Background Image
Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

ROMANIANTIMES

VLADIMIR TISM}NEANU

10

File din istoria onoarei în Europa de Est

europalibera.org/

12.03.2018

Mișcarea din martie 1968 din Polonia a

reprezentat sfârșitul iluziei lirice legată de

capacitatea partidului de auto-transformare.

A fost rebeliunea unei generații care nu se

mai identifica pe sine cu valorile corupte

și corupătoare ale clasei conducătoare.

Deși studenții au avut grijă să-și proclame

atașamentul față de socialismul cu față

umană, ei și-au anunțat intenția de a

constitui o organizație liberă de controlul și

supraveghereapartidului...Onouăstrategie

a fost apoi inventată de către comuniști.

În loc să accepte cauzele politice ale

protestului studențesc, aceștia au preferat

să dea vina pemitologicul spectru „sionist-

revizionist” pentru a fi pus gaz pe focul

nemulțumirilor. Naționalismul deșănțat

a inundat apoi organele de presă oficiale,

care nu s-au abținut de la a folosi clișee

similare celor naziste în atacurile lor la

adresa studenților și intelectualilor critici.

Există numeroase fotografii din epocă,

în alb și negru, care surprind oameni

fugind din calea poliției comuniste în

apropierea Universității din Varșovia, în

timpul tulburărilor respective. Protestele

studențești din1968dinPolonia s-au sfârșit

printr-o campanie antisemită condusă de

regimul comunist, care a dus la exodul

unui număr estimat de 15.000 de evrei din

această țară.

Așadar, în urmă cu 50 de ani, un regim

Gomułka decrepit i-a etichetat și

persecutat pe protestatari drept o „forță

anti-socialistă”. Jacek Kuroń (1934–2004)

și Adam Michnik (n. 1946) erau prieteni

apropiați, iar ideile lor, inspirate într-o

foarte mare măsură de revizionismul

marxist al lui Leszek Kołakowski, au jucat

un rol crucial în revolta studențească de

la Universitatea din Varșovia. Legat de

liderul comunist, trebuie spus că au existat

cel puțin trei WładysławGomułka: primul

— lider și principal ideolog al rezistenței

comuniste anti-naziste (a publicat, pe

1 martie 1943, Pentru ce luptăm?), l-a

sfidat pe Stalin în 1947 și a fost plasat în

arest la domiciliu vreme de câțiva ani; al

doilea — l-a sfidat pe Hrușciov și s-a jurat

să urmeze propria lui viziune socialistă

cu față poloneză. Al treilea — a făcut un

pact dezgustător și disperat cu antisemiții

și a trădat, în propriu-i detriment, toate

promisiunile din octombrie 1956...

Pentruceicarevorsăînțeleagăsemnificațiile

esențialului an 1968, le recomand, din

nou, volumul editat și publicat de mine

la CEU Press în 2011, Promises of 1968.

Crisis, Illusion and Utopia, o carte care

rămâne— sper eu—o sursă intelectuală și

politică semnificativă. Am recitit in aceste

zile capitolul Irenei Grudzińska-Gross

despre revolta studențească din martie ’68

de la Universitatea din Varșovia („Spoiled

Children, Marxists, and Jews”) și îl găsesc

mereu la fel de iluminant cu privire la

disputele morale și istorice care încă au loc,

în zilele noastre, în Polonia...

CAMPANIE DE INFORMARE

Consulatul General al României la Los Angeles vă informează că Ministerul Afacerilor Externe, prin

Departamentul Consular și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Pașapoarte, au

inițiat implementarea unui sistem de atenționare a cetățenilor români cărora le expiră pașapoartele

simple electronice.

Notificarea se realizează prin intermediul mesajelor scurte de tip SMS, transmise pe numerele de

telefon furnizate de către cetățeni la depunerea ultimei cereri de pașaport. Pentru numerele de telefon

din străinătate, textul mesajului va fi următorul:

“Pașaportul dvs. va expira în curând (sau, după

caz, a expirat). Pentru reînnoire, programați-vă online pe

epasapoarte.ro

(România) sau

econsulat.ro

(străinătate). Dep.Consular MAE “

Proiectul de notificare prinSMS se derulează în cadrul campaniei publice de informare și conștientizare

a cetățenilor români pe tema documentelor de călătorie și este menit să le atragă acestora atenția cu

privire la necesitatea verificării din timp a valabilităţii pașaportului deținut, precum și a posibilității de

a solicita eliberarea documentului pe tot timpul anului, nu doar pe perioada lunilor de vară.

Campania reiterează facilitățile puse la dispoziţia cetăţenilor români de a se programa online prin

intermediul portalului

www.econsulat.ro

(în străinătate) și site-ul

www.epasapoarte.ro

(în țară).

Ca parte a campaniei de informare, a fost redactat și transmis un comunicat comun de presă MAE-

MAI, fiind realizat și un material de promovare a acestui demers, care a fost postat pe pagina de

Facebook a Departamentului Consular:

https://www.facebook.com/DepartamentulConsular/.

(continuare in pagina 20)

Un nou Consulat Onorific al României la

Hartford, statul Connecticut

Vă aducem la cunoştinţă că a fost înfiinţat Consulatul Onorific al

României la Hartford, statul Connecticut, în funcţia de consul onorific

fiind numită doamna Dana Roxana Bucin. Datele de contact ale noii

reprezentanţe onorifice sunt următoarele:

- Adresa: 185Asylum Street, 29th Floor, Hartford, CT 06103;

- Telefon: (001) 860-240-6081;

- Fax: (001) 860-240-5867;

- Email:

ctroconsul@gmail.com.

Lista completă a consulatelor onorifice ale României care funcţionează

pe teritoriul SUA poate fi consultată accesând pagina de internet a

Ambasadei României la Washington, la adresa

http://washington.mae

.

ro/node/225.

Consulii onorifici îndeplinesc atribuţii consulare care nu implică

exercitarea autorităţii de stat. Oficiile consulare de carieră sunt cele

care au atribuţii care implică exercitarea autorităţii de stat: acordarea

cetăţeniei, vize şi paşapoarte, documente de stare civilă, transmiteri de

acte judiciare şi extrajudiciare, etc. Mai multe detalii privind atribuțiile

consulilor onorifici pot fi accesate aici:

http://www.mae.ro/node/1871.

Concepția bolșevică a politicului

PentruLenin, soarta revoluției comuniste anticipate deKarlMarxdepindea dematuritatea

și voința politică a partidului revoluționar. Când Lenin și-a început cariera politică, social-

democrații din lumea întreagă erau reuniți în cea de-A Doua Internațională. Marxismul

acestei asociații internaționale respingea mijloacele revoluționare de răsturnare a ordinii

stabilite și accentua rolul reformelor evolutive, graduale. Lenin însă considera că această

abordare este prea moderată. El credea că stânga ca atare, clasa muncitoare nu se va

angaja niciodată într-o mișcare revoluționară totală pentru distrugerea capitalismului.

La fel ca Marx, el vedea revoluția proletară ca pe un fenomen global, dar a modificat

anumite principii de bază ale teoriei marxiste.

Tot Lenin a observat pasivitateamuncitorilor din țările cu industrie avansată și a explicat-o

ca fiind abilitatea burgheziei de a coopta clasamuncitoare în sistem. Potrivit lui, burghezia

reușise să-i corupă ideologic pe proletari și partidele lor. Era, prin urmare, importantă

crearea unui nou tip de partid politic care să refuze orice înțelegere (complicitate) cu

forțele dominante existente și care să-și exercite, în cele din urmă, puterea politică

exclusivă. PentruLenin, o organizație revoluționară bine sudată, strâns unită și organizată,

structurată pe model militar, era necesară pentru a induce conștiința revoluționară la

nivelul proletariatului și a-i conduce pe muncitori în lupta revoluționară.

Partidul era întruparea logicii istoriei și susținătorii lui trebuiau să-i ducă la îndeplinire

ordinele fără ezitare sau rezerve. Disciplina, păstrarea secretelor și ierarhia rigidă erau

esențialepentruunastfel departid,mai ales încondiții de clandestinitate (cumse întâmpla

în Rusia). Principalul rol al partidului era să trezească conștiința de sine proletară și să

insufle doctrina (credința) revoluționară unui proletariat prea puțin conștient. În loc să se

bazeze pe dezvoltarea spontană a conștiinței în rândurile clasei muncitoare, leninismul

vedea în partid agentul catalizator al cunoașterii revoluționare, al voinței și al capacității

de organizare a maselor exploatate: „Fără o teorie revoluționară nu poate exista mișcare

revoluționară.” Leninismul adăuga la recunoașterea importanței propagandei ideologice

accentul asupra organizației revoluționare care era sacralizată drept stâlpul practicii

revoluționare. Lenin este cel care a impus aura partidului de tip nou, care a devenit

o trăsătură a politicii radicale a secolului XX. Partidul era agentul istoric, pentru că îi

aducea laolaltă pe revoluționarii profesioniști, pe aceia care, reunindu-și abilitățile de

acțiune și gândire, au recâștigat — vorba lui Igal Halfin —„grația unei ființe originare

armonioase”.

Absolutismul ideologic, sacralizarea țelului final, suspendarea facultăților critice și cultul