"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Introducere

Studiul de față este rezultatul dorinței de a clarifica această poruncă a Mântuitorului, „Dați dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”. În acest context, se ridică o întrebare legitimă: există vreo autoritate peste noi, creștinii, căreia ar trebui să ne supunem?

Recomandări

Cezarul ca element provocator în relația Creștinului cu Creatorul și Cetatea O problematică permanentă a Creștinului (și implicit a Instituției Ecleziastice căreia acesta îi aparține) este modul în care acesta se raportează la Autoritatea Guvernamentală (seculară sau cvasi‑religioasă) reprezentată de Cezar. Această problematică a fost pusă cu acuitate pe tapetul dezbaterilor dintre Fiul lui Dumnezeu și oponenții Săi, mai marii religioși ai zilei, aceștia fiind convinși că nici chiar Galileeanul nu are un răspuns adecvat care să reglementeze corect acest raport complex și de obicei polemic.

 „După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraților care erau împreuna cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit în întâmpinare în valea Save, sau valea împăratului. " (Geneza 14:17).

Lasă-ne să trecem prin țara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii și nici nu vom bea apa din fântâni; vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ținutul tău." (Numeri 20:17).

Moise dăduse seminției fiilor lui Ruben o parte de moștenire, după familiile lor. Ei au avut ca ținut al lor: de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia de lângă Medeba,[Madaba]. (Iosua 13:15-16)

Continuu să depăn impresii din vizita făcută împreună cu un grup din biserica din care facem parte eu și soția (Logos Chicago) în Israel și Iordania. Din itinerariul parcurs, astăzi voi scrie despre  Celebra hartă Madaba

ZIDUL PLÂNGERII
    „Dacă poporul Meu, care este chemat pe Numele Meu, se va smeri, se va ruga, va căuta Fața Mea și se va întoarce de la căile lui rele, atunci le voi auzi din ceruri și le voi ierta păcatul și le voi vindeca țara.” 2 Cronici 7:14:
    „Acum ochii mei vor fi deschiși și urechile mele atente la rugăciunile aduse în acest loc. Am ales și am sfințit acest Templu pentru ca Numele Meu să fie acolo pentru totdeauna. Ochii și inima mea vor fi mereu acolo.” (1 Cronici 7:15-16)

(continuare)

Monumentul șarpelui de aramă

Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: “Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.”

Impresii din călătoria în Țara Sfântă - Pe urmele Mântuitorului (Partea aII-a)

Grădina Ghetsimani - locul unde a fost câștigată victoria

Atunci, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeți aici până Mă voi duce acolo să Mă rog”.  A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să Se întristeze și să Se mâhnească foarte tare.  

(Partea I)
Mormântul Gol

Pe când ieșeau din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus.  Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpățânii”, I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea. 35 După ce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei,” (Matei 27:32-34)

“După ce voi învia, voi merge înaintea voastră... “ (Matei 26:32)
“și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. “  (Romani 8:11)

In anul mortii imparatului Ozia, am vazut pe Domnul sezand pe un scaun de domnie foarte inalt, si poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stateau deasupra Lui, si fiecare avea sase aripi: cu doua isi acopereau fata, cu doua isi acopereau picioarele, si cu doua zburau. Strigau unul la altul si ziceau: “Sfant, sfant, sfant este Domnul ostirilor! Tot pamantul este plin de marirea Lui!” Si se zguduiau usorii usii de glasul care rasuna, si Casa s-a umplut de fum.. Atunci am zis: “Vai de mine! Sunt pierdut, caci sunt un om cu buze necurate, locuiesc in mijlocul unui popor tot cu buze necurate, si am vazut cu ochii mei pe Imparatul, Domnul ostirilor!” Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un carbune aprins in mana, pe care-l luase cu clestele de pe altar.Mi-a atins gura cu el si a zis: “Iata, atingandu-se carbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este indepartata si pacatul tau este ispasit! (Isaia 6: 1-7)