"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

„Daţi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate, căci aceasta este voia Lui întru Hristos Iisus, pentru voi.” (Filip.5:18).

„Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.” (Ieşire 24,4).

 

„Iosua a ridicat şi el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoţilor care duceau chivotul legământului; şi ele au rămas acolo până în ziua de azi.” (Iosua 4,9).

 

„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13:7).

Redacţia ziarului „Romanian Times”, scriitori și cititorii aniversează 10 Ani, în luna Februarie 2010 de la apariția ziarului.

Ajungerea tuturor la această aniversare istorică dovedește încă odată providența divină, care a însoțit lucrătorii redacției, apoi pe cei care au dat reclame, prin a căror donații s-a ajutat publicarea ziarului și pe toți scriitori să poată transmite mesaje variate și de valoare spre zidirea sufletului românesc în Credința Creștină, în cultura și continuitatea istoriei adevărate a neamului românesc.

La acest popas aniversar, de un deceniu istoric, se cuvine să aducem cu toți slavă și mulțumire lui Dumnezeu, de la Care a venit „toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de Sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor” (cf. Iacov 1,17), pentru că El a revărsat peste lucrătorii redacției și peste scriitorii valoroaselor mesaje inspirația și binecuvântarea Lui, spre zidirea sufletului românesc întru Hristos Iisus.

Alături de această Scriptură de mai sus, care ne îndeamnă să aducem mulțumire Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos (cf. Tit 2:13), stau multe alte Scripturi, printre care aș aduce Scriptura care zice: „Daţi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate, căci aceasta este voia Lui întru Hristos Iisus, pentru voi.” (Filip.5:18).

Momente aniversare, de multe feluri, ca în cazul ziarului „Romanian Times” le găsim şi după îndrumările Biblice, care ne amintesc de Moise, care după „sfatul Domnului s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un Altar la poalele muntelui şi a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminţii ale lui Israel”(cf.Ieşire 24,4), spre aducere aminte pentru toate biruinţele revărsate de Dumnezeu peste ei.

Iosua Navi, a ridicat şi el „12 pietre în mijlocul Iordanului, când a trecut cu poporul, în locul unde se oprise preoţii cu Chivotul Legământului”, despre care se spune „că ele au rămas acolo până în ziua de azi” de mărturie istorică a biruinţei poporului în numele lui Dumnezeu (cf.Iosua 4,9). Toate acestea îndeamnă generaţiile să facă şi ele marcări de atestare în istorie spre slava lui Dumnezeu, spre cunoașterea urmașilor și binecuvântarea lor în viitor.

Iar la acest moment aniversar se cuvine ca, ostenitorii Redacţiei, ziarului „Romanian Times” din Portland, USA, scriitorii de peste tot să facă o „Adunare Sfântă” după îndemnul Scripturi din Cartea Numeri 28:25, spre mulţumire şi mărirea lui Dumnezeu pentru cei 10 Ani a ziarului cât şi pentru a cere de la Dumnnezeu binecuvântar mai departe în viitor.

Totodată, să facă Certificate Aniversare, de atestare istorică, a celor 10 Ani pentru ostenitori, și să așeze „10 pietre”, pentru cei 10 Ani, sfințite cu rugăciuni și apă sfințită, spre aducere aminte după cum zice Scriptuta că: „Până la locul acesta ne-a ajutat nouă Domnul!"(1Regi7:12), asemănătoare celor „12 pietre” Biblice şi istorice puse de Moise și Iosua Navi ca aduce aminte generațiilor de ajutorul lui Dumnezeu pentru ei.

Toate ar fi o însemnare în istoria a românilor din America „cu lacrimi sfinte” de Rugăciune şi de bucurie a Redacţiei, scriitorilor, susţinătorilor şi cititorilor ziarului de atestare a lui „Romanian Times” în istorie după 10 Ani, în anul mântuirii Domnului 2010.

Mai departe, gândul nostru trebuie să se îndrepte spre cei prin care Dumnezeu a lucrat la inițirea înfințării acestui ziar cu 10 Ani în urmă, după îndemnul Scripturii care zice: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13:7).

Astfel, răsfoind filele istoriei în urmă cu 10 Ani, vom vedea pe d-l Mircea Lubanovici, pe răposatul în Domnul, Cristian Ioanide și pe d-l Beni Lucescu ca inițiatori și fondatori ai ziarului „Romanian Times” pentru a duce spre toată suflarea românească, de pe toate meridianele lumii, mesaje diferite și de mare valoare pentru zidirea spre mântuire în Hristos Iisus și pentru unitate în jurul valorilor neamului.

Așadar, mulțumim d-lui Mircea Lubanovici și d-lui Beni Lucescu și familiei celui ce a fost Cristian Ioanide, care au pus toată viața lor pentru fondarea ziarului „Romanian Times” și pentru toată osteneala depusă la apariția fiecărui număr al Ziarului, vreme de zece Ani. D-l Mircea Lubanovici și d-l Beni Lucescu le mulțumim astăzi, la 10 Ani de Aniversare și pentru susținerea financiară, dea lungul anilor, atunci când a fost nevoie.

Iar celui ce a fost Cristian Ioanide, directorul ziarului „Romanian Times” se cuvine să aducem la această Aniversare o rugăciunea înaintea Domnului, de odihnă a sufletului său, unde toți sfinți și drepții lui Dumnezeu se odihnesc, care nu a fost numai un director pe hârtie a lui „Romanian Times”, ci a fost ca un foc care a ars, a scânteiat cu scrierile sale, incendiindu-ne pe toți în jurul ziarului să scriem pentru sufletul neamului nostru românesc pe care îl iubea în Hristos Iisus. Pentru a cunoaște cine a fost Cristian Ioanide, este suficient să citim în Ziar principiile de funcționare și din scrierile sale, care definesc sufletul lui și gândirile sale spre înălțimile luminii.

Astăzi, la această Aniversare de 10 Ani, din binecuvântarea Domnului, ne găsim tot cu oameni competenți la redacția ziarului „Romanian Times” ca noul director, d-l Nelu Ciorba, împreună cu ceielalți ostenitori, care nu precupețesc nici un efort pentru valoarea și publicarea ziarului. La fel avem scriitori binepregătiți pentru a scrie Articole cu mesaje de valoare, spre sufletul românesc de pe toate continentele lumii, care doresc să citească în limba noastră, care e o „limbă sfântă, limba vechilor cazanii”.

Personal, subsemnatul Preot Aurel Sas, ca Preot Paroh al Bisereicii Ortodoxe Române „Sfântul Gheorghe și Sf. Dimitrie cel Nou” din Las Vegas, sub Jurisdicţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în cele două Americi, cu reşedinţa în Chicago, mă bucur să am onoarea să scriu Articole care lansează Mesajele lui Dumnezeu, prin Sfintele Scripturi, cu Chemarea sfântă la mântuire în Hristos Iisus, fraţilor români, de o Credinţă Creştină, de o limbă şi de un neam românesc, aflaţi în Diasporă pe continentele Universului, departe de scumpa noastră Ţară din Carpaţi – de la Nistru până la Tisa – România Mare.

Astfel, mergem cu încredere în Bunul Dumnezeu, mai departe în viitor, căci nu suntem singuri, ci în însoțirea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos (cf. Tit 2:13), Care a asigurat pe om cu însoțirea Lui, zicând: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veaculșui. Amin”(Matei 28:20). Așadar, putem merge cu Domnul în istorie pe drumul Luminii, prezentat de marele poet ardelean, George Coșbuc, care a zis: „Spre Soare ni e gândul, Și mergem spre el, Lumina ni e țintă și binele țel” (G. Coșbuc). Felicitări tuturor și La Mulţi Ani „Romanian Times”.

Cu binecuvântări duhovniceşti

Preot Paroh Aurel Sas, Iconom Stavrofor

Website:www.preotaurel.sasfamily.com