"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Ca să înțelegem mai bine mișcările teroriste din zilele noastre trebuie să revin puțin în istoria veche a lui Avram, primul evreu al Scripturii, numit evreu înaintea nașterii patriarhului Iacov, numit de Domnul Dumnezeu, Israel. Egipteanca Agar, roaba Sarei, fiind dată lui Avram, aceasta i-a născut un fiu, Ismael, biologic, fiind întâiul născut al lui Avram.

Fugind de Avram și Sara se arată Îngerul Domnului, care a zis lui Agar, roaba Sarei: “Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată.” El (Ismael) va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; şi va locui în faţa tuturor fraţilor lui.” (Gen 16:10-12)

Studiind promisiunile Scripturii referitoare la Ismael și Isac, cei doi fii ai lui Avraam, evreul, se poate observa că ele seamănă foarte mult. După nașterea lui Isac, acesta este recunoscut ca și copil al făgăduinței, și este așezat înaintea lui Ismael, primul născut al lui Avram. Respectând valoarea familiei, soț-soție, este adevărat că primul născut a lui Avram este Isac și nu Ismael. Ca asemănări între cei doi remarcăm: din Isaac se vor naşte 12 patriarhi şi din Ismael se vor naşte 12 voievozi. Interesant este că, de fapt, din fiul lui Isac, Iacov, mai târziu Israel s-au născut 12 patriarhi; pe de altă parte 12 voivozi s-au născut direct din Ismael. Ca asemănare, în al doilea rând amândoi cei doi fii ai lui Avraam au pretins aceleaşi binecuvântări. Semnul legământului cu Avraam, tăierea împrejur a fost şi pentru Isaac şi pentru Ismael.

Au fost mii de ani când urmașii lui Isac și Ismael și-au văzut fiecare de familiile lor, descendenții lor și teritoriile ocupate. Nu prea erau în relații bune, dar nici nu se ciocneau unii de alții.
Relația dintre descendenții lui Isac și Ismael, în schimb au luat o întorsătură radicală după apariția islamului.

Trebuie remarcat și spus cu voce tare că islamul a luat ființă în anul 610 AD, mult timp după venirea pe pământ a Domnului și zidirea Bisericii creștine. Islamul a apărut, deci, atunci când Mohammed, fiind în zona orașului Mecca, a pretins că a avut o viziune prin care i s-a spus că el este ultimul profet ales de Allah. Mohammed a fost în zona Mecca și nu pe Muntele Templului când a avut viziunea. Într-o încercare de a converti pe evrei, Mohammed a cerut adepților săi să se roage cu fața spre Ierusalim pentru 19 luni, doar, doar ar putea fi acceptat de evrei, dar a fost respins categoric. Respingerea directă a evreilor a determinat scrierea cărții Coran în care își varsă mânia, folosind o mulțime de versete să-și motiveze adepții să urască evreii până la exterminarea lor. Coranul este în mare parte Tora parafrazată, cu legi și porunci pentru viața socială și religioasă. Și azi sunt pedepsite crunt încălcarea unor porunci referitoare la căsătorie. Sodomiții sunt omorâți imediat ce sunt depistați. Femei prinse în adulter sunt omorâte imediat… Coranul are legi și porunci aspre împotriva celor ce nu sunt ca ei cu precădere legi și porunci împotriva creștinilor și împotriva evreilor. Din ura împotriva evreilor, Ierusalimul nu este menționat nicăieri în Coran. Mecca, însă, este menționată de multe ori în Coran. De cincisprezece secole, Mecca a fost cel mai sfânt loc al islamului, dovedind aceasta și prin faptul că musulmanilor li se cere să facă cel puțin o dată în viață un pelerinaj acolo, la Mecca, și nu la Ierusalim. Ierusalim, și în special Muntele Templului, a fost urât de către Mohammed. Adepții săi de mai târziu au construit intenționat Domul Stâncii (pe locul Templului lui Solomon) și Moscheea Al-Aqsa, (pe locul casei lui Solomon) semnificând nimic altceva decât cucerirea musulmană a Muntelui Templului. Muntele Templului ilustrează modul în care liderii arabi au falsificat și au distrus dovezi istorice pentru a emite pretenții la locurile evreiești, inclusiv cimitire, și a mobiliza forțat urmașii acestora să lupte împotriva existenței unui stat evreu și înființarea unui stat palestinian.

Mohammed, fondatorul religiei musulmane sau fondatorul islamului, a murit, ca orice om de rând, în anul 632 AD.
Domnul Isus, fondatorul creștinismului a murit fiind Fiul lui Dumnezeu și a înviat. E o mare deosebire între cei doi. Mulți au încercat să ocupe poziția lui Mohamed și astfel s-au născut cele două ramuri ale islamului sunniții și șiiții. Sunniții au convenit ca urmașul lui Mohamed, numit Calif, trebuie să fie un lider ales de comunitatea islamică. Sunniții prin traducere își definesc identitatea fiind gruparea care are lider pe “unul care urmează tradiţia profetului”. Sunniții sunt foarte devotați Coranului și tradiției lăsate de profet. Califul își alege grupul de conducere numit califat.

Șiiții, a doua grupare musulmană, cred în perpetuarea conducerii de califat prin relația de familie. Primul calif al șiiților a fost Ali, verişorul şi ginerele lui Mohamed. De acolo și-au luat șiiții numele care tradus înseamnă. “partida lui Ali”.

Mai târziu, poziția de Calif, ca lider musulman, s-a atribuit persoanei care demonstrează că are capacitatea de a pregăti venirea unui nou Mohammed. În istoria musulmanilor au existat perioade când unii lideri au declarat că au avut vise, că ei sunt califi, și sunt rânduiți să pregătească venirea glorioasă a noului urmaş al lui Mohammed (Imam Mahdi ori shia islam).

Se spune că din 941 AD nu a mai apărut un preot musulman (imam) trimis în locul lui Mohammed. Al 12-lea imam a dispărut în 941 AD şi musulmanii îl aşteaptă să reapară. Când el va reveni musulmanii cred că el va domni peste întreg pământul timp de şapte ani, înainte ca să aibă loc Ultima Judecată şi Sfârşitul lumii. Trebuie remarcat aici perioada de 7 ani, din vremurile din urmă anunțată de Scriptură, scrisă cu sute de ani înaintea Coranului.

Tot ca o inspirație din Scriptură, conform doctrinei musulmane, “venirea lui Mahdi va fi precedată de un haos cosmic, de război, de ciume şi de mari vărsări de sânge. După această confruntare generală între bine şi rău, Mahdi va conduce lumea într-o eră de pace universală.

Pregătirea venirii lui Mahdi se face de jihadişti, care cred că luptă pentru Allah în războiul zilelor din urmă dintre musulmani şi infideli, cred în victoria mondială a islamului şi răsplata în Paradis.

Potrivit tradiţiei musulmane, Mahdi va fi însoţit de Isusul islamic (Isa) care îl va ajuta împotriva lui Masih ad-Dajjal (literal -„falsul Mesia”, versiunea islamică pentru Antihrist).

Steagul arborat de pregătitorii lui Mahdi și în particular de ISIS este negru având shahada (jurământul de credinţă faţă de islam) scris cu alb. În gândirea islamică, apariția unei armate cu steaguri negre prevestește venirea lui Mahdi. Tradiția musulmană crede în apariția erei islamice la trecerea anului 1400, anul musulman. Conform calendarului Islamic (care are 354 zile pe an, și după cei mai mulți a început socotirea anilor prin 622 AD), suntem deja prin anul 1435. Un proverb islamic numit hadith spune: „numără două sau trei decenii după 1400 Hijri. Atunci va veni Mahdi.”

Ne confruntăm la începutul anului 2015 cu un val de pregătire a musulmanilor pentru venirea lui Mahdi, pregătire care se face prin terorism cu vărsări de sânge. Pregătirea venirii lui Mahdi o face un califat. Vă rog să urmăriți că spre deosebire de alte atrocități de la anii 1000 încoace nu s-a pus accentul atât de mult pe un califat, ca sistem de organizare a grupărilor musulmane.

Statul Islamic cunoscut si sub numele de ISIS (Islamic State of Irak and Siria) ocupă în continuare teritorii în Siria și Irak, producând un regim de teroare în regiune, călcând orice legi umane, ucid brutal, răstignesc, decapitează pe cine sunt prinși că nu sunt de acord cu ei. Terorismul acestei grupări sunnite au pătruns chiar între musulmani șiiți sau chiar sunniți.


E foarte îngrijorător că mii de tineri din toată lumea, chiar din America se înrolează în jihad, declară devotament Statului Islamic sau altei grupări teroriste și atacă acolo unde se află:
Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța, Nigeria, Kenya, Egipt, Yemen, Somalia, Pakistan, Danemarca. Revista virtuală WorldNetDaily, la începutul lunii februarie 2015 a publicat un articol intitulat: FBI a deschis dosare referitoare la ISIS în 49 state americane.

Știrile de azi din media se concentrează pe ISIS, dar sunt și alte grupări islamice care terorizează lumea. Gruparea islamică teroristă Boko Haram, în traducere românească își definește identitatea:Educația occidentală este un păcat”. Fondatorul organizației Boko Haram, Mohamed Yusus a declarat pentru BBC următoarele:”Stilul educației occidentale din zilele noastre este într-un conflict puternic cu credința musulmană.” Boko Haram susține că misiunea lor este îndepărtarea de educația și stilul occidental și revenirea la principiile musulmane prezentate în Coran. Numărul victimelor grupării extremiste Boko Haram din Nigeria în anul 2014 a fost de peste 10 mii. La începutul anului 2015 Boko Haram este, deja, coșmarul Nigeriei: de la aruncarea în aer a piețelor publice folosind bombe sinucigașe, la înjunghierea fără milă a femeilor și copiilor, vânzarea fetițelor nemusulmane ca sclave și multe alte atrocități.

Într-adevăr, nu se bucură de aceeași mediatizare ca Statul Islamic, gruparea extremistă Boko Haram a devenit cea mai periculoasă organizație teroristă din lume, numărul crimelor fiind aproape dublu față de cele comise de ISIS.

Se vorbește mult de legătura între ISIS și Al-Qaida. Amândouă sunt grupări musulmane, au ca și obiective Jihadul global, dar ca strategie diferă: Al-Qaida se concentrează pe propovăduirea islamului și răsturnarea regimurilor aliniate vestului și apoi instaurarea califatului; ISIS încearcă instaurarea califatului care va răsturna regimurile ce sunt înafara islamului.


Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI ! a spus Domnul Isus prin Marcu 13:37