"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Există o nelinişte în noi, în fiecare din noi, o nelinişte izvorâtă dintr-un adânc care ne aparţine şi pe care nu-l putem cuprinde în disperata aventură a autocunoaşterii. Sentimentul unei aşteptări continue ne urmăreşte clipă de clipă dând vieţilor noastre un iz de iminenţă în dorinţa noastră de a ne agăţa de viaţă. Zi de zi, mai nerăbdători şi mai animaţi, paşii noştri ne duc la cutia poştală de unde nădăjduim să primim ceva, o veste, un semnal care să schimbe cursul a ceea ce cunoaştem deja şi nu ne satisface. Ridicăm cu emoţie receptorul şi cercetam INBOX pentru acelaşi motive…