"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Divinitatea Cuvântului lui Dumnezeu”. Aceasta a fost tema celei de-a 47-a Convenţii a Bisericilor Penticostale Române din America și Canada, care a avut loc la Detroit, statul Michigan, în perioada 4-7 septembrie, 2015. Biserica organizatoare a fost “Aleluia Romanian Pentecostal Church” din orașul Dearbon Heights, statul Michigan, păstorită de fratele Gavril Fazecaș. www.alleluiaro.com

 

La acest eveniment au participat peste 3.000 de credincioși din toate colţurile Americii, dar în mod preponderent din statele Michigan și Illinois. Lucrările Convenţiei s-au desfășurat la Cobo Center, o facilitate extinsă și renovată recent cu o investiţie de peste 279 de milioane de dolari.

În același timp, programele Convenţiei au fost transmise live pe Internet prin intermediul postului de televiziune “Credo TV” și urmărite online de câteva zeci de mii de vizitatori.

 

 

La Programul Convenţiei au participat diferite formaţiuni muzicale dintre care amintesc: Corul Convenţiei, Fanfara Convenţiei, Corul de bărbaţi, Corul și Orchestra Convenţiei, Corul de tineri al Convenţiei, Grupul de fete, Grupul de băieţi, Grupul de copii, Grupul Speranţa, Quartet ș.a.m.d.

Demn de reţinut faptul că prima Convenţie a Bisericilor Penticostale Române din Statele Unite ale Americii și Canada a avut loc tot la Detroit, în 1969, ocazie cu care fr. Petru Tivadar a fost ales președinte.

Anul viitor, Convenţia va fi organizată de Biserica Penticostală Betania din Niles (Chicago), Illinois, păstorită de fr. Luigi Miţoi: www.bethanynewsite.com Tema din 2016 va fi: ”Misiunea bisericii”. Ultima Convenţie organizată la Chicago a avut loc în 2011.

Anul acesta, subiectul dezbătut în cadrul celor patru sesiuni ale Convenţiei Bisericilor Penticostale din Statele Unite și Canada a fost, așa cum am precizat, “Cuvântul lui Dumnezeu și divinitatea lui”. În prima sesiune, cea de vineri seara s-a pus accentul pe faptul că “La început era Cuvântul”. În mesajul de deschidere, Cuvântul a fost prezentat ca fiind Isus. Apoi, Cuvântul acesta este cel ce ne relatează totul despre viaţă și este viaţa însăși. În al doilea mesaj s-a scos în evidenţă faptul că “Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.”(2Timotei3:16)

În a doua sesiune, cea de sâmbătă seara, Cuvântul a fost prezentat ca fiind viu și lucrător (Isaia 55:11). El este cel ce creează totul din nimic. Dumnezeu creează viaţa din materie moartă (Ezechiel 37). De asemenea, Cuvântul rostește soluţii în momente de criză (2 Împăraţi 3:15-27). Tot în cadrul aceleiași sesiuni, Cuvântul lui Dumnezeu a fost prezentat ca unul care a dăinuit de-a lungul istoriei, în ciuda tuturor adversităţilor și duşmanilor pe care i-a avut“. Cuvântul Domnului, însă, rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie (1 Petru 1:25).

În sesiunea de duminică dimineaţă, Cuvântul lui Dumnezeu a fost relevat ca unul care conduce la mântuire prin lucrarea Duhului Sfânt. De asemenea, am fost chemaţi ca să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu, deziderat care nu se poate realiza fără pocăinţă şi schimbare sau reformă radicală în viaţa noastră.

În ultima sesiune ni s-a reiterat necesitatea răspândirii Cuvântului, a Evangheliei Domnului Isus Christos. Să spunem şi noi ca apostolul Pavel: "Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia"! (1Corint 9:15,16 şi18).

Trăind într-o societate posmodernă şi tot mai pluraristă, Biserica este chemată să aibă o poziţie clară în ce priveşte Adevărul. De acum, este tot mai cunoscut faptul că tot mai puţini oameni cred în adevărul absolut iar americanii nu fac excepţie, 3 din 4 americani nu mai cred în adevărul absolut. Asta deşi 83% dintre ei se declară creştini. Dacă totul ar fi relativ, aşa cum majoritatea oamenilor cred, atunci ar însemna că nu există nicio autoritate care să decidă dacă o acţiune este pozitivă sau negativă, corectă sau greşită. În felul acesta se ajunge la “etica de conjunctură”, “etica de situaţie” ş.a.m.d. Lipsa adevărului absolut şi a unui standard neschimbabil care să ne spună ce este bine şi ce e rău, pentru care toţi suntem răspunzători, duce societatea actuală la o nesiguranţă cronică cu consecinţe devastatoare - crime, abuzuri de tot felul, hoţie, tâlhărie, minciună, ură, înşelăciune etc, iar astfel de lucruri nu ar mai fi considerate negative.

Matt Slick spunea că “Adevărul nu este important doar pentru că ne referim la adevăr. Este important pentru că adevărul defineşte în cine şi în ce credem”. Biserica de astăzi are mandatul de a prezenta Adevărul unei lumi pierdute în păcat şi fărădelege, a unei lumi debusolate şi fără speranţă. Christos, Capul Bisericii, spunea: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”(Ioan 14:6). El este Adevărul întrupat. “La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Cuvântul lui Dumnezeu este divin pentru că îşi are originea în Dumnezeu!

Dorin Pele - Michigan, Septembrie, 2015