 9:27 spune: " El va face un legămînt trainic cu mulţi, timp de o săptămînă, dar la jumătatea săptămînii va face să înceteze jertfa şi darul de mîncare, şi pe aripa urîciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, pînă va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărît." "El" reprezintă venirea unui lider mondial, cunoscut sub numele de Antihrist. "O săptămână" este considerată ca fiind șapte ani pentru perioada Necazului.

În Matei 24:15-16, Isus ne spune: " De aceea, cînd veţi vedea ,urîciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,aşezată în locul sfînt` -cine citeşte să înţeleagă! -  atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi; " Această "urâciunea pustiirii" va fi așezată în Locul Preasfânt, care este bine cunoscut a fi Sfânta Sfintelor din Templul Evreiesc. Astfel, acest Templu trebuie să fie în picioare pentru ca "urâciunea pustiirii", să se arate.

Pavel scrie în 2 Tesaloniceni 2:3-4: "Nimeni sa nu va amageasca in vreun chip; caci nu va veni inainte ca sa fi venit lepadarea de credinta si de a se descoperi omul faradelegii, fiul pierzarii, potrivnicul care se inalta mai presus de tot ce se numeste "Dumnezeu" sau de ce este vrednic de inchinare. Asa ca se va aseza in Templul lui Dumnezeu, dandu-se drept Dumnezeu. " Aici, de asemenea, este o trimitere la Antihrist (omul păcatului), declarându-se el însuși dumnezeu în interiorul Templul lui Dumnezeu.

În Apocalipsa 11:1-2, Ioan ne spune: "Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prajini si mi s-a zis: "Scoala-te si masoara Templul lui Dumnezeu, altarul si pe cei ce se inchina in el. Dar curtea de afara a Templului las-o la o parte nemasurata; caci a fost data neamurilor, care vor calca in picioare sfanta cetate patruzeci si doua de luni. "

Patruzeci și două de luni este, de asemenea, echivalentă cu jumătate din șapte ani. Cu alte cuvinte, Templul care se referă Ioan este în picioare, nu numai în mijlocul Necazului, dar a fost în picioare pentru prima parte a întregului Necaz.

Există mai multe etape mari care cercetătorii profețiilor le așteaptă împlinirile. Una dintre acestea este construirea Celui de-al Treilea Templu evreiesc pentru că, într-adevăr aceasta pare a fi o condiție prealabilă pentru începutul perioadei Necazului. Dacă nu e o condiție necesară, cum zic unii, atunci acesta are nevoie cu siguranță de a fi în picioare către mijlocul Necazului. Având indicii că lumea musulmană ar putea fi de acord cu construirea acestuia, s-ar părea ca al Treilea Templu să se construiacă mai repede decât s-ar crede. >>

ISTORIA MUNTELUI TEMPLULUI


Ca să înţelegem importanţa politică şi escatologică a „centrului scoarţei terestre”, a locului care a fost făcut şi este măr de ceartă pentru întreaga lume, peticul de pământ din estul Ierusalimului, începând din acest număr al ziarului voi reveni în a face o incursiune în istorie legată de Ierusalim, Muntele Moria sau Muntele Templului și Templu.


2000 BC – Avram, Evreul, pleacă din Berşeba cale de trei zile la Muntele Moria la porunca lui Dumnezeu să-l aducă jertfă pe Isaac. (Genes 22, Evrei 11:8-19)


1400 BC - În marea luptă de la Gabaon, Ierusalimul era zidit, pentru că unul din împăraţii prinşi era împăratul Ierusalimului (Iosua 10:23, 15:63)


1000 BC - David cucereşte Ierusalimul şi cetatea Sionului devine cetatea lui David. (2 Samuel 5:1-15). În acea vreme se pare că Ierusalimul era în partea de sud-vest al muntelui Moria.


980 BC – David, din Ierusalim, ordonă să se facă numărătoarea poporului. Printre regulile obligatorii date de Dumnezeu, lui Israel era una cu privire la numărătoarea poporului: „Când vei socoti pe copiii lui Israel şi le vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani, pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviţi de nici o urgie, cu prilejul acestei numărători. (Ex. 30:12). David a făcut numărătoarea poporului, dar nu conform regulii prescrise de lege. Rezultatul a fost că David a trebuit să aleagă una dintre trei nenorociri: şapte ani de foamete, trei luni să fugă dinaintea vrăjmaşilor sau trei zile de ciumă în ţară. David a ales ciuma că zicea el: „... mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!” (2 Sam24:14). Când ciuma s-a apropiat de Ierusalim, David şi-a recunoscut păcatul şi a înălţat un altar Domnului în aria lui Aravna sau Ornan, care este muntele Moria. David a cumpărat Muntele Moria cu 600 sicli de aur (1 Cron 21:25). David ca răspuns la oprirea urgiei a zis:„Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu şi aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel.” (1 Cron 22:1). Va urma