"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Continuăm scoaterea în evidență a șapte perioade din istoria lumii când, în mod cu totul special Domnul Dumnezeu, s-a revelat, s-a apropiat în mod miraculos de om și a dat binecuvântări, în locul ales de El să se arate. Aceste perioade se extind până în zilele noastre și vor fi și în zilele din urmă.


Am descris prima perioadă pe care o numesc perioada Chivotului purtat de preoți, unde se manifesta Prezența Divină
și ziua şi noaptea. Oriunde Chivotul Legământului, dacă era în locul destinat și slujit după regulile stabilite aducea binecuvântări. Atunci, când Chivotul nu era slujit după reguli, aducea pedeapsa, și cei ce știau aceasta se fereau să fie în preajma Chivotului.

 

Scriitorul epistolei către Evrei ne reamintește rolul și locul Chivotului: Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un locaş pământesc de închinare.  În adevăr, s'a făcut un cort. În partea dinainte, numită ,,Locul Sfânt``, era sfeşnicul, masa şi pânile pentru punerea înaintea Domnului; după perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema ,,Locul prea sfânt``. El avea un altar de aur pentru tămâie, şi chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, şi tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, cari acopereau capacul ispăşirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamăruntul despre aceste lucruri. (Evrei 9:1-6)

CHIVOTUL ÎN PRIMUL TEMPLUL


A doua perioadă, descrisă, la această rubrică, este perioada Chivotului în Primul Templu. Ediția din Decembrie vă stă la dispoziție cu detalii.


Deși urmașii lui Solomon știau istoria Chivotului, știau binecuvântările și blestemele care pot veni în urma atitudinii față de Chivot, l-au ignorat aproape de tot. Aflăm din Scripturi, despre revenirea la binecuvântarea din Casa Domnului, unde era așezat Chivotul, doar pe vremea lui Ezechia și Iosia.


Împăratul Asiriei trimite lui Ezechia, împăratul lui Iuda, o scrisoare de batjocură la adresa Domnului Dumnezeu. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor şi a citit-o. Apoi s-a suit la Casa Domnului şi a întins-o înaintea Domnului, și s-a rugat Domnului (
2 Împărați 19:14). Domnul Dumnezeu îi răspunde lui Ezechia prin proorocul Isaia, fiul lui Amoț și Ierusalimul este scăpat. Nu după mult timp, Ezechia s-a îmbolnăvit și tot Isaia îi proorocește vindecare, iar ca semn al însănătoșirii lui,Domnul a dat cu zece trepte înapoi din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. (2 Împărați 20:11)


La vârsta de 26 de ani, în al optsprezecelea an al domniei, Iosia, împăratul lui Iuda, a poruncit repararea Casei Domnului. Împăratul Iosia a strâns la el pe toţi bătrânii lui Iuda şi ai Ierusalimului. Apoi s-a suit în Casa Domnului, cu toţi bărbaţii lui Iuda şi cu toţi locuitorii Ierusalimului, preoţii, prorocii şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului, pe care o găsiseră în Casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc şi a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul şi să păzească poruncile, învăţăturile şi legile Lui, din toată inima şi din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Şi tot poporul a intrat în legământ. (2 Împ. 23:1-3).


Înainte de Iosia, n'a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul, ca el, din toată inima, din tot sufletul şi din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise; şi chiar după el, n'a fost niciunul ca el. Totuşi Domnul nu S'a întors din iuţimea mâniei Lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să -L mânie. Şi Domnul a zis: ,,Voi lepăda şi pe Iuda dinaintea Mea, cum am lepădat pe Israel, şi voi lepăda cetatea aceasta a Ierusalimului, pe care o alesesem, şi casa despre care zisesem: ,Acolo va fi Numele Meu.``(2 Împărați 23:25-27.


Este foarte categoric blestemul căzut peste Ierusalim și în general peste poporul Israel. Israel și Iuda, pentru păcatele lor, totuși, nu au fost nimiciți ca și alte popoare ale lumii, ci împrăștiați pe toată fața pământului.


Ieremia proorocește cu privire la Chivot și spune: Când vă veţi înmulţi şi veţi creşte în ţară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului, şi nu-i va mai veni nimănui în gând, nu-şi vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simţi lipsa, şi nici nu vor mai face altul (Ieremia 3:16). Deși acest text este comentat de unii cu referire la zilele din urmă, este clar că, după așezarea în țara promisă, Israel nu a mai dat importanță Chivotului. Mai mult trebuie știu că acest obiect este unic, Israel nu va mai avea ocazia să facă un alt Chivot.

UNDE ESTE CHIVOTUL LEGĂMÂNTULUI?


Din Franța până în Africa de Sud, trecând prin Etiopia și desigur Israel, ajungând chiar în SUA sunt mai multe locuri unde s-au scris pagini întregi cu presupunerea locului unde este Chivotul Legământului.


Așa cum am relatat în ediția din decembrie 2013, Chivotul, în Primul Templu, a avut un loc special pregătit de Solomon. Preoții au așezat , în acel loc special, Chivotul, sub aripile Heruvimilor. Sunt multe teorii în ce privește locul unde ar fi posibil să se afle Chivotul. Aș vrea să scriu despre toate, dar nu e loc. Mă puteți căuta pentru detalii. Una din ele este numită teoria sionistă și voi scrie în continuare motivația acestei teorii, care susține că și acum Chivotul Legământului este în Muntele Templului, sub Cupola Stâncii.


În primul rând, în iulie 2013, când am fost la Institutul Templului, în Ierusalim, ghidul ne-a spus cu siguranță: Chivotul a fost găsit sub Cupola Stâncii, și va fi scos la iveală pentru a fi pus în al Treilea Templu.


În al doilea rând, despre Chivotul din Primul Templu, nu se știe nimic, cu vreo 25 de ani, înainte de cucerirea babiloniană, 586 î.Hr. Vă rog să urmăriți în versetele următoare, cine au fost ultimii ce au fost capturați de babilonieni: Căpetenia străjerilor a luat pe marele preot Seraia, pe Ţefania, al doilea preot, şi pe cei trei uşieri. Şi din cetate a luat pe un famen care avea supt porunca lui pe oamenii de război, şapte oameni din cei ce făceau parte din sfetnicii împăratului şi cari au fost găsiţi în cetate, apoi pe logofătul căpeteniei oştirii, care era însărcinat să scrie la oaste poporul din ţară, şi şasezeci de oameni din poporul ţării, cari se aflau în cetate. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a luat, şi i-a dus la împăratul Babilonului la Ribla. Împăratul Babilonului i-a lovit şi i-a omorât la Ribla în ţara Hamatului.( Ieremia 52:24-27). Ultimii preoți ai Templului știau unde este ascuns Chivotul, dar nu au avut șansa să transmită această veste mai departe.


În al treilea rând, Chivotul a fost cel mai sfânt obiect din lumea antică, și pe baza celor scrise în Scriptură putea să stea numai într-un loc anume destinat. Cred, că, la dispoziția lui Solomon, s-a construit un loc special, sub Sfânta Sfintelor, unde ultimii preoți ai Primului Templu au așezat Chivotul. Nu putea fi mutat de-acolo, decât numai, după rânduieli, ca să nu fie pedepsiți purtătorii Chivotului.


În al patrulea rând ideea că Chivotul este sub Muntele Templului e sprijinită de mai mulți arheologi israelieni, doi dintre ei fiind și rabini: Shlomo Goren și Yehuda Getz. Ei au săpat în secret, un tunel sub Muntele Templului, și au observat apă curgând printr-un perete. Au dat la o parte peretele și au descoperit o altă cameră, la subsol, sigilată. În acea cameră se crede că este Chivotul. Atunci când musulmanii au descoperit că se fac săpături sub Cupola Stâncii, au amenințat o revoltă generală, în ideea că israelienii vor să distrugă Cupola, și săpăturile au fost oprite. Intrarea în acel tunel este sigilat. Dacă voi mai avea ocazia să merg în Ierusalim, vreau să merg până la acel loc sigilat.


În al cincilea, și nu în ultimul rând, înainte de a finaliza acest articol, în 13 ianuarie 2104 am primit informația despre traducerea unui text evreiesc, care confirmă, printre altele că în interiorul Templului lui Solomon se află Chivotul Legământului: Un text recent tradus din ebraică numai ce a fost publicat oferind mărețe detalii despre comorile ascunse în Templul Regelui Solomon, incluzând Chivotul Legământului, o cutie, care, în Vechiul Testament este descrisă că conține Cele Zece Porunci. James Davila, un profesor de la Universitatea Sf. Andrei, a descris detaliile unui text transcris recent cunoscut ca și ”Tratatul Vaselor”. (vezi detalii in limba engleză:
A recently-translated Hebrew text is being reported as offering greater detail into the treasures found inside King Solomon's temple, including the Ark of the Covenant, a chest described in the Old Testament that contains the Ten Commandments. James Davila, a professor at the University of St. Andrews, has described the details of the recently-transcribed text, known as the "Treatise of the Vessels," or "Massekhet Kelim" in Hebrew, in the recently-released book Old Testament Pseudepigrapha More Noncanonical Scriptures Volume 1.Davila explains in the book that the Treatise of the Vessels tells how the treasures of King Solomon's temple were "concealed by a number of Levites and prophets" (CP World, By Katherine Weber , Christian Post Reporter, january 13, 2014)


Vom reveni la Chivot când vom aborda perioada Celui de-a Treilea Templu. (VA URMA)


Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI ! a spus Domnul Isus prin Marcu 13:37.