Background Image
Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

Meditații creștine

8

ROMANIANTIMES

Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

Marea Unire de la 1918 - CRONOLOGIE

(2)

11/24 decembrie

1918

— Regele Ferdinand emite

Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea

Românie.

18/31 decembrie

1918

— Decret-lege privind unirea

Bucovinei cu România.

26 decembrie 1918/8 ianuarie 1919

— Are loc la

Media

ș

, Adunarea na

ț

ional

ă

a sa

ș

ilor, care se declar

ă

de acord cu actul politic înf

ă

ptuit la 18 noiembrie/1

decembrie 1918 la Alba Iulia.

28 decembrie 1918/10 ianuarie 1919

— O delega

ț

ie

s

ă

seasc

ă

transmite Consiliului Dirigent din Sibiu

adeziunea sa

ș

ilor la actul unirii Transilvaniei cu

România.

29 decembrie 1918/11 ianuarie 1919

— Decret-lege

prin care se stabile

ș

te c

ă

locuitorii României, majori, f

ă

r

ă

deosebire de religie, se vor bucura de toate drepturile

cet

ăț

ene

ș

ti

ș

i vor putea s

ă

le exercite dac

ă

vor face

(continuare din numarul trecut)

dovad

ă

c

ă

sunt n

ă

scu

ț

i în

ț

ar

ă

ș

i sunt sau n-au fost

supu

ș

i unui stat str

ă

in.

28 iunie 1919

— Se semneaz

ă

, la Versailles, Tratatul

de Pace dintre Puterile Aliate

ș

i Germania. Privitor la

România, Tratatul prevedea încetarea tuturor drepturilor,

titlurilor, privilegiilor de orice natur

ă

asupra cablului

Constan

ț

a — Istanbul, ce intr

ă

în posesia României.

Germania era obligat

ă

s

ă

renun

ț

e la Tratatul de la

Bucure

ș

ti din 24 aprilie / 7mai 1918. În problemaDun

ă

rii,

Tratatul prevedea men

ț

inerea Comisiei Europene a

Dun

ă

rii

ș

i înfiin

ț

area pentru traseul Br

ă

ila—Delta Dun

ă

rii

pân

ă

la Marea Neagr

ă

a unei Comisii Interna

ț

ionale

a Dun

ă

rii. Tratatul a fost ratificat de România la 14

septembrie 1920.

10 septembrie 1919

— Se semneaz

ă

, la Saint —

Germain — en — Laye, Tratatul de pace între Puterile

Aliate

ș

i Austria, prin care Austria cap

ă

t

ă

configura

ț

ia

teritorial

ă

de azi. Se recuno

ș

tea pe plan interna

ț

ional

unirea Bucovinei cu România

ș

i a cre

ă

rii statelor

cehoslovac

ș

i iugoslav.

***

10 decembrie 1919

— România semneaz

ă

Tratatele

de pace cu Austria

ș

i Bulgaria, precum

ș

i Tratatul

minorit

ăț

ilor, care pentru România prevede obliga

ț

ia de

a acorda „tuturor locuitorilor, f

ă

r

ă

deosebire de na

ș

tere,

de na

ț

ionalitate, de limb

ă

, de ras

ă

sau de religie deplina

ș

i întreaga ocrotire a vie

ț

ii

ș

i libert

ăț

ii lor”.

29decembrie1919—ParlamentulRomâniei voteaz

ă

legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Cri

ș

anei,

Maramure

ș

ului, Banatului, Bucovinei

ș

i Basarabiei

cu România.

4 iunie 1920

— Se încheie, la Trianon, Tratatul de pace

întrePuterileAliate

ș

iAsociate

ș

i Ungaria.Recunoa

ș

terea

pe plan interna

ț

ional a Unirii Transilvaniei, Banatului,

Cri

ș

anei

ș

i Maramure

ș

ului cu România, a Slovaciei

ș

i

Ucrainei Subcarpatice cu Cehoslovacia, a Croa

ț

iei,

Sloveniei

ș

i p

ă

r

ț

ii de vest a Banatului cu Serbia etc.

(intr

ă

în vigoare la 25 iulie 1921).

IDENTITATEA

Identitatea creștinului relaționată la sănătatea fizică

“Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în toate şi să vă păstreze întreaga

fiinţă –

duhul

,

sufletul

şi

trupul vostru

– fără pată la venirea Domnului

nostru Isus Cristos.” (1 Tesaloniceni 5:23)

Omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om trup, suflet

și duh de o complexitate și frumusețe extraordinară. Omul însă s-a răzvrătit împotriva

lui Dumnezeu ascultând șoapta celui rău și alegând neascultare. Această neascultare a

fiecăruia dintre noi a adus în lumea aceasta moartea atât a trupului cât și a spiritului. Dar

Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că a trimis pe Domnul Isus, singurul Lui Fiu ca să

plătească prețul păcatul nostru și să ne împace din nou cu El.

Cei

care L-am acceptat

pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn personal, și ne-am dat cu totul totului tot

Lui, suntem împăcați cu Dumnezeu și avem viața veșnică.

Domnul Isus a murit și a

înviat, ca noi să fim eliberați de sub blestemul și puterea păcatului. Prin aceste articole

intitulate

Identitatea

, vreau să aduc în lumină transformarea pe care o face Domnul Isus

în viața noastră. În cele ce urmează, vom aborda subiectul sănătății și a bolii. Vom începe

de la aspectul fizic și vom continua ca să înțelegem ramificațiile care se răsfrâng în toată

panorama existenței noastre pe acest pământ dar și în veșnicie.

Trupurile noastre sunt numite înBiblie “Temple aleDuhului Sfânt”. Duhul Sfânt

este a treia Persoană din Sfânta Treime, care a venit să locuiască cu cei care-L urmează

pe Domnul Isus. Printre altele, Duhul Sfânt ne învață, ne deschide mintea ca să înțelegem

Biblia, Cuvântul Sfânt a lui Dumnezeu.

Prin jertfa curățitoare a Domnului Isus noi avem părtășie liberă cu Tatăl ceresc.

Acum, trupurile noastre sunt sfinte și curate prin jertfa Domnului. Efortul disciplinei

pentru a ne menține sănătatea fizică, emoțională și spirituală zidește în noi caracterul

Domnului Isus.

Atât cât depinde de noi trebuie să luptăm să ne menținem trupurile sănătoase.

Iată câteva motive pentru care noi trebuie să ne străduim, cât depinde de noi, să

avem trupuri sănătoase:

1. Trupul nostru aparține lui Dumnezeu.

Dumnezeu este Stăpânul trupului

nostru, de aceea trebuie să ne purtăm într-un mod responsabil față de trupul pe care

El ni L-a dat. Trupul, sufletul și duhul nostru coexistă într-o foarte strânsă legătură.

Transformarea ce s-a întâmplat în noi, atunci când L-am acceptat pe Domnul Isus, se

răsfrânge, este vizibilă, tangibilă chiar aș spune, în trăirea noastră în trup. “Căci aţi fost

cumpăraţi cu un preţ.

Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care

sunt ale lui Dumnezeu.

” (1 Corinteni 6:20).

2. Duhul Sfânt locuiește în trupul nostru.

“Nu ştiţi că trupul vostru este

Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi

că voi nu sunteţi ai voştri?” (1 Corinteni 6:19). Mulți oameni aleg să nu frecventeze o

Biserică, dar asta nu înseamnă că nu pot fi atinși de Duhul lui Dumnezeu prin cuvintele,

faptele și atitudinile noastră față de ei. Deasemenea noi suntem mădularele Trupului

lui Cristos pe acest pământ. Deci ca unii care purtăm dumnezeirea în trupurile acestea

muritoare trebuie să fim administratori responsabili ai trupurilor noastre.

3. Suntem conlucrători – lucrători împreună cu Dumnezeu pe acest

pământ.

“Căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteţi ogorul lui

Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 3:9). Care dintre dumneavoastră dacă

aveți un angajat nu doriți ca acesta să fie sănătos? Un om sănătos dă randament mult

mai mare și are mult mai multă energie decât un om bolnav. Deci dându-ne silința, cât

depinde de noi, ca să avem sănătate fizică, noi vom avea o mai mare predispoziție să ne

punem la dispoziția celor care au nevoie de o mână de ajutor, un sfat sau un prieten în

necaz. În schimb, de obicei, boala ne izolează de cei din jur și ne face să ne concentrăm

toată atenția la suferința proprie, bineânțeles pentru a ne recâștiga din nou sănătatea.

4. Atunci când ne relaționăm corect la trupurile noastre, noi aducem slavă

lui Dumnezeu și cei din jur pot să-Lvadă, și prin aceasta, pe Domnul Isus trăind în

noi.

Noi trebuie să trăim în așa fel încât, cum spunea Apostolul Pavel: „ viaţa lui Isus să

fie văzută în trupul nostru muritor” (2 Corinteni 4:11). “Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi,

fie că faceţi altceva,

să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu

.” (1 Corinteni 10:31).

Da chiar prin ce bem și mâncăm noi reflectăm transformarea făcută de Domnul Isus în

viața noastră. Transformarea făcută de Domnul Isus în viața

noastră trebuie să fie

vizibilă chiar și prin felul și cantitatea alimentație și băuturilor consumate. Aici nu este

vorba de legalism, reguli și restricții care să ne limiteze bucuria, ci dimpotrivă. Cunoscând

cadrul unei alimentații corecte, vom fi eliberați ca să trăim o viață sănătoasă și cu mult

mai multă bucurie. Dar în schimb, plăcerea de o clipă a unei alimentații greșite poate ca

să aducă o viață întreagă de boală sau chiar moarte prematură.

5. Noi Îl onorăm pe Dumnezeu în trupul nostru pentru că știm cu ce preț

am fost răscumpărați.

Domnul Isus, care este Fiul lui Dumnezeu, ne-a iubit așa de mult că a murit

moartea noastră pe cruce. Cel care este Infinit, Dumnezeu Atotputernic, Împăratul

Împăraților, Domnul Domnilor, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul omului și al Universului în

care trăim, ne-a răscumpărat prin Sfânt Sângele Său. Când înțelegem că Domnul Isus, s-a

umilit așa de mult, identificându-se cu noi, ca noi să ne putem identifica cu El, nu putem

să facem altceva decât să răspundem iubirii Lui cu iubirea noastră.

Iubirea noastră

materializată, este ascultarea de El în toate aspectele trăirii noastre în trup, pe acest

pământ.

La Cina Domnului, îmi aduc aminte de aceste cuvinte ale Domnului Isus care a

spun: „

MâncareaMea este

să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.”

(Ioan 4:24)

Împărtășindu-ne cu trupul (simbolizat prin pâine) și sângele (simbolizat

prin rodul viței) Domnului Isus, noi ne identificăm cu Domnul Isus.

Am

murit împreună cu El și am înviat împreună cu El iar acum Isus trăiește în noi și prin

noi.

“Am fost răstignit împreună cu Cristos

şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte

în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui

Dumnezeu,Carem-a iubit şi S-adatpeSine Însuşi pentrumine.” (Galateni 519b,20).

6. Dumnezeu vrea ca noi să fim sănătoși.

Domnul Isus a murit atât pentru păcatele noastre cât și pentru bolile

noastre.

“Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre

şi a purtat bolile noastre.

Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. Dar El era străpuns

pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era

peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.” (Isaia 53:4,5). “Însă Isus a înţeles aceasta

şi a plecat de acolo. După El au mers mulţimi mari de oameni.

El i-a vindecat pe toţi

.”

(Matei 12:5).

Domnul Isus nu a respins nici o persoană care a venit, sau a fost adusă la El,

pentru vindecare (fie ea boală fizică, psihică sau spirituală). ”Este vreunul dintre voi

bolnav? Să-i cheme pe bătrâniibisericii, ei să se roage pentru el şi să-l ungă cu untdelemn

în Numele Domnului.” (Iacov 5:14).

Acăuta, a lupta sau a te ruga ca să ai un trup

sănătos este un lucru bun. Totuși, să nu cădem în extrema idolatrizării trupului, care este

la modă în lume, dar între noi nu ar trebui să fie așa.

Trupul respectat dar nu idolatrizat

Trăirea în trup este controlată de Duhul Sfânt (pe care l-am primit odată cu

mântuirea) care ne ghidează clar prin Sfânta Scriptură. Noi nu facem un idol din trupul

nostru, punându-l pe primul loc al preocupărilor noastre.

Deși sănătatea fizică este importantă, este de căutat și de dorit, nu trebuie să

pierdemdin vedere scopul de a-Lglorifica pe Dumnezeu în trupurile noastre și nicidecum

să ne glorificăm trupurile. Trupul este trecător, supus morții sau transformării instantanee

la venirea Domnului Isus. În schimb, duhul/sufletul omului este veșnic. Noi trăim în

trup pentru Dumnezeu, nu trăim în trup pentru trup. Dumnezeu v-a transforma trupurile

acestea supuse bolilor și imperfecțiunilor de tot felul, în trupuri noi de slavă în care boală

sau imperfecțiuni de nici un fel nu vor mai fi. Apocalipsa 21:4 spune: “El va şterge orice

lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici

durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”. Tot ce facem aici în trup va rezona în veșnicie.

(continuare în pagina 20)