"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Am scris în edițiile precedente, ale acestei rubrici, că sunt cel puțin șapte perioade ale istoriei când în mod cu totul special Domnul Dumnezeu, s-a revelat, s-a apropiat în mod miraculos de om și a dat binecuvântări, în locul ales de El să se arate.


Este ușor de înțeles că Bisericii lui Christos ocupă una din cele șapte perioade. Începând cu ediția prezentă ne vom ocupa de această perioadă, și vreau să accentuez cele două binecuvântări care le vom urmări pe toată perioada studiului acestui subiect. Ele trebuie să confirme locul autentic unde este Biserica lui Christos. Este extrem de important să înțelegem aceste două binecuvântări și să le vedem experimentate, acum, în vremurile din urmă, în Biserică. Fac remarca scriind Biserica lui Christos, cu ”B” mare fără să mă refer la absolut nici o denominație religioasă.


Binecuvântarea că, Domnul Dumnezeul cerurilor, cel de necuprins și sfânt este prezent, ascultă rugăciunile și confirmă umblarea pe Calea cea bună cât și binecuvântarea garanției că străinii se pot apropia de Dumnezeu, după rânduielile date de El
au fost experimentate de-a lungul istoriei, de la Chivot încoace și vor fi experimentate până în veșnicie.


Am studiat perioada Chivotului purtat, de preoți, după rânduielile stabilite de Dumnezeu; am continuat cu perioada Chivotului slujit, de preoți, în Templul lui Solomon, slujire făcută din nou, după rânduielile date de Dumnezeu. Chivotul dispare de pe scena istoriei și în a treia perioadă, concentrarea prezenței lui Dumnezeu s-a îndreptat asupra însuși Fiului lui Dumnezeu, prezent în cel de-al doilea Templu.A PATRA PERIOADĂ A BINECUVÂNTĂRILOR


Mulți se întreabă: Cum a fost posibil că Domnul a intrat în cel de-al doilea Templu și nu l-a restaurat din punct de vedere spiritual? Domnul Isus a respectat Templul, a curățit Templul, a învățat în Templu și totuși de câteva ori a semnalat zidirea unui alt Templu prin moartea și învierea Sa. Din punctul de vedere al evreilor, Domnul nu s-a concentrat la al doilea Templu, pentru că ei ajunseseră să se focalizeze mai mult pe Templu decât pe Domnul Templului.


Din punctul de vedere a lui Dumnezeu, Domnul Isus, în primul rând a spus ca El este Unul mai mare decât Templul. (Matei 12:6). Așadar avea autoritatea să vorbească de la un nivel mai mare ca Templul.


Când a curățat Templul a zis: „Stricaţi templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.” Iudeii au zis: „Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?” Dar El le vorbea despre templul trupului Său. (Ioan 2:19-21) Aceste cuvinte au constituit una din acuzațiile ce au dus la răstignirea Lui. Când a fost judecat a fost învinuit de două grupuri de dușmani că a zis Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei zile.” (Matei 26:61; Matei 27:39-40). Au fost martorii de la scaunul de judecată a lui Irod și trecătorii care treceau pe lângă Domnul Isus, când era în agonia suferinței.


Prin moartea și învierea Sa, Domnul Isus, a instituit un alt Templu, care nu este făcut de mâini omenești și care este Templul Trupului Său, Biserica Lui. Învățătura despre Noul Templu este foarte importantă și întreg Noul Testament o tratează în toate cărțile. Pavel în Coloseni spune clar că Trupul Lui Christos este Biserica (Col 1:24). Lui Timotei îi scrie Pavel, tot, foarte direct, fără a fi nevoie de nici o interpretare: casa lui Dumnezeu, … este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului. (1 Tim 3:15)


Mai adânc, acest concept al Noului Templu se extinde la cei ce au Duhul lui Dumnezeu: Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? (1 Corinteni 3:16); Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? (1 Corinteni 6:19) … noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” (2 Corinteni 6:16); … voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. (Efeseni 2: 19-22)


Așa cum se poate vedea, a patra perioadă, a binecuvântărilor este semnalată în Templul viu al lui Christos, construit din pietre vii: voi, … pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Christos. (1 Petru 2:5). Purtătorii Duhului Sfânt sunt cei ce alcătuiesc Templul viu al lui Christos, Biserica Lui. Aceștia sunt cei care adunați împreună, prezența lor, determină prezența Domnului Dumnezeu. Acolo rugăciunile sunt ascultate, acolo se află calea iertării, a mântuirii, acolo străinul care nu are o relație cu Tatăl, poate găsi mijlocul de apropiere de El.


Aș vrea să vă redau rezultatul cercetării făcute de o persoană din afară, care a avut curiozitatea să cunoască ceva din relația omului cu divinitatea, în adunarea ”pietrelor vii”.MĂRTURII DE-AFARĂ PENTRU CEI DINĂUNTRU

<<<Tanya Luhrmann, profesor antropolog, de la Universitatea Stanford, USA a făcut o analiză amănunțită, timp de zece ani, a relației posibile între Dumnezeu și om, și le-a publicat în anul 2012 în diverse materiale accesibile, pe internet. Cercetătoarea a studiat posibilitatea reducerii decalajului dintre necredincioși și credincioși, pe care, spune ea a crescut atât de mult încât a devenit dificil pentru unii să-i respecte pe ceilalți.

 


Ea a explorat modul în care creștinii se antrenează pentru a conversa cu Dumnezeu, prin rugăciune. Luhrmann nu-și explică cum Dumnezeu a devenit real pentru oameni?


Știind că numai trăind printre ei, pentru câțiva ani, Luhrmann s-a cufundat în activitățile creștinilor: a sondat mai multe biserici și până la urmă a aderat la o biserică și a participat la serviciile de duminică, la întâlniri de rugăciune săptămânale, la prelegeri, la conferințe și retreat. A intervievat enoriași și a efectuat tot felul de experimente pentru a încerca să măsoare puterea rugăciunii și efectul ei asupra minții "Ceea ce am descoperit este că există un proces de învățare, în primul rând. Oamenii sunt capabili să învețe să aibă experiențe vii cu Dumnezeu", a spus Luhrmann . "Iar procesul de învățare schimbă modul de a gândi, modul în care îți folosești mintea. "


Creștinii autentici, spunea ea, caută o relație apropiată, personală cu Dumnezeu. Ei merg la plimbare cu Dumnezeu, se strâng cu Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu. El este un Dumnezeu al iubirii necondiționate și plin de bunătate, spune Luhrmann, și unii creștini practicanți cred că, ei pot recunoaște prezența lui Dumnezeu, și chiar vocea lui Dumnezeu.


Cele mai adânci rugăciuni sunt atunci când ei vorbesc cu Dumnezeu în mintea lor, nu recită Scriptura sau o rugăciune învățată, spune Luhrmann. " Ei nu sunt lunatici sau nebuni", spune Luhrmann, "Convingerile lor și experiențele lor de credință par destul de surprinzătoare pentru un spectator, dar de fapt eu cred că există dovezi clare că având acest tip de relație intimă cu Dumnezeu este foarte benefic."


Potrivit sondajelor Gallup , aproximativ 95 la sută dintre americani spun că ei cred în existența lui Dumnezeu sau o putere mai mare decât omul, undeva în Univers. Un sondaj al Fundației Pew, din 2008, a constatat ca două treimi din americani într-o oarecare măsură au fost de acord că îngerii și demonii sunt activi în lume, și numai aproape o cincime au declarat că primesc un răspuns direct la o rugăciune specifică cel puțin o dată pe săptămână.


Luhrmann a spus că în concluzia cercetării ea nu are intenția de a dovedi sau infirma existența lui Dumnezeu. " Eu nu judec dacă Dumnezeu există sau nu există, sau dacă Dumnezeu apare într-un anumit moment în care cineva se raportează la prezența lui Dumnezeu", a spus ea . "Dar am constatat că oamenii au auzit ceea ce au descris ca fiind vocea lui Dumnezeu, și au auzit, uneori, vocea audibilă, la fel de clar cum ar fi auzit vocea mea."


"Dacă există divinitate, divinitatea este invizibilă, ", a spus Luhrmann, ”și ca să o înțelegi trebuie să intri în lumea invizibilului”>>>


Dragii mei, în aceste zile din urmă, reflectați la cele de mai sus, și datorită spațiului restrâns mă voi opri aici, și cu voia Domnului voi continua, în ediția din aprilie.


Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:36)