"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Unul din cele mai discutate semne ale vremurilor din urmă este referitor la identificatorul pe bază de frecvenţa radio (RFID = Radio Frequency Identificator Device), cipul, ca instrument ce va fi folosit de icoana fiarei pentru identificarea celor ce se vor închina fiarei. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care a avut-o cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte pentru ca oamenii să aibă posibilitatea ca în acele vremuri să poată comercializa produsele necesare. Fiarei care se ridica din pământ i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om.

Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18). În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei PE frunte sau PE mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apocalipsa 14:9-11).


Una din preocupările interesante este cum va fi posibil ca în timpul Necazului Unic din Istoria lumii, să li se interzică persoanelor care nu vor avea semnul pe frunte sau pe mână să vândă sau să cumpere produsele necesare. Ce monedă sau ce modalitate de schimb monetar se va folosi? Mult s-a vehiculat ideea apariției unei monede controlată de guvernul mondial.


Perioada de supremație a dolarului american îl justifica ca fiind acea monedă mondială.


Apariția Euro a fost rațiunea vehiculării ideii că acesta va fi moneda mondială.


În anul 2009 a apărut Bitcoin, monedă virtuală, folosită într-un program special editat, spunând-se că aceasta va fi moneda mondială. În februarie 2014 existau peste 12.000.000 bitcoini echivalați la 7 miliarde de dolari americani. Reclamele de specialitate încurajează folosirea bitcoinului ”neexistând” un supraveghetor care să-i poată controla valoarea. Oare așa să fie, astăzi când așa cum știm, hackerii pot descifra sisteme criptografice, similare folosirii bitcoinului?


Există un alt sistem interesant în care intrăm, încetul cu încetul, fără să ne dăm seama:
folosirea cardurilor de debit/credit. La ora asta poți merge în toată lumea și poți cumpăra produse folosind credit card, fără cheltuieli suplimentare, de tranzacție. Avem, spre exemplu, credit card emis de Bancpost și se poate folosi peste tot în lume convertind RON în moneda locului tranzacției. Să fiu mai explicit cu cardul de la Bancpost, care este emis în România, în sistemul bancar de tip debit (poți folosi câți bani ai în acel cont) putem face tranzacții în America fără să plătim cheltuieli de tranzacție. Pe contul de bancă scrie câți Ron și câți dolari a costat produsul cumpărat cu detaliile de cumpărare, data și locul. Același card l-am folosit în Israel și Europa, nefiind nevoie de bani lichizi ai țării vizitate.

DispariȚia banilor lichizi și pregătirea vremurilor Fiarei


Tranzacțiile pe bază de credit/debit card iau avânt tot mai mult. În țări ca Israel, Suedia, Germania, SUA, Canada, Franța, peste 70% din toate tranzacții sunt electronice.


Fiecare bancă având computerizate intrările și ieșirile financiare comunicarea la nivel mondial a tranzacțiilor financiare este posibilă fără mari modificări sau ajustări.


În vremea fiarei, nu va trebui schimbată nici o monedă monetară. Interzicerea tipăririi banilor, în toate țările lumii, și obligativitatea folosirii tranzacțiilor electronice cu corespondentul monetar al fiecărei țări va fi suficient a controla cine cumpără și cine vinde produse.


Într-o societate fără bani lichizi, fiecare mişcare a indivizilor și organizațiilor de orice fel va fi înregistrată şi apoi exploatată. Va putea fi controlată orice mișcare umană.


E ușor de observat, pentru cine vrea să înțeleagă, că trăim zile în care se pavează drumul pentru vremurile din urmă, când pământul va fi controlat de un guvernul a lui Antichrist.

ISRAEL – PRIMA ȚARĂ DIN LUME CARE TRECE LA SCOATEREA BANILOR DIN CIRCULAȚIE


La începutul lunii iunie 2014, pe internet au apărut mai mult articole care prezentau și comentau acțiunea guvernului statului Israel în direcția eliminării banilor lichizi de pe piață. Iată, în continuare, detalii interesante la subiectul abordat.


Un comitet prezidat de șeful de cabinet al prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la sfârșitul lunii mai 2014 a venit cu un plan în trei faze de a elimina "toate tranzacțiile cu numerar în Israel". Persoanele fizice și juridice vor putea să efectueze tranzacții în numerar în cantități mici (cel puțin inițial), dar scopul final este de a forța cetățenii israelieni de a efectua toate tranzacțiile financiare folosind formulare electronice de plată. Măsura a fost luată ca și o armă împotriva corupției și în a ajuta la echilibrarea bugetului național.


În septembrie 2013, guvernul izraelian a anunțat formarea uni comitet pentru a "examina modalități de eliminarea tranzacțiilor cu bani lichizi din economia israeliană". Motivul principal al acțiunii anunțate a fost a preveni cetățenii de incorectitudinea declarațiilor de venit impozabil.


Comitetul, prezidat de Harel Locker, director al Cabinetului Primului Ministru are sprijinul deplin al prim-ministrului Benjamin Netanyahu și unele dintre obiectivele comisiei includ găsirea de modalități de a crește a veniturile fiscale și prevenirea spălării banilor.


Oficialii din Cabinetul Primului Ministru au declarat că "în întreaga lume, este recunoscut faptul că tranzacțiile numerare sunt un element-cheie al economiei ilegale și spălare de bani. Aceasta permite un decalaj mare între rapoartele reale și veniturile reale, cu efect semnificativ asupra veniturilor impozabile. Prin eliminarea de numerar, va fi posibilă extinderea bazei de impozitare, precum și prevenirea spălării banilor. Comisia a estimat că piața neagră reprezintă peste 20 la sută din PIB-ul Israelelului, și tranzacțiile numerar este factorul de facilitare. Banii lichizi permit evaziune fiscală, spălare de bani și chiar finanțare a terorismului.”


Vor exista limite foarte stricte cu privire la utilizarea de numerar pentru persoane fizice și juridice, orice încălcări vor fi considerate infracțiuni, și toate băncile israeliene vor fi obligate să emită carduri de debit pentru toți titularii de cont.

SUEDIA ȘI STATELE UNITE PE DRUMUL TRANZACȚIILOR FĂRĂ NUMERAR


Desigur, că drumul spre o societate fără numerar nu se întâmplă doar în Israel. În Suedia, se estimează că doar 3 la sută din toate tranzacțiile implică bani lichizi. De fapt, in conformitate cu un articol publicat de Washington Post, unele bănci suedeze nu mai primesc și nu mai emit bani lichizi.


În cele mai multe orașe din Suedia, autobuzele publice nu acceptă numerar; biletele sunt plătite în avans sau achiziționate cu un mesaj transmis prin telefonul mobil.


Și SUA se mișcă, de asemenea, în această direcție. Potrivit unui studiu realizat de MasterCard, aproximativ 80 la sută din toate tranzacțiile efectuate de consumatori în Statele Unite sunt fără bani lichizi.


Se pune întrebarea, dacă există un dezavantaj pentru toate astea? Din punct de vedere al guvernului nu este dezavantaj, dar din punct de vedere al vieții private al individului sunt multe dezavantaje. Desigur că guvernul mondial, nu numai că nu-l va interesa viața privată a individului, dar va intra în toate aspectele vieții sale.


Avantajul guvernului este că poate urmări ușor plăți electronice asigurându-se că impozitele sunt plătite și este controlată spălarea banilor. În cazul în care un guvern poate urmări toate tranzacțiile individului, îi va da posibilitatea de a monitoriza oriunde te duci, ce cumperi, cât cumperi și aproape tot ceea ce faci.


Pe de altă parte banii lichizi sunt vulnerabili - pot fi pierduţi sau furaţi. Banii lichizi se păstrează cu risc și se transportă dintr-un loc în altul cu dificultate și cheltuială. Statisticile arată că firmele americane plătesc 55 de miliarde de dolari pe an pentru a acoperi furturile şi costurile legate de păstrarea şi gestionare banilor lichizi. Consumatorii plătesc în jur de 43 de miliarde de dolari, pe comisioane, taxe federale și de stat, plus timpul pierdut mergând la bancă, pentru efectuarea tranzacțiilor cu bani lichizi.

PERIOADA EVREIZĂRII CANAANULUI


Continuăm studiul celor șapte perioade ale istoriei când, în mod cu totul special, Domnul Dumnezeu s-a revelat, s-a apropiat în mod miraculos de pământeni și a dat binecuvântări, în locul ales de El să se reveleze.


Am studiat perioada Chivotului purtat de preoți, după rânduielile stabilite de Dumnezeu; am continuat cu perioada Chivotului slujit de preoți, în Templul lui Solomon, slujire făcută din nou, după rânduielile date de Dumnezeu. Chivotul dispare de pe scena istoriei și în a treia perioadă, perioada prezenței lui Dumnezeu în însuși Fiului Său, care a intrat în cel de-al doilea Templu, a venit pe pământ să-și ducă la desăvârșire lucrarea de mântuire a omenirii.


Am continuat cu perioada Bisericii lui Christos, perioadă pe care o trăim acum.


Va urma a cincea Perioadă, pe care am numit-o Evreizarea Canaanului, perioada când țara Canaanului biblic va fi locuită de cele douăsprezece seminții ale lui Israel și când Domnul Dumnezeu se va revela pe pământ în mod special prin cei 144 de mii pecetluiți de El.
Cei 144 de mii vor fi pecetluiţi cu pecetea Duhului Sfânt și ei vor fi reprezentanți ai lui Dumnezeu pe pământ. De aceea ei nu vor fi vătămaţi de urgiile care vor veni pe pământ pentru că vor avea pecetea lui Dumnezeu.


Apostolul Ioan ne-a transmis următoarele: ”După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel”. (Apocalipsa 7:1-8) (VA URMA)