"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Dumnezeu a vorbit în vechime în multe chipuri.”  (Evrei 1:1)  

Budiştii din Japonia au o legendă care povesteşte că, în urmă cu patru veşnicii, un rege pe numele de Amida ajunsese la perfecţiunea unui Buddha, dar refuza să intre în binemeritata Nirvana, pînă cînd nu vor fi intrat şi toate celelalte fiinţe. Ei cred că oamenii care, în mod normal, nu ar putea ajunge la starea de Buddha din cauza multelor lor păcate, îşi vor atinge totuşi ţinta prin meritele acestui sacrificiu, dacă repetă formula sacră Namu Amida Buddha Butsu (Eu cred pe deplin în Amida Buddha).

“Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre.” (Romani 5:5)

    
O dată, pe cînd Isus mergea pe străzile Nazaretului ­glăsuieşte o poveste musulmană – mulţimea îl acoperi cu ocări.
    
El îşi continuă liniştit drumul, rugîndu-se cu voce tare pentru cei ce-l batjocoreau. Cineva îl întrebă cum putea fi atît de senin. Iar El răspunse: ,,Am dat singurul lucru pe care-l aveam în punga mea - seninătatea.”