"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Emil Onet, medicul cu vocaţie de poet din Phoenix, Arizona  


Dr. Emil G. Oneţ (foto dreapta) a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti în 1960, ca şef de promoţie, după care a funcţionat timp de trei ani într-o unitate IAS, până în 1962, când a fost recrutat pentru a lucra în învăţământul superior, la nou înfiinţata facultate de Medicină Veterinară din Cluj. În calitatea de cadru didactic la această facultate a funcţionat mai bine de 24 de ani, până în 1985, când s-a stabilit în Statele Unite.Şi-a luat doctoratul în micro-biologie în 1970, la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti. În 1971 a obţinut, printr-un sever concurs internaţional, o bursă de docenţă oferită de Fundaţia Alexander von Humbolt, din fosta Germanie Federală, unde a desfăşurat o activitate de cercetare timp de un an şi jumătate. A fost primul şi singurul medic veterinar român care a beneficiat de o asemenea bursă.A efectuat o serie de stagii de specializare în Ungaria, Germania, România şi Statele Unite, ridicându-şi continuu cunoştinţele şi calificarea profesională.
               


Continuându-şi cariera de om de ştiinţă în Statele Unite ale Americii, Doctorul Oneţ a ocupat o serie de funcţii de înaltă responsabilitate, cum sunt aceea de coordonator ştiinţific la Grand Laboratories, din Larchwood, Iowa, director al Laboratorului de Diagnostic Veterinar din aceiaşi instituţie, director al Laboratorului Central de Diagnostic Veterinar din Richmond, Virginia, coordonator ştiinţific la National Institute for Discovery Science din Las Vegas, Nevada. El şi-a câştigat o binemeritată apreciere pe baza realizărilor sale în domeniul medicinei veterinare. Este autorul a peste 435 de  titluri, incluzând lucrări ştiinţifice, cărţi, manuale universitare şi articole de ziar,  publicate în România, Statele Unite, Franţa, Germania, Anglia, Austria, etc. Este autorul a 5 cărţi de specialitate, 8 manuale universitare şi a 4 inovaţii brevetate. Una din cărtile sale, în două volume, despre virusurile şi bolile virale la animale, a fost distinsă cu Premiul Academiei Române în 1985, pentru originalitate şi valoare ştiinţifică. Pentru cartea sa “Bolile neoplazice aviare” (1995) i s-a decernat medalia pentru progresul medicinei veterinare. O serie dintre lucrările sale au constituit premiere naţionale şi chiar mondiale.O carte de beletristică intitulată “În căutarea libertăţii” a fost publicată în 1999 de Casa Carţii de Ştiinţă din Cluj îi s-a bucurat de aprecieri foarte favorabile. Un alt volum intitulat “Drumul meu” a apărut în aceiaşi editura în 2002.
               


Pe baza meritelor sale profesioanle Doctorul Oneţ a fost distins cu numeroase premii şi a fost menţionat cu note biografice
în prestigioase publicaţii dedicate personalităţilor ştiinţifice din lume. Astfel sunt: “Antologia asocialţiilor şi personalităţilor culturale din exil” (U.S.A.), “Who is Who in Veterinary Medicine and Science” (U.S.A.), “Who is Who in Contemporary Achievement” ((U.S.A.), “Who is Who in American Science and Engineering” (U.S.A.), “Distinguished Leadership Award” (U.S.A.), “Lifetime Royal Patronage” (Australia), “The Famous Poets Society” (U.S.A.), “International Leadership in Achievement” (Anglia), “Outstanding People of the 20-th Century” (Anglia), “Outstanding Achievement Award” (U.S.A.), Medalia pentru progresul Medicinei Veterinare (România), “Who is Who – 500 Romanian personalities in the USA and Canada”, “Personalităţi Clujene (1800-2007)”.


Dr. Oneţ este membru a numeroase asocialţii, societăţi şi organisme naţionale şi internaţionale şi a fost cooptat în colegiile de redacţie ale unora dintre cele mai larg răspândite publicaţii profesionale americane. Este membru al Academiei de Ştiinţe din New York, membru de onoare al Comitetului internaţional pentru tuberculoză la animale, al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România,  al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România.A colaborat şi colaborează la câteva ziare şi reviste din România şi Statele Unite, în care a publicat peste 235 de articole pe diverse teme, altele decât cele profesionale. Câteva din poeziile sale au apărut în “Micromagazin”(New York), “Meridianul Românesc” (Los Angeles), “New York Magazin” (New York), “Origini” (Georgia) “Buletinul Parohiei” (Alexandria), “Jurnal Medical Veterinar”(Bucureîti), “Clipa” (Los Angeles). În 1998 i s-a conferit “Award of Recognition for Outstanding Achievement in Poetry”.Implicat activ în viaţa comunităţilor româneşti în care a trăit, Dr. Oneţ şi-a adus o valoroasă contributie la ridicarea calităţii spirituale a acesteia, creindu-şi o reputaţie lăudabilă prin tot ce a realizat.Se poate menţiona de asemenea, că Dr. Oneţ nu a uitat de unde a plecat şi a ţinut în permanenţă legătura cu colegii şi foştii săi studenţi şi a participat la manifestări ştiinţifice organizate de către Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj şi de către Asociaţia Medicilor Veterinari din Romania. În plus, a iniţiat  acţiuni de ajutorarea a facultăţilor de medicină veterinară, trimiţând cărţi,  reviste şi alte materiale informaţionale pentru bibliotecile institutiilor universitare şi de cercetare. A ajutat mulţi colegi cu bibliografie greu accesibilă în România.