"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Așa cum deja sunteți familiari cu această rubrică, sunt cel puțin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele din urmă, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).

În această ediție tangențial mă voi ocupa din nou de Semințiile lui Israel. Referitor la Semințiile lui Israel, în vremurile din urmă, conform Scripturilor, sunt câteva amănunte care trebuie luate în considerare.

Ioan în Apocalipsa înregistrează de trei ori, în vremurile din urmă prezenţa în Israel a unui număr de
144 mii cu specificaţie clară ca fiind parte din douăsprezece seminţii ale lui Israel: Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7:1-8).


În primul rând,
cei 144 de mii vor fi pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu să nu fie loviți de nici o urgie care va veni pe pământ în perioada necazului unic din istoria pământului.


Al doilea amănunt este că, Ioan scrie clar că cei
144 de mii sunt câte 12 mii din 12 seminții ale lui Israel. Asta nu poate fi altfel interpretată decât așa cum este scris.


Al treilea amănunt este că în înşiruirea specifică a lui Ioan: între seminţii apare seminţia lui Manase şi Efraim, seminţia Dan nu este pomenită, iar seminţia lui Levi apare ca o seminţie obişnuită şi nu ca preoţime. Seminţia lui Iosif, deci, conform profeţiei lui Ezechiel trebuie să primească două părţi: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif va avea două părţi. (Ezechiel 47:13-23).


Al patrulea amănunt este că
cei 144 mii vor apare pe Muntele Sionului împreună cu Mielul și vor cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie. Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1); Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.( Apocalipsa 14:3)


Al cincilea amănunt este țara lui Israel va deveni din nou țara unde curge lapte și miere. Anul trecut am vizitat Israelul. E de necrezut că acest ținut a fost o dată măcar ca pe vremea lui Saul și Ionatan, când a intrat poporul într-o pădure, unde se găsea miere pe fața pământului, poporul a văzut mierea curgând. (1 Samuel 14:25-26). Scriptura ne spune că țara lui Israel va deveni din nou, cea mai frumoasă țară de pe fața pământului. Munţi ai lui Israel, ...veţi da crengi, şi vă veţi purta roadele pentru poporul Meu Israel... Cetăţile vor fi locuite, şi se vor zidi iarăşi dărâmăturile. Voi înmulţi pe oamenii şi vitele, care vor creşte şi se vor înmulţi: voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte, şi vă voi face mai mult bine decât odinioară; şi veţi şti că Eu sunt Domnul... poporul Meu Israel... vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră... Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi ...Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului... Atunci vă veţi aduce aminte de purtarea voastră cea rea, şi de faptele voastre, care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre.... Şi neamurile, care vor mai rămâne în jurul vostru, vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, şi voi şi face.”.... (Ezechiel 36 -37). A scos pe copii lui Israel din toate ţările (Ieremia 16:14-15) adu-Mi fii şi fiicele de la marginile pământului (Isaia 43:5-7)


Al șaselea amănunt este că Israel va ajunge să stăpânească teritoriile promise de Dumnezeu.


„Iată hotarele ţării, pe care o veţi împărţi ca moştenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel.... de la mare până la Haţar-Enon, şi la miază noapte de el hotarul Damascului, Ţafonului, şi hotarul Hamatului. ... În partea de răsărit, dintre Havran şi Damasc, între Galaad ... Iordanul... Hotarul de miază zi..., va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, şi până la Marea cea mare. Hotarul de apus va fi marea cea mare, până la locul unde apucă spre Hamat ...
(Ezechiel 47:13-23)


... Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit ...El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului...
(Isaia 11:11-16) vor uni cu casa lui Iacov. (Isaia 14:1) ..cu toţii laolaltă.. să împodobească locul sfântului Meu locaş, (Isaia 60:8-16) voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.” (Ieremia 16:14-15) se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miază noapte şi din toate ţările în care îi risipisem! ,Şi vor locui în ţara lor.’ (Ieremia 23: 7,8) şi-i voi aduce înapoi în ţara aceasta (Ieremia 24:6) îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni.” (Ieremia 30:3) ...îi aduc înapoi din ţara de la miazănoapte, îi adun de la marginile pământului (Ieremia 31:8) ...voi ridica din nou cortul lui David (Fapte 15:16-17).


Al șaptelea amânunt este că cei ce se întorc în Israel sunt descendenți din 12 seminții. Omenește, deși guvernul statului Israel investește în depistarea semințiilor este un proces de lungă durată, dar este vremea când Domnul îi adună de la marginile pământului (Ieremia 31:8) Vă voi ține la curent cu ce va apare în legătură cu semințiile lui Israel, dar din ce se vede ele sunt acasă sau sunt în procesul de repatriere.


Am scris în detaliu despre descendenții din seminția lui Manase venită în Israel, în ultimii 2 ani din partea de nord-est a Indiei și din Burma. Încă sunt mii de descendenți evrei în India. Astfel în partea de sud a Indiei s-a găsit descendenți din seminția lui Zabulon, care în mare parte s-au întors deja în Israel. S-au depistat, în Israel descendenți din seminția lui Iuda și seminția lui Levi, deja în Israel. Găsirea unor grupuri care pretind că sunt descendenți din seminția lui Dan, în Etiopia, ne determină la a privi atent ce se întâmplă, pentru că seminția Dan nu este în rândul semințiilor prezentate de Ioan în Apocalipsa 7. Vor veni aceștia acasă ca seminția lui Dan?


Revista Shavei Israel, marți 19 august 2014, a prezentat un raport în care printre altele se ocupă de întoarcerea evreilor acasă. Shavei Israel este o organizație fondată de Michael Freund. Michael Freund, un idealist American, care s-a întors cu familia sa în Israel în anul 1995, s-a implicat în politică, în cabinetul primului ministru Benjamin Netanyahu, s-a angajat în lumea afacerilor, dar pentru ultimii zece ani și-a concentrat energiile pe un singur scop: întoarcerea sufletelor pierdute ale evreilor în Israel, la poporul evreu. ”Mulți oameni călătoresc prin lume să vadă locuri splendide, peisaje uluitoare”, spune Freund, ”dar eu umblu să-mi găsesc evreii”. Freund în ultimii zece ani a călătorit în mai mult de 15 țări.

În raport, Michael, spune că Israel este responsabil pentru întoarcerea evreilor acasă și specifică: întreaga seminție a lui Manase din India; gruparea Anousim (ori Marranos, ori evreii crypto) din Spania, Portugalia, sudul Italiei, America de Sud, evreii din gruparea Subbotnik din Rusia și fosta Uniune Sovietică; chinezii evrei din Kaifeng, China; ”Evreii Ascunși” din Polonia din era holocaustului; și mulți alți evrei răspândiți peste tot în lume.
Războiul din Ucraina, din 2014, a determinat ca mulți evrei să meargă în Israel, chiar dacă și Israel e în război, unii dintre tinerii evrei ajunși acasă fiind gata a se alătura armatei Israelului. Antisemitismul revenit în Europa și în lume îi motivează pe evrei să se întoarcă acasă.


La sosirea pe aeroportul Ben-Gurion, a primului grup de evrei, din Seminția lui Manase, la 6 ianuarie 2013, Domnul Michael Freund a declarat: ”Cred din toată inima că întoarcerea acasă a seminţiei Manase este un miracol istoric imens şi cu semnificaţii biblice. Fiind emigrant nu este ușor și veți întâmpina multe provocări în viitor. Dar întotdeauna să știți că Statul Israel este unul din cele mai mari cadouri făcute de Domnul Dumnezeu poporului evrei, și generația noastră este privilegiată să trăiască din plin această realitate”… Aşa cum profeţii ne-au spus cu mult timp în urmă, seminţiile ale lui Israel se vor întoarce acasă din exil, şi aşa trebuie să se întâmple”… ”Cele zece seminții au fost pierdute pentru multe secole, dar identitatea lor a rămas”.


De 2000 de ani Ţara Promisă nu a avut un aşa număr de evrei, comunitatea evreiască din Israel devenind cea mai vibrantă din lume. În 1948 populația Israelului număra numai 806 mii. La cea de-a 66-a aniversare, în anul 2014, populația Israelului a ajuns de zece ori mai mare, 8 milioane180 mii.


Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI !
a spus Domnul Isus prin Marcu 13:37.